PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 28 Budżetowanie jednostek działalności gospodarczej w teorii i praktyce | 95--104
Tytuł artykułu

Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości likwidacyjnej

Autorzy
Warianty tytułu
Cost Management in the Enterprise in the State of Bankruptcy Liquidation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstw mamy do czynienia z dwoma strumieniami przychodów, a mianowicie z przychodami dotyczącymi zbycia przedsiębiorstwa lub jego składników majątku, oraz z przychodami związanymi z ewentualnym kontynuowaniem działalności. Przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa powinny być prognozowane głównie w oparciu o informacje płynące z systemu rachunkowości, co stanowi tzw. statyczny aspekt upadłości. Natomiast jej aspekt dynamiczny związany jest z zakresem i czasem kontynuowanej działalności, o czym decyduje syndyk. Bardzo istotnym staję się zatem właściwe zarządzanie kosztami procesu upadłości polegające na ich minimalizacji, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia możliwości osiągnięcia podstawowego celu upadłości, jakim jest maksymalne zaspokojenie wierzycieli.(abstrakt oryginalny)
EN
In the bankruptcy liquidation of enterprises we face two income lows referring to the enterprise or its property parts sales and the income referring to the possible enterprise operation, The income from the enterprise sale should be forecasted mainly on the basis of information coming from the accountancy system, which stands for the statistical aspect of bankruptcy. Yet, its dynamic aspect refers to its range and time of its continued operation which is decided by an official receiver. Therefore the significant matter becomes the proper cost management during the bankruptcy procedure, which involves its minimization is extremely significant especially if we take the most important goal of the procedure, which is maximal satisfaction of the creditors, into consideration. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Czajka, D., Jak zapobiec upadłości dłużnika - obrona dłużnika, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1999.
 • 2. Gabrusewicz, W., Związki analizy finansowej z rachunkowością, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie. Szczecin. 2006.
 • 3. Borngren, Ch. Т., S. M. Datar, G. Foster, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Prentice Hall, Person Education International, Upper Saddle River 2003.
 • 4. Jaruga, A., W. A. Nowak, A. Szychta, Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
 • 5. Krajewski, M., System badania produktywności kosztów w przedsiębiorstwie, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000.
 • 6. Łodziana, A., B. Makuch, Upadłość likwidacyjna. Inwentaryzacja i wycena majątku. Ewidencja i sprawozdawczość finansowa. Praktyczny poradnik dla syndyków, Difin. Warszawa 2005.
 • 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, tom I, International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), Londyn 2007.
 • 8. Mioduchowska-Jaroszewicz, E., Model Altmana jako jedna z metod oceny wypłacalności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2002, nr 40.
 • 9. Nahotko, S., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością, Wydawnictwo AJG i OPO, Bydgoszcz 2003.
 • 10. Nowak, E., R. Piechota, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 • 11. Rubik, J., Relacje między rachunkiem kosztów, rachunkowością zarządczą zarządzaniem kosztami i controllingiem kosztów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2003, tom 13(69).
 • 12. Srzednicki, A., W. Sokołowicz, S. Matura, Prawo upadłościowe w praktyce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
 • 13. Szychta, A., Etapy ewolucji i kierunki metod integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • 14. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. 2003 nr 60. poz. 535, art. 230.
 • 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591 z późn. zm, art. 29 ust. 1.
 • 16. Wnuk, Т., Zarządzanie kosztami. Budżetowanie i kontrola, Infor 2002.
 • 17. Zelek, A., Wczesna identyfikacja kryzysu finansowego ucieczką od bankructwa, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271091

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.