PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 22 Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia | 339--354
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Warianty tytułu
Intellectual Capital of Small and Medium Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał intelektualny jest obecnie postrzegany jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, a przez to często także jako jego strategiczny zasób. Celem opracowania jest dokonanie analizy kapitału intelektualnego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, a także usystematyzowanie wiedzy dotyczącej kapitału intelektualnego, w szczególności w odniesieniu do definicji, koncepcji i jego struktury. Praca prezentuje także wyniki przeprowadzonego badania pracowników przedsiębiorstw pod kątem analizy kapitału intelektualnego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Analiza jest oparta na materiale empirycznym zebranym podczas badań przeprowadzonych w 2012 roku na grupie 2117 pracowników polskich przedsiębiorstw. Wykonane analizy prezentują kapitał intelektualny przedsiębiorstw z podziałem na jego trzy składowe: kapitał ludzki, społeczny oraz strukturalny. O znaczeniu przeprowadzonych badań świadczy liczba uzyskanych odpowiedzi na ankiety, a także podejmowanie niezwykle istotnej tematyki z punktu widzenia strategicznych zasobów przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Intellectual capital is nowadays seen as a source of competitive advantage of the enterprise, and because of it as its strategic resource. The aim of the paper is to conduct an analysis of the intellectual capital of small and medium enterprises in Poland and to systematize knowledge concerning intellectual capital, especially in the range of definition, concept and its structure. The work presents also results of research conducted among enterprises' employees concerning analysis of intellectual capital of small and medium enterprises in Poland. The analysis is based on an empirical material gathered during research performed in 2012 on a group of 2117 employees of polish enterprises. Conducted analyses present intellectual capital of enterprises divided into 3 elements: human capital, social capital and structural capital. The importance of conducted research is testified by number of answers to surveys as well as raising a subject crucial for strategic resources of the enterprise. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, doktorant
Bibliografia
 • Amiri A.N., Jandaghi G., Ramezan M. (2011), An Investigation to the Impact of Intellectual Capital on Organizational Innovation, "European Journal of Scientific Research", EuroJournals Publishing, Vol. 64 No. 3.
 • Atalay M., Anafarta N. (2011), Enhancing Innovation Through Intellectual Capital: A Theoretical Overview, "Journal of Modern Accounting and Auditing", Vol. 7, No. 2.
 • Basta M., Bertilsson R. (2009), Innovation and Internal Reporting of Intellectual Capital, Gothenburg.
 • Bontis N. (1998), Intellectual capital: an explanatory study that develops measures and models, "Management Decision", Vol. 36, No. 2.
 • Bontis N., Choo C.W. (2002), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, Oxford University Press, New York.
 • Bontis N., Keow W.C.C., Richardson S. (2000), Intellectual capital and business performance in Malaysian industries, "Journal of Intellectual Capital", vol. 1, is. 1.
 • Brooking A. (1996), Intellectual Capital: Core Assets for the Third Millennium Enterprise, Thomson Business Press, London.
 • Chen J., Zhu Z.H., Xie H.Y. (2004), Measuring intellectual capital: A new model and empirical study, "Journal of Intellectual Capital", vol. 9, is. 4.
 • Coleman J.S. (1998), Social capital in the creation of human capital, "American Journal of Sociology", vol. 94.
 • Drucker P.F. (1994), Post - Capitalist Society, HarperBusiness, New York.
 • Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Edvinsson L., Sullivan P. (1996), Developing a model for managing intellectual capital, "European Management Journal", vol. 14, is. 4.
 • Fletcher A., Guthrie J., Steane P., Roos G., Pike S. (2003), Mapping stakeholder perceptions for a third sector organization, "Journal of Intellectual Capital", vol. 4, is. 4.
 • Guthrie J. (2001), The Management, Measurement and the Reporting of Intellectual Capital, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 2, is. 1.
 • Kok A. (2007), Intellectual Capital Management as Part of Knowledge Management Initiatives at Institutions of Higher Learning, "Electronic Journal of Knowledge Management", Vol. 5, Is. 2.
 • Kotarba W. (red.) (2006), Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, PWE, Warszawa.
 • Maddocks J., Beaney M. (2002), See the invisible and intangible, "Knowledge Management".
 • Mitchell H.J. (2010), A Model for Managing Intellectual Capital to Generate Wealth, Massey University, Albany.
 • Ricceri F. (2008), Intellectual capital and knowledge management: Strategic management of knowledge resources, Routledge Chapman & Hall, New York.
 • Saint-Onge H. (1996), Tacit knowledge: the key to strategic alignment of intellectual capital, "Strategy and Leadership", Vol. 24, No. 2.
 • Sarenko A., Bontis N. (2004), Meta-Review of Knowledge Management and Intellectual Capital Literature, "Knowledge and Process Management", vol. 11, nr 3.
 • Schultz T.W. (1961), Investment in human capital, "American Economic Review", vol. 51.
 • Senge P. (1990), The Fifth Discipline. The Art & Practice of The Learning Organization, Currency Doubleday, New York.
 • Stewart T.A. (1991), Brainpower: how intellectual capital is becoming America's most valuable asset, "Fortune", vol. 3.
 • Stewart T.A. (1997), Intellectual Capital, The New Wealth of Organizations, Bantam Doubleday Publishing, New York.
 • Sveiby K.E. (1997), The new organizational wealth, Berrett-Koehler, San Francisco.
 • Sveiby K.E. (1998), The intangible assets monitor, "Journal of Human Resource Costing and Accounting", Vol. 2, No. 1.
 • Tayles M., Pike R., Sofian S. (2007), Intellectual capital, management accounting practices and corporate performance - Perceptions of managers, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", Vol. 20, No. 4.
 • Tobin J. (1969), A general equilibrium approach to monetary theory, "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 1(1).
 • Wallman S. (1995), The future of accounting and disclosure in an evolving world: the need for dramatic change, "Accounting Horizons", Vol. 9 No. 3.
 • Walsh J.P., Ungson G.R. (1991), Organizational Memory, "Academy of Management Review", 16(1).
 • Xiao J. (2002), Determinants of salary growth in Shenzhen, China: An analysis of formal education, on-the job training, and adult education with a three-level model, "Economics of Education Review", vol. 21, is. 6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.