PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 22 Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia | 407--420
Tytuł artykułu

Przedsiębiorcze podejście do zarządzania organizacją

Autorzy
Warianty tytułu
An Entrepreneurial Approach to Organization Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywność działań przedsiębiorczych zależy od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, m.in. od przedsiębiorczych kompetencji oraz ich dynamiki w wyniku procesu uczenia się. Przedsiębiorcy wsparci siecią osobistych powiązań są w stanie lepiej wykorzystywać pojawiające się okazje biznesowe, doskonalić nabywane drogą doświadczenia kompetencje, skuteczniej organizować niezbędne dla realizacji przedsięwzięć zasoby materialne i niematerialne. Przedsiębiorczość definiowana jest w tym miejscu jako umiejętność wykorzystywania nadarzających się szans i okazji (w tym kreowanie nowych szans i okazji) do realizacji przedsięwzięć w wymiarze gospodarczym. Łączy w sobie skłonność do podejmowania ryzyka, a nawet wykorzystywania go dla osiągania przewagi konkurencyjnej. Orientacja przedsiębiorcza, której składowe to: proaktywność, innowacje i ryzyko, wymusza na przedsiębiorcach nie tylko patrzenie na organizację z perspektywy strategicznej, ale również wnikliwą ocenę sytuacji ryzykownych. Orientacja przedsiębiorcza wymaga przedsiębiorczego zarządzania (w tym zarządzania ryzykiem) i zarządzanie to wpisuje się w strategię rozwoju czy też budowania przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The effectiveness of entrepreneurial activity depends on many internal and external factors, including entrepreneurial competencies and their dynamics as a result of the learning process. Entrepreneurs backed by a network of personal relationships are better able to exploit emerging business opportunities, improve the skills acquired through experience, better organize the necessary tangible and intangible resources. Entrepreneurship is defined here as the capability of using opportunities and chances (including the creation of new ones) to implement projects economically. It combines the tendencies to take risks, and even uses them to achieve a competitive advantage. Entrepreneurial orientation, which is comprised of pro-activity, innovation and risk, forces entrepreneurs not only to look at an organization from a strategic point of view, but also to carry out a thorough assessment of the risk. The result is that entrepreneurial orientation requires entrepreneurial management (including the risk management), and such management is related to the strategy of development or building the competitive advantage. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Adamczyk W. (1995), Przedsiębiorczość. Próba definicji, "Przegląd Organizacji", nr 11/1995.
 • Aldrich H.E., Martinez M.A. (2001), Many are Called, but Few are Chosen: An Evolutionary Perspective for the Study of Entrepreneurship, "Entrepreneurship: Theory and Practice", No. 2.
 • Alvarez S.A., Barney J.B. (2007), Discovery and creation: alternative theories of entrepreneurial action, "Strategic Entrepreneurship Journal", Vol. 1, Issue 1.
 • Ardichvili A., Cardozo R., Ray S. (2003), A theory of entrepreneurial opportunity identification and development, "Journal of Business Venturing" 18.
 • Baron R.A., Ensley M.D. (2006), Opportunity recognition as the detection of meaningful patterns: evidence from comparisons of novice and experienced entrepreneurs, "Management Science" 52.
 • Baron R.A., Markman G.D. (2000), Beyond Social Capital: How Social Skills Can Enhance entrepreneurs' Success, "Academy of Management Executive", Vol. 14, No. 1.
 • Baron R.A., Markman G.D. (2003), Beyond Social Capital: The Role of Entrepreneurs' Social Competence in Their Financial Success, "Journal of Business Venturing", Vol. 18, No. 1.
 • Bizon-Górecka J., (2007), Modelowanie struktury systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ujęcie holistyczne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz.
 • Bjerke B., Hultmann C.M. (2002), Entreperenuerial marketing: the growth of small firm in the economic era, Cheltenham, UK: Edward Elgar.
 • Bratnicki M. (2008), Dialektyczne nośniki przedsiębiorczości strategicznej, [w:] Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, (red.) L. Woźniak, t. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Bratnicki M. (2011), Model przedsiębiorczego rozwoju organizacji: konstrukt i jego wymiary, "Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 • Bratnicki M., Kulikowska M. (2009), Kształtowanie przedsiębiorczego rozwoju w małej i średniej firmie, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bruyat C., Julien P. (2000), Defining the field of research in entrepreneurship, "Journal of Business Venturing", Vol. 26.
 • Butrym K., Kulikowska-Mrożek M. (2008), Orientacja przedsiębiorcza a efektywność w polskich organizacjach - badania empiryczne, [w:] Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, (red.) L. Woźniak, Rzeszów.
 • Damodaran A. (2009), Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne, Warszawa.
 • Drucker P.F. (2004), Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 • Dyduch W. (2007), Innowacyjność organizacji - istota, pomiar i powiązanie z efektywnością, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach globalnych, (red.) J. Bogda- nienko, M. Kuzel, I. Sobczak, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Dyduch W. (2008), Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 • Dyer J.H., Gregersen H.B., Christensen C.M. (2009), The Innovator's DNA, "Harvard Business Review", December.
 • Fiet J.O., Clouse V.G.H., Norton W.I. Jr. (2004), Systematic search by repeat entrepreneurs, [w:] Butler J.E. (red.) Opportunity Identification and Entrepreneurial Behavior, Greenwich: Information Age Publishing.
 • Gartner W. (2001), Is There an Elephant in Entrepreneurship? Blind Assumtions in Theory Development, "Entrepreneurship Theory and Practice", Summer, Vol. 25, Iss. 4.
 • Gaweł A. (2007), Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Gudkova S. (2008), Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Huczek M. (2009), Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości, http://www.p-e.up.krakow.pl/pdf/pe5/huczek5.pdf (pobrane 20.01.2013)
 • Hulbert B., Gilmore A., Carson D. (2013), Sources of opportunities used by growth minded owner managers of small and medium sizes enterprises, "International Business Review" 22.
 • Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 • Kuratko D.F., Andretsh D.B. (2009), Strategic Entrepreneurship: Exploring Different Perspectives of an Emerging Concept, "Entrepreneurship. Theory & Practice", Vol. 33, No. 1.
 • Kwiatkowski S. (2000), Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lumpkin G.T., Dess G.G. (1996), Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance, "The Academy of Management Review", Vol. 21, No. 1, Januar.
 • Man T.W.Y., Lau T., Chan K.F. (2002), The Competitiveness of Small and Medium Enterprises. A Conceptualization with Focus on Entrepreneurial Competencies, "Journal of Business Venturing", Vol. 17.
 • Mellor R.B., Coulton G., Bifulco A., Mellor N., Fisher A. (2011), Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 • Minniti M., Bygrave W. (2001), A Dynamic Model of Entrepreneurial Learning, "Entrepreneurship: Theory and Practice", No. 1.
 • Moczydłowska J.M. (2010), Przedsiębiorczość - perspektywa behawioralna, [w:] Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości, (red.) P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Morris M.H., Kuratko D.K. (2002), Corporate Entrepreneurship, Harcourt College Publishers.
 • Nahapiet J., Ghoshal S. (1998), Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage, "Academy of Management Review" 23.
 • Nogalski B., Karpacz J. (2011), Komponenty orientacji przedsiębiorczej - studium przypadku, "Współczesne Zarządzanie" nr 3.
 • Pomykało W. (red.) (1995), Encyklopedia biznesu, tom 1, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Rae D. (1999), The entrepreneurial spirit: learnig to unlock value, Dublin, Ireland: Blackhall Publishing.
 • Shane S. (2003), The individual-opportunity nexus approach to entrepreneurship, Aldershot: Eward Elgar.
 • Shane S., Locke E., Collins C. (2003), Entrepreneurial motivation, "Human Resource Management Review", No. 13.
 • Sternberg R.J. (2004), Successful intelligence as a basic for entrepreneurship "Journal of Business Venturing" 19.
 • Strużycki M. (red.) (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa.
 • Sullivan P.H. (2000), Entrepreneurial Learning and Mentoring, "International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research", Vol. 6, No. 3.
 • Turek M. (2010), Przedsiębiorca jako podmiot działalności gospodarczej w aspekcie behawioralnym i kognitywnym, [w:] Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości, (red.) P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Wasilczuk J.E. (2012), Przedsiębiorczość jako podstawa kreowania i działania małej firmy, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, (red.) J. Buko, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Szczecin.
 • Wickham P.A. (2006), Strategic Entrepreneurship, Pearson Education Limited.
 • Williams C.A. Jr., Smith M.L., Young P.C. (2002), Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wit B., Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.