PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 166 Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu | 194--204
Tytuł artykułu

Intensywność technologiczna inwestycji i efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investment Technology Intensity and Results of the Special Economic Zones
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces zmian systemu społeczno-gospodarczego w Polsce i wprowadzenie gospodarki rynkowej ujawniły wiele barier wynikających z poprzedniego systemu, w tym skalę ukrytego bezrobocia. Konieczność zamknięcia kluczowych pod względem zatrudnienia przedsiębiorstw przyspieszyła działania rządu mające na celu zaktywizowanie życia gospodarczego i stworzenie nowych miejsc pracy. Ważną rolę w tym procesie odegrały specjalne strefy ekonomiczne (SSE). Ich celem miało być uaktywnienie gospodarcze niektórych regionów poprzez ich restrukturyzację z udziałem instytucji i wsparcia, głównie w postaci ulg i zwolnień podatkowych. Istotną rolę w tym procesie odegrało także zaangażowanie zewnętrznych inwestorów strategicznych, ich kapitału i technologii. Wpływ inwestycji na liczbę miejsc pracy wyraża się zmianą liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie bezpośredniego inwestowania lub pośrednio - stymulowaniem zmian zatrudnienia wśród kooperantów. W innych przypadkach inwestycja pozwala utrzymywać istniejący poziom zatrudnienia. Efekty bezpośrednie zależą początkowo od typu inwestycji, jej rozmiaru, stosowanych technologii, orientacji handlowej oraz warunków panujących na rynku pracy. Efekty pośrednie wiążą się z oddziaływaniem przedsiębiorstwa na swoje otoczenie, czyli na jednostki powiązane - zarówno kooperujące, jak i konkurujące. Celem publikacji była ocena struktury wiodącej branży z podziałem na branże wysokiej techniki oraz pozostałych branż przetwórstwa przemysłowego (do których zaliczono: pracochłonne, surowcochłonne, standardowej produkcji o bazowej technologii, technologicznie intensywne oparte na dostawie komponentów oraz technologicznie intensywne oparte na technologii innowacyjnej) w kontekście celów tworzenia stref (m.in. ze względu na restrukturyzację przemysłu i rynek pracy). Istotnym elementem była również ocena zróżnicowania wykorzystania potencjału SSE w układzie terytorialnym (ze szczególnym uwzględnieniem Warmińsko-Mazurskiej SSE). Podstawowym źródłem informacji były raporty Ministerstwa Gospodarki i informacje zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych stref. (fragment tekstu)
EN
The aim of the publication was to evaluate the structure of the industry leader by industry and other high-tech industries processing in an industrial context, the purpose of the creation of zones (including the restructuring of industry and the labor market) and the evaluation of potential differences in the territorial system SEZ (with special emphasis Warmia-US-Mazury Special Economic Zone). The W-MSSE authorization to conduct business had 66 companies out of which half of it ran. Dominated by technologically intensive industries based on innovative technology due to which was a strategic investor, Michelin Poland SA The level of capital expenditures amounted to more than 3 billion zł, so created 10 thousand. direct jobs in the area. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
autor
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
  • Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004- -2006. Wybrane zagadnienia, red. H. Bąk, G. Wojtkowska-Łodej, SGH, Warszawa 2007, s. 209-236.
  • W. Jarczewski, Specjalne strefy ekonomiczne w gminach, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 7-8, s. 89-96.
  • W. Lizińska, R. Kisiel, Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki regionalnej na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, UWM, Olsztyn 2008.
  • L. Szczebiot-Knoblauch, W. Lizińska, R. Kisiel, Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rynek pracy w Polsce, UWM, Olsztyn 2011.
  • Z. Wysokińska, Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na dostosowania strukturalne w gospodarce, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.