PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 28 Budżetowanie jednostek działalności gospodarczej w teorii i praktyce | 167--178
Tytuł artykułu

Wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania w aspekcie budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwach

Warianty tytułu
The Common Consolidated Corporate Tax Base in Aspect Capital Budgeting in Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do prowadzenia prac zmierzających do wypracowania spójnych metod określania kluczowych dla przedsiębiorstw pojęć takich jak przychód, dochód, koszt podatkowy. Harmonizacja przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych winna przyczynić się do zmniejszenia barier w rozwoju i spowodować wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw polskich, między innymi poprzez ograniczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami kraju, zwiększenie stabilności i przejrzystości prawa podatkowego oraz ułatwione porównywanie obciążeń podatkowych i parapodatkowych między poszczególnymi krajami. Budżetowanie kapitałowe jest procesem bardzo złożonym, procesem planowania inwestycji rzeczowych. Przedstawione w opracowaniu obserwacje mają na celu uzasadnić hipotezę, że koncepcja CC С TB nie pozostanie bierna wobec tych procesów. Na tle zarysu istoty СССТB i budżetowania kapitałowego wskazano, że wprawdzie w koncepcji zrezygnowano z harmonizacji rachunkowo-podatkowej i stawek podatku dochodowego, to jej wprowadzenie nie pozostanie bez wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw. Dotyczy to w szczególności możliwości transgranicznego rozliczania strat, odstąpienia od stosowania cen transferowych, znacznego zredukowanie kaszlów administracyjnych dla przedsiębiorców, wynikających z konieczności dostosowania się do różnych systemów opodatkowania. (abstrakt oryginalny)
EN
With the accession to the European Union Poland obliged itself to conduct works aiming at working consistent methods of determining out crucial for enterprises of such notions like the income, profit, tax cost. Harmonization of regulations concerning the corporate income tax she should contribute for making crash barriers smaller in the development and to cause the increase in Polish competitivenesses of businesses among others by reducing costs of the conducting business activities outside the country, increasing the stability and lucidities of the tax law and facilitated comparing fiscal charges between individual countries. The capital budgeting is a very complex process. The CCC I В conception won't remain passive towards these processes. The main thesis of this publication is indication that the term of CCCTB can be unequivocal pertained to capital budgeting. Relating to the outline of the CCCTB being and capital budgeting they showed that admittedly in the conception from the accounting- tax harmonization and income tax rates this her introduction had been skipped will have his impact on the competitiveness of businesses. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • 1. Agarwal, R., Capital Budgeting Under Uncertainty, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs 1993.
 • 2. Bierman Jr., H., S. Smith, The capital budgeting decision, seventh edition, Macmillan Publishing Company, 1988.
 • 3. Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami, tom 2, PWE, Warszawa 1996.
 • 4. Drury, C., Management and Cost Accounting, second edition, Chapman and Hall, London 1991.
 • 5. Horngen, Ch., G. Foster, S. Datar, Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs 1994.
 • 6. Iniewski, R., Dylematy reformy podatków dochodowych, czyli jak skutecznie przeprowadzić reformą, w: Systemowa reforma podatków dochodowych, red. B. Brzeziński, W. Nikiel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • 7. Litwinczuk, H., Prawo wspólnotowe w zakresie podatków bezpośrednich. Perspektywy harmonizacji podatku dochodowego, w: Systemowa reforma podatków dochodowych, red. B. Brzeziński, W. Nikiel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • 8. Pluta W., T. Jajuga, Inwestycje. Capital Budgeting - budżetowanie kapitałowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 • 9. Pluta, W., Strategiczne zarządzanie finansami, Ekspert, Wrocław 1996.
 • 10. Pocock M. A., A. H. Taylor, Financial Planning and Control, Gower Publishing Company Ltd., 1988.
 • 11. Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Dotychczasowe postępy i kolejne kroki ku ustanowieniu wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB), KOM (2006) 157, Bruksela 2006.
 • 12. Realizacja wspólnotowego programu poprawy wzrostu i zatrudnienia oraz konkurencyjności przedsiębiorstw w UE: Dalsze postępy w 2006 r. i kolejne działania zmierzające do przedstawienia wniosku w sprawie ustanowienia wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB), KOM (2007) 223, Bruksela 2 maja 2007.
 • 13. Statements on Management Accounting, Management Accounting Terminology, The National Association of Accountants, Statement Nr 2, June 1, 1983.
 • 14. Wdrażanie lizbońskiego programu wspólnotowego - Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego - Wkład polityki podatkowej i celnej do Strategii Lizbońskiej, KOM (2005) 532, Bruksela 2005.
 • 15. Zasada, D., Wspólna Skonsolidowana Podstawa Opodatkowania (CCCTB) w świetle stanowiska Rządu, w: Systemowa reforma podatków dochodowych, red. B. Brzeziński, W. Nikiel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.