PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 28 Budżetowanie jednostek działalności gospodarczej w teorii i praktyce | 197--211
Tytuł artykułu

Kształtowanie kosztów pracy pracowników naukowo-dydaktycznych w oparciu o zmodyfikowany model pomiaru kapitału ludzkiego

Warianty tytułu
Evaluating the Faculty Labor Costs as Compiled on the Basis of a Modified Model of Human Capital Measurement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Teoria kapitału intelektualnego oraz sposoby jego wyceny są obecnie coraz częściej podejmowanym tematem badań. Patrząc na kapitał z punktu widzenia zasobów, w których jest zgromadzony, wyróżnia się kapitał ulokowany w zasobach naturalnych, rzeczowych i ludzkich. W artykule skupiono się na ustalaniu kapitału, jakim dysponują pracownicy naukowo-dydaktyczni z różnym stopniem naukowym i różnym doświadczeniem. Ogólny model kapitału przedstawiony przez M. Dobiję został tu zmodyfikowany i przystosowany do specyfiki zawodu nauczyciela akademickiego. Poza kosztami utrzymania, edukacji oraz doświadczeniem, liczonym ud momentu uzyskania tytułu magistra i rozpoczęcia pracy na uczelni, model ten uwzględnia okłady ponoszone przez pracowników na prace badawcze, których efektem są kolejno zdobywane tytuły naukowe oraz doświadczenie na poszczególnych stanowiskach. Wycenę owych nakładów przeprowadzono w oparciu o teorię kosztu alternatywnego, czyli w wysokości wynagrodzeń, jakie pracownik uzyskałby poświęcając ten czas na prowadzenie zajęć. Bazując na zmodyfikowanym modelu kapitału obliczono wysokość wynagrodzeń pracowników naukowo-dydaktycznych, zgodną . wartością ich kapitału.(abstrakt oryginalny)
EN
The theory of intellectual capital and its valuation methods are now being increasingly undertaken as research topic. Looking at the capital in terms of resources in which it is stored - one can mention the capital of natural resources, material and human resources. The article on determining the capital gained by research and teaching staff with varying scientific degrees and different experience. A general model of capita] made by M, Dobija was here modified and adapted to the specifics of the academic profession. In addition to the cost of living, education and experience, which begins upon obtaining a masters degree and started with working at the university, this model takes into account expenditures incurred by employees in the research, which resulted in successively acquired university degrees and experience in various positions. The valuation of these investments was carried out based on the theory of opportunity cost i.e. the salary that the employee would receive for the time devoted to run classes. Based on a modified model of capital the faculty salaries were calculated consistent with the value of their capital. (original abstract)
Twórcy
  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
  • 1. Cieślak, I., M. Кoczuba-Sobieraj, Koszty pracy jako krytyczna zmienna w zarządzaniu jednostką, w: Rachunkowość i Controlling, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Wrocław 2002.
  • 2. Dobija, D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2005,
  • 3. Dobija, M., Stała ekonomiczna jako miernik naturalnego potencjału wzrostu, "MBA", nr 6 (101), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.
  • 4. Dobija, M., Theories of Chemistry and Physics Applied to Developing an Economic Theory of Intellectual Capital, w: Knowledge cafe for Intellectual Entrepreneurship THROUGH or AGAINST Institutions, red. S. Kwiatkowski, P. Houdayer, WSPiZ im. L. Koźmińskiego. Warszawa 2004.
  • 5. Dobija, M, Zgodność płacy z wartością pracy jako zasada równowagi ekonomicznej, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Polityka społeczno-ekonomiczna, red. M. G. Woźniak, Rzeszów 2004.
  • 6. Dobija, D., M. Dobija, O naturze kapitału, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Tom 17 (73), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, 2003.
  • 7. Kurek, В., Premia za ryzyko na tynku kapitałowym - kontrowersje metrologiczne, "MBA", nr 6 (101), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.
  • 8. Strona internetowa Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, http://www.ipiss.com.pl
  • 9. Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r., GUS, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271277

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.