PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 23 Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki | 25--42
Tytuł artykułu

Cele i zadania polityki makroekonomicznej w USA i w Unii Europejskiej : analiza porównawcza

Autorzy
Warianty tytułu
Macroeconomic Goals in the USA and in the European Governance : Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wybuch kryzysu w roku 2008 doprowadził do wygenerowania niedostrzeganego wcześniej zagrożenia, związanego z ryzykiem niewypłacalności państw. W latach poprzedzających kryzys w wielu krajach zbyt ekspansywna polityka fiskalna doprowadziła do ciągłego narastania długu publicznego. Problem ten w sposób niezwykle istotny wpłynął nie tylko na sytuację krajów zagrożonych (takich jak: Grecja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Włochy), ale także podważył zaufanie do całej strefy euro i UE. Utrata zaufania i rosnąca niepewność co do przyszłości wspólnotowej waluty wpłynęły na nastroje przedsiębiorców i konsumentów, prowadząc do obniżenia ich aktywności, czego skutkiem jest obecna stagnacja wzrostu gospodarczego w całej Europie. Eksplozja długu publicznego zmusiła władze UE do dokonania istotnych zmian w europejskim systemie zarządzania gospodarczego, zmierzających do wzmocnienia nadzoru, lepszej koordynacji i zwiększenia dyscypliny fiskalnej w krajach unijnych. Polityka ta spotyka się z ostrą krytyką, głównie ze strony amerykańskich środowisk ekonomicznych i administracyjnych. Zarówno gospodarka amerykańska, jak i europejska, osadzone są na wspólnym fundamencie gospodarki rynkowej. Jednak w ostatnich latach cele i zadania polityki makroekonomicznej zaczęły się między sobą istotnie różnić. Artykuł prezentuje ewolucję celów i zadań w latach 1997-2012 oraz wskazuje na podobieństwa i różnice w ich pojmowaniu w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The outbreak of an economic crisis in 2008 has led to a sovereign risk, not observed before. The reckless fiscal policy of many European countries led to a continuous growth of public debt. The problem has significantly influenced not only the situation of the countries at risk (such as Greece, Spain, Portugal, Ireland and Italy) but also undermined the trust in the whole euro zone. The loss of trust and a constant growth of uncertainty about the future of the common currency has affected the entrepreneurs' and consumers' moods and has led to the reduction of the investment activity. As a result, the present stagnancy of economy in the whole Europe has been observed. The public debt explosion has forced the EU authorities to make significant changes in European governance and leading to increase of supervision, better coordination and fiscal discipline improvement in the European countries. This policy is strongly criticised mostly by American administration and economists. Both, American and European economy based on the common foundation of the western style market economy. However, the macroeconomic goals have started to vary recently. The article presents the evolution of goals in 1997-2012 and indicates the similarities and differences between the USA and European Union. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
 • Bernanke B.S., The Great Moderation, Federal Reserve Board, Washington, 20.02.2004.
 • Bernanke B.S., Economic outlook and Policy, U.S. Congress, Washington, 7.06.2012.
 • Blanchard O., Lessons of The Global Crisis for Macroeconomic Policy, IMF, 19.02.2009.
 • Board of Governors of the Federal Reserve System, 2012 Monetary Policy Releases.
 • Bullard J., Three Lessons for Monetary Policy from the panic of 2008, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, May/June 2010.
 • Caballero R.J., Kurlat P., The "Surpirising" Origin and Nature of Financial Crisis: A Macroeconomic Policy Proposal, Federal Reserve of Kansas City, 2009.
 • Greenspan A., Era zawirowań. Krok w nowy wiek, Muza, Warszawa 2008.
 • Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2007.
 • Komisja Europejska, Europejski plan naprawy gospodarczej, Bruksela, 26.11.2008.
 • Komisja Europejska, Scoreboard for the Surveillance of Macroeconomic Imbalanced. Envisaged Initial design, Staff Working Paper 1362, Bruksela, 8.11.2011.
 • Komisja Europejska, Economic Forecast - Spring 2008, 28.04.2008.
 • Krugman P., A Manifesto for Economic sense, New York Times, 28.02.2012.
 • Kuttner K.N., Kombinacja (Policy mix)polityki pieniężnej i fiskalne z perspektywy amerykańskiej, XXII Konferencja Naukowa NBP, Falenty, 30.09.2002.
 • Labonte M., Changing the Federal Reserve's Mandate: An Economic Analysis. Congressional Research Service, 13.03.2012.
 • Schaeuble W., Moody's ostrzega Amerykę, "Rzeczpospolita", Warszawa, 12.09.2012.
 • Spicer J., In historic Shift, Fed sets inflation targeting, Reuters, 25.01.2012.
 • Taylor J.B., An Empirical Analysis of the Revival of Fiscal Activism In the 2000's, Journal of Economic Literature, Vol. 49, No. 3, 2011.
 • Taylor J.B., Lessons From the Financial Crisis, johnbtaylorblog, 6.06.2011.
 • Taylor J.B., Zrozumieć kryzys finansowy, PWN, Warszawa 2010.
 • Trichet J.C., A paradigm change for the global financial system, ECB, Paris, 9.01.2009.
 • Unia Europejska, Traktat o Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana, marzec 2010.
 • Zielińska-Głębocka A., Współczesna gospodarka światowa, Woulters Kluwer, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.