PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 10 | 246--259
Tytuł artykułu

Wczesna edukacja a kształtowanie jakości kapitału ludzkiego

Warianty tytułu
Early Education and Development of Quality Human Capital in the Context of Socio-Economic Development of the Country
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zdiagnozowanie i rozpoznanie obecnej sytuacji wczesnej edukacji w Polsce, a także próba odpowiedzi na pytanie o istnienie zależności między powszechnym dostępem do wychowania najmłodszych a jakością kapitału ludzkiego. Autorka próbuje zidentyfikować główne problemy wczesnej edukacji w Polsce i nakreślić pożądane kierunki zmian, za punkt odniesienia przyjmując koncepcję edukacji małych dzieci w Unii Europejskiej. Cel osiągnięto, wykorzystując metodę opisową, a także analizę porównawczą. (fragment tekstu)
EN
"Research, innovation and education are at the heart of the knowledge-based economy4". In the era of global transformations education is an important element of the development of the individual and society as a whole. The reason is simple - knowledge becomes the determinant of any changes. Poland, continuing the current educational system, is not able to keep up with the countries of the European Union in the development of the knowledge-based economy. One of the main barriers to education in Poland is poor access to early education. Without help the Polish children will be left on the European margin. Early education influences the development of human capital in a significant way, so we must guarantee a good start. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
246--259
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Banach, C., 1998/1999, Strategia i zadania edukacji w integracji Polski z Europą, Nowe w Szkole nr 1.
 • Bransford, J.D., Brown, A.L., Cocking, R.R., 2000, How People Learn: Brain, mind, experience, and school, National Academy Press, Washington D.C.
 • Brańska, E., 2004, Obowiązek edukacyjny sześciolatków, Wychowanie w Przedszkolu nr 7.
 • De la Fuente, A., Ciccone, A., 2002, Kapitał ludzki w gospodarce globalnej i opartej na wiedzy, Raport końcowy dla Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Socjal-nych, Komisja Europejska.
 • Diagnoza społeczna 2009; Raport; J. Czapiński, T. Panek, (red.) s. 89-91, www.diag- noza.com [dostęp: kwiecień 2010].
 • Domański, S.R., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Eming, M., 1996, Young Early Child Development: investing in the future, The World Bank, Washington.
 • Gęsicki, J., 2002, Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, M. Marody (red.), 2002, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Grzeszkiewicz, B., 2005, Edukacja przedszkolna - bariery i szanse', w: P Waśko, M. Wrońska, A. Zduniak (red.), Polski system edukacji po reformie 1999 roku, Stan. Perspektywy. Zagrożenia, Dom Wydawniczy ELIPSA, Poznań-Warszawa.
 • GUS Departament Badań Społecznych, Edukacja i wychowanie w Polsce w roku szkolnym 2007/2008, [online], Materiał na konferencję prasową w dniu 26.08.2008 roku; www.stat.gov.pl [dostęp: maj 2010].
 • GUS, Departament Badań Społecznych, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/ 2009, [online], Warszawa 2009; www.stat.gov.pl [dostęp: maj 2010].
 • Heckmann, J., 2006, Invest in the Very Young, University of Chicago Press, Chicago.
 • Herbst, M., 2006, Finansowanie edukacji elementarnej, w: T. Szlendak (red.), Małe dziecko w Polsce. Raport o sytuacji edukacji elementarnej, Fundacja Rozwoju Dzieci.
 • Janc, K., 2007, Wpływ kapitału ludzkiego na efektywność gospodarek lokalnych w Polsce - przykład zastosowania regresji przestrzennej, w: P. Bezdeń, S. Gryzień (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej, t. IX, IGiRR, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Janc, K., 2004, Znaczenie kapitału ludzkiego w procesach globalizacji, w: G. Rdzanek, E. Stadtmiiller, Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji, Uniwersytet Wrocławski.
 • Kamerman, S.B., 2001, Early Childhood Education and Care: International Perspectives, New York Columbia University, ICFP.
 • Kamińska, K., 2003, Jutro edukacji przedszkolnej, Wychowanie w przedszkolu nr 5.
 • Karta Praw Fundamentalnych Unii Europejskiej, [online], http://www.europarl.euro- pa.eu/charter/defaulten.htm [dostęp: kwiecień 2010].
 • Kienig, A., 2005, Koncepcje programowe w wybranych krajach Unii Europejskiej, Wychowanie w Przedszkolu nr 8.
 • Makowski, K., 2000, Kapitał ludzki w skali mikroekonomicznej, Monografie i Opracowania SGH nr 470, Warszawa.
 • Otero, M.S., Mc. Coshan, A., 2005, Study on Access to Education and Training, [online], Final Report for the European Commission, London: GHK http://euro- pa.eu.int/comm/education/doc/reports/doc/earlyleave.pdf [dostęp: maj 2010].
 • Boni M. (red.), 2009, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Wydawnictwo Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Raport o kapitale intelektualnym Polski, 2000, [online], http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl [dostęp: 20.04.2010].
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 2009, nr 83, poz. 693).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001, nr 61, poz. 624 ze zm.).
 • Smoczyńska, A. i in. (red.), 2007, Wychowanie przedszkolne i niezawodne kształtowanie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie, [online], www.eurydice.org.pl [dostęp: 20.04.2010].
 • Spojrzenie na edukację, [online], OECD, 2002; www.oecd.org [dostęp: maj 2010].
 • Strużyna, J., 2002, Obrazy kapitału całkowitego firmy, Organizacje i Kierowanie, nr 1(107). Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz.
 • Szalendak, T. (red.), 2006, Małe dziecko w Polsce: raport o sytuacji edukacji elementarnej, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Kaneńskiego, Polsko-Amerykańskia Fundacja Wolności, Warszawa.
 • The Lisbon Strategy - Making Change Happen, 2002, Commission Staff Working Paper, SEC, no. 29/2.
 • Urries, B.J., de 2005, Twoje dziecko między 1. a 3. rokiem życia, Apostolicum, Ząbki.
 • Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2004, nr 256 poz. 2572 ze zm).
 • Załącznik do uchwały nr 179/2008 Rady Ministrów z dnia 16.09.2008 roku, Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, http://bip.men.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271355

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.