PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 28 Budżetowanie jednostek działalności gospodarczej w teorii i praktyce | 343--352
Tytuł artykułu

Powołanie komisji nadzoru publicznego i komitetów audytu - konieczność czy moda

Warianty tytułu
Appointment of the Public Supervision Commission and Audit Committees - Necessity or Vogue
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z bankructwem Enronu i innych dużych spółek uchwalono w 2002 roku w USA ustawę Sarbanes-Oxley, której zadaniem było niedopuszczenie do podobnej sytuacji, spowodowanej w wysokim stopniu sporządzaniem i ogłaszaniem oszukańczej sprawozdawczości. Naśladując rozwiązania amerykańskie, Unia Europejska wydała Dyrektywę 2006/43/WE i zobowiązała Państwa Członkowskie do jej wprowadzenia w życie. Jeżeli powołany w USA organ nadzoru publicznego i komitety audytu oraz restrykcyjne przepisy dotyczące zarządów i rad nadzorczych spółek, oraz firm audytorskich nie zapobiegły kryzysowi finansowemu w połowie 2008 roku, to czy zasadne jest stosowanie podobnych przepisów prawa? Odpowiedź na to pytanie będzie można sformułować dopiero za kilka lat. (abstrakt oryginalny)
EN
In connection to the bankruptcy of Enron and other large entities the Sarbanes-Oxley Act was enacted in the US in 2002. Its purpose was to prevent a similar situation caused mainly by preparing and publishing deceitful financial reporting from happening again. Following American solutions, the European Union issued a new directive, 2006/43/EC, and obliged its member states to the enforcement of the directive. If the public supervision body and audit committees which were appointed in the US as well as restrictive regulations did not prevent the financial crisis in the middle of 2008, is it justifiable to apply such law regulations? The answer to this question might be produced only after a few years. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • 1. Dadacz, J., Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, "Rachunkowość" 2009, nr 3, s. 2-10.
  • 2. Dobija, D., Problemy ustalania efektywności komitetów audytu - istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Warszawa 2009, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, tom 50 (106), s. 37-49.
  • 3. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywą Rady 84/254/EWG, Dz. Urz. UE L 196/87.
  • 4. Guillebert. В., J. Audas, Organizacja systemu nadzoru publicznego, w: Jakość usług biegłego rewidenta, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2007, s. 41-44.
  • 5. Kamela-Sowińska, A., Rachunkowość w czasach kryzysu, "Rachunkowość" 2009, nr 9, s. 10-12.
  • 6. Leners, R., System nadzoru publicznego nad zawodem biegłego rewidenta w Niemczech zgodnie z Dyrektywą 2006/43/WE, w: Jakość usług biegłego rewidenta, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2007 s. 27-31.
  • 7. Smejda, A., IV Doroczna konferencja audytingu, "Rachunkowość - Audytor" 2004, nr 1 (18), s. 16-20.
  • 8. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz. U. Nr 77. poz. 649.
  • 9. Winiarska, K., Zastosowanie ustawy Sarbanes-Oxley (SOX) w audycie wewnętrznym, w: Audyt wewnętrzny w 2007 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Szczecin 2007, Nr 475, s. 315-316.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.