PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 291 Rachunkowość a controlling | 66--81
Tytuł artykułu

Wpływ kosztów upadłości na rentowność podmiotu gospodarczego

Warianty tytułu
The Impact of Bankruptcy Costs on Profitability of an Economic Entity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kontynuowanie działalności nie wyklucza istnienia w stosunku do niej poważnych zagrożeń. W artykule omówiono kwestie dotyczące klasyfikacji kosztów symptomatycznych, poszukiwania granicy, po której przekroczeniu koszty te będą miały wpływ na zagrożenie kontynuacji działania, a odpowiednio wcześnie zasygnalizowałyby istotne trudności i zakłócenia w działalności przedsiębiorstwa. Dokonano klasyfikacji kosztów symptomatycznych. Przebadano grupę podmiotów, określając, czy i jaki wpływ koszty upadłości mają na rentowność działalności, czy są istotne.(abstrakt oryginalny)
EN
Continuation of an activity does not exclude the existence of serious threats. In the article there are discussed the issues concerning the classification of symptomatic costs, searching for the limit after which exceeding these costs will affect the threat of activity continuation and much earlier could inform about the major difficulties and disruptions to business operations. The classification of symptomatic costs has been done. A group of entities has been surveyed determining whether and what impact these costs have on the profitability of business and if they are important.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
 • Chłodnicka H., Koszty upadłości - klasyfikacja, pomiar i prezentacja, IV Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, WSFiR, Sopot 2004.
 • Chłodnicka H., Regulacje prawne procesu upadłościowego, a potrzeby ich zmian, "Forum Rachunkowości" nr 3, 2007.
 • Chłodnicka H., Sprawozdawczość finansowa a zagrożenie kontynuacji działania, [w:] W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego, t. II, Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych, red. J. Ostoj, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2010.
 • Engelhardt J., Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstwa w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe, Seria II, Zeszyt 153 Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Hołda A. Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, t. 56(112), Warszawa 2010.
 • Jensen M.C., Smith C.W., The Modern Theory Corporate Finance, McGraw-Hill Book Company, Harvard University Press, 1984.
 • Karpuś P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, UMCS, Lublin 2006.
 • Korol T., Prusak B., Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Kusak A., Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Micherda B., Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do badania sprawozdania finansowego, "Rachunkowość" 1994, nr 4.
 • Myers S.C., Capital Structure Puzzle, "Journal of Finance" 1984, no 39.
 • Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 • Ross A., Wester R.W., Jordan B. D., Fundamentals of Corporate Finance, Irwin, Homewood 1991.
 • Rutkowski A., Prognozowanie zagrożeń upadłością na podstawie sprawozdań finansowych, "Nasz Rynek Kapitałowy" 1999, nr 4.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Stasiewski T., Upadek przedsiębiorstw - przyczyny, symptomy i metody przewidywania, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, 1995, nr 33.
 • Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa 2004.
 • Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Kluger, Kraków 2006.
 • White M.J., The Corporate Bankruptcy Decisions, "Journal of Economic Perspective" 1989, vol. 3, no 2.
 • Zarzecki D., O metodach oceny zagrożeń bankructwem i możliwościach ich wykorzystania w Polsce, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, pod red. W. Parczyńskiego, cz. I, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.