PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 15 Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych | 129--143
Tytuł artykułu

Szanse i zagrożenia outsourcingu wojskowych usług logistycznych w kontekście bezpieczeństwa państwa

Autorzy
Warianty tytułu
Opportunities and Threats of Services Logistics Outsourcing Military Security in the Context of the State Security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie jest próba wskazania szans i zagrożeń outsourcingu usług logistycznych na rzecz tak specyficznego podmiotu jakim są siły zbrojne. Autor poprzez analizę outsourcingu stosowanego w warunkach rynkowych między przedsiębiorstwami oraz doświadczeń innych armii w tym zakresie, wskazuje przesłanki podejmowania decyzji o wykorzystaniu outsourcingu w wojsku oraz warunki i wymagania jakie należy postawić outsourcerowi w kontekście realizacji usługi logistycznej na rzecz sil zbrojnych, które są podmiotem sektora finansów publicznych. Między innymi obostrzenia prawne wobec wydatków budżetowych tworzą sytuację odmienną dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy niż wówczas kiedy stronami umowy outsourcingu są jedynie przedsiębiorstwa. Opracowanie zapewne nie wskazuje wszystkich warunków, w jakich może odbywać się kontraktowanie usług logistycznych, jednak przybliża skalę złożoności zagadnień analizy rynku, warunkującej skuteczne upublicznienie aktu woli zleceniodawcy oraz szacowanie wartości umowy z należytą starannością, które powinny być zasadniczymi elementami podejmowania decyzji o outsourcingu, a tym bardziej outsourcingu wojskowych usług logistycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is an attempt to identify opportunities and threats of outsourcing logistics services to a specific subject so what are the armed forces. The author through the analysis used in the outsourcing market conditions between companies and the experience of other armies in this field, set out the conditions for deciding on the use of outsourcing and the conditions and requirements to be put in the context of the implementation outsourcer logistics services for the armed forces, which arc the subject of public finance sector. Among other legal restrictions to create a situation of budgetary expenditure for the principal and a different contractor than the parties to the contract when they are only outsourcing company. Article certainly does not indicate all the conditions under which contracting can be done, however, brings logistics-scale complexity of the issues of market analysis, conditioning the effective publicity act of will, and estimating the principal value of the contract with due diligence, which should lie essential elements of the decision to outsource, and more outsourcing military logistics services. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Marynarki Wojennej
Bibliografia
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Decyzja Nr 318/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wdrożenia systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Jałowiec T., Firmy w brytyjskich siłach zbrojnych, Przegląd Logistyczny nr 1/2010, Warszawa 2010.
 • Koliński A., Przekazanie usług logistycznych w outsourcing, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 2 (125), Warszawa 2010.
 • Kroker B., Outsourcing usług logistycznych, Logistyka nr 3/2006, Poznań 2006.
 • Księżopolski K.M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw: metody i środki przeciwdziałania, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2004.
 • Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Stiglitz J.E., Wojna za trzy biliony dolarów. Prawdziwy koszt konfliktu w Iraku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009.157.1240 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
 • Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.