PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 15 Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych | 145--156
Tytuł artykułu

Siły zbrojne na rynku usług logistycznych w Polsce

Warianty tytułu
The Armed Forces in the Logistics Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnim czasie na rynku usług logistycznych u Polsce dochodzi do gruntownych zmian. Związane są one ze skutkami światowego kryzysu ekonomicznego oraz pojawianiem się w jego strukturze nowych podmiotów zarówno po stronie usługobiorców, jak i usługodawców. Kluczową kwestią dla funkcjonowania rynku usług logistycznych jest liczba podmiotów zainteresowanych pozyskaniem danej usług i skala zapotrzebowania na nią. Istotny wpływ na dalszy rozwój rynku logistycznego może mieć pojawienie się w tym sektorze nowego podmiotu jakim są SZ RP, które w ramach wprowadzonego w 2008 roku systemu kontraktowania zainteresowane są szeroką współpracą cywilno-wojskową w obszarze logistyki. Celem publikacji jest wskazanie roli i znaczenia SZ RP w polskim rynku usług logistycznych oraz wskazanie perspektyw rozwoju logistycznego systemu kontraktowania w armii w perspektywie najbliższych lat. (abstrakt oryginalny)
EN
Recently the Polish market of logistics services has come to fundamental changes. They are related to the effects of the global economic crisis and the emergence of structure in the newcomers, on both the recipients and providers. The key issue for the operation of logistics services is the number of entities interested in acquiring the services and the scale of demand for energy. Significant impact on the further development of the logistics market may have the appearance in this sector of the new entity which is the Polish Aimed Forces, which within the framework introduced in 2008, the system of contracting are interested in a broad civil-military cooperation in the field of logistics. The aim of the publication is an indication of the role and importance of the Polish Armed Forces in the Polish market for logistics services and an indication of the development prospects of the logistics system of contracting in the Army in the coming years. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Bibliografia
 • Daniluk M., Wojsko w gospodarce rynkowej, Bellona, Warszawa 1994.
 • Decyzja MON nr 258/MON z 5 czerwca 2007 roku w sprawie powołania międzyresortowego Zespołu do spraw wdrażania systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 94 poz. 426.
 • Decyzja MON nr 318/MON z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wdrożenia systemu kontaktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. Nr 14 poz. 175.
 • Drążczyk W., Założenia i zakres kontraktów wojskowo-cywilnych w logistyce Sił Powietrznych NATO, AON, Warszawa 1999.
 • Dudziński Z., Kizyn M., Vademecum gospodarki magazynowej, ODiDK, Gdańsk 2002.
 • Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001.
 • Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Jałowiec T., Prakseologiczne zmiany systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, praca zbiorowa pod red. W. Kieżuna, L. Ciborowskiego, J. Wołejszo, AON, Warszawa 2010.
 • Koch M., Gospodarka wojskowa, Wydawnictwo MON, Warszawa 1987.
 • Kurasiński Z., Kierowanie zabezpieczeniem logistycznym wojsk lądowych w operacjach prowadzonych samodzielnie siłami narodowymi na obszarze kraju, AON, Warszawa 2000.
 • Logistyka w Polsce. Raport 2009, pod red. I. Fechnera, G. Szyszki, ILiM, Poznań 2010.
 • Outsourcing w obronności, "Polska Zbrojna" nr 49/2005.
 • Podręcznik spedytora, pod red. D. Marciniak-Neider, J. Neidera, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2006.
 • Rynek usług logistycznych, pod. red. M. Ciesielskiego, Difin, Warszawa 2005.
 • Skarżyński M., Outsourcing militarny, "Kwartalnik Bellona" nr 1/2008.
 • Transport i spedycja w handlu zagranicznym, pod red. T. Szczepaniaka, PWE, Warszawa 2002.
 • Walczak M., Międzynarodowe usługi logistyczne, WSCiL, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.