PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 306 Finanse publiczne | 143--153
Tytuł artykułu

Raison d'être solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu podatku od wartości dodanej

Warianty tytułu
Raison d'être of the Joint and Several Liability for Value Added Tax Purposes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozpowszechnione w wielu sektorach gospodarki państw Unii Europejskiej oszustwa karuzelowe przyczyniają się do znacznego zmniejszenia dochodów publicznych z tytułu podatku od wartości dodanej. Dlatego władze państw podejmują szereg działań zmierzających do ograniczenia skali tych oszustw podatkowych. Jednym z nich jest wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności dostawców i nabywców towarów za zobowiązania z tytułu podatku od wartości dodanej. Celem artykułu jest przedstawienie motywów i przesłanek jej implementacji do prawa podatkowego państw członkowskich. Scharakteryzowano w nim obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe. Ponadto przedstawiono przesłanki solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe z tytułu VAT i jej implikacje prawne w Wielkiej Brytanii.(abstrakt oryginalny)
EN
Carousel fraud that is prevalent in multiple economic sectors causes high losses to the public revenue of the European Union Member States. In order to protect this revenue governments introduce many anti-fraud measures. One of these measures is the joint and several liability for unpaid VAT. The basic aim of this article is to analyse the main motives of its implementation and circumstances of its application. The article characterizes the regulations of the joint and several liability in Poland. Moreover it overviews the main conditions and implications of joint and several liability for unpaid VAT in the United Kingdom.(original abstract)
Rocznik
Strony
143--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Ainsworth R.T., Carousel fraud in the EU: a digital VAT solution, "Tax Notes International" 2006, May.
 • Ainsworth R.T., VAT Fraud - Technological Solutions, Boston University Schools of Law, Boston 2010.
 • Bartosiewicz A., Kubacki R., Leksykon ordynacji podatkowej, Oficyna Wydawnicza "Unimex", Wrocław 2008.
 • Brzeziński B. i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2007.
 • Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, Dz.Urz. UE nr L 347 z 11.12.2006.
 • Examples of Different Types of VAT Fraud, HM Revenue & Customs, London 2012.
 • Measuring Tax Gaps, HM Revenue & Customs, London 2012.
 • Meghjee K., Multinationals and VAT compliance in the UK, "Tax Planning International" 2007, no. 7
 • Notice 726 joint and several liability for unpaid VAT, http://customs.hmrc.gov.uk [dostęp 14.02.2013 r.].
 • Pomorska A., Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe spółek, "Acta Universitatis Brunensis Iuridica" 2008, nr 337.
 • Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards tax evasion linked to import and other cross-border transactions, Commission of the European Communities, COM (2008) 805, Brussels 2008.
 • Study to Quantify and Analyse the VAT Gap in the EU-25 Member States, DG Taxation and Customs Union, Brussels 2009.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 1991, nr 9, poz. 31 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, DzU 1984, nr 52, poz. 268 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 1992, nr 21, poz. 86 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU 2012, poz. 749, 1101, 1342 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, DzU 2002, nr 200, poz. 1682 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, DzU 2000, nr 86, poz. 959 z późn. zm.
 • Value Added Tax Act , http://www.hmrc.gov.uk [dostęp: 14.02.2013 r.].
 • Wolf R.A., The sad history of carbon carousel, "International VAT Monitor" 2010, no. 11/12.
 • Wyrok ETS z dnia 11 maja 2006 r., Federation of Technological Industries and Others, sprawa C-384/04.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171271929

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.