PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 2 | 125--152
Tytuł artykułu

Różnice kulturowe a międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cultural Differences and International Business Cooperation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza wybranych aspektów międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw funkcjonujących w różnych kręgach kulturowych. Analizę przeprowadzono na przykładzie polskich przedsiębiorstw współpracujących z partnerami z Chin i Niemiec. W artykule dokonano przeglądu koncepcji dotyczących relacji przedsiębiorstw oraz najpowszechniej używanych w analizach porównawczych typologii kultur narodowych. Następnie przeanalizowano wyniki wcześniejszych badań kultur Polski, Chin i Niemiec, co dało podstawy do twierdzenia, że państwa te należą do odrębnych kręgów kulturowych. Studia literatury pozwoliły na sformułowanie szeregu hipotez dotyczących zależności relacji przedsiębiorstw od kraju pochodzenia i od kierunku współpracy (eksport-import). Hipotezy te zostały zweryfikowane na podstawie wyników badania empirycznego na próbie 280 przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody CATI. W dalszej części artykułu otrzymane wyniki badania zostały poddane ogólniejszej dyskusji. Jej efektem są między innymi sugestie co do dalszych badań w podjętym zakresie przedstawione w końcowej części artykułu. Większość hipotez dotyczących zależności między poszczególnymi aspektami prowadzonej współpracy a czynnikami kulturowymi nie została potwierdzona. Znaczące różnice w relacjach biznesowych między współpracą polskich przedsiębiorstw z partnerami chińskimi i niemieckimi dotyczą jedynie ryzyka i elastyczności, natomiast eksporterzy różnią się od importerów w zakresie postrzeganego podobieństwa do partnera, co pozwala twierdzić, że zarówno kraj pochodzenia partnera, jak i kierunek współpracy tylko w ograniczonym stopniu są czynnikami różnicującymi relacje przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyse some aspects of international cooperation of companies operating in different cultural environments. Polish companies collaborating with partners from China and Germany were taken as examples in the research. The article reviews theoretical concepts concerning business relationships and the typologies of national cultures most often used in comparative analyses in the field. Next the results of earlier research on the national cultures of Poland, China and Germany are presented to prove that the three countries belong to different cultures. Literature studies helped to formulate several hypotheses based on the question whether business relationships depend on the country of origin of the parties involved and on the direction of the cooperation (export/import). The hypotheses were next verified in the field research of the sample of 280 companies with a CATI technique. Later the research results are a subject to a more general discussion. On the basis of the discussion, among others, some suggestions as to further research in the field are presented in the final part of the article. Only some of the hypotheses on the relationships between certain aspects of the companies' cooperation and their cultural background were confirmed. Substantial differences in the business relationships of the Polish companies with their Chinese and German counterparts apply only to the risk and the flexibility. The exporters differ from the importers in the perceived similarity to the partner. To conclude, both the country of origin and the direction of their operations are the factors diversifying the business relationships to a limited degree. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
125--152
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Angue K., Mayrhofer U. [2010], International R&D Cooperation: the effects of distance on the choice of the country of partners, "M@n@gement" Vol. 13, No. 1, ttp://www.management-aims.com/vol13_fr.html, (dostęp: 4.10.2013).
 • Appadurai A. [2005], Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków.
 • Bakacsi G. i in. [2002], Eastern European cluster: tradition and transition, "Journal of World Business" Vol. 37, Iss. 1.
 • Blois K. [2000], The Oxford Textbook of Marketing, Oxford Free Press, Oxford.
 • de Búrca S., Fynes B., Roche E. [2004], Evaluating Relationship Quality in a Business-to-Business Context, "Irish Journal of Management" Vol. 25, Iss. 2.
 • Chakravarthy B.S., Perlmutter H.V. [1985], Strategic Planning for a global business, "Journal of World Business" Vol. 20, No. 2.
 • Craig C.S., Douglas S.P. [2006], Beyond National Culture: Implications for Consumer Research, "International Marketing Review" Vol. 23, Iss. 3.
 • GLOBE [2004], Culture, Leadership and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, ed. R.J. House i in., Sage, Thousand Oaks.
 • Danik L. [2009], Zaufanie na rynku instytucjonalnym, w: Wspólna Europa. Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Danik L., Lewandowska M.S. [2013], Motives and barriers in the field of cooperation between companies. Research outcomes based on the polish engineering industry, "Journal of Economics and Management" Vol. 14.
 • Danik L., Żukowska J. [2011], Rola zaufania w innowacjach, "Zeszyty Naukowe" nr 32, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszawa.
 • Dorsch M.J., Swanson S.R., Kelly S.W. [1998], The role of relationship quality in the stratification of vendors as perceived by customers, "Journal of the Academy of Marketing Science"Vol. 26, No. 2.
 • Filippaios F., Avlaniti A. [2012], An examination of the existing measures of cultural distance; does one size fit all, 38th Annual Conference of the European International Business Academy (EIBA), University of Sussex.
 • Gambetta D. [1988], Can we trust trust?, w: Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, ed. D. Gambetta, Basil Blackwell, Oxford.
 • Gesteland R.R. [2000], Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hofstede G. [2006] Geert Hofstede: Challenges of Cultural Diversity (interview by S. Powell), "Human Resource Management International Digest" Vol. 14, Iss. 3.
 • Håkansson H., Johanson J. [1992], A Model of Industrial Networks, w: Industrial Networks: a New View of Reality, ed. B. Axelsson i in., London.
 • Hall E.T. [1959], The silent language, Doubleday, Garden City, N.Y.
 • Hofstede G. [1983], The cultural relativity of organizational practices and theories, "Journal of International Busines Studies" Fall.
 • Hofstede G. [2001], Culture's Consequences, Sage, Thousand Oaks.
 • Hofstede G., Bond M.R. [1988], The Confucius connection: from cultural roots to economic growth, "Organizational Dynamics" Vol. 16, Iss. 4.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. [2011], Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Holden N. [2004], Why Marketers Need a New Concept of Culture for the Global Knowledge Economy, "International Marketing Review" Vol. 21, Iss. 6.
 • Hollensen S. [2011], Global Marketing, Pearson, Harlow.
 • Holmlund M. [2008], A definition, model, and empirical analysis of business-to-business relationship quality, "International Journal of Service Industry Management" Vol. 19, Iss. 1.
 • Johanson J., Mattsson L. [1987], Inter-organizational relations in industrial systems: a network approach compared with the transaction-cost approach, "International Studies of Management and Organization" Vol. 17, Iss. 1.
 • Johnson J.L. [1999] Strategic integration in industrial distribution channels: managing the interfirm relationship as a strategic asset, "Journal of the Academy of Marketing Science" Vol. 27, No. 1.
 • Kanungo R.P. [2006], Cross culture and business practice: are they coterminous or cross-verging?, "Cross Cultural Management: An International Journal" Vol. 13, Iss. 1.
 • Kim K.K. i in. [2010], Inter-organizational cooperation in buyer-supplier relationships: both perspectives, "Journal of Business Research" Vol. 63, Iss. 8.
 • Kogut B., Singh H. [1988], The Effect of National Culture on the Choice of Entry Mode, "Journal of International Business Studies" Vol. 19, No. 3.
 • Konsekwencje kultury - rozmowa z Geertem Hofstede, [2003], "Master of Business Administration" No. 1.
 • Leick B. [2011], Barriers to co-operation and competitive advantage: Cross border business networks of Saxon and Northern Bohemian firms, "Journal for East European Management Studies" Vol. 16, Iss. 2.
 • Linton T. [1945], The cultural background of personality, Appleton-Century-Crofts, New York.
 • McSweeney B. [2002], Fundamental Flaws in Hofstede's Research, "European Business Forum"Iss. 9.
 • Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, [2011], red. B. Stępień, PWE, Warszawa.
 • Minkov M. [2013], Cross-cultural Analysis, Sage, Los Angeles.
 • Miroshnik V. [2002], Culture and International Management: a Review, "Journal of Management Development" Vol. 21, Iss. 7.
 • de Mooij M. [2004], Consumer Behavior and Culture, Sage, Thousand Oaks.
 • Morgan R.M., Hunt S.D. [1994], The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, "Journal of Marketing" Vol. 58, No. 3, July.
 • Naudé P., Buttle F. [2000], Assessing Relationship Quality, "Industrial Marketing Management"Vol. 29.
 • North D. [1992], Institutions, Ideology and Economic Performance, "CATO Journal" Vol. 11, No. 3.
 • O'Brien R. [1992], Global Financial Integration. The End of Geography, Pinter, London.
 • Putnam R.D. [1995], Bowling alone: America's declining social capital, "Journal of Democracy"Vol. 6, No. 1.
 • Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, [2012], GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Roslin R.M., Melewar T.C. [2004], Linking practices reflective of "Asian values" and relationship marketing in the grocery distribution channels in Malaysia, "International Journal of Retail & Distribution Management" Vol. 32, Iss. 1.
 • Sagan A. [1999], Podstawowe wymiary kulturowe klasyfikacji krajów europejskich - zastosowanie analizy sieci społecznych, w: Euromarketing. Koncepcje, strategie, metody, red. J.W. Wiktor, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Sasaki I. [2012], Going beyond national culture: matching cultural change in multi-level analysis, 38th Annual Conference of the European International Business Academy (EIBA), University of Sussex.
 • Srnka K.J. [2004], Culture's Role in Marketer's Ethical Decision Making: An Integrated Theoretical Framework, "Academy of Marketing Science Review" No. 1.
 • Sztompka P. [2007], Zaufanie - fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.
 • Światowiec J. [2006], Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process [2012], red. K. Fonfara, Poznań University of Economics Press, Poznań.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. [2002], Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Trompenaars F., Woolliams P. [2004], Marketing Across Cultures, Capstone, Chichester.
 • Ulaga W., Eggert A. [2006], Relationship value and relationship quality: Broadening the nomological network of business-to-business relationships, "European Journal of Marketing" Vol. 40, Iss. 3/4.
 • Usunier J.-C. [1992], Commerce entre cultures, Presses Universitaires de France, Paris.
 • Williamson O.E. [1991], Strategizing, Economizing and Economic Organization, "Strategic Management Journal" Vol. 12.
 • Williamson O.E. [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Woo K.-S., Ennew Ch.T. [2004], Business-to-business relationship quality: an IMP interaction-based conceptualization and measurement, "European Journal of Marketing" Vol. 38, Iss. 9/10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171272125

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.