PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 2 | 153--176
Tytuł artykułu

Sektor kreatywny w gospodarce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Creative Knowledge Sector in the Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest usystematyzowanie podstawowych pojęć związanych z sektorem kreatywnym. Najwięcej uwagi poświęcono dwóm pojęciom: działalności twórcze i przemysły kultury. Zwrócono również uwagę na wzrastającą rolę przemysłów kultury oraz dokonano zestawienia najważniejszych problemów związanych z rozwojem i badaniem działalności twórczych. Artykuł ma charakter teoretyczny. Realizacja wyznaczonych celów pracy wymagała obszernych studiów literatury, w dużej mierze zagranicznej. Za sektor kreatywny (creative knowledge sector) w gospodarce narodowej uważa się ten, na który składają się działalności oparte na własności intelektualnej, mające korzenie w kulturze i nauce. W sektorze tym wyróżnia się dwie podstawowe grupy: działalności twórcze (creative industries) oraz tzw. działalności o dużym stopniu nasycenia wiedzą (knowledge intensive industries). Znaczenie tych przemysłów we współczesnej gospodarce wzrasta, a ich stan wpływa bezpośrednio lub pośrednio na rozwój miasta/regionu m. in. przez aktywizację potencjału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy, rozwój sektorów komplementarnych związanych pośrednio z kulturą (np. turystyki i rekreacji), stymulowanie rewitalizacji obiektów poprzemysłowych czy udział w tworzeniu pozytywnego wizerunku miasta/regionu. Niemniej jednak rozwojowi działalności twórczych towarzyszą liczne problemy, w tym brak zaufania wobec tych dziedzin, powszechna opinia o ich nieproduktywności oraz brak metodologii oceny działalności twórczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The author examines some basic definitions related to the so-called creative knowledge sector, comprising creative industries and knowledge-intensive industries. The article focuses on the role of the culture sector in the economy and looks at some key problems related to research on the creative knowledge sector. The article offers a theoretical framework for such research based on a study of available literature. The creative knowledge sector consists of industries based on intellectual property resulting from science and culture, the author says. The sector is roughly divided into two components: creative industries (such as publishing, architecture, radio, television, advertising, design, crafts, photography, film, music, computer and video games/software) and knowledge-intensive industries. Creative industries include culture industries such as museums, galleries, libraries, literature, and visual arts. According to Namyślak, culture industries play a growing role in the economy and may have an impact on the development of cities and regions through an improved use of human capital, creation of new jobs, and the development of complementary sectors such as tourism and recreation. Culture industries also play a role in stimulating the redevelopment of postindustrial areas and can help raise the profile of a city or region, the author says. The article highlights some key problems related to the development of creative industries, including high business risk and a lack of trust among investors, in addition to a widespread view that these industries are not productive enough. Research in the area is marred by a lack of methodology for evaluating creative industries, the author concludes. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
153--176
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Adorno T.W., Horkheimer M. [1994], Dialektyka oświecenia: fragmenty filozoficzne, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Banks M. i in. [2000], Risk and Trust in the Cultural Industries, "Geoforum" No. 31, 453-464.
 • Bell D. [1994], Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Benhamou F., Peltier S. [2007], How Should Cultural Diversity Be Measured? An Application Using the French Publishing Industry, "Journal of Cultural Economics" Springer 31, s. 85-107.
 • Blaug M. [2001], Where Are We Now on Cultural Economics?, "Journal of Economic Surveys" Vol. 15, No. 2, s. 123-143.
 • Borghi M. [2006], Rewarding Creativity: in Law, Economics, and Literature, "Ancilla Iuris" Vol. 1/2, s. 54-65.
 • Borowiecki R. (red.) [2004], Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Brecknock R. [2004], Creative Capital: Creative Industries in the Creative City, Brecknock Consulting, Brisbane, Australia.
 • Castells M. [2008], Siła tożsamości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Department of Culture, Media and Sport [2001], The Creative Industries Mapping Document. Government of the UK, London http://www.culture.gov.uk/global/publications/archive_2001/ci_mapping_doc_2001.htm (dostęp: 17.03.2012).
 • Drake G. [2003], This Place Give me Space. Place and Creativity in the Creative Industries "Geoforum" No. 34, s. 511-524.
 • Drobniak A., Wrana K. [2008], Założenia metodyki badawczej aktywności kreatywnych miast aglomeracji, w: Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne, red. A. Klasik, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 67-90.
 • Doroszewski W. [1965], Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 • Ekonomia kultury w Europie. Raport, [2006], Economy of culture in Europe, http://www.keanet. eu/en/ecoculturepage.html (dostęp: 23.02.2012).
 • European Commission [2006], Economy of Culture in Europe, http:/www.keanet.eu/ecoculture/studynew.pdf (dostęp: 12.01.2012).
 • Gibson C., Kong L. [2005], Cultural Economy: a Critical Review, "Human Geography" Vol. 29, No. 5, s. 541-561.
 • Hall P. [2000], Creative Cities and Economic Development, "Urban Studies" Vol. 37, No. 4, s. 639-649.
 • Harrison L.E. [2000], Culture matters, Harvard University.
 • Howkins J. [2001], The Creative Economy: How People Make Money from Ideas, Allen Lane, The Penguin Press.
 • Ilczuk D., Misiąg W. [2003], Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Jankowska B. [2012], Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Jędrysiak T. [2008], Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa.
 • Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiecki W. [2012], Słownik języka polskiego, Warszawa.
 • Klasik A. [2009], Przemysły kreatywne oparte na nauce i kulturze, w: Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 31-41.
 • Klasik A. [2011], The Culture Sector and Creative Industries as a New Foundation of Development of Large Cities and Urban Agglomerations, w: The Cities and Agglomerations Development based on the Culture Sector and Creative Industries, red. A. Klasik, "Studia Regionalia" No. 30, Polish Academy of Science, Warsaw, s. 14-41.
 • Kłoskowska A. [1981], Socjologia kultury, PWN, Warszawa.
 • Kong L. [2000], Culture, Economy, Policy: Trends and Developments, "Geoforum" No. 31, s. 385-390.
 • Kościelecki P. [2007], Kultura w regionach - analiza dokumentów strategicznych polskich województw oraz piśmiennictwa przedmiotu, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 3(29), s. 32-52.
 • Kowalczyk A. [2008], Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością, w: Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne. Geografia Turyzmu 1, red. A. Kowalczyk, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, s. 9-57.
 • Krzysztofek K. [2002], Przemysły kultury a globalizacja, w: Kultura i przemysły kultury szansą rozwojowa dla Polski, red. J. Szomburg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, s. 59-64.
 • Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A. [2009], Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Raport końcowy wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.
 • Murzyn M.A. [2006], Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Kraków.
 • Namyślak B. [2013], Działalności twórcze a rozwój miast. Przykład Wrocławia, "Rozprawy Naukowe" nr 30, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Namyślak B. [2013], Przykłady rewitalizacji na rzecz działalności twórczych ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia, w: Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy, red. F. Kuźnik, Studia KPZK PAN, t. 153, Warszawa, s. 235-249.
 • Polityka spójności i miasta. Rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach [2006], Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela.
 • Ramello G.B. [2005], Intellectual Property and the Markets of Ideas, "Review of Network Economics" Vol. 4, Iss. 2, (Concept economics, Available at SSRN), s. 68-87.
 • Report of Ministry of Trade and Industry [2005], Singapore.
 • Richards G. [2011], Creativity and Tourism. The State of Art, "Annals of Tourism Research" 38(4), s. 1225-1253.
 • Schumpeter J. [1995], Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Smoleń M. [2003], Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Stryjakiewicz T., Stachowiak K. [2010], Sektor kreatywny w poznańskim obszarze metropolitalnym, t. 1, Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 • Toffler A. [1986], Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Throsby D. [2010], Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Towse R. [2011], Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • UNCTAD [2008], Creative Economy. Report, http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf (dostęp: 12.01.2012).
 • UNESCO [2009], Framework for Cultural Statistics, http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001840/184082e.pdf (dostęp: 22.09.2011).
 • Urząd Patentowy RP [2012], http://www.uprp.pl/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171272127

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.