PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 (78) | 417--440
Tytuł artykułu

Kapitał kreatywny a rozwój gospodarczy regionu w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Creative Capital and Economic Development in Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zróżnicowany przestrzennie poziom ekonomiczny Polski oraz próby określenia kształtujących go determinant pozostają w centrum uwagi wielu badaczy z różnych dyscyplin nauki. Celem artykułu jest ukazanie dysproporcji w tym poziomie według województw oraz wyodrębnienie tych obszarów Polski, gdzie jest on podobny. Podobną analizę przeprowadzono też dla kapitału kreatywnego, który został określony przez cząstkowe indeksy: talent, technologia, tolerancja i teren. Pierwsze trzy składniki wyznaczają indeks kreatywności 3T, a wszystkie razem indeks 4T. Łącząc informacje o przestrzennym zróżnicowaniu omawianych zjawisk, starano się odpowiedzieć na pytanie, czy w województwach odznaczających się wysokim poziomem produktu krajowego brutto odnotowujemy również wysokie wartości kapitału kreatywnego, niezależnie od sposobu jego liczenia. Wyniki przeprowadzonych analiz nie pozwalają na jednoznaczną odpowiedź, zależy ona bowiem od sposobu pomiaru tegoż kapitału.(abstrakt oryginalny)
EN
Regional differences in economic development in Poland and their determinants have been of interest to researchers spanning many scientifi c fi elds. The paper juxtaposes similarities and imparities in economic development with the equivalent distribution of creative capital. For the purpose of the study the variable of creative capital was conceived of as composed of talent, technology, tolerance and territory factors. The former three form 3T index of creative class (as suggested by R. Florida), while all four - 4T index. The paper correlates regional economic development with creative capital indexes. The results are inconclusive and depend on the assumed measures of such capital.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
417--440
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bacon-Shone J., Hui D. (2011), Design and construction of the Hong Kong Creativity Index, s. 91-102 (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning policy/doc/creativity/ report/ hongkong.pdf - dostęp 03.04.2012).
 • Bakhshi H., McVittie E., Simmie J. (2008), Creating Innovation. Do the creative industries support innovation in the wider economy? NESTA Research Report, March 2008, London.
 • Bal-Domańska B. (2009), Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na rozwój regionalny, "Wiadomości Statystyczne" nr 6, s. 84-97.
 • Barrowclough D., Z. Kozul-Wright (2007), Creative Industries and Developing Countries: Voice, Choice and Economic Growth, Routledge, London.
 • Bilton C., Leary R. (2002), What can managers do for creativity? Brokering creativity in the creative industries, "International Journal of Cultural Policy", Vol. 8, s. 49-64.
 • Bobirca A., Draghici A. (2011), Creativity and economic development, "World Academy of Science, Engineering and Technology", No 59, s. 887-892.
 • Chojnicki Z. (1996), Region w ujęciu geograficzno-systemowym, w: Podstawy regionalizacji geograficznej, T. Czyż (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7-43.
 • Chun-Hung N.G., Mok P., Ngai F., Wan-kan C., Yuen C. (2011), A study on creativity index (http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/Hui.pdf - dostęp 03.04.2012).
 • Cooke P., D. Schwartz (2007), Creative Regions: Technology, Culture and Knowledge Entrepreneurship, Routledge, London.
 • Cowan T., Caplan B. (2004), Why do people underestimate the benefits of cultural competition?, "American Economic Review", No. 94, s. 402-407.
 • Cunningham S.D. (2004), The creative industries after cultural policy. A genealogy and some possible preferred futures, "International Journal of Cultural Studies", Vol. 7, s. 105-115.
 • Cunningham S.D., Cutler T., Hearn G., Ryan M. and Keane M. (2004), An Innovation Agenda for the Creative Industries: Where is the R&D, "Media International Australia Incorporating Culture and Policy", No 112, s. 174-185.
 • Czyż T. (2002), Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 2-3, s. 5-14.
 • Dańka-Borsiak B. (2009), Analiza wzrostu gospodarczego województw, "Wiadomości Statystyczne" nr 1, s. 50-59.
 • Dworak E. (2011), Wpływ gospodarki opartej na wiedzy na kategorie makroekonomiczne, "Wiadomości Statystyczne" nr 7/8, s. 99-113.
 • Filer R. (1984), A theoretical analysis of the economic impact of artists, resale royalties legislation, "Journal of Cultural Economics", No. 8, s. 1-28.
 • Florida R. (2002) The Rise of the Creative Class: and How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York.
 • Florida R. (2005), Cities and the Creative Class, "City & Community", Vol. 2, s. 3-19.
 • Florida R. (2007), The Flight of the Creative Class -- The New Global Competition for Talent, Harper Collins Publishers, New York.
 • Florida R. (2008), Who's Your City: How the Creative Economy is Making Where to Live the Most Important Decision of Your Life, Basic Books; Random House Canada.
 • Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Gajda-Kontarowska M. (2012), Kontrowersja wokół metod pomiaru stabilności wzrostu gospodarczego, w: Ekonomia, J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 55-65.
 • Garnham N. (2005), From cultural to creative industries, "International Journal of Cultural Policy", No 11, s. 15-29.
 • Gospodarka oparta na wiedzy (2007), W. Welfe (red.), PTE, Warszawa.
 • Graham B. (2002), Heritage as knowledge: Capital or culture?, "Urban Studies", Vol. 39, s. 1003-1017.
 • Handbook of Creativity (1998), R.J. Sternberg (red.), Cambridge University Press.
 • Handke C. (2006), Plain Destruction or Creative Destruction? Copyright Erosion and the Evolution of the Record Industry, "Review of Economic Research", No 3, s. 29-51.
 • Hesmondhalgh D., Prratt A. (2005), Cultural Industries and Cultural Policy, "International Journal of Cultural Policy", No 11, s. 1-13.
 • Higgs P., Cunningham S., Pagan J. (2007), Australia's creative economy: Definitions of the segments and sectors, Technical Report, Faculty Research Office, CCI.
 • Jeffcutt P. (2000), Management and the creative industries, "Culture and Organization", Vol. 6, s. 123-127.
 • Kern Ph., Runge J. "KEA briefing: towards a European creativity index" (http:// ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/creativity/report/kea.pdf, ps. 201-202 - dostęp 04.04.2012).
 • Kreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji (2012), A. Klasik (red.), Prace Naukowe UE w Katowicach, UE, Katowice.
 • Kretschmer M., Klimis G.M., Choi J.C. (1999), Increasing Returns and Social Contagion in Cultural Industries, "British Journal of Management", No. 10, s. 61-72.
 • Lawrence T.B., Phillips N. (2002), Understanding cultural industries, "Journal of Management Inquiry", Vol. 11, s. 430-441.
 • Makroekonometryczny model gospodarki opartej na wiedzy (2006), W. Welfe (red), "Folia Oeconomica", nr 229, UŁ, Łódź.
 • Malina A., Malina P. (2005), Determinanty rozwoju regionalnego Polski, "Wiadomości Statystyczne" nr 10, s. 68-78.
 • Namyślak B. (2010), Sektor kreatywny w aglomeracji wrocławskiej, "Wiadomości Statystyczne" nr 7, s. 36-46.
 • Oakley K. (2004), Not so cool Britannia: The role of the creative industries in economic development, "International Journal of Cultural Studies", Vol. 7, s. 67-77.
 • Pratt A. (2005), Cultural industries and cultural policy: an oxymoron?, "International Journal of Cultural Policy", No. 11, s. 31-44.
 • Roszkowski S. (2005), Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w ujęciu wojewódzkim, "Wiadomości Statystyczne" nr 4, s. 46-66.
 • Scott A. J. (2004), Cultural-products industries and urban economic development prospects for growth and market contestation in global context, "Urban Affairs Review", Vol. 39, s. 461-490.
 • Słaby T. (2002), Kultura i jej otoczenie rynkowe, "Wiadomości Statystyczne" nr 11, s. 56-64.
 • Sztaudynger I. (2003), Próba ekonometrycznego określenia wpływu kapitału społecznego na wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12, s. 1-18.
 • Sztaudynger I. (2009), Rodzinny kapitał społeczny a wzrost gospodarczy w Polsce, "Ekonomista" nr 2, s. 189-210.
 • Zienkowski L. (red.) (2003), Wiedza a wzrost gospodarczy (2003), L. Zienkowski (red.), Scholar, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171272161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.