PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 306 Finanse publiczne | 397--408
Tytuł artykułu

Wpływ zmian w MSSF 9 na wyniki finansowe największych dwóch banków działających w Polsce oraz na ich politykę kredytową

Autorzy
Warianty tytułu
How Changes in IFRS 9 Can Affect Net Earnings of two Biggest Banks Operating in Poland and Their Loan Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono próbę uproszczonej analizy wpływu zmian w zakresie rozpoznawania i ujmowania utraty wartości, wynikających z MSSF 9, na wynik finansowy dwóch największych banków działających w Polsce. Do analizy przyjęto bardzo konserwatywne założenia (np. zerowy poziom stopy odzysku). Wyniki analizy potwierdzają istotny wpływ przyszłych regulacji na spadek wyniku finansowego obu banków w wyniku konieczności utworzenia dodatkowych rezerw na straty oczekiwane. Należy oczekiwać, że sytuacja taka spowoduje zaostrzenie polityki kredytowej banków.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the author shows a simplified analysis how changes in loss of value recognition and presentation embedded in IFRS 9 can affect net earnings of two biggest banks operating in Poland. The analysis used very conservative assumptions (i.e. zero recovery rate). The results confirm a substantial impact of future regulations embedded in IFRS 9 on net earnings decline in two analyzed banks as a result of necessary additional write-offs on expected losses. One can expect that the perspective of additional write-offs burden will cause tightening of loan policy of banks.(original abstract)
Rocznik
Strony
397--408
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Biuletyn MSSF, Deloitte, 2009, nr 10, dostępny na stronie: www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/publikacje/ biuletyny/biuletynmssf/index.htm.
  • Biuletyn MSSF, Deloitte, 2011, nr 7, dostępny na stronie: www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/publikacje/ biuletyny/biuletynmssf/index.htm.
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011, t. I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz. UE L 320 z 29.11.2008, s. 1 - 481.
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające Rozporządzenie nr 1126/2008 w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1, Dz.Urz. UE L 339 z 18.12.2008, s. 3-44.
  • Uchwała nr 151/2011 KNF z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie wydania Rekomendacji R dotyczącej zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe, Dz.Urz. KNF nr 6, poz. 17, s. 73.
  • Uchwała nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, Dz.Urz. KNF nr 2, poz. 11, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171272215

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.