PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 4 (71) | 405--422
Tytuł artykułu

Użytkowanie sieci społecznościowych a wzrost gospodarki opartej na wiedzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Social Networks and the Growth of the Knowledge Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Modele wzrostu gospodarczego, odpowiedzialnego za dobrobyt państw, stają się bardziej wyrafinowane, uwzględniając czynnik ludzki. Ekonomia jako gałąź nauk, jest coraz bardziej otwarta - czerpie z badań nad kulturą i instytucjami. Zbiega się to w czasie z tzw. przechodzeniem do gospodarki opartej na wiedzy w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Kwestie te powodują, że zmienia się sposób organizowania przedsiębiorstw oraz istotność dotychczasowych czynników produkcji, takich jak kapitał lub ziemia, a nawet umiejętności pracowników. Koncepcją starającą się rzucić nowe światło na przeobrażające się otoczenie jest kapitał społeczny. Pomimo wczesnej fazy rozwoju tej koncepcji i licznych wyzwań metodologicznych, zdaje się ona zawierać w sobie moc wyjaśniającą zachodzące zmiany. Jednocześnie koncepcja kapitału społecznego jest, jak się wydaje, zbieżna z teoriami prezentowanymi przez badaczy sieci społecznych, a te z kolei zdają się być istotnie powiązane z tematyką sieci społecznościowych, takich jak Facebook. Sieci społecznościowe są tematem mało zbadanym i rzadko poruszanym w kontekście kapitału społecznego. Oprócz ram teoretycznych, w celu zaobserwowania ewentualnego połączenia tego fenomenu z kapitałem społecznym, Autor przedstawia dane empiryczne na temat penetracji sieci społecznościowych w 21 krajach Unii Europejskiej, porusza tematykę przyczynowości zaobserwowanych właściwości połączonych z dyskusją na temat dalszych kierunków pogłębienia ewentualnych badań.(abstrakt oryginalny)
EN
Models of economic growth, which is responsible for the wealth of countries, are becoming ever more elaborate, trying to include the human factor. Economics, as a discipline, is becoming more open, drawing from cultural and institutional studies. These advances coincide with the transition to knowledge economy, observed in the developed and emerging countries. Consequently, the ways of organizing enterprises and the relevance of contemporary factors of production like capital, land or even workforce skill, are changing. The concept of social capital tries to shed new light on the evolving environment and despite its early stage of development and methodological challenges, it seems to have certain explanatory power when facing undergoing changes. At the same time, the concept of social capital seems compatible with theories presented by social networks scholars, which, in turn, seem to be relevantly linked to the phenomena of Internet social networks like Facebook, understudied especially in the social capital context. Apart from theoretical framing, some empirical data on the penetration of social networks in 21 European Union countries are presented, followed by a brief discussion regarding causality and further possible directions of inquiry.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
405--422
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Adler P.S., Kwon S.-W. (2002), Social Capital: Prospects for a New Concept, "The Academy of Management Review", No. 27(1), s. 17-40.
 • Arrow K.J. (2000), Observations on Social Capital, w: Social Capital a Multifaceted Perspective, P. Dasgupt, I. Serageldin (eds), World Bank, Washington, D.C.
 • Barro R.J., Sala-i-Martin X. (1995), Economic Growth. New York, McGraw-Hill.
 • Bjørnskov C. (2007), Determinants of Generalized Trust: A Cross-country Comparison, "Public Choice", No. 130(1), s. 1-21.
 • Bourdieu P. (2011), Cultural Theory: An Anthology, I. Szeman, T. Kaposy (eds), Wiley-Blackwell, Chichester, Malden, Mass.
 • Castells M. (1996), The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Malden, Mass.
 • Cichy K. (2009), Human Capital and Technological Progress as the Determinants of Economic Growth, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Coleman J.S. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, "Journal of Sociology", Vol. 94, s. 95-120.
 • Cosenza V. (2010), World Map of Social Networks, http://www.vincos.it/wp-content/uploads/2010/12/WMSN1210.png (Pobrane 22.12.2010).
 • Czapiński J., 2006, Polska - państwo bez społeczeństwa, "Nauka", nr 1, s. 7-26.
 • Drucker P. F. (1994), Post-capitalist Society, Harper Business, New York.
 • Dyer J.H. (1997), Effective Interim Collaboration: How Firms Minimize Transaction Costs and Maximise Transaction Value, "Strategic Management Journal", No. 18(7), s. 535-556.
 • Easterly W., Levine R. (2011), What Have We Learned from a Decade of Empirical Research on Growth? It's Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models, "The World Bank Economic Review", No. 15(2), s. 177-219.
 • Ellison N., Heino R., Gibbs J. (2006), Managing Impressions Online: Self-Presentation Processes in the Online Dating Environment, "Journal of Computer-Mediated Communication", No. 11(2), s. 415-441.
 • Ellison N., Steinfield C., Lampe C. (2007), The Benefits of Facebook "Friends" Social Capital and College Students' Use of Online Social Network Sites, "Journal of Computer-Mediated Communication", No. 12(4), s. 1143-1168.
 • Facebook (2011), http://www.facebook.com/press/info.php?statistics (Pobrane 9.01.2011).
 • Fidrmuc J., Gërxhani K. (2008), Mind the Gap! Social Capital, East and West, "Journal of Comparative Economics", No. 36(2), s. 264-286.
 • Fukuyama F. (1999), The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order, Free Press, New York.
 • Granovetter M. (1983), The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited, Sociological Theory 1.
 • Gross R., Acquisti A. (2005), Information Revelation and Privacy in Online Social Networks, Paper presented at the Proceedings of the 2005 ACM workshop on Privacy in the Electronic Society.
 • Hampton K., Wellman B. (2003), Neighboring in Netville: How the Internet Supports Community and Social Capital in a Wired Suburb, "City & Community", No. 2(4), s. 277-311.
 • Hanifan L.J. (1916), The Rural School Community Center, "The Annals of the American Academy of Political and Social Science", No. 67.
 • Harberger A.C. (1998), A Vision of the Growth Process, "American Economic Review", No. 88(1), s. 1-32.
 • Harrison L.E., Huntington S.P. (2003), Dymczyk S., Kultura ma znaczenie: jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Huntington S.P. (2003), Z kulturą trzeba się liczyć, w: L.E. Harrison, S.P. Huntington, S. Dymczyk, Kultura ma znaczenie: jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Zysk i S-ka, Poznań.
 • IWC (2010), Internet World Stats, Usage and Population Statistics, http://www.internetworldstats.com/europa.htm (Pobrane 8.12.2010).
 • Kanbur R. (2002), Economics, Social Science and Development, "World Development", No. 30(3), s. 477-486.
 • Kawa P. (2007), Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego w ujęciu nowych teorii wzrostu, Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, D. Kopycińska (red), Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 7-17.
 • Koźminski A.K. (2005), Zarządzanie w warunkach niepewności: podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koźminski A.K. (2008), Koniec świata menedżerów? Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kundera E. (2004), Słownik historii myśli ekonomicznej, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków.
 • Lamberson P. (2010), Social Learning in Social Networks, "The B.E. Journal of Theoretical Economics", No. 10(1).
 • Loury G.C. (1981), Intergenerational Transfers and the Distribution of Earnings, "Econometrica", No. 49(4), s. 843-867.
 • Lucas R.E. (1988), On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", No. 22(1), s. 3-42.
 • Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. (1990), A Contribution to the Empirics of Economic Growt, Cambridge, Mass.
 • Mouw T. (2006), Estimating the Causal Effect of Social Capital: A Review of Recent Research, "Annual Review of Sociology", No. 32(1), s. 79-102.
 • Munoz C., Towner T. (2009), Opening Facebook: How to Use Facebook in the College Classroom, Paper presented at the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (http://www.editlib.org/p/31031).
 • North D.C. (1998), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Porter M E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 • Portes A. (1998), Social Capital: its Origins and Applications in Modern Sociology, "Annual Review of Sociology", No. 24.
 • Putnam R.D. (1993), The Prosperous Community: Social Capital and Public Life, "The American Prospect", No. 4.
 • Putnam R.D. (1995), Bowling Alone: America's Declining Social Capital, "Journal of Democracy", No. 6(1), s. 65-78.
 • Reino H. (2003), Social Capital and Economic Growth Revisited, "VATT Discussion Papers", No. 307.
 • Resnick P. (2001), Beyond Bowling Together: Sociotechnical Capital, w: HCI in the New Millennium, J. Carroll (ed.), Addison-Wesley, Boston, Mass, s. 247-272.
 • Romer P.M. (1990), Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy", No. 98(5), s. 71-102.
 • Schwab K., Sala-i-Martin X. (2010), The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum (http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010 fullreport.pdf).
 • Solow R.M. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, "The Quarterly Journal of Economics", No. 70(1), s. 65-94.
 • Solow R.M. (2000), Notes on Social Capital and Economic Performance, w: Social Capital a Multifaceted Perspective, P. Dasgupt, I. Serageldin (eds), World Bank, Washington D.C.
 • Stiglitz J.E. (2002), Information and the Change in the Paradigm in Economics, "The American Economic Review", No. 92(3), s. 460-501.
 • Temple J., Johnson P.A. (1998), Social Capability and Economic Growth, "The Quarterly Journal of Economics", No. 113(3), s. 965-990.
 • WB (2010), World Bank Economic Database, http://data.worldbank.org/ (Pobrane 13.12.2010).
 • Woźniak M.G. (2005), Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rola kapitału ludzkiego i intelektualnego, t. 6, s. 173-188.
 • WVS (2010), World Value Survey, http://www.worldvaluessurvey.org/ (Pobrane 14.12.2010).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171272315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.