PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 169 Zarządzanie publiczne : koncepcje, metody, techniki | 63--78
Tytuł artykułu

Wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu publicznym w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Information Technologies in Public
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie, że wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu publicznym jest procesem złożonym, wymagającym podejścia interdyscyplinarnego nauk społecznych i technicznych, ale zarazem wdrożone rozwiązania w sposób znaczący wpływają na budowanie administracji publicznej jako instytucji otwartej, elastycznej i współpracującej z obywatelami i przedsiębiorstwami. Sprawny, efektywny i wiarygodny system administracji publicznej wspiera rozwój społeczno-gospodarczy. Do jego właściwego funkcjonowania, wykorzystując narzędzia elektronicznej administracji, niezbędne jest upowszechnienie szybkiego i superszybkiego dostępu do Internetu i budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez szeroką edukację informatyczną. (fragment tekstu)
EN
Efficient public management in the knowledge society requires common implementation of information technology (IT). This situation increases the need for an interdisciplinary attitude to the public administration as a discipline integrating administrative law, informatics, economy, and political sciences. Access to a broadband Internet, development of e-administration, as well as education become key issues both in Poland and Europe. Polish results are not very satisfying in this range, so acceleration of development in the areas mentioned above seems to be indispensable. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Bangemann R. et al.: Europe and the Global Information Society. Komisja Europejska, Bruksela 1994. http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf/0/B9D13CA AD4A71590C125723500494242/$file/Raport_Bangemanna_1994.pdf
 • Batorski D.: Dwie Polski: użytkownicy internetu i osoby niekorzystające. http://www.stat.gov.pl/ cps/rde/xbcr/gus/PTS_Dwie_Polski_D_Batorski.pdf
 • Bogucki D.: eGovernment w Unii Europejskiej. "Elektroniczna Administracja" 2005 nr 1.
 • Budzyńska A. et al.: Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002. http://www.slaskie.pl/ STRATEGIA/strat_L.pdf
 • Butkiewicz M.: Internet w instytucjach publicznych. Zagadnienia prawne. Difin, Warszawa 2006.
 • eEuropa+ 2003. Wspólne działania na rzecz wdrożenia Społeczeństwa Informacyjnego w Europie, 2001. http://kbn.icm.edu.pl/cele/eeurope/eeurope_pl.pdf
 • Ganczar M.: Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców. CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Grodzka D.: E-administracja w Polsce. "INFOS" 2007, nr 18, s. 1-4. http://orka.sejm.gov.pl/ WydBAS.nsf/0/5B3DCD2263623C69C125730E003F93CA/$file/infos_018.pdf
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Globalizacja a kierunki rozwoju zarządzania. "Ekonomia i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 1.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Przedsiębiorstwo wirtualne. Difin, Warszawa 2002.
 • Izdebski H.: Od administracji publicznej do public governance. "Zarządzanie Publiczne" 2007, nr 1.
 • Komisja Europejska. eGovernment Indicators for Benchmarking eEurope. Bruksela 2001. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1189
 • Komisja Europejska. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska agenda cyfrowa. COM(2010) 245. http://szs.mac.gov.pl/portal/SZS/497/8846/Publikacja _Europejska_Agenda_Cyfrowa_w_pracach_i_planach_polskich_instytucji_rza.html
 • Komisja Europejska. The European eGovernment Action Plan 2011-2015. Harnessing ICT to Promote Smart, Sustainable & Innovative Government. COM(210)743 Final. Brussels 2010. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 2010:0743:FIN:EN:pdf
 • Komisja Wspólnot Europejskich. Growth, Competitiveness, Employment: the Challenges and Ways Forward into the 21st Century: White Paper. COM(93) 700. "Bulletin of the European Communities" 1993, Suppl. 6. http://europa.eu/documentation/ official-docs/white-papers/pdf/growth_wp_com_93_700_parts_a_b.pdf
 • Komisja Wspólnot Europejskich. i2010. Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. COM (2005) 229 końcowy. Bruksela 2005, s. 4. http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0229:FIN:PL:PDF
 • Kongres Informatyki Polskiej: Raport 2. Poznań 1998.
 • Kowalczyk M.: E-urząd w komunikacji z obywatelem. WAiP, Warszawa 2009.
 • Marciniak S.: Rola państwa w gospodarce opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe WAiNS PW, Warszawa 2006, z. 28.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: Europejska Agenda Cyfrowa. Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej w latach 2010-2015. Wprowadzenie i główne dokumenty. Warszawa 2010, s. 3. http://szs.mac.gov.pl/ download/56/11863/EuropejskaAgendaCyfrowa-wprowadzenieidokumenty-wyd2- FINAL.pdf
 • Ministerial Declaration on eGovernment. Malmö 2009, s. 2. http://ec.europa.eu/digitalagenda/ sites/digital-agenda/files/ministerial-declaration-on-egovernment-malmo.pdf
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Strategia Rozwoju Kraju 2020. Załącznik 1: Diagnoza na potrzeby Strategii Rozwoju Kraju 2020. "Monitor Polski" 2012, poz. 882, s. 170-218. http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=A84E374BA17216534241 FB205D150407?id=WMP20120000882&type=2
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Warszawa 2008. http://szs.mac.gov.pl/
 • Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. UNDP, Warszawa 2002. http://books.google.pl/books?id=6JN2zkntm FUC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171272441

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.