PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 325
Tytuł artykułu

Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca składa się z pięciu rozdziałów. w rozdziale pierwszym opisany został rozwój zarządzania strategicznego oraz omówione zostały główne nurty w zarządzaniu strategicznym. (...) W rozdziale drugim przedstawione zostały podstawy teoretyczne wielokryterialnego wspomagania decyzji. Omówiono charakterystykę sytuacji decyzyjnej, pojęcia celów i kryteriów oceny. Następnie zaprezentowane zostały dwa podstawowe nurty wielokryterialnego wspomagania decyzji oparte na odmiennych paradygmatach: szkoła amerykańska i europejska szkoła wspomagania decyzji. Scharakteryzowana została również metodologia umiejscowiona na styku dwóch głównych nurtów: podejście interaktywne. (...) Opracowana struktura wspomagania podejmowania decyzji strategicznych została przedstawiona w rozdziale trzecim. Metodyka wspomagania wyboru wariantów decyzji z wykorzystaniem scenariuszy przedstawiona została w rozdziale czwartym. (...) Ostatni rozdział pracy zawiera przykład zastosowania opracowanej metody wspomagania decyzji w problemie podejmowania decyzji strategicznej wynikającej z realizacji przyjętej wcześniej strategii. Zawiera on podstawowe elementy analizy strategicznej przeprowadzone wybranymi metodami. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
325
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Ackoff R.L.: Decyzje optymalne w badaniach stosowanych. PWN, Warszawa 1969.
 • Ackoff R.L.: Zasady planowania w korporacjach. PWE, Warszawa 1973.
 • Agrell P.J.: A Multicriteria Framework for Inventory Control. "International Journal of Production Economics" 1995, Vol. 41, s. 59-70.
 • Albadvi A.: Formulating National Information Technology Strategies: A Preference Ranking Model Using PROMETHEE Method. "European Journal of Operational Research" 2004, Vol. 153, s. 290-296.
 • Allison G.T.: Essence of Decisions: Explaining the Cuban Missile Crisis. Little, Brown Boston MA 1971.
 • Almeida de A.T.: Multicriteria Decision Model for Outsourcing Contracts Selection Based on Utility Function and ELECTRE Method. "Computers & Operations Research" 2007, Vol. 34, s. 3569-3574.
 • Anderson P.A. Decision Making by Objection and the Cuban Missile Crisis. "Administrative Science Quarterly" 1983, Vol. 28, s. 201-222.
 • Andrews K.R.: The Concept of Corporate Strategy. Dow-Jones-Irwin, New York 1971.
 • Ansoff H.I.: Corporate Strategy. An Analytic Approach to Business Policy for Growth and Expansion. McGrow-Hill Book, New York 1965.
 • Babic Z., Pavic L.: Milticiterial Production Planning by De Novo Programming Approach. "International Journal of Production Economics" 1996, Vol. 43, s. 49-56.
 • Baldridge J.V.: Power and Conflict at the University. John Wiley and Sons, New York 1971.
 • Barney J.B.: Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Addison-Wesley, Reading, MA 1997.
 • Benayoun R., Montgolfier J., Tergny J., Larichev O.: Linear Programming with Multiple Objective Functions: Step Method (STEM). "Mathematical Programming" 1971, Vol. 8, s. 366-375.
 • Bernoulli D.: Exposition of a New Theory of the Measurement of Risk (przekład z oryginału łacińskiego: Specimen Theoriae Novae de Mensura Sortis. Comentari Academiae Scientarum Imperialis Petrolitanae, St Petersburg 1738). "Econome- trica" 1954, Vol. 22, s. 23-36.
 • Behzadian M., Kazemzadeh R.B., Albadvi A., Aghdasi M.: PROMETHEE: A Comprehensive Literature Review on Methodologies and Applications. "European Journal of Operational Research" 2010, Vol. 200, s. 198-215.
 • Brans J.P.: L'ingénierie de la décision: élaboration d'instruments d'aide à la décision. La méthode PROMETHEE. Presses de l'Université Laval, 1982.
 • Byars L.L.: Strategic Management. Planning and Implementation. Concepts and Cases. Harper and Row, New York 1987.
 • Carter E.E.: The Behavioral Theory of the Firm and Top-level Corporate Decisions. "Administration Science Quarterly" 1971, Vol. 16, s. 413-428.
 • Chandler A.D.: Strategy and Structure. The MIT Press, Cambridge 1962.
 • Chang N.B., Wang S.: A Fuzzy Goal Programing Approach for the Optimal Planning of Metropolitan Solid Waste Management Systems. "European Journal of Operations Research" 1997, Vol. 99, s. 303-321.
 • Charnes A., Cooper W.W.: Management Models and Industrial Applications of Linear Programming. Wiley, New York 1961.
 • Chen S.J., Hwang C.L.: Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Springer-Verlag, Berlin 1992.
 • Chen Y.W., Wang C.H, Lin S.J.: A Multi-objective Geographic Information System for Route Selection of Nuclear Waste Transport. "Omega" 2008, Vol. 36, s. 363-372.
 • Cohen M.D., March J.G., Olsen J.P.: A Garbage Can Model of Organizational Choice. "Administration Science Quarterly" 1972, 17, s. 1-25.
 • D'Avignon G.R.D and Vincke P.: An Outranking Method Under Uncertainty. "European Journal of Operations Research" 1988, Vol. 36, s. 311-321.
 • Dean J.W. Jr., Sharfman M.P.: The Relationship between Procedural Rationality and Political Behavior in Strategic Decision Making. "Decision Sciences" 1991, Vol. 24, s. 1069-1083.
 • Dean J.W. Jr., Sharfman M.P.: Does Decision Process Matter? A Study of Strategic Decision Making Effectiveness. "Academy of Management Journal" 1996, Vol. 39(2), s. 368-396.
 • DeSanctis G., D'Onofrio M.J., Sambamurthy V., and Poole M.S.: 11 Comprehensiveness and Restrictiveness in Group Decision Heuristic: Effects of Computer Support on Consensus Decision Making. Proceedings of the 10th International Conference on Information Systems, 1989, s. 131-140.
 • Ding J.F., Liang G.H.: Using Fuzzy MCDM to Select Partners of Strategic Alliances for Liner Shipping. "Information Sciences" 2005, Vol. 173, s. 197-225.
 • Dominiak C.: Ocena projektów inwestycyjnych na podstawie symulacji Monte Carlo. W: Modelowanie preferencji a ryzyko. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 1998.
 • Dominiak C.: Wspomaganie wyboru wariantu inwestycyjnego. W: Modelowanie preferencji a ryzyko. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 1999, s. 273-283.
 • Dominiak C.: Wielokryterialna procedura wspomagania wyboru wariantu inwestycyjnego w warunkach ryzyka. W: Modelowanie preferencji a ryzyko. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 2000, s. 207-217.
 • Dominiak C.: An Application of Quasi Hierarchy Approach to Decision Making Under Uncertainty. Mathematical Methods in Economics, Hradec Kralove 2005, s. 520- 530.
 • Dominiak C.: Multicriteria Decision Aid Under Uncertainty. In: Multicriteria Decision Making'05. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 2006, s. 63-82.
 • Dominiak C.: Multicriteria Decision Aiding Procedure Under Risk and Uncertainty. In: Multiple Criteria Decision Making'08. Ed. by T. Trzaskalik and T. Wachowicz. AE, Katowice 2009, s. 61-88.
 • Dominiak C.: Wielokryterialne wspomaganie wyboru strategii przedsiębiorstw. Zarządzanie Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010, s. 27-48.
 • Drucker P.: Managing for Results, 1968.
 • Drucker P.: Praktyka zarządzania. Czytelnik, Nowoczesność, AE, Kraków 1994.
 • Dursun M., Karsak E.: A Fuzzy MCDM Approach for Personnel Selection. "Expert Systems with Applications" 2010, Vol. 37, s. 4324-4330.
 • Eisenhardt K.M., Zbaracki M.J.: Strategic Decision Making. "Strategic Management Journal" 1992, Vol. 13, s. 17-37.
 • Eisenhardt K.M., Bouergois L.J. III: Conflict Resolution and Strategic Decision Making. Working Paper, Stanford University 1993.
 • El-Gayar O.F., Leung P.S.: A Multiplicriteria Decision Making Framework for Regional Aquaculture Development. "European Journal of Operational Research" 2001, Vol. 133, s. 462-482.
 • Edwards W.: Social Utilities, Enginering Economist. Summer Symposium Series, 1971, nr 6.
 • Emerson R.M.: Power Dependance Relations. "American Sociological Review" 1962, Vol. 27(1), s. 31-41.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1986.
 • Fishbum P.C.: Foundations of Risk Measurment. I. Risk or Probable Loss. "Management Science" 1984, Vol. 30, s. 396-406.
 • Fredrickson J.W.: The Comprehensiveness of Strategic Decision Processes. Extention, observation and future directions. "Academy of Management Journal" 1984, Vol. 32, s. 516-542.
 • Fredrickson J.W., Mitchell T.R.: Strategic Decision Processes: Coprehensiveness and Performance in an Industry with Unstable Environment. "Administrative Science Quarterly" 1984, Vol. 27, s. 399-423.
 • Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z.: Programowanie wielokryterialne. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1997.
 • Glueck W.F.: Strategic Management and Business Policy. Mc Graw-Hill Book Co., New York 1980.
 • Goedhart M.H., Spronk J.: Financial Planning with Fractional Goals. "European Journal of Operational Research" 1995, Vol. 82, s. 111-124.
 • Goodwin P., Wright G.: Analiza decyzji. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Grabowski W.: Programowanie matematyczne. PWE, Warszawa 1980.
 • Greco S., Matarazzo B., Słowiński R.: Rough Approximation of a Preference Relation by Dominance Relations. "European Journal of Operations Research" 1999, Vol. 117, s. 63-83.
 • Greco S., Matarazzo B., Słowiński R.: Roug Sets Theory for Multiciteria Decision Analysis. "European Journal of Operations Research" 2001, Vol. 129, s. 1-47.
 • Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Grigerenzer G.: Why the Distinction Between Single Event Probabilities and Frequencies is Important for Psychology (and vice versa). W: Subjective Probability. Red. P. Wright. Hajkowicz S., Higgins A.: A Comparison of Multiple Criteria Analysis Techniques for Water Resource Management. "European Journal of Operational Research" 2008, Vol. 184, s. 255-265.
 • Hammond J.S., Keeney R.L., Raiffa H.: Even Swaps: A Rational Method for Making Trade Offs. "Harvard Business Review" 1998, Vol. 76, s. 137-150.
 • Hatten K.J., Hatten M.L.: Effective Strategic Management. Analytics and Actions. Prentice Hal, Upper Saddle River, New York 1974.
 • Henderson B.D.: The Logic of Business Strategy. Ballmer Publishing, Cambridge 1984.
 • Heijden Van der K.: Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 • Herrera F., Martinez L., and Sanchez P.J.: Managing Non-Homogeneous Information in Group Decision Making. "European Journal of Operational Research" 2005, Vol. 166, s. 115-132.
 • Hickson D.J., Butler R.J., Gray D., Mallory G.R., Wilson D.C.: Top Decisions. Strategic Decision-making in Organizations. Jossey-Bass, San Francisco CA, 1985.
 • Hickson D.J., Hinings C.R., Lee C.A., Schneclc R.W., Penning J.M.: A Strategic Contingencies Theory of Intraorganizational Power. "Administrative Science Quarterly" 1971, Vol. 16(2), s. 216-229.
 • Higgins J.M.: Organizational Policy and Strategic Management. Text and Cases. Dryden Press, Chicago 1983.
 • Ho W.: Integrated Analytic Hierarchy Process and its Applications - A Literature Review. "European Journal of Operational Research" 2008, Vol. 186, s. 211-228.
 • Honert Van Den R.C.: Decisional Power in Group Decision Making: A Note on the Allocation of Group Members' Weights in the Multiplicative AHP and SMART, Group Decision and Negotiation, 2001, Vol. 10, s. 275-286.
 • Hung M.L, Yang T.W., Ma H.W, Yang Y.M.: A Novel Multiobjective Programming Approach Dealing with Qualitative and Quantitative Objectives for Environmental Management. "Ecological Economics" 2006, Vol. 56, s. 584-593.
 • Jędralska K.: Zarządzanie niepewnością. AE, Katowice 2010.
 • Johnson G., Scholes K.: Exploring Coiporate Strategy. Prentice Hall, New York 1989.
 • Kahn K., Wiener A.J.: The Year 2000. A Framework for Speculation on the Next Thirty Three Years. Mc Millan, New York 1967.
 • Kacprzyk J.: Group Decision Making with a Fuzzy Linguistic Majority. "Fuzzy Sets and Systems" 1986, Vol. 18, s. 105-118.
 • Kaleta A.: Między elastycznością a konsekwencją w procesie realizacji strategii. W: Zarządzanie strategiczne. Problemy i kierunki badań. Red. R. Krupski. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009, s. 63-72.
 • Kaleta A.: Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego. W: Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania. Red. A. Zakrzewska-Bielawska. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 15-21.
 • Kaliszewski I.: Korzystanie z informacji typu względnego w algorytmach wspomagania decyzyjnego typu algorytmu Ziontsa-Walleniusa. W: Zastosowania badań operacyjnych. Red. T. Trzaskalik. Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1997, s. 265-278.
 • Kahnemann D. and Tversky A.: Propect Theory An Decision Analysis Under Risk. "Econometrica" 1976, Vol. 47, s. 263-291.
 • Kasiewicz S., Ormińska J., Rogowski, Urban W.: Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstwa: od zarządzania zasobowego do procesowego. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Keeney R.L., Raiffa H.: Decision with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs. Wiley, New York 1976.
 • Koch R.: Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. Przewodnik. Wydawnictwo Profesjonalnej szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 • Konarzewska-Gubała E.: Programowanie przy wielorakości celów. PWN, Warszawa 1980.
 • Koontz H., O'Donnell, Weihrich H.: Management. McGraw-Hill Book Co., New York 1984.
 • Klir G.J., Fogler T.A.: Fuzzy Sets. Uncertainty and Information. Prentice Hall, New Jersey 1988.
 • Klir G.J., Fogler T.A.: Fuzzy Sets, Uncertainty, and Information. "European Journal of Operational Research" 1989, Vol. 42, s. 346.
 • Krawczyk S.: Matematyczna analiza sytuacji decyzyjnych. PWE, Warszawa 1990.
 • Kreiner K.: Ideology and Management in a Garbage Can Situation. In: Ambiguity and Choice in Organizations. Eds. J.G March, J.P. Olsen. Universitatsforlaget Bergen 1976, s. 156-173.
 • Krupski R.: Planowanie strategiczne - problemy i kierunki badań. W: Zarządzanie strategiczne. Problemy i kierunki badań. Red, R. Krupski. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009, s. 21-32.
 • Kuo R.J., Kao S.C.C.: A Decision Support System for Locating Convenience Store Through Fuzzy AHP. "Computers & Industrial Engineering" 1999, Vol. 37, s. 323-326.
 • Kuo-liang L., Shu-chen L.: A Fuzzy Quantified SWOT Procedure for Environmental Evaluation of an International Distribution Center. "Information Sciences" 2008, Vol. 178, s. 531-549.
 • Lai Y.J., Liu T.Y., Hwang C.L.: TOPSIS for MCDM. "European Journal of Operational Research" 1994, Vol. 76 (3), s. 486-500.
 • Lee C.W., Kwak N.K.: Strategic Enterprise Resource Planning in a Health-Care System Using a Multicriteria Decision-Making Model. "Journal of Medical System" 2011, Vol. 35, s. 265-275.
 • Leung C.H., Tsang O.S., Ng W.L, Wu Y.: A Robust Optimization Model for Multi-site Production Planning Problem in an Uncertain Environment. "European Journal of Operational Research" 2007, Vol. 181, s. 224-238.
 • Levit B., Nass C.: The Lid of the Garbage Can: Institutional Constraints on Decision Making in the Technical Core of Colleg-text Publishers. "Administration Science Quartelry" 1989, Vol. 34, s. 190-207.
 • Lukes J.: Power. Mc Millan Press, London 1974.
 • March J.G., Simon M.A.: Organizations. John Wiley and Sons, New York 1958.
 • Marsh P., Barwise P., Thomas IC. and Wensley R.: Managing Startegic Investment Decisions in Large Diversified Companies. London Business School, Center for Business Strategy, London 1988.
 • Martel J.M and Zaras IC.: Stochastic Dominance in Multicriterion Analysis under Risk. "Theory and Decision" 1995, Vol. 39, s. 31-49.
 • Martins A.G., Coehlo D., Antunes H., Climaco J.: A Multiple Criteria Linear Programming Approach to Power Generation Planning with Demand-Side Management. "Int. Trans. Of Operational Research" 1996, Vol. 3, No. 3-4, s. 305-317.
 • McLeish D.: Monte Carlo Simulation and Finance. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2005.
 • Michałowski W., Szapiro T.: A Bi-reference Procedure for Interactive Multiple Criteria Programming. "Operations Research" 1992, Vol. 40, s, 247-258.
 • Millet I., Wedley W.C.: Modelling Risk and uncertainty with the AHP. "Journal of Multi-Criteria Decision Analysis" 2002, Vol. 11, s. 97-107.
 • Mintzberg H., Rasinghani D., Theoret A.: The Structure of 'Unstructured' Decision Processes. "Administrative Science Quarterly" 1976, Vol. 21, s. 246-275.
 • Mintzberg H., McHugh A.: Strategy Formulation in an Adhocracy. "Administrative Science Quarterly" 1985, Vol. 30.
 • Mintzberg H., Quinn J,: The Strategy Process: Concepts, Contest, Casus. Prentice Hall, Englewood Clifs 1991.
 • Montibeller G., Gummer H., Tumidei D.: Combining Scenario Planning and Multicriteria Decision Analysis in Practice. "Journal of Multi-Criteria Decision Analysis" 2006, Vol. 14, s. 5-20.
 • Montibeller G., Franco L.A.: Multi-Criteria Decision Analysis for Strategic Decision Making. The London School of Economics and Political Science, Londyn 2009.
 • Nelson R., Winter S.: An Revolutionary Theory of Economic Change. Belknap Press, Cambridge MA 1982.
 • Neumann J. von, Morgenstern O.: The Theory of Games and Economic Behavior. J. Wiley & Sons, New York 1944.
 • Nijkamp P., Spronk J.: Interactive Multiplie Goal Programming: An Evaluation and Some Results. W: Multiple Decision Making Theory and Application. Ed. G. Fan- del, T. Gal. Springer, Berlin 1980, s. 278-293.
 • Nowak M.: Symulacja komputerowa w problemach decyzyjnych. W: Informatyka w Badaniach Operacyjnych. Red. T. Trzaskalik. AE, Katowice 2007.
 • Nowak M.: Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka. Metody i zastosowania. AE, Katowice 2008.
 • Nutt P.C.: Types of Organizational Decision Processes. "Administrative Science Quarterly" 1984, Vol. 29, s. 414-450.
 • Obłój K: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2007.
 • Ogryczak W.: Wielokryterialna optymalizacja liniowa i dyskretna. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 • Ogryczak W., Ruszczyński A.: From Stochastic Dominance to Mean-risk Models: Semideviations as Risk Measures. "European Journal of Operational Research" 1991, Vol. 116, s. 33-50.
 • Ogryczak W., Ruszczyński A.: On Contsistency of Stochastic Dominance and Mean- semideviations Models. "Mathematical Programming" 2001, Vol. 89, s. 217-232.
 • Olsen J.P.: Choice in Oganized Anarchy. In: Ambiguity and Choice in Organizations. Eds. J.G March, J.P. Olsen. Universitatsforlaget Bergen 1976, s. 156-173.
 • Opricovic S.: Multicriteria Optimization of Civil Engineering Systems. Faculty of Civil Engineering, Belgrade 1998.
 • Opricovic S., Tzeng G.H.: Compromise Solution by MCDM Methods: A Comparative Analysis of VIKOR and TOPSIS. "European Journal of Operational Research" 2004, Vol. 156(2), s. 445-455.
 • Ӧnüt S., Efendigil T., Kara S.S.: A Combined Fuzzy MCDM Approach for Selecting Shopping Center Site: An Example from Istanbul, Turkey. "Expert Systems with Applications" 2010, Vol. 37, s. 1973-1980.
 • Pareto V.: Manual d'economie politique. Paris 1909.
 • Pawlak Z.: Rough Sets. "International Journal of Information & Computer Sciences" 1982, Vol. 11, s. 341-356.
 • Pearce II J.A., Robinson R.B. Jr.: Strategic Management. Formulation, Implementation and Control. Irwing, Homewood 1991.
 • Penrose E.T.: The Theory of the Growth of the Firm. J. Wiley & Sons, New York 1958.
 • Perechuda K.: Strategie przedsiębiorstwa w świetle światowego kryzysu finansowego. W: Zarządzanie strategiczne. Problemy i kierunki badań. Red. R. Krupski. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009, s. 119- 124.
 • Peters T., Waterman R. Jr.: In Search of Excellence. Harper and Row, New York 1982.
 • Pettigrew A.M.: The Politics of Organizational Decision-making. Tavistock, London 1973.
 • Pettigrew A.M.: The Awakeming Giant: Continuity and Change. ICI Basil Blackwell, Oxford 1985.
 • Pfeffer J.: Power in Organizations. Marshfield, Pitman, MA 1981.
 • Pierścionek Z.: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Pinfield L.T.: A Field Evaluation of Perspectives of Organizational Decision Making. "Administrative Science Quarterly" 1986, Vol. 31, s. 365-388.
 • Planowanie strategiczne. Red. A. Klasik. AE, Katowice 1993.
 • Pomerol J.C.: Scenario Development and Practical Decision Making under Uncertainty. "Decision Support Systems" 2001, Vol. 31, 197-204.
 • Porter M.: Competitive Strategy, The Free Press, New York 1980.
 • Porter M.: Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 • Porter M.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1998.
 • Post T., Spronk J.: Performance Benchmarking Using Interactive Data Envelopment Analysis. "European Journal of Operational Research" 1999, Vol. 115, s. 472-487.
 • Quinn J.B.: Strategies for Change: Logical Incrementalism. Irwin, Homewood, IL 1980.
 • Quirk J.P., Saposnik R,: Admissibility and Measurable Utility Functions. "Review of Economic Study" 1962, Vol. 29, s. 140-146.
 • Ramanathan R., Ganesh L.S.: Group Preference Aggregation Methods Employed in AHP: An Evaluation and an Intrinsic Process for Deriving Members' Weightages. "European Journal of Operational Research" 1994, Vol. 79, s. 249-265.
 • Ramezanian R., Rahmani D., Barzinpour F.: An Aggregate Production Planning Model for Two Phase Production Systems: Solving with Genetic Algorithm and Tabu Search. "Expert Systems with Applications" 2012, Vol. 39, s. 1256-1263.
 • Rios Insua D.: Sensitivity Analysis in Multi Objective Decision Making, Lecture Notes in Economic and Mathematical System. Springer, Berlin 1990, Vol. 347.
 • Rios Insua D., French S.: A Framework for Sensitivity Analysis in Discrete Multiobjective Decision-making. "European Journal of Operational Research" 1991, Vol. 54, s. 176-190.
 • Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 • Rokita J.: Niektóre dylematy zarządzania współczesnymi organizacjami. W: Zarządzanie strategiczne. Problemy i kierunki badań. Red. R. Krupski. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009, s. 11-20.
 • Romanowska M.: Strategie przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego. W: Zarządzanie strategiczne. Problemy i kierunki badań. Red. R. Krupski. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009, s. 73-82.
 • Roy B.: Wielokryterialne wspomaganie decyzji. WNT, Warszawa 1990.
 • Roy B., Boyoussou D.: Aide Multicriteriere de la Decision: Methodes et Cas. Economica, Paris 1993.
 • Rubinstein R.Y., Kroese D.P.: Simulation and the Monte Carlo Method. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2008.
 • Rue L.W., Holland P.G.: Strategic Management. Concepts and Experiences. Me Grow Publishing, New York 1998.
 • Saaty T.L.: The Analytical Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York 1980.
 • Sanayei A., Mousavi S.F., Yazdankhah A.: Group Decision Making Process for Supplier Selection with VIKOR under Fuzzy Environment. "Expert Systems with Applications" 2010, Vol. 37, s. 24-30.
 • Sarin R.K., Weber M.: Risk-value Models. "European Journal of Operations Research" 1993, Vol. 70, s. 135-149.
 • Schendel D.E., Hatten K.J.: Business Policy or Strategic Management. A View for Emerging Discipline. W: Eds. V.F. Mithell, R.T. Barth, F.H. Mithell. Academy of Management Proceedings, 1972.
 • Senge P.: The Fifth Discipline: The Art and Practice of Learning Organization. Doubleday Currency, New York 1990.
 • Shen C.Y., Yu K.T.: A Generalized Fuzzy Approach for Strategic Problems: The Empirical Study on Facility Location Selection of Authors' Management Consultation Client as an Example. "Expert Systems with Applications" 2009, Vol. 36, s. 4709- 4716.
 • Simon H.: Models of Man, Social and Rational. Wiley, New York 1957.
 • Simon H.: Działanie administracji. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
 • Smith G.D., Arnold D.R., Bizzell B.G.: Business Strategy and Policy. Houghton Mifflin, Boston 1988.
 • Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2002.
 • Steiner G.A., Miner J.B.: Management Policy and Strategy: Text Readings and Cases, Macmillan, New York 1977.
 • Steuer R.E: An Interactive Multiple Objective Linear Programming Procedure. In: Multiple Criteria Decision Making. Eds. M.K. Starr, M. Zeleny. North Holland, Amsterdam 1977.
 • Steuer R.E.: Multiple Criteria Optimization Theory: Computation and Application, J. Wiley, New York 1986.
 • Stewart D.J.: Uncertainties in MCDA. In: Multi Criteria Decision Analysis. Ed. P. Greco. Springer, 2004.
 • Suszyński C.: Dylematy zarządzania strategicznego w obliczu kryzysu 2008-2009. W: Zarządzanie strategiczne. Problemy i kierunki badań. Red. R. Krupski. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009, s. 103- 118.
 • Tavanaa M., Smithera J.W., Anderson R.V.: D-side: A Facility and Workforce Planning Group Multi-criteria Decision Support System for Johnson Space Center. "Computers & Operations Research" 2007, Vol. 34, s. 1646-1673.
 • Taylor L.A. Ill: Decision Quality and Commitment within a Probabilistic Environment. "Organizational Behavior and Human Decision Processes" 1987, Vol. 39, s. 203- 227.
 • Tichy M.N., Bennis W.G.: Rozstrzygająca decyzja. Jak liderzy-zwycięzcy dokonują trafnych wyborów. MT Biznes Ltd., Warszawa 2010.
 • Thompson A.A., Jr., Strickland A.J., III: Strategie Management: Concepts and Cases. Irwing/McGraw-Hill, Burr Ridge, New York 1998.
 • Trzaskalik T., Trzpiot G., Zaraś K.: Modelowanie preferencji z wykorzystaniem dominacji stochastycznych. AE, Katowice 1998.
 • Trzaskalik T.: Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. Red. T. Trzaskalik. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • Tsou C.S.: Evolutionary Pareto Optimizers for Continuous Review Stochastic Inventory Systems. "European Journal of Operational Research" 2009, Vol. 195, s. 364-371.
 • Urli B. and Nadeau R.: PROMISE/scenarios: An Interactive Method for Multi objective Stochastic Linear Programming under Partial Uncertainty. "European Journal of Operations Research" 2004, Vol. 155, s. 361-372.
 • Wald A.: Basic Ideas of a General Theory of Statistical Decisions Rules. In: Selected Papers in Statistics and Probability. Ed. A. Wald. McGraw-Hill, New York 1950, s. 656-668.
 • Wald A.: Statistical Decision Functions. Wiley, New York 1950.
 • Wawrzyniak B.: Polityka strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1989.
 • Weng S.Q., Huang G.H., Li Y.P.: An Integrated Scenario-based Multi-criteria Decision Support System for Water Resources Management and Planning - A Case Study in the Haihe River Basin. "Expert Systems with Applications" 2010, Vol. 37, s. 8242-8254.
 • Wierzbicki A.: The Use of Reference Objectives in Multipleobjective Optimization. In: Multiple Objective Decision Making, Theory and Applications. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 1977. Eds. G. Fandel, T. Gal. Springer-Verlag, Berlin 1980, s. 468-486.
 • Xu Z.: A Practical Procedure for Group Decision Making under Incomplete Multiplicative Linguistic Preference Relations. "Group Decision and Negotiation" 2006, Vol. 15, s. 581-591.
 • Zadeh L.A.: Fuzzy Sets. "Information and Control" 1965, Vol. 8 (3), s. 338-353.
 • Zaleznik A.: Power and Politics in Organizational Life. "Harward Business Review" 1970, s. 47-60.
 • Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem w przedsiębiorstwie. Red. S. Kasiewicz. Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody. Red. R. Krupski. Ossolineum, Wrocław 1998.
 • Zimmermann H.: An Application-oriented View of Modeling Uncertainty. "European Journal of Operations Research" 2000, Vol. 122, s. 190-198.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171272479

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.