PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 480
Tytuł artykułu

Spójność ekonomiczno-społeczna i konkurencyjność regionów w polityce Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W rozdziale pierwszym pracy dokonano identyfikacji roli i znaczenia polityki ekonomicznej w koncepcjach dotyczących integracji gospodarczej, wskazując również na mechanizmy związane z koordynacją polityk ekonomicznych państw członkowskich. W rozdziale drugim wskazano na koncepcję modelu ekonomiczno-społecznego UE stanowiącego zbiór podmiotów i system powiązań pomiędzy tymi podmiotami. W rozdziale trzecim przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań empirycznych. Wskazano na spójność ekonomiczno-społeczną regionów europejskich i ich konkurencyjność w świetle wybranych miar. W rozdziale czwartym podjęto się oceny wkładu polityki spójności nie tylko w budowanie konkurencyjności gospodarek regionalnych, lecz również w realizację modelu gospodarki UE, to jest w sprawność tej gospodarki. Podjęto rozważania dotyczące warunków ramowych dla budowania międzynarodowej konkurencyjności regionów, wskazując na proces europeizacji w zakresie polityki spójności, rolę szczebla subnarodowego w finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych w regionach. analizując kierunki wsparcia konkurencyjności regionów w ramach polityki spójności, podkreślono jej znaczenie dla kreowania innowacyjnych regionów w kontekście europejskiego systemu Innowacji. Uznano znaczenie promowania powiązań sieciowych dla budowania systemu gospodarczego UE, a zarazem i dla jego spójności. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
480
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Abramowitz M., Catching up, forging ahead, and falling behind, "The Journal of Economic History" 1986, Vol. 46, Iss. 2.
 • Adapting to EU multi-level governance. Regional and environmental policies in cohesion and CEE countries, eds. Ch. Paraslcevopoulos, P. Getimis, N. Rees, Ashgate, Adelrshot, Burlington 2006.
 • Advances in Spatial Econometrics. Methodology, Tools, Applications, eds. L. Anselin, R.J.G.M. Florax, S.J. Rey, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2004.
 • Aiginger K., Nowe wyzwania dla Modelu Europejskiego i jak im sprostać, w: Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne?, red. W. Bieńkowski, M.J. Radło, WN PWN, Warszawa 2010.
 • Aiginger K., Competitiveness: from a dangerous obsession to a welfare creating ability with positive externalities, "Journal of Industry, Competition and Trade" 2006, Vol. 6, Iss. 2.
 • Aiginger K., Competition between the US and Europe: which model is economically more successful?, w: Transatlantic differences, ed. W. Zacharasiewicz, Boehlau, Vienna, 2004, (http://karl.aiginger.wifo.ac.at/fileadmin/files_aigin- ger/publications/2004/euuscomp.pdf, 15.04.2011).
 • Aiginger K., Guger A., The European socioeconomic model, w: Global Europe, social Europe, eds. A. Giddens, P. Diamond, R. Liddle, Cambridge, Polity Press, Malden 2006.
 • Aiginger K., Guger A., The European Social Model: from obstruction to advantage, "Progressive Politics" 2005, Vol. 4.3 (http://www.policy-network.net/ uploadedFiles/Publications/Publications/Aiginger%202 .pdf, 15.08.2011).
 • Alarcón A.L., Regional competitiveness: the need for coordination between public and private actions, w: Emerging markets: social, political, and economic challenges, t. 1, red. S. Rudolf, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.
 • Albert M., Kapitalizm kontra kapitalizm, Signum, Kraków 1994.
 • Alegre J.G., An evaluation of EU regional policy. Do structural actions crowd out public spending?, "Public Choice" 2012, Vol. 151, Iss. 1-2.
 • Alesina A., Spolaore E., Wacziarg R., Economic integration and political disintegration, "The American Economic Review" 2000, Vol. 90, No. 5.
 • Alexiadis S., Eleftheriou K., The "trade-off" between spatial equity and economic efficiency revisited: evidence from the US states, MPRA Paper No. 24372, posted 11 August 2010, Munich Personal RePEc Archive (http://mpra.ub.uni-muenchen.de/24372/2/MPRA_paper_24372.pdf, 11.04.2011).
 • Altomonte C., Nava M., Economics and policies of an enlarged Europe, Edward Elgar, Cheltenham 2006.
 • Amin A., Tomaney J., The challenge of cohesion, w: Behind the myth of European Union. Prospects for cohesion, eds. A. Amin, J. Tomaney, Routledge, London & New York 1995.
 • Armstrong H.W., The reform of the European Community regional policy, "Journal of Common Market Studies" 1985, Vol. 23, No. 4.
 • Amstrong H., Taylor J., Regional economics and policy, Blackwell Publishers, Oxford, Malden 2001.
 • Archibugi D., Filippetti A., Is the economic crisis impairing convergence in innovation performance across Europe?, "Journal of Common Market Studies" 2011, Vol. 49, No. 6.
 • Ardy B., Begg I., Schelkle W., Torres F., How will EMU affect cohesion?, "Intereconomics" 2002, Vol. 37, No. 6.
 • Arystoteles, Polityka, przeł. i oprać. L. Piotrowicz, De Agostini, Ediciones Altaya, Warszawa 2002.
 • Bache I., Europeanization and multilevel governance. Cohesion policy in the European Union and Britain, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham 2008.
 • Bachtler J., Gorzelak G., Reforming EU cohesion policy. A reappraisal of the performance of the structural funds, "Policy Studies" 2007, Vol. 28, No. 4.
 • Balassa B., The theory of economic integration, Routledge, Taylor & Francis Group, Abingdon, New York 2011.
 • Balassa B., Przyczynek do teorii integracji gospodarczej, w: B. Balassa, H. Kitamura, S.B. Linder, R. Prebisch, P.G. Reynoso, J. Tinbergen, R. Triffin, M.S. Wionczek, Z problemów integracji gospodarczej, PWN, Warszawa 1968.
 • Balawajder G., Procesy dezintegracyjne jako zagrożenie dla integracji europejskiej, w: Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, red. M. Stolarczyk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Balcerowicz L., Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, Monografie i Opracowania nr 281, SGH, Warszawa 1993.
 • Baldwin R., Forslid R., Martin P., Ottaviano G., Robert-Nicoud F., Economic geography & public policy, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2003.
 • Baldwin R.E., Core-periphery model with forward-looking expectations, "Regional Science and Urban Economics" 2001, Vol. 31, Iss. 1.
 • Baldwin R., Wypłosz Ch., The economics of European integration, McGraw-Hill Education, London (etc.) 2006.
 • Balicki A., Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno- ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • Balkyte A., Peleckis K., Mapping the future sustainable competitiveness resources: aspects of forests ownership, "Journal of Business Economics and Management" 2010, Vol. 11, Iss. 4.
 • Balkyte A., Tvaronaviciene M., Perception of competitiveness in the context of sustainable development: facets of "sustainable competitiveness", "Journal of Business Economics and Management" 2010, Vol. 11, Iss. 2.
 • Bal-Woźniak T., Przesłanki i konselcwencje uznania innowacyjności za kryterium sprawności systemu ekonomicznego, Zeszyty Naukowe nr 6, PTE, Kraków 2008.
 • Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2012.
 • Barnes I., Barnes P.M., The enlarged European Union, Longman, London 1995.
 • Barney D., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.
 • Bartkowiak R., Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa 2013.
 • Bauman Z., Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
 • Bauman Z., Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja, "Studia Socjologiczne" 1997, nr 3 (146).
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
 • Begg I., Cohesion or confusion: a policy searching for objectives, "European Integration", January 2010, Vol. 32, No. 1.
 • Begg I., Economic governance in an enlarged euro area, "European Economy", Economic Papers 311, March 2008, European Communities 2008.
 • Begg I., Complementing EMU: rethinking cohesion policy?, "Oxford Review of Economic Policy" 2003, Vol. 19, No. 1.
 • Begg I., Mayes D., Cohesion in the European Community. A key imperative for the 1990s?, "Regional Science and Urban Economics" 1993, Vol. 23, Iss. 3.
 • Benini R., Czyżewski A., Regional disparities and economic growth in Russia: new growth patterns and catching up, "Economic Change and Restructuring" 2007, Vol. 40, Iss. 1-2.
 • Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, przeł. E. Woydyłło-Woźniak, PWN, Warszawa 1984.
 • Bieniok H., Morfologia właściwości postępu organizacyjnego w jednostkach gospodarczych, AE w Katowicach, Katowice 1976.
 • Bivand R., Modelowanie układów czasoprzestrzennych, PWE, Warszawa-Poznań 1991.
 • Bivand R.S., Pebesma E.J., Gómez-Rubio V., Applied Spatial Data Analysis with R, Springer-Verlag 2008.
 • Blanchard O.J., Is there a viable European social and economic model? MIT Department of Economics Working Paper No. 6-21, 11 July 2006 (http://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=916606, 1.06.2011).
 • Blok K., de Groot H.L.F., Luiten E.E.M., Rietbergen M.G., The effectiveness of policy instruments for energy-efficiency improvement in firms. The Dutch experience, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2010.
 • Boldrin M., Canova F., Inequality and convergence in Europe's regions: reconsidering European regional policies, "Economic Policy" 2001, Vol. 16, Iss. 32.
 • Bongardt A., Torres F., The competitiveness rationale, sustainable growth and the need for enhanced economic cooperation, "Intereconomics" 2010, Vol. 45, No. 3.
 • Borkowski P.J., Polityczne teorie integracji międzynarodowej, Difin, Warszawa 2007.
 • Borowiec J., Ekonomia integracji europejskiej, UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Borowiec J., Unia ekonomiczna i monetarna. Historia, podstawy teoretyczne, polityka, AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Borowiec J., Wilk K., Integracja europejska, AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Boruta I., Polityka społeczna, zatrudnienie, edukacja, szkolenie, młodzież, w: Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 • Bossak J.W., Instytucje, tynki i konkurencja, SGH, Warszawa 2008.
 • Bossak J.W., Systemy gospodarcze a globalna konkurencja, SGH, Warszawa 2006.
 • Bossak J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej - ujęcie instytucjonalne, w: Konkurencyjność gospodarki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, red. H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 • Bożyk P., Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa 2004.
 • Bożyk P., Instytucjonalne i geograficzne formy integracji gospodarczej, w: Teoretyczne podstawy regionalnej integracji gospodarczej: wybrane teksty, red. J. Misala, Politechnika Radomska, Radom 2004.
 • Bożyk P., Międzynarodowa integracja gospodarcza, rozdz. 10, w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, PWE, Warszawa 1996.
 • Bożyk P., Misala J., Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003.
 • Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002.
 • Bradford C.I., The new paradigm of systemic competitiveness: why it matters, what it means and implications for policy, w: The new paradigm of systemic competitiveness: toward more integrated policies in Latin America, ed. C.I. Bradford, OECD, Paris 1994.
 • Brakman S., Garretsen H., Von Marrewijk Ch., The new introduction to geographical economics, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 • Bristow G., Critical reflections on regional competitiveness. Theory, policy and practice, Routledge, London and New York 2010.
 • Broda-Wysocki P., Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.
 • Brooksbank D.J., Pickernell D.G., Regional competitiveness indicators. A reassessment of method, "Local Economy" 1999, Vol. 13, No. 4 (4).
 • Brown L.A., Holmes J., The delimitation offunctional regions, nodal regions, and hierarchies by functional distance approaches, "Journal of Regional Sciences" 1971, Vol. 11, Iss. 1.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze wobec globalizacji, w: Globalizacja od A do Z, red. E. Czarny, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 • Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003.
 • Cabała P., Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania, AE w Krakowie, Kraków 2007.
 • Camagni R., Regional competitiveness: towards a concept of territorial capital, w: R, Capello, R. Camagni, B. Chizzolini, U. Fratesi, Modelling regional scenarios for the enlarged Europe: European competitiveness and global strategies, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2008.
 • Camagni R., Territorial development policies in the European model of society. w: Territorial cohesion and the European model of society, ed. A. Faludi, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, Masachusetts 2007.
 • Camagni R., On the concept of territorial competitiveness: sound or misleading?. "Urban Studies" 2002, Vol. 39, No. 13.
 • Camagni R., Capello R., Macroeconomic and territorial policies for regional competitiveness: theory and empirical evidence from the EU, w: Endogenous regional development. Perspectives, measurement and empirical investigation, eds. R. Stimson, R.R. Stough, P. Nijkamp, Edward Elgar, Cheltenham. Northampton 2011.
 • Camagni R., Capello R., Macroeconomic and territorial policies for regional competitiveness: an EU perspective, "Regional Science & Practice" 2010, Vol. 2, Iss. 1.
 • Capello R., Regional economics, Routledge, Oxon 2007.
 • Castells M., Koniec tysiąclecia, WN PWN, Warszawa 2009.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Castells M., Materials for an exploratory theory of the network society, "British Journal of Sociology" 2000, Vol. 51, Iss. 1.
 • Cempel Cz., Teoria i inżynieria systemów - zasady i zastosowania myślenia systemowego, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacyjnej - PIB, Radom 2006.
 • Chęciński M., Metody i formy gospodarczej integracji państw kapitalistycznych, "Ekonomista" 1967, nr 3.
 • Cheshire P., Gordon LR, Territorial competition, "The Annals of Regional Science" 1998, Vol. 32, Iss. 3.
 • Chmielewski R., Trojanek M., Czynniki określające konkurencyjność układów przestrzennych (regionów i miast), w: Podstawy gospodarczej polityki miasta, Studium Poznania, cz. II, red. R. Domański, Biuletyn KPZK PAN, z. 187, Warszawa 1999.
 • Chojnicki Z., Region w ujęciu geograficzno-systemowym, w: Podstawy regionalizacji geograficznej, red. T. Czyż, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996.
 • Chojnicki Z., Czyż T., Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, w: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002, red, J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
 • Chojnicki Z., Czyż T., Region - regionalizacja - regionalizm, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1992, z. 2.
 • Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
 • Chytilova J., Mejstrik M., European Social Models and growth: where are the Eastern European countries heading?, IES Working Paper 2007, No. 24.
 • Ciamaga L., Landau P., Pastusiak L., Sonnenfeld R., Integracja zachodnioeuropejska. Aspekty polityczne, gospodarcze i instytucjonalnoprawne, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1970.
 • Cichocki M. A., Regionalizacja versus integracja, "Nowa Europa. Przegląd Natoliński" 2011, nr I (II).
 • Cities betw>een competitiveness and cohesion. Discourses, realities and cohesion, eds. P. Ache, H.T. Andersen, T. Maloutas, M. Raco, T. Tasan-Kok, Springer-Verlag 2008.
 • City matters. Competitiveness, cohesion and urban governance, eds. M. Boddy, M. Parkinson, The Policy Press University of Bristol, Bristol 2004.
 • Constantin D., Goschin Z., Dragan G., Implications of European Union structural assistance to new member states on regional disparities: the question of absorption capacity, w: Endogenous regional development, eds. R. Stimson, R.R. Stough, P. Nijkamp, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, Massachusetts 2011.
 • Cornett A.P., Regional cohesion in an enlarged European Union: an analysis of interregional specialization and integration, w: Regional convergence in the European Union. Facts, prospects and policies, eds. J.R. Cuadrado-Roura, M. Parellada, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2002.
 • Creative regions: technology, culture and Imowledge entrepreneurship, eds. P. Cooke, D. Schwartz, Routledge, Oxon, New York 2007.
 • Csaba L., Greek growth - mirage of reality?, "Intereconomics" 2010, Vol. 45, No. 3.
 • Czarczyńska A., Śledziewska K., Teoria integracji europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Czarny E., Nojszewska E., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997.
 • Czornik M., Wrana K., Drobniak A., Potencjały endogeniczne wojewódzka śląskiego, w: Górny Śląsk i Północne Morawy jako silny region transgraniczny Europy Środkowej, red. A. Klasik, O. Milerski, AE w Katowicach, Katowice 2001.
 • Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S., Czakon W., Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 6.
 • Dembour C., Wauthy X., Investment in public infrastructure and tax competition between contiguous regions, October 2003 (http://centres.fusl.ac.be/CEREC/ document/2003/cerec2003_3.pdf, 16.06.2012).
 • Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna. red. S.M. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki, AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Dołęgowski T., Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach globalizacji. Implikacje dla sektora usług, Monografie i Opracowania nr 505, SGH, Warszawa 2002.
 • Doliwa-Klepacki Z.M., Integracja europejska, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Białystok 2005.
 • Dołzbasz S., Raczyk A., Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UF.. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Domańska A., Różnice w dostępności jako przejaw międzyregionalnych dysproporcji w Unii Europejskiej, w: Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys, red. K. Żukrowska, SGH, Warszawa 2006.
 • Domański H., Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Domański R., Gospodarka przestrzenna, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Domański R., Marciniak A., Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, KPZR PAN, Warszawa 2003.
 • Dostosowania makroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2009.
 • Dumała H., Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
 • Dunford M., Hall R., Smith A., Tsoukalis L., Introduction, w: Competitiveness and cohesion in EU policies, eds. R. Hall, A. Smith, L. Tsoukalis, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Dziembała L., Mielecka-Kubień Z., Estimation of the influence of alcohol consumption on mortality in Upper Silesia, "Journal of Economics and Management", Vol. 1, The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice 2004.
 • Dziembała L., Balcerowicz-Szkutnik M., Sojka E., Tablice trwania życia jako zwierciadło jakości życia ludności wybranych miast województwa śląskiego, red. S. Marszałek, Zeszyt Naukowy nr 4, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka, Katowice 2003.
 • Dziembała L., Badanie zagrożenia życia na obszarze kląski ekologicznej. Studium statystyczno-demograficzne na przykładzie województwa katowickiego, AE w Katowicach, Katowice 1991.
 • Dziembała M., Wspieranie innowacyjności gospodarek regionalnych w świetle Strategii Europa 2020, w: "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 24, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012.
 • Dziembała M., Modernizacja i spójność społeczno-ekonomiczna UE w świetle strategii Europa 2020, w; "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 18, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2010.
 • Dziembała M., Wspieranie innowacyjności w województwie śląskim w kontekście budowania regionu wiedzy, w: Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku, red. S. Korenik, A. Dybała, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 102, Wrocław 2010.
 • Dziembała M., Konkurencyjność regionów południowego pogranicza Polski, w: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej, red. E. Pancer-Cybulska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 21, Wrocław 2009.
 • Dziembała M., Współpraca gospodarcza i kulturalna realizowana na pograniczu polsko-niemieckim w ramach euroregionów na początku XXI wieku, w: Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej, red. O. Gorbaniuk, B. Jóźwik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
 • Dziembała M., Międzynarodowa współpraca regionów w świetle nowej polityki spójności, w: Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?, red. M. Noga, M.K Stawicka, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Dziembała M., The importance of the Community Initiative INTERREGIIIA for the development of the border areas of Poland, w: Structural Funds for the socio-economic development of Łódź region in the perspective of experiences of Polish regions, eds. R. Stanisławski, M. Greta, A. Maciaszczyk, Technical University of Lodz, Łódź 2008.
 • Dziembała M., Współpraca transgraniczna realizowana w euroregionach na południowym pograniczu Polski i źródła jej finansowania, w: Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów, red. M, Malicki, Economicus, Szczecin 2008.
 • Dziembała M., The regional cooperation in the enlarged European Union - towards the more united and more competitive Europe, "Romanian Journal of European Affairs", July 2007, Vol. 7, No. 2.
 • Dziembała M., Innowacyjność i jej znaczenie w budowaniu konkurencyjności regionów Polski w świetle procesu integracji europejskiej, w: Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej, red. W. Kosiedowski, UMK w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2005.
 • Dziembała M., Polityka regionalna Unii Europejskiej a zapewnienie spójności społeczno-ekonomicznej i konkurencyjności regionów, Etap I, AE w Katowicach, Katowice 2004 (maszynopis powielony).
 • Dziembała M., Polityka regionalna Unii Europejskiej a zapewnienie spójności społeczno-ekonomicznej i konkurencyjności regionów, Etap II, AE w Katowicach, Katowice 2006 (maszynopis powielony).
 • Dziembała M., Integracja europejska a konkurencyjność polskich regionów, praca doktorska, AE w Katowicach, Katowice 2002 (maszynopis powielony).
 • Eales R.P., Sheate W.R., Effectiveness of policy level environmental and sustainability assessment; challenges and lessons from recent practice, "Journal of Environmental Assessment Policy and Management" 2011, Vol. 13, No. 1.
 • Economic policies of the Common Market, ed. P. Coffey, Macmillan Press, London and Basingstoke 1979.
 • Ederveen S., de Groot H.L.F., Nahuis R., Fertile Soil for Structural Funds? A Panel Data Analysis of the conditional effectiveness of European cohesion policy, Utrecht School of Economics, Tjalling C. Koopmans Research Institute, Discussion Paper Series 03-14, October 2003.
 • Ederveen S., Gorter J., Mooij R. de, Nahuis R., Funds and games. The economics of European cohesion policy, Economic Network of European Policy Research Institutes, Occasional Paper No. 3, October 2003.
 • Egeman H., Spójność systemów informatycznych zarządzania, "Wiadomości Statystyczne" 1993, nr 6.
 • Egeman H., Zagadnienie spójności systemów informatycznych zarządzania, Monografie i Opracowania nr 374, SGH, Warszawa 1993.
 • Ekonometria przestrzenna, red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa 1991.
 • Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmiany w teoriach, red. M. Guzek, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2012.
 • Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, UE w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Ekonomia rozwoju, red. B. Fiedor, K. Kociszewski, UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • El-Agraa A.M., The European Union: economics and politics, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
 • El-Agraa A.M., The European Union Economics & Policies, Prentice Hall, Harlow 2004.
 • Elementy teorii systemów i informacji, red. S. Mynarski, AE w Krakowie, Kraków 1989.
 • Esser K., Hillebrand W., Messer D., Meyer-Stamer J., Systemic competitiveness. New governance patterns for industrial development, Frank Cass, London 2006.
 • Euro: wspólna waluta, red. P. Temperton, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • European governance after Nice, eds. K, Fukuda, H. Akiba, Routledge Curzon, London and New York 2003.
 • Europejska integracja gospodarcza - w kierunku jednolitego systemu gospodarczego, red. S. Swadźba, AE w Katowicach, Katowice 2002.
 • Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D.K. Rosati, PWE, Warszawa 2009.
 • Evans A., The EU structural funds, Oxford University Press, New York 1999.
 • Evers D., Scenarios on the spatial and economic development of Europe, "Futures" 2010, Vol. 42, Iss. 8.
 • Evers D., Tennekes J., Borsboom J., van den Heiligenberg H., Thissen M., A territorial impact assessment of territorial cohesion for the Netherlands, Netherlands Environmental Assessment Agency, The Hague/Bilthoven 2009.
 • Faludi A., Cohesion, coherence, cooperation: European spatial planning coming of age?, Routledge, New York, Milton Park, Abingdon Oxon 2010.
 • Fiedor B., Teoria trwałego rozwoju (ekorozwoju) jako krytyka neoklasycznej ekonomii środowiska i wzrostu gospodarczego, w: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Fiedor B., Teoretyczne podstawy badania trwałości wzrostu gospodarczego, w: Sterowanie ekorozwojem, Tom I. Teoretyczne aspekty ekorozwoju, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
 • Fiedor B., Jończy R., Globalne problemy interpretacji i wdrażania koncepcji sustainable development, w: Rozwój zrównoważony teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, red. B. Fiedor, R. Jończy, UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Fiedor B., Czaja S., Podstawy badania trwałości wzrostu we współczesnej ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem problemu trwałości kapitału naturalnego i sprawiedliwości międzygeneracyjnej, w: Problemy trwałego rozwoju, red. B. Fiedor, AE we Wrocławiu, Uniwersytet w Münster, Sympozjum naukowe zorganizowane przez Akademię Ekonomiczną im. O. Langego we Wrocławiu i Uniwersytet w Münster, Sobótka-Wrocław 2000.
 • Flakiewicz W., Spójność. Problemy teoretyczno-metodologiczne, rodz. II, w: H. Egeman, W. Flakiewcz, Spójność informatycznych systemów zarządzania, SGPiS, Warszawa 1989.
 • Flakiewicz W., Oleński J., Cybernetyka ekonomiczna, PWE, Warszawa 1989.
 • Florida R., Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 • Florida R., The flight of the creative class. The new global competition for talent, HarperCollins Publishers, New York 2007.
 • Fogel R.W., The escape from hunger and premature death, 1700-2100, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Foray D., Understanding "Smart Specialisation", w: The question of R&D specialisation. Perspectives and policy implications, red. D. Pontikakis, D. Kyriakou, R. van Bavel, IRC Scientific and Technical Reports, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2009.
 • Foray D., Dawid P.A., Hall B., Smart specialization: the concept, w: Knowledge for Growth. Prospects for science, technology and innovation, Selected papers from Research Commissioner J. Potocnik's Expert Group, November 2009 (http ://ec. europa .eu/invest-in-research/pdf/download_en/selected_papers_ en.pdf, 7.06.2012).
 • Frąckiewicz J., Nowoczesne metody kierowania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1973.
 • Frąckowiak J., Sieciowa współpraca interregionalna i jej wpływ na rozwój regionalny, w: Przestrzeń w polityce gospodarczej, red. J. Tarajkowski, L. Wojtasiewicz, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2008.
 • Fratesi U., Regional policy from a supra-regional perspective, "The Annals of Regional Science" 2008, Vol. 42, Iss. 3.
 • Frysztacki K., Wokół istoty "społecznego wykluczania" oraz "społecznego włączania", w: Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań, red. J. Grotowska-Leder, K. Faliszek, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2005.
 • Furmankiewicz M., Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 1 (5).
 • Gabara W., Model jako instrument badania form działalności gospodarczej, Monografie i Opracowania, SGH, Warszawa 1974.
 • Garcilazo J.E., Martins J.O., Kluczowe wnioski i implikacje polityk w ramach OECD Regional Outlook 2011, w: Wymiar terytorialny w politykach rozwoju, publikacja poseminaryjna, 18-19 lipca 2011, Ostróda, Polska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., Socjologia gospodarki, wyd. II, Difin, Warszawa 2008.
 • Gardiner B., Martin R., Tyler P., Competitiveness, productivity and economic growth across European Regions, w: Regional competitiveness, eds. R. Martin, M. Kitson, P. Tyler, Routledge, Oxon 2006.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Geografia ekonomiczna, red. K. Kuciński, Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 • Giddens A., Europa w epoce globalnej, WN PWN, Warszawa 2009.
 • Giddens A., The world does not owe us a living, "Progressive Politics" 2005, Vol. 4.3 (http://www.policy-networlc.net/uploadedFiles/Publications/Publications/ Giddens%201 .pdf, 1.06.2011).
 • Gierańczyk W., Badanie struktur przemysłowych w Polsce w dobie globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem struktury przestrzennej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu" 2008, nr 11.
 • Gilas J., Wstęp do stosunków międzynarodowych, UMK w Toruniu, Toruń 1975.
 • Gill I., Poprawa polityki rozwoju regionalnego, w: Wymiar terytorialny w politykach rozwoju, publikacja poseminaryjna, 18-19 lipca 2011, Ostróda, Polska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Głąbicka K., Grewiński M., Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005.
 • Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
 • Gladys Z., Pogorzelski W., Elementy analizy systemowej, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku, Płock 2002.
 • Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012.
 • Globalizacja od A do Z, red. E. Czarny, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 • Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 • Globalny kryzys a jednocząca się Europa, red. W. Siwiński, D, Wojtowicz, Poltext, Warszawa 2010.
 • Gołębiowski G., Szczepankowski P., Czynniki atrakcyjności północnoeuropejskiego modelu kapitalizmu. Implikacje dla Polski, w: Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej, red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.
 • Gomółka Z., Elementy ogólnej teorii systemów, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1994.
 • Gorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Gorynia M., Pośrednictwo w handlu zagranicznym a teoria kosztów transakcyjnych, "Ekonomista" 1998, nr 4.
 • Gorynia M., Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej grupy państw, AE w Poznaniu, Poznań 1995.
 • Gorynia M., Mezoekonomia - modele samoregulacji branży, "Ekonomista" 1995, nr 5-6.
 • Gorynia M., Poziomy analizy w naukach ekonomicznych, "Ekonomista" 1993, nr 4.
 • Gorynia M., Delimitacja systemów gospodarczych w naukach ekonomicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, nr 2.
 • Gorzelak G., Fakty i mity rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009, nr 2 (36).
 • Gorzelak G., Uwagi nt. dokumentu UE " Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strenght", w: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Gorzelak G., Polityka spójności Unii Europejskiej: od entuzjazmu do wątpliwości, Opolskie Roczniki Ekonomiczne 2007, t. XVII.
 • Gorzelak G., Bieda i zamożność regionów: założenia, hipotezy, przykłady, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 1 (11).
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1 (1).
 • Gorzeń-Mitka L, Skuteczność - próba interpretacji, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1060, Wrocław 2005.
 • Graham B., Hart M., Cohesion and diversity in the European Union: irreconcilable forces?, "Regional Studies" 1999, Vol. 33, No. 3.
 • Granice konkurencji. Grupa Lizbońska, Poltext, Warszawa 1996.
 • Grant W., Matthews D., Newell P., The effectiveness of European Union environmental policy, Macmillan Press Ltd., Basingstoke, London, St. Martin's Press, LLC, New York 2000.
 • Gregersen B., Johnson B., Learning economies, innovation systems and European integration, "Regional Studies" 1997, Vol. 31, No. 5.
 • Grosse T.G., Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej - ocena dotychczasowych efektów i dalszy rozwój z polskiej perspektywy, "Samorząd Terytorialny" 2012, nr 4.
 • Grosse T.G., Europeizacja jako mechanizm władzy: przykład funkcjonowania strefy euro, w: "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 19, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011.
 • Grosse T.G., Zmiany zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej jako wyzwanie modernizacyjne dla Europy Środkowej, w: Modernizacja procesów integracji europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.
 • Grosse T.G., Geopolityka strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, "Nowa Europa. Przegląd Natoliński" 2011, nr I (II).
 • Grosse T.G., Czy polityka spójności może być bardziej innowacyjna?, "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 6.
 • Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1 (8).
 • Grotowska-Leder J., Ekskluzja społeczna - aspekty teoretyczne i metodologiczne, w: Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań, red. J. Grotowska-Leder, K. Faliszek, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2005.
 • Grundey D., Applying sustainability principles in the economy, "Technological and Economic Development" 2008, Vol. 14, Iss. 2.
 • Gurbiel R., Dezintegracja a zagraniczne inwestycje bezpośrednie i transfer technologii. Przypadek podziału Czechosłowacji, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2001.
 • Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.
 • Guzik R., Przestrzenne zróżnicowanie potencjału innowacyjnego w Polsce, w: Innowacyjność polskiej gospodarki, Zeszyty Innowacyjne 2, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 • Haber A., Doktryna integracyjna NRF, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968.
 • Haber A., Teorie integracji w NRF, Warszawa 1964.
 • Habr J., Vepfek J., Systemowa analiza i synteza (nowoczesne podejście do zarządzania i podejmowania decyzji), PWE, Warszawa 1976.
 • Hall A.D., Podstawy techniki systemów (ogólne zasady projektowania), PWN, Warszawa 1968.
 • Heffner K., Gibas P., Analiza ekonomiczno-przestrzenna, AE w Katowicach, Katowice 2007.
 • Hepburn E., Substate strategies in response to Europeanizing and globalizing trends, w: Globalization, development and integration. A European perspective, eds. P. Della Posta, M. Uvalic, A. Verdun, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York 2009.
 • Hildebrandt A., Konkurencyjność - próby zdefiniowania i pomiaru zjawiska, "Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 3 (126).
 • Hitris T., European Union economics, Pearson Education Limited, Harlow 2003.
 • Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Holder J., Layard A., Relating territorial cohesion, solidarity and spatial justice, w: Promoting solidarity in the European Union, eds. M. Ross, Y. Borgmann- -Prebil, Oxford University Press, New York 2010.
 • Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.
 • Hooghe L., EU cohesion policy and competing models of European capitalism, "Journal of Common Market Studies" 1998, Vol. 36, No. 4.
 • Hooghe L., Marks G., Wilson G.J., Does left/right structure party positions on European integration?, "Comparative Political Studies" 2002, Vol. 35, No. 8.
 • Hooghe L., Marks G., The making of a polity: The struggle over European integration, w: Continuity and change in contemporary capitalism, eds. H. Kitschelt, P. Lange, G. Marks, J.D. Stephens, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 • Hudson R., Regions and regional uneven development forever? Some reflective comments upon theory and practice, "Regional Studies" 2007, Vol. 41, No. 9.
 • III konferencja ministrów l
 • Illes I., Scenarios of economic and regional development in Europe, "European Integration Studies" (Publication of the University of Miskolc) 2006, Vol. 5, No. 1.
 • Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego, red. D. Strahl, UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Integracja europejska, red. A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004.
 • Integracja europejska. Podręcznik, red. A. Marszałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 • Integracja europejska. Podręcznik, red. A. Marszałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Jajuga T. i K., Wrzosek K. i S., Elementy teorii systemów i analizy systemowej, AE we Wrocławiu, Wrocław 1993.
 • Jaka polityka spójności po roku 2013?, red. M. Klamut, E. Szostak, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 95, Wrocław 2010.
 • Janc K., Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA),wybrane zagadnienia metodyczne, w: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, red. T. Komornicki, Z. Podgórski, "Dokumentacja Geograficzna" 2006, nr 33.
 • Jankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych: przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, UE w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Jarosz A., Leśniak-Moczul K., Polityka regionalna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1997.
 • Jasiński L.J., Strategia "Europa 2020", "Nowe Życie Gospodarcze" 2010, nr 2/6.
 • Jasiński L.J., Spójność ekonomiczna regionów Polski na tle krajów Unii Europejskiej, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005.
 • Jaźwiński I., Kiemożycka-Sobejko A., Koopetycja jako paradygmat regionalnego i transgranicznego rozwoju ekonomicznego, w: Współpraca i rozwój ekonomiczny w kontekście europejskim. Doświadczenia Polski i Ukrainy, red. J. Bednarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lubelska Szkoła Biznesu Fundacji Rozwoju KUL, Lublin 2008.
 • Jaźwiński I., Kiernożycka-Sobejko A., Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów, w: "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 8, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.
 • Jepsen M., Pascual A.S., The European Social Model: an exercise in deconstruction, "Journal of European Social Policy" 2005, Vol. 15, No. 3.
 • Jesień L., Otwarta metoda koordynacji, jej kontekst europejski i znaczenie dla Polski, w: Polska wobec Strategii Lizbońskiej, Biała Księga, cz. I, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Gdańsk-Warszawa 2003.
 • Jewtuchowicz A., Globalne uwarunkowania rozwoju lokalnego. Rozważania na temat glokalizacji, w: Gospodarka, zarządzanie, przestrzeń, red. T. Markowski, D. Stawasz, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 186, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 • Johnson B., Gregersen B., Systems of innovation and economic integration. "Journal of Industry Studies" 1995, Vol. 2, Iss. 2.
 • Jóźwiak J., Kotowska I.E., Decreasing birth rates in Europe: reasons and remedies, "European View" 2008, Vol. 7, DOI 10.1007/sl2290-008-0062-6.
 • Kaja J., Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, SGH, Warszawa 2007.
 • Kalina-Prasznic U., Ekonomiczne kontrowersje wokół Europejskiego Modelu Społecznego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 21, Wrocław 2008.
 • Kamecki Z., Pojęcie i typ integracji gospodarczej, "Ekonomista" 1967, nr 1.
 • Kardas M., Inteligentna specjalizacja - (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej. "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2011, nr 2 (50).
 • Karlsson Ch., M. Olsson, The identification offunctional regions: theory, methods and application, "Annals of Regional Science" 2006, Vol. 40, Iss. 1.
 • Karlstrom A., Ceccato V., A new information theoretical measure of global and local spatial association, August 2000, MPRA Paper No. 6848 (http://mpra.ub.uni-muenchen.de/6848/]/MPRA_papei'_6848.pdf'. 11.01.2011).
 • Karpiński A., Szanse i zagrożenia w rozwoju Europy w I połowie XXI wieku, w: Europa w perspektywie roku 2050, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2007.
 • Kautonen M., Daniels P., Monnoyer M.Ch., Service competitiveness and cohesion: an introduction to the special issues, "The Service Industries Journal" 2009, Vol. 29, No. 4.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Przepływy finansowe między Polską a budżetem UE: efekty członkostwa i możliwe zmiany, "Wspólnoty Europejskie" 2010, nr 1 (200).
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Budżet UE i rozliczenia Polski z unijnym budżetem, w: Polityki gospodarcze Unii Europejskiej, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Warszawa 2009.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Unia Europejska wobec zmian układu sił konkurencyjnych w gospodarce światowej, w: Unia Europejska - wyzwania bliskiej przyszłości, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Warszawa 2006.
 • Kazarowicz H., Skowrońska A., Polityka przemysłowa, AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Kearns A., Forrest R., Social cohesion and multilevel urban governance, "Urban Studies" 2000, Vol. 37, No. 5-6.
 • Kitamura H., Teoria ekonomii a integracja gospodarcza regionów nierozwiniętych, w: B. Balassa, H. Kitamura, S.B. Linder, R. Prebisch, P.G. Reynoso, J. Tinbergen, R. Tnffin, M.S. Wionczek, Z problemów integracji gospodarczej, PWN, Warszawa 1968.
 • Klamut M., Efektywność zarządzania rozwojem regionalnym w nowym okresie programowania po 2013 r., w: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., cz. II, red. A. Harańczyk, KPZK PAN, t. CXL, Warszawa 2012.
 • Klamut M., Cele i metody realizacji polityki spójności w krajach Unii Europejskiej, w: Ekonomia 2. Integracja europejska, red. M. Klamut, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 72, Wrocław 2009.
 • Klamut M., Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, WN PWN, Warszawa 2008.
 • Klamut M., Zrównoważony wzrost gospodarczy a polityka spójności Unii Europejskiej, w: Przestrzeń w polityce gospodarczej, red. J. Tarajkowski, L. Wojtasiewicz, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2008.
 • Klamut M., Determinanty prowadzenia polityki makroekonomicznej we współczesnej gospodarce tynkowej, w: Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, red. M. Klamut, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Klamut M., Polityka spójności Unii Europejskiej jako instrument wspierający dostosowania strukturalne w gospodarkach jej członków, w: Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie, red. T. Listwan, W. Kaczocha, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2007.
 • Klamut M., Passella E., Podnoszenie poziomu konkurencyjności regionów, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Klasik A., Kreatywne przemysły w b-eatywnej aglomeracji, w: Kreatywne przemysły - kreatywne aglomeracje, red. A. Klasik, Biuletyn KPZK PAN, z. 246, Warszawa 2011.
 • Klasik A., Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Kluczowe pojęcia i metodologia, w: Przedsiębiorczość, konkurencyjność, rozwój regionalny, red. A. Klasik, AE w Katowicach, GWSP w Chorzowie, Katowice-Chorzów 2004.
 • Klasik A., Konkurencyjność województwa śląskiego na tle innych regionów. Ujęcie syntetyczne, w: Województwo śląskie: integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy, red. A. Klasik, AE w Katowicach, GWSP w Chorzowie, Katowice-Chorzów 2001.
 • Klasik A., Międzynarodowa konkurencyjność regionu transgranicznego Górnego Śląska i Północnych Moraw, w: Górny Śląsk i Północne Morawy jako silny region transgraniczny Europy Środkowej, red. A. Klasik, O. Milerski, Katowice 2001.
 • Klasik A., Analiza konkurencyjności i strategie konkurencyjne miast, w: Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej, red. R. Broszkiewicz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 821, Wrocław 1999.
 • Klasik A., Strategiczne założenia polityki rozwoju województwa katowickiego. w: Współczesne problemy rozwoju regionalnego, red. T. Marszała, M. Opałło, Biuletyn KPZKPAN, z. 180, Warszawa 1998.
 • Klasik A., Kuźnik F., Konkurencyjny rozwój regionów w Europie, w: Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Klasik A., Kuźnik F., Zarządzanie strategicznym rozwojem regionalnym, w: Horni Slezsko a Severni Morava jako silny region Stfednl Evropy. Technickä Univerzita Ostrava, AE Katowice, Ostrava 2000.
 • Kleer J., Wyzwania przyszłości: przegląd problematyki, w: Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia, red. J. Kleer, A.P. Wierzbicki, B. Galwas, L. Kuźnicki, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2010.
 • Kleer J., Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2006.
 • Klimowicz M., Spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna - równość szans czy równość wyników?, w: Równość w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka. red. W. Bojkało, A. Pacześniak, Wydawnictwo Atla 2, 2008.
 • Knill Ch., Liefferink D., Environmental politics in the European Union, Manchester University Press, Manchester, New York 2011.
 • Kołodziejski J., Polityka regionalna w świetle prac nad koncepcją polityki przestrzennego zagospodarowania kraju "Polska 2000 plus'', w: Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, red. W. Kosiedowski, UMK w Toruniu, Toruń 2001.
 • Konkurencyjność i spójność w polityce rozwoju Unii Europejskiej, red. M. Klamut, UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności, red. W. Bieńkowski, M.A. Weresa, M.J. Radło, SGH, Warszawa 2010.
 • Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej. Aksjologia, red. A. Nowak-Far. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Konwergencja modeli ekonomicznych Polska i Ukraina, red. M.G. Woźniak, V. Ivanovych Chuzhnykov, D. Grygorovyh Lukianenko, UE w Krakowie, Kraków 2009.
 • Koontz H., O'Donnell C., Zasady zarządzania. Analiza funkcji kierowniczych, PWN, Warszawa 1969.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 • Kopczewska K., Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Korenik S., Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 818, Wrocław 1999,
 • Kornai J., Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa 1977.
 • Korol J., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2007.
 • Koronowski A., Zarys nowego ujęcia kryzysów walutowych, "Ekonomista" 1999, nr 4.
 • Kosiedowski W., Konkurencyjność regionów Europy Środkowowschodniej w procesie integracji z Unią Europejską, w: Konkurencyjność regionów. Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, red. M. Runiewicz, Wydawnictwo WSzPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2006.
 • Kosiedowski W., Czynniki i bariery perspektywicznego wzrostu konkurencyjności regionu kujawsko-pomorskiego, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, UMK w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, "Lega", Włocławek 2002.
 • Kosiedowski W., Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego, w: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, red. W. Kosiedowski, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2001.
 • Kotarbiński T., Dzieła wszystkie. Prakseologia, cz. I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1999.
 • Kotowska I.E., Jóźwiak J., Matysiak A., Baranowska A., Poland: fertility decline as a response to profound societal and labour market changes?, "Demographic Research" 2008, Vol. 19, Article 22, DOI: 10.4054/DemRes.2008.19.22.
 • Kotowska I.E., Jóźwiak J., Nowa demografia Europy a rodzina, SGH, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 2012, z. 28.
 • Kowalik T., Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Kozak M.W., Polskie regiony a podejście terytorialne, w: Wymiar terytorialny w politykach rozwoju, publikacja poseminaryjna, 18-19 lipca 2011, Ostróda, Polska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R., Słownik rozwoju regionalnego, Polsku Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2000.
 • Koźbiał K., Inicjatywa naddunajska Unii Europejskiej. Nowy plan Tardieu?. "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2012, nr 1, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu.
 • Kożuch B., Inwestycje zagraniczne a wzrost konkurencyjności regionu. rozdz. 10, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
 • Krakowski J., Przyszłość Unii Europejskiej. Wnioski z analizy ekonomicznego mechanizmu integracji, "Sprawy Międzynarodowe" 2005, nr 4.
 • Krugman P., What's new about the new economic geography, "Oxford Review of Economic Policy" 1998, Vol. 14, No. 2.
 • Krugman P., Competitiveness: a dangerous obsession, "Foreign Affairs" 1994, Vol. 73, No. 2.
 • Krugman P., Increasing returns and economic geography, "Journal of Political Economy" 1991, Vol. 99, No. 3.
 • Kruk H., Przyrodnicza konkurencyjność regionów, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2010.
 • Kruk H., Waldziński D., Rozwój zrównoważony i konkurencyjność regionów rozważania teoretyczne, w: Problemy rozwoju regionalnego, red. R. Broi, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 110, Wrocław 2010.
 • Kuciński K., Glokalizacja jako indygenizacja globalizacji, "Rocznik Żyrardowski" 2011, t. IX.
 • Kuciński K., Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, SGH, Warszawa 2004.
 • Kudełko J., Prasek A., Zieliński K., Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce, UE w Krakowie, Kraków 2011.
 • Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, WN PWN, Warszawa 2008.
 • Kudłacz T., Programowanie rozwoju regionalnego, WN PWN, Warszawa 1999.
 • Kudłacz T., Woźniak D., Ocena efektywności polityki regionalnej, w: Ewaluacja funduszy strukturalnych - perspektywa regionalna, red. S. Mazur, UE w Krakowie, Kraków 2007.
 • Kudłacz T., Woźniak D., Skuteczność polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2003 w świetle oceny metodą Paradise, Zeszyty Naukowe nr 693, AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • Kukliński A., Megaspaces of the XXI century. A problem oriented study, w: The future of regions - the megaspaces of the XXI century, red. P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Kukliński A., Region Futures Programme (RFP). Experiences and prospects, w: The future of regions - the megaspaces of the XXI century, red. P. Artymowslca, A. Kukliński, P. Żuber, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Kukliński A., Enigma XXI wieku, w: Co ekonomiści myślą o przyszłości, red. J. Kleer, E. Mączyńska, A.
 • Wierzbicki, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PTE, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 2009.
 • Kukliński A., Przestrzeń Europy - wyzwanie XXI wieku, w: Przestrzeń w polityce gospodarczej, red. J. Tarajkowski, L. Wojtasiewicz, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2008.
 • Kukliński A., Ku kreatywnej Europie XXI wieku. Artykuł dyskusyjny, w: E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2006.
 • Kukliński A., Europe - the strategic choices seven methodological reflections, w: Europe - the strategic choices, t. 2, red. A. Kukliński, K. Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz 2005.
 • Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, PWN, Warszawa 1963.
 • Kundera J., Szmyt W., Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 • Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, wyd. II, PWE, Warszawa 1970.
 • Kurnal J., Procesy integracyjne i dezintegracyjne w instytucjach będących zakładami pracy, "Materiały Prakseologiczne" 1963, nr 11.
 • Kuźnik F., Wpływ restrukturyzowanych sektorów na konkurencyjność regionu (na przykładzie sektora węglowego), w: Województwo śląskie: integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy, red. A. Klasik, AE w Katowicach, GWSP w Chorzowie, Katowice-Chorzów 2001.
 • Kwasowski M., Rokicki B., Ryba J., Wtorek J., Przyszłość polityki spójności a przegląd budżetu Unii Europejskiej w latach 2008-2009. Materiał do dyskusji, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2006.
 • Lackenbauer J., Meyer D., Regional policies and the equity-efficiency trade-off: towards a sequenced timing of cohesion policy, "Acta Oeconomica" 2006, Vol. 56, No. 3.
 • Ładyka S., Z teorii integracji gospodarczej. Teoretyczne aspekty korzyści z międzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej, SGH, Warszawa 2001.
 • Łaźniewska E., Górecki T., Chmielewski R., Konwergencja regionalna. UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Lengyel I., The pyramid model: enhancing regional competitiveness in Hungary, "Acta Oeconomica" 2004, Vol. 54, No. 3.
 • Leonardi R., Cohesion in the European Union, "Regional Studies" 2006, Vol. 40, No. 2.
 • Liberska B., Wiek XXI wiekiem rynków wschodzących, w: Zmiany w gospodarce światowej, red. J. Kleer, A.P. Wierzbicki, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2012.
 • Lis S., Miklaszewski S., Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych, "Secesja", Kraków 1993.
 • Lópes E., Gutierrez J., Gómez G., Measuring regional cohesion effects of large- scale transport infrastructure investments: an accessibility approach, "European Planning Studies" 2008, Vol. 16, Iss. 2.
 • López A., Mella-Marquez J.M., Steinberg F., Competitiveness and cohesion in the Spanish provinces: a territorial approach, w: Cities between competitiveness and cohesion. Discourses, realities and cohesion, eds. P. Ache. H.T. Andersen, T. Maloutas, M. Raco, T. Taşan-Kok, Springer 2008.
 • Lozano A., Sysko-Romańczuk S., Koncepcja koopetycji jako szczególna forma integracji jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, red. H. Jagoda. J. Lichtarski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 928, Wrocław 2002.
 • Machlup F., Integracja gospodarcza - narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa 1986.
 • Maillat D., Globalizacja, terytorialne systemy produkcyjne i środowiska innowacyjne, Rector's Lecture No. 52, UE w Krakowie, Kraków 2002.
 • Mairate A., The 'added value' of European Union Cohesion Policy, "Regional Studies" 2006, Vol. 40, Iss. 2.
 • Makać A., Międzynarodowa integracja gospodarcza - podstawowe problemy teoretyczne, w: Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej. red. E. Oziewicz, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Makać A., Istota i formy międzynarodowej integracji gospodarczej. w: Współczesna gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Makogon Y.W., Wybrane aspekty rozwoju współpracy transgranicznej na wschodnich granicach Ukrainy, w: "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 12, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008.
 • Malawski A., Systemy względnie odosobnione i ich modele w ekonomii, Zeszyty Naukowe; Monografie nr 106, AE w Krakowie, Kraków 1992.
 • Malik K., Ewaluacja polityki rozwoju regionu: metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego, Studia, t. CXXXV, KPZKPAN, Warszawa 2011.
 • Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974.
 • Małuszyńska E., Ochrona interesów finansowych UE w zakresie polityki spójności, w: Jaka polityka spójności po roku 2013?, red. M. Klamut, E. Szostak, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 95, Wrocław 2010.
 • Małuszyńska E., Polityka strukturalna w ocenie Trybunału Obrachunkowego UE, w: Studia Europejskie. Nowe uwarunkowania funkcjonowania UE-27, red. E. Małuszyńska, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 119, Poznań 2009.
 • Mancha-Navarro T., Garrido-Yserte R., Regional policy in the European Union: the cohesion-competitiveness dilemma, "Regional Science & Practice" 2008, Vol. 1, Iss. 1.
 • Markowski T., Marszał T., Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzennej, w: Współczesne problemy rozwoju regionalnego, red. T. Marszał, M. Opałło, Biuletyn KPZK PAN, z. 180, Warszawa 1998.
 • Markowski T., Konkurencyjność i współpraca wewnątrzregionalna podstawą nowoczesnej polityki rozwoju regionalnego, w: Podstawkowe problemy polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, red. Z. Mikołajewicz, PTE Oddział w Opolu, WSzZiA w Opolu, Opole 1997.
 • Markowski T., Podstawy teoretyczne budowania konkurencyjności regionów, w: T, Markowski, Z. Nitkiewicz, T. Wrona, Rozwój lokalny i regionalny, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997.
 • Markowski T., Od konkurencji zasobów do konkurencji regionów, "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 12.
 • Marszałek A., Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej, spór o istotę suwerenności i integracji, Instytut Europejski, Łódź 2000.
 • Marszałek A., Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 • Martin R., National growth versus spatial equality? A cautionary note on the new "trade-off" thinking in regional policy discourse, "Regional Science Policy & Practice" 2008, Vol. 1, Iss. 1.
 • Martin R., Thinking about regional competitiveness: critical issues, background, "Think-Piece" paper commissioned by the East Midlands Development Agency, 26 October 2005 (http://didattica.unibocconi.it/mypage/up load/48731_20100601_124105_RONMARTINPAPER1.PDF, 4.12.2011).
 • Martin P., The role of public in the process of regional convergence, European Investment Bank Papers 2000, Vol. 5, Iss. 2.
 • Martin P., Are European regional policies delivering?, European Investment Bank Papers 1999, Vol. 4, Iss. 2.
 • Martin P., Public policies, regional inequalities and growth, "Journal of Public Economics" 1999, Vol. 73, Iss. 1.
 • Matwiejczuk R., Efektywność -próba interpretacji, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 11.
 • Mayes D., Introduction: Conflict and cohesion in the single European market: a reflection, w: Behind the myth of European Union. Prospects for cohesion, eds. A. Amin, J. Tomaney, Routledge, London & New York 1995.
 • Mazur-Wierzbicka E., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym (http://mikro.univ.szczecin.pl/ bp/pdf/18/2.pdf, 505.2011).
 • McCann P., Oretga-Argiles R., Smart specialisation, Regional growth and applications to EU Cohesion policy, Economic Geography Working Paper 2011, Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen.
 • McCormick J., Building a European civic culture: the case of the environmental movement, 1995 (http://aei.pitt.edu/7294/l/002944_l.pdf, 20.12.2011).
 • Mendelski T., Federalizm a funkcjonalizm, w: Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, red. B. Fijałkowska, A. Żukowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
 • Mensikovs V., Uwarunkowania podnoszenia konkurencyjności regionów w procesie transformacji ustrojowej na Litwie, w: Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska, red. W. Kosiedowski, UMK w Toruniu, Toruń 2004.
 • Meyer D., Equity and efficiency in regional policy, "Periodica Mathematica Hungarica" 2008, Vol. 56, Iss. 1.
 • Meyer D., Lackenbauer J., EU cohesion policy and the equity-efficiency tradeoff: adding dynamics to Martin's model, "Andrassy Working Paper Series" No. XIII, April 2005 (http://www.andrassyuni.hu/_cachingdbfield/ZG93bmx vYWQ,/ZmlsZQ"/0/D/c/,/awps_13_lackenbauer_meyer.pdf, 5.08.2011).
 • Meyer-Stamer J., Konkurencyjność systemowa, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 3.
 • Michalski T., Metody taksonomiczne w badaniu konkurencyjności gospodarek, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 3.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku, red. S. Miklaszewski, Difin, Warszawa 2006.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. E. Oziewicz, T. Michalski, PWE, Warszawa 2013.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Rymarczyk, PWE, Warszawa 2010.
 • Mik C., Solidarność w prawie Unii Europejskiej. Podstawowe problemy teoretyczne, w: Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej, red. C. Mik, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2009.
 • Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • Miklaszewski S., Mechanizm regionalnej integracji gospodarczej w teorii i praktyce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie nr 99, AE w Krakowie, Kraków 1991.
 • Minc B., Systemy ekonomiczne, t. 1, PWN, Warszawa 1975.
 • Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011.
 • Misala J., Historia rozwoju teorii i polityki konkurencyjności międzynarodowej, SGH, Warszawa 2009.
 • Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.
 • Misala J., Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa 2001.
 • Misiak W., Globalizacja więcej niż podręcznik. Społeczeństwo - kultura - polityka, Difin, Warszawa 2007.
 • Molle W., European economic governance. The quest for consistency and effectiveness, Routledge, Oxon, New York 2011.
 • Molle W., The economics of European integration; theory, practice, policy, Aldershot, Barlington, Ashgate 2006.
 • Molle W., Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1995.
 • Moran P.A.P., Notes on continuous stochastic phenomena, "Biometrika" 1950, Vol. 37, No. 1-2.
 • Morawski W., Socjologia ekonomiczna, WN PWN, Warszawa 2011.
 • Morawski W., Socjologia ekonomiczna. Problemy, teoria, empiria, WN PWN, Warszawa 2001.
 • Mucha-Kuś K., Strategie koopetycji - innowacyjne połączenie konkurencji i współdziałania, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 2.
 • Mynarski S., Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa 1979.
 • Myrdal G., An international economy. Problems and prospects, Routledge & Kegan Paul Ltd, London 1956.
 • Myrdal G., Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa 1958.
 • Naess T., The effectiveness of the EU's Ozone policy, "International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics" 2004, Vol. 4, Iss. 1.
 • Nagy S.G., Efficiency or effectiveness? The Hungarian practice of using the EU funds, "Society and Economy" 2008, Vol. 30, No. 2.
 • Nagy S.G., EU-funds efficiency and the first National Development Plan in Hungary 2004-2006, "Transition Studies Review" 2008, Vol. 15, Iss. 2.
 • Naisbitt J., Megatrendy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Natura i różnorodność przebiegu kryzysu światowego, red. S. Miklaszewski, J. Garlińska-Bielawska, J. Pera, Difin, Warszawa 2011.
 • Neal F., Shone R., Proces budowy modeli ekonomicznych, przeł. G. Napiórkowski, PWN, Warszawa 1982.
 • Neesham C., Tache I., Is there an East-European social model?, "International Journal of Social Economics" 2010, Vol. 37, No. 5.
 • Nowak E., Metody klasyfikacji w badaniach geograficznych (analiza porównawcza), Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Kielce-Poznań 2004.
 • Nowak P., Nowy paradygmat rozwoju regionalnego na przykładzie wybranych regionów Europy Zachodniej, rozprawa doktorska, UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Nowak Z., Koncepcja integracji Europy Zachodniej na tle procesów rozwoju ekonomicznego, Instytut Zachodni, Poznań 1965.
 • Nowak-Far A., Model zarządzania gospodarką w Unii Europejskiej w dobie zmian, w: Strategie rozwoju Unii Europejskiej, red. J. Adamowski, K.A. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 • Nowak-Far A., Rynek wewnętrzny i polityki Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe" 2007, nr 4.
 • Nowak-Far A., Ustrój gospodarczy Unii Europejskiej w dobie kryzysu konstytucyjnego, "Sprawy Międzynarodowe" 2006, nr 1.
 • Nowakowska A., Regionalne i narodowe systemy innowacji - istota, modele, dylematy, w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009.
 • Nowakowska A., Regionalny kontekst procesów innowacji, w: Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009.
 • Nowińska-Łaźniewska E., Konkurencyjność w literaturze i badaniach empirycznych - wnioski dla polityki regionalnej w Polsce, w: Problemy rozwoju europejskich regionów w warunkach integracji europejskiej, red. C. Brzeziński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Nowińska-Łaźniewska E., Relacje przestrzenne Polski w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego, AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Nowy leksykon PWN, WN PWN, Warszawa 1998.
 • Obłój K., Znaczenie spójności strategii, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 9.
 • Obłój K., Niezmienne cechy dobrej strategii - kluczowe wybory i prostota, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 6.
 • Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Warszawa, Gdańsk 2000.
 • Okun A. M., Equality and efficiency. The big tradeoff, The Brookings Institution, Washington, D.C. 1975.
 • Olechnicka A., Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Oręziak L., Euro - nowy pieniądz, WN PWN Warszawa 2003.
 • Ottaviano G.I.P. Regional policy in the global economy: insights from New Economic Geography, HWWA Discussion Paper 211, Hamburg Institute of International Economics, Hamburg 2002.
 • Ottaviano G.I.P, Monopolistic competition, trade, and endogenous spatial fluctuations, "Regional Science and Urban Economics" 2001, Vol. 31, Iss. 1.
 • Oxoby R., Understanding social inclusion, social capital, "International Journal of Social Economics" 2009, Vol. 36, Iss. 12.
 • Oziewicz E., Dylematy rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo- Wschodniej na tle procesów globalizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Padoa-Schioppa T., Emerson M., King M., Milleron J.C., Paelinck J., Papademos L., Pastor A., Scharpf F., Efficiency, stability and equity. A strategy for the evolution of the economic system of the European Community, Oxford University Press, New York 1987.
 • Pancer-Cybulska E., Uwarunkowania procesów integracji Polski z Unią Europejską na poziomie regionalnym i lokalnym, Prace Naukowe nr 1065, AE we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Panebianco S., Are entrepreneurial cities more successful? Empirical evidence from 50 German cities, w: Cities between competitiveness and cohesion. Discourses, realities and cohesion, eds. P. Ache, H.T. Andersen, T. Maloutas, M. Raco, T. Taşan-Kok, Springer-Verlag 2008.
 • Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa 2009.
 • Papatheodorou Ch., Pavlopoulos D., Accounting for inequality in the EU: Income disparities between and within member states and overall income inequality, CHER Working Paper 9, CEPS/INSTEAD, Differdange, G-D, Luxembourg 2003.
 • Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 • Pasquinelli C,, Competition, cooperation, co-opetition. Widening the perspective on place branding, Thesis 2011/2012, Scuola Superiore Sant' Anna (http://www.phdmanagement.sssup.it/documenti/awarded/pasquinelli_thesis. pdf, 16.06.2012).
 • Paul H., Koopetycja jako wybór strategiczny, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 170, Poznań 2011.
 • Pelkmans J., European integration. Methods and economic analysis, Pearson Education, Prentice Hall, Harlow 2001.
 • Pestieau P., The welfare state in the European Union. Economic and social perspective, Oxford University Press, Oxford-New York 2006.
 • Petrakos G., Integracja, dynamiki przestrzenne i dylematy polityki regionalnej w Unii Europejskiej, w: Wymiar terytorialny w politykach rozwoju, publikacja poseminaryjna, 18-19 lipca 2011, Ostróda, Polska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Pietrzyk I., Główne problemy reformy budżetu Unii Europejskiej, w: Polska i europejska polityka gospodarcza wobec wyzwań XXI wieku, red. E. Pancer-Cybulska, UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Pietrzyk I., Wpływ kryzysu na europejską polityką spójności po 2013 r., w: Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej, red. E. Molendowski, Difin, Warszawa 2012.
 • Pietrzyk I., Implikacje kryzysu światowego dla społeczności terytorialnych, w: Natura i różnorodność przebiegu kryzysu światowego, red. S. Miklaszewski, J. Garlińska-Bielawska, J. Pera, Difin, Warszawa 2011.
 • Pietrzyk I., Globalizacja a regionalizacja i regionalizm w gospodarce światowej, w: Współczesne wyzwania miast i regionów>, red. A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Pietrzyk I., Efekty polityki spójności w> "starych" krajach kohezji UE - ujęcie porównawcze, w: Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, red. M. Klamut, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Pietrzyk I., Wspólnotowa polityka spójności a wzrost konkurencyjności krajów' kohezji, w: Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, red. A. Klasik, AE w Katowicach, Katowice 2006.
 • Pietrzyk I., Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny, w: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, WN PWN, Warszawa 2000.
 • Pike A., Rodrigues-Pose A., Tomaney J., Local and regional development, Routledge, London, New York 2006.
 • Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
 • Pochet P., What's wrong with EU2020?, "Intereconomics" 2010, Vol. 45, No. 3.
 • Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedor, C. H. Beck, Warszawa 2002.
 • Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2005.
 • Polak E., Integracja i dezintegracja jako współzależne procesy współczesnych przemian cywilizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
 • Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego, red. K. Pająk, J.J. Tomidajewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, WN PWN, Warszawa 2004.
 • Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich UE, red. I. Pietrzyk, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 • Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, red. B. Winiarski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • Polski J., Zróżnicowanie konkurencyjności stolic województw, "Człowiek i Środowisko" 2001, nr 25 (1).
 • Ponikowski H., Mierniki oceny konkurencyjności województw, "Człowiek i Środowisko" 2001, nr 25 (1).
 • Popowicz K., Historia integracji europejskiej, SGH, Warszawa 2006.
 • Porter M.E., Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu, w: Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red, L.E. Harrison, S.P. Huntington, Wydawnictwo Zyski S-ka, Poznań 2003.
 • Porter M., Konkurencyjna przewaga narodów, w: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, red. A. Prusek, UE w Krakowie, Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, Kraków 2008.
 • Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWN, Warszawa 2001.
 • Promoting solidarity in the European Union, eds. M. Ross, Y. Borgmann-Prebil, Oxford University Press, New York 2010.
 • Proniewski M., Europejska współpraca międzynarodowa i przygraniczna w gospodarce regionalnej i lokalnej, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, WN PWN, Warszawa 2008.
 • Pronobis M., Polityka regionalna Unii Europejskiej: źródła nieefektywności, w: Polityka spójności w okresie 2014-2020 a rozwój regionów Europy, red. E. Pancer-Cybulska, E. Szostak, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 227, Wrocław 2011.
 • Propris L., Reconciling cohesion and competitiveness through EU cluster policies?, "Policy Studies" 2007, Vol. 28, No. 4.
 • Prusek A., Polityka spójności a efektywność ekonomiczna, w: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI wieku, red. A. Barteczek, A. Lorek, A. Rączaszek, AE w Katowicach, Katowice 2009.
 • Prusek A., Międzynarodowa konkurencyjność wiodących sektorów gospodarki w regionie małopolskim, w: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998, cz. 2, red. K. Budzowski, S. Wydymus, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 • Prusek A., Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej, "Secesja", Kraków 1995.
 • Prusek A., Holilc G., Nowak Z., Konkurencyjność Małopolski w krajowym rankingu regionów', Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 821, Wrocław 1999.
 • Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, red. I.E. Kotowska, Monografie i Opracowania nr 461, SGH, Warszawa 1999.
 • Puga D., European regional policies in light of recent location theories, CEPR Discussion Paper 2767, London 2001.
 • Radaelli C.M., Europeanization: solution or problem?, w: Palgrave advances in European Union studies, eds. M. Cini, A.K. Bourne, Palgrave Macmillan Ltd., Basingstoke and New York 2006.
 • Randers J., A global forecast for the next forty years. A report to the Club of Rome commemorating the 40th anniversary of The Limits to Growth, Chelsea Green Publishing, White River Junction, Vermont 2012.
 • Regional convergence in the European Union, eds. J.R. Cuadrado-Roura, M. Parellada, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2002.
 • Regiony, red. Z. Brodecki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Richardson H.W., Goal problems in regional policy, "Growth and Change" 1971, Vol. 2, Iss. 1.
 • Riela S., The EU needs a social market economy, now more than ever, w: Reforming Europe: The role of the centre-right, eds. C. Arvanitopoulos, The Constantinos Karamaniis Democracy Series on European and International Affairs, Athens 2009.
 • Robert J., The origins of territorial cohesion and the vagaries of its trajectory, w: Territorial cohesion and the European model of society, ed. A. Faludi, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, Massachusetts 2007.
 • Rodrigues D., Podejście zintegrowane: od popularnych mitów do właściwej równowagi, w: Wymiar terytorialny w politykach rozwoju, publikacja poseminaryjna, 18-19 lipca 2011, Ostróda, Polska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Rodriques-Pose A., Strategie przestrzennie obojętne jako strategie rozwoju ukierunkowanego terytorialnie, w: Wymiar terytorialny w politykach rozwoju, publikacja poseminaryjna, 18-19 lipca 2011, Ostróda, Polska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Rodrigues-Pose A., Fratesi U., Między rozwojem a polityką społeczną: oddziaływanie europejskich funduszy strukturalnych w regionach celu 1, "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 3 (17).
 • Rosati D.K., Europejski Model Społeczny. Osiągnięcia, problemy i kierunki zmian, w: Europejski model społeczny. Doświadczenia i przyszłość, red. D.K. Rosati, PWE, Warszawa 2009.
 • Rosiek K., Skuteczność - przegląd definicji, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie nr 771, Kraków 2008.
 • Ross G., Jacques Delors and European integration, Polity Press, Oxford 1995.
 • Rosset E., Fenomeny demograficzne XX wieku, w: Ekologia populacji ludzkich, red. N. Wolański, A. Siniarska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN, Instytut Ekologii, Wrocław 1982.
 • Rosset E., Trwanie życia ludzkiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1979.
 • Rosset E., Demografia Polski. Reprodukcja ludności, PWN, Warszawa 1975.
 • Rosset E., Proces starzenia się ludności: studium demograficzne, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa 1959.
 • Rosset E., Tablice wymieralności jako barometr postępu społecznego, "Ekonomista" 1959, t. 4-5.
 • Rullan S., Innovation system: The European experience and opportunities for Latin America and the Caribbean, Universität Autônoma de Barcelona 2011, praca doktorska, http://hdl.handle.net/10803/51478.
 • Rumford Ch., European cohesion? Contradictions in EU integration, Macmillan Press Ltd, Basingstoke 2000.
 • Rumford Ch., European cohesion? Globalization, autonomization and the dynamics of EU integration, "Innovation" 2000, Vol. 13, No. 2.
 • Ruszkowski J., Koncepcje integracji europejskiej-próba systematyki, w: Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, red. B. Fijałkowska, A. Żukowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002.
 • Ryba J., Pozaekonomiczna wartość dodana polityki spójności Unii Europejskiej, w: M. Kwasowski, B. Rokicki, J. Ryba, J. Wtorek, Przyszłość polityki spójności a przegląd budżetu Unii Europejskiej w łatach 2008-2009.
 • Materiał do dyskusji, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2006.
 • Rykiel Z., Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2001.
 • Rykiel Z., Powiązania komunikacyjne miast konurbacji katowickiej, "Czasopismo Geograficzne" 1981, t. 51, z. 1.
 • Rynarzewski T., Zielińslca-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Sadowski Z., Kłopoty z perspektywą 2050, w: Europa w perspektywie roku 2050, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2007.
 • Sadowski Z., W poszukiwaniu drogi rozwoju. Myśli o przyszłości świata i Polski, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2006.
 • Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1, WN PWN, Warszawa 2004.
 • Scenariusze polityki ludnościowej dla Polski: badanie eksperckie Delphi, red. I.E. Kotowska, SGH, Warszawa 2005.
 • Sen A., Nierówności. Dalsze rozważania, "Znak", Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2000.
 • Shantong L., Zhaoyuan X., The trend of regional disparity in P.R.China (http://www.cerdi.org/uploads/sfCmsContent/html/203/LiShantong.pdf, 26.01.2011).
 • Sharp M., Competitiveness and cohesion - are the to compatible?, "Research Policy" 1998, Vol. 27, Iss. 6.
 • Słownik wyrazów obcych, WN PWN, Warszawa 1997.
 • Snieška V., Bruneckiene J., Measurement of Lithuanian regions by Regional Competitiveness Index, "Engineering Economics" 2009, No. 1 (61).
 • Solarz J.K., Koordynacja polityki gospodarczej w Eurosystemie, Narodowy Bank Polski (http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0002/KAT_B2007.PDF, 22.04.2012).
 • Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, red. K. Podemski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 • Sporek T., Nowa Strategia dla Europy po roku 2014, w: Ekonomia 2011, nr 1 (13), UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Sporek T., Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski, AE w Katowicach, Katowice 2010.
 • Sporek T., Międzynarodowa integracja gospodarcza (Główne uwarunkowania, formy, korzyści i zagrożenia), Wydawnictwo Stapis, Katowice 1995.
 • Spójność czy konkurencyjność - dylemat polityki Unii Europejskiej, red. M. Klamut, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 49, Wrocław 2008.
 • Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej, red. S. Swadźba, AE w Katowicach, Katowice 2008. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków 2007.
 • Starzyk K., Ekonomia polityczna transgranicznej współpracy gospodarczej, rozdz. 2, w: Gospodarcze sąsiedztwo Polski, red. K. Starzyk, Wydawnictwo Naukowe "Semper", Warszawa 2005.
 • Starzyk K., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii w procesie transformacji gospodarczej, rozdz. 13, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
 • Stec M., Wierzbińska M., Badanie konkurencyjności województw Małopolski Zachodniej, w: Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 821, Wrocław 1999.
 • Stewart K., Dimensions of well-being in EU regions: Do GDP and unemployment tell us all we need to know?, "Social Indicators Research" 2005, Vol. 73, Iss. 72.
 • Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Stjernø S., Solidarity in Europe. The history of an idea, Cambridge Books Online, University Press, Cambridge 2011.
 • Storper M., The Regional World: territorial development in a global economy, The Guilford Press, New York, London 1997.
 • Strahl D., Spójność ekonomiczna regionu Dolnego Śląska, Vedecka Pojednani - Wissenschaftliche Abhandlungen - Prace Naukowe 2003, nr IX, Liberec 2003.
 • Strahl D., Statystyczny pomiar konkurencyjności - przegląd propozycji, "Ekonometria", Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 981, Wrocław 2003.
 • Strahl D., Klasyfikacja regionów z medianą, "Ekonometria", Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 950, Wrocław 2002.
 • Strahl D,, Zróżnicowanie rozwoju regionów Polski, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 885, Wrocław 2001.
 • Strahl D., Możliwości wykorzystania miar agregatowych do oceny konkurencyjności regionów>, w: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 860, Wrocław 2000.
 • Strahl D., Zarys procedury budowy zintegrowanego modelu oceny konkurencyjności regionów, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 874, Wrocław 2000.
 • Stryjakiewicz T., Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego), "Prace Komisji Geografii Przemysłu" 2009, nr 13.
 • Stryjakiewicz T., Koncepcje usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, w: Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2001.
 • Suarez-Villa L., The rise of technocapitalism, "Science Studies" 2001, Vol. 14, No. 2.
 • Suarez-Villa L., Invention, learning, and innovative capacity, "Behavioral Science", October 1990, Vol. 35, No. 4.
 • Swadźba S., Integracja i globalizacja a system gospodarczy. Konsekwencje dla Polski, AE w Katowicach, Katowice 2007.
 • Šipikal M., Effectiveness of structural funds - microlevel perspective (case of Slovakia) (http://ideas.repec.0rg/p/wiw/wiwrsa/ersal lp473.html, 19.05.2012).
 • Śleszyński P., Przestrzeń - region - terytorium. Wokół "Zielonej Księgi w sprawie spójności terytorialnej", w: Spójność terytorialna wyznaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Świerkocki J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa 2004.
 • Świtalski W., Rozwój europejskich regionów: wybrane problemy i drogi poszukiwania rozwiązań, w: Konwergencja gospodarcza Polski, red. Z.B. Liberda, PTE, Warszawa 2009.
 • Systemy gospodarcze i ich ewolucja, red. S. Swadźba, AE w Katowicach, Katowice 1999.
 • Systemy gospodarcze. Zagadnienia teoretyczne, red. S. Swadźba, AE w Katowicach, Katowice 2009.
 • Szczerski K., Administracja publiczna na rzecz spójności regionalnej i europejskiej, w: Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013, red, J. Szlachta, J. Woźniak, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 2007.
 • Szlachta J., Polityka regionalna Polski w kontekście nowej perspektywy budżetowej UE, w: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., cz. II, red. A. Harańczyk, KPZK PAN, t. CXL, Warszawa 2012.
 • Szlachta J., Polityka spójności Unii Europejskiej po kryzysie, w: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, red. Z. Strzelecki, SGH, Warszawa 2011.
 • Szlachta J., Polska ścieżka rozwoju regionalnego w poszerzonej Unii Europejskiej, w: Region Bałtycki w nowej Europie, red. T. Parteka, J. Szlachta, W. Szydarowski, Biuletyn KPZK PAN, z. 217, Warszawa 2005.
 • Szlachta J., Polityka regionalna Unii Europejskiej, w: K. Duczkowska-Małysz, M. Duczkowska-Piasecka, J. Jeziorski, J. Szlachta, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2001.
 • Szlachta J., Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku, w: R. Broszkiewicz, B. Gruchman, J. Hausner, A. Kidyba, A. Klasik, T. Kudłacz, T. Markowski, Z. Mikołajewicz, I. Pietrzyk, W. Sartorius, J. Szlachta, B. Winiarski, J. Zaucha, Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, Friedrich Ebert-Stiftung, Warszawa 1996.
 • Szlachta J., Regionalny wymiar konkurencyjności gospodarki, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1996, z. 3.
 • Szlachta J., Interwencjonizm państwa w przebieg procesów rozwoju regionalnego w świetle doktryny neokeynesowskiej i neoliberalnej, w: Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, red. B. Winiarski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • Szultka S., Tamowicz P., Mackiewicz M. (współpraca E. Wojnicka), Regionalne Strategie i Systemy innowacji. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje nr 12, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • Szydarowski W., Modele pasm rozwoju społeczno-gospodarczego i ich weryfikacja w rzeczywistości Europy Bałtyckiej, w: Przestrzeń w> zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, red. T. Markowski, KPZK PAN, Warszawa 2004.
 • Szymański W., Niepewność i niestabilność gospodarcza: gwałtowny wzrost i co dalej?, Difin, Warszawa 2011.
 • Szymański W., Czy globalizacja musi być irracjonalna?, SGH, Warszawa 2007.
 • Szymański W., Globalizacja: wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 • Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, AE w Krakowie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000.
 • Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, red. K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 • Territorial cohesion and the European model of society, ed. A. Faludi, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, Massachusetts 2007. The SAGE Handbook of Spatial Analysis, eds. A.S. Fotheringham, P.A. Rogerson, SAGE 2009.
 • Tinbergen J, Economic policy: principles and design, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1967.
 • Tinbergen J., International economic integration, 2nd, revised ed., Elsevier Publishing Company, Amsterdam, London, New York 1965.
 • Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Poznań 2006.
 • Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997.
 • Tomaszewski K., Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 • Tomaszewski P., Zaleski J., Zembaty M., Oczekiwane efekty realizacji polityki spójności UE na poziomie regionalnym w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2011, nr 2 (44).
 • Torres O., Lokalna globalizacja czy globalna lokalizacja. Rozważania na temat globalizacji, w: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Trends in mortality and differential mortality, eds. J. Vallin, F. Mes.le, T. Valkonen, "Population Studies" No. 36, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2001.
 • Tundys B., Koopetycja jako źródło przewagi konkurencyjnej łańcuchów' dostaw, "Logistyka" 2011, nr 2.
 • Turok L, Bailey N., Atkinson R., Bramley G., Docherty I., Gibb K., Goodland R., Hastings A,, Kintrea K., Kirk K., Leibovitz J., Lever B., Morgan J., Pad- dison R., Sources of city prosperity and cohesion: the case of Glasgow and Edinburgh, w: City matters. Competitiveness, cohesion and urban governance, eds. M. Boddy, M. Parkinson, The Policy Press University of Bristol, Bristol 2004.
 • Turok I, Bailey N., Twin track cities? Competitiveness and cohesion in Glasgow and Edinburgh, "Progress in Planning" 2004, Vol. 62, Iss. 3,
 • Turok I., Bailey N., Docherty I., Cities, competitiveness and cohesion: evidence from Central Scotland, w: Human Settlement Development, Vol. 1, UNESCO 2002.
 • Turowski B., Zawicki M., Funkcje, etapy, metody i narzędzia ewaluacji, w: Ewaluacja funduszy strukturalnych -perspektywa regionalna, red. S. Mazur, UE w Krakowie, Kraków 2007.
 • Unia Europejska: organizacja i funkcjonowanie, red. M. Cini, PWE, Warszawa 2007.
 • Vanhove N., Regional policy: a European approach, Ashgate, Aldershot 1999.
 • Vaughan-Whitehead D., From the European Social Model to the social dimension of globalization, w: Globalization, development and integration. A European perspective, eds. P.D. Posta, M. Uvalic, A. Verdun, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York 2009.
 • Vranken J., Competitiveness and cohesion: a Janus head? Some conceptual clarifications, w: Cities between competitiveness and cohesion. Discourses, realities and cohesion, eds. P. Ache, H.T. Andersen, T. Maloutas, M. Raco, T. Taşan-Kok, Springer-Verlag 2008.
 • Wach K., Wokół pojęcia europeizacji, "Horyzonty Polityki" 2011, nr 1 (1).
 • Wach K., Wymiary europeizacji i jej kontekst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 852, Kraków 2011.
 • Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.
 • Wallace H., Politics and policy in the EU: the challenge of governance, w: Policy-making in the European Union, eds. H. and W. Wallace, Oxford University Press, Oxford 1996.
 • Waszkiewicz J., Metropolia i prowincja oraz inne dylematy równości i nierówności w ujęciu regionalnym, w: Równość w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka, red. W. Bojkało, A. Pacześniak, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2008.
 • Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, Wydawnictwo "Wokół nas", Gliwice 2002.
 • Wieczorek S., Chopin 2010 i "globalizacja niczego", "Kultura - Historia - Globalizacja" 2001, nr 9 (http://www.khg.um.wroc.pl/?typc=artykul&id= 149, 29.05.2012.
 • Wilkin J., Jaki kapitalizm, jaka Polska?, PWN, Warszawa 1995.
 • Williamson O.E., The economics of governance, "American Economic Review" 2005, Vol. 95, No. 2.
 • Winiarski B., Konkurencyjność regionów a cele polityki i kierunki strategii rozwoju regionalnego, w: Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej, red. S. Korenik, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 799, Wrocław 1999.
 • Winiarski B., Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej?, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Winiarski B., Polityka regionalna, PWE, Warszawa 1976.
 • Witkowska J., Wysokińska Z., Integracja europejska: rozwój tynków, WN PWN, Warszawa, Łódź 2002.
 • Władyniak A., Strategia lizbońska: założenia, cele, stopień realizacji, "Wspólnoty Europejskie" 2003, nr 5 (140).
 • Wojciechowski H,, Interwencjonizm w stosunkach międzynarodowych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Wydawnictwo "Terra", Poznań 2000.
 • Woś B., Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
 • Woś B., Regionalizm w polityce gospodarczej Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. J.J. Tomidajewicz, AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Woźniak A., Sikora J., Autokorelacja przestrzenna wskaźników infrastruktury wodno-ściekowej woj. małopolskiego, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2007, nr 4.
 • Woźniak M.G., Ekonomiczne problemy krajów postsocjalistycznych. Część I, Systemy gospodarcze w teorii ekonomii, AE w Krakowie, Kraków 1992.
 • Współczesna gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Wysocka E., Przestrzenne aspekty konkurencyjności w świetle integracji z Unią Europejską, "Człowiek i Środowisko" 2001, nr 25 (1).
 • Xu J., Marshall B., Kaza S., Chen H., Analyzing and visualizing criminal network dynamics; a case study, w: Intelligence and security informatics, eds. H. Chen, R. Moore, D.D. Zeng, J. Leavitt, Springer-Verlag, Heidelberg- -New York 2004.
 • Young A.R., The European policy process in comparative perspective, w: Policymaking in the European Union, eds. H. Wallace, M.A. Pollack, A.R. Young, Oxford University Press, Oxford, New York 2010.
 • Zielińska-Głębocka A., Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, "Studia Europejskie" 1999, nr 3.
 • Ziemba S., Jarominek W., Staniszewski R., Problemy teorii systemów, Wszechnica Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1980.
 • Zonneveld W., Unraveling Europe's Spatial Structure through spatial visioning, w: Territorial cohesion and the European model of society, ed. A. Faludi, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, Massachusetts 2007.
 • Zorska A., Kit globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, WN PWN, Warszawa 1998.
 • Żukrowska K., Budżet ogólny Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Żukrowska K., Modele integracji z Unią Europejską zastosowane przez Kraje w procesie transformacji, w: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej, red. S. Swadźba, AE w Katowicach, Katowice 2002.
 • Żyżyński J., Progresywny system podatkowy jako czynnik spójności ekonomicznej gospodarki, w: "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 12, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008.
 • 2002 European Innovation Scoreboard, Technical Paper No. 3, EU regions, European Commission 2002.
 • 2002 European Innovation Scoreboard, Technical Paper No. 4, Indicators and definitions, European Commission 2002.
 • 2003 European Innovation Scoreboard, Technical Paper No. 3, Regional Innovation performances, European Commission 2003.
 • A budget for Europe 2020, Part I, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions, European Commission, Brussels, 29.06.2011, COM (2011) 500 final.
 • A budget for Europe 2020, Part II. Policy fiches, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, European Commission, Brussels, 29.6.2011, COM (2011) 500 final.
 • A new partnership for cohesion: convergence, competitiveness, cooperation. Third report on economic and social cohesion, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
 • A new strategy for social cohesion. Revised strategy' for social cohesion approved by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 31 March 2004, European Committee for Social Cohesion 2004 (CDCS) (http://www.coe. int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/RevisedStr ategy_en.pdf, 20.12.2011).
 • A resource-efficient Europe - Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions, Brussels, 26.01.2011, COM (2011) 21.
 • A study on the factors of regional competitiveness, A draft final report for the European Commission Directorate-General Regional Policy, Cambridge Econometrics, ECORYS - NEI, R. Martin, University of Cambridge, Cambridge, Rotterdam (http://ec.europa.eu/re gional_policy/sources/docgener/ studies/ pdf/3cr/competitiveness.pdf, 27.09.2011).
 • Alasioa A., Alternative measures of territorial disparity: an application to Canada, OECD, June 2002.
 • An Agenda for a growing Europe. Making the EU economic system deliver, Report of an Independent High-Level Study Group established on the initiative of the President of the European Commission, July 2003.
 • An empirical assessment of factors shaping regional competitiveness in problem regions. Main report, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1990.
 • An integrated industrial policy for the globalization era putting competitiveness and sustainability at centre stage, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions, Brussels, COM (2010) 614.
 • Analiza z dnia 12 kwietnia 2010 r., Komunikat Unii Europejskiej i Konkluzje Rady Europejskiej, Centrum für Europäische Politik (http://www.for.org.pl/ upload/File/CEP_analizy/cep_europa2020.pdf, 5.05.2011).
 • André I., Moreira F.J., Searching new operative concepts to evaluate spatial and social cohesion, Fifth EES Biennal Conference, Sevilla 2002 (http://www.evaluationcanada.ca/distribution/20021010_andre_isabeljoao_ moreira_fernando.pdf, 15.08.2011).
 • Annoni P., Kozovslca K., EU Regional competitiveness index, RCI 2010, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010.
 • Annual competitiveness report 2005, Forfâs, National Competitiveness Council (http://www.competitiveness.ie/, 1.03.2013).
 • Audretsch D.B., Feldman M.P., Knowledge spillovers and the geography of innovation, 2003 (http://spol.unica.it/didattica/paci/Economia applicata avan- zata%20(lmod)/audretsch-feldman.pdf, 12.12.2011).
 • Bache I., Europeanization and Britain: towards multi-level governance, Paper prepared for the EUSÂ 9th Biennial Conference in Austin, Texas, March 31-April 2, 2005 (http://aei.pitt.edu/3158/, 2.06.2012).
 • Bachtler J., Taylor S., The added value of the structural funds: a regional perspective, IQ-Net Report on the reform of the structural funds, European Policies Research Centre, University of Strathclyde, June 2003.
 • Barca F., Program dla zreformowanej polityki spójności. Podejście ukierunkowane terytorialnie w osiąganiu celów i oczekiwań Unii Europejskiej, niezależny raport na prośbę Danuty Hübner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej, kwiecień 2009.
 • Barcelona European Council 15 and 16 March 2002, Presidency Conclusions, SN 100/1/02 REV1. Begg I., Subsidiarity in regional policy) (http://www.eu-newgov.org/database/ DOCS/P 19aD13_regional_subsidiarity_begg.pdf, 31.05.2012).
 • Behrens A., Income of private households and gross domestic product in Europe's regions, Statistics in Focus 2003, No 1-07.
 • Benchmarking the competitiveness of European industiy, Communication from the Commission, COM (96) 463 final, Commission of the European Communities, Brussels, 9.10.1996.
 • Bertoncini Y., Solidarity within the European Union: political foundations, Notre Europe, Tribune, 5 January 2012 (http://www.notre-europe.eu/up loads/tx_publication/Solidarity_Tribune_Y.Bertoncini_Jan2012_l_.pdf, 11.01.2012).
 • Böhme K., Doucet P., Komornicki T., Zaucha J., Świątek D., How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and the EU Cohesion Policy, Report based on the Territorial Agenda 2020, Warsaw 2011.
 • Brugarolas E., MC Bélis Bergougnan, Strategy and co-operation of the regions to take-up the challenges of European Research Area, XI Seminario de Gestión Tecnológica - ALTEC 2005, Salvador de Bahia - Brazil, 25-28 octubre 2005 (http://www.fundacaofia.com.br/pgtusp/altec/xiseminario/docs/elie_brugaro las.pdf, 16.06.2012).
 • Building resilient regions for stronger economies, OECD Regional Outlook 2011, OECD 2011.
 • Calak R., Polityka spójności UE 2014-2020. Foresight w budowaniu polityki spójności, Warszawa, 18.11.2011 (prezentacja) (http://www.naulca.gov.pl/fi leadmin/user_upload/Nauka/Polityka_naukowa_panstwa/Prognozy_rozwoju/ 20111129_2.pdf, 16.12.2011).
 • Campbell J.L., Pedersen O.K., Institutional competitiveness in the global economy: Denmark and the United States (http://brie.berkeley.edu/conf/DK- USA%20Competitiveness-l 1 .pdf, 25.11.2011).
 • Capello R., Spatial spillovers and regional growth. A cognitive approach (http://www.ifw-kiel.de/konfer/2007/agks/paper/capello.pdf, 7.12.2011).
 • Capello R., Recent theoretical directions and future challenges in regional economics, 3rd Central European conference in Regional Sciences - CERS, 2009 (http://www.cers.tuke.sk/cers2009/PDF/01_01_Capello.pdf, 30.08.2011).
 • Chambón N., Is the CAP a ground for solidarity or European disunion? An assessment of the solidarity mechanism created by the CAP and their relevance after 2013, Notre Europe (http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/PolicyPaper_45_NChambon_EN_01 .pdf, 11.01.2012).
 • Charron N., Lapuente Y., Dijkstra L., Regional governance matters: a study on regional variation in quality of government within the EU, European Commission, Working Paper 2012, No. 1.
 • Cheshire P., Magrini S., European Urban Growth: throwing some economic light into the black box, paper presented to 45th European Regional Science Association Congress, Amsterdam, April 2005.
 • Citizens' summary-An industrial policy for the globalization area (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industial-competitiveness/industrial-policy/ files/citizens_summary_en.pdf, 27.04.2011).
 • Cluster Mapping Project, https://secure.hbs.edu/isc/cmp_overview.jsp, 17.07.2008.
 • Cohesion policy 2007-2013: Environment and climate change (http://ec.europa.eu/ regional_policy/activity/environment/index_en.cfm, 9.06.2012).
 • Cohesion policy 2007-2013: Transport, European Commission (http://ec.europa. eii/regional_policy/activity/transporfc/index_en.cfm, 9.06.2012).
 • Cohesion policy 2014-2020. Investing in growth and jobs, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011.
 • Commission staff working document accompanying the Sixth Progress report on economic and social cohesion, Commission of the European Communities, Brussels, 25.06.2009, SEC (2009) 828 final.
 • Communication from the Commission to the European Parliament and the Council in view of the European Council of Thessaloniki on the development of a common policy on illegal immigration, smuggling and trafficking of human beings, external borders and the return of illegal residents, Commission of the European Communities, Brussels, 3.06.2003, COM (2003) 323 final.
 • Community cohesion: a report of the independent review team, chaired by T. Cantle, Home Office, London 2001 (http://dera.ioe.ac.Uk/14146/l/commu nitycohesionreport.pdf, 20.12,2011).
 • Conclusions on Innovation Union for Europe, 3049th Competitiveness (Internal Market, Industry, Research and Space), Council meeting Brussels, 26.11.2010, Council of the European Union.
 • Consultation on the future ,,EU 2020" strategy, Commission working document, Commission of the European Communities, Brussels, 24.11.2009, COM (2009) 647 final.
 • Creative economy report 2010: a feasible development option, United Nations 2010.
 • Czas wrzucić wyższy bieg. Nowe partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, Komunikat Komisji na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Luksemburg 2006.
 • Dane dostępne w bazie danych biura statystycznego UE Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/seareh_database.
 • Decyzja Komisji dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska. Mapa pomocy regionalnej 2007-2013, Bruksela 13.09.2006, K(2006)4010, wersja ostateczna.
 • Devictor X., Territorial development challenges: visions of Europe and Poland, November 2012, prezentacja (http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/01_Xavier_Devictor_ Territorial_Development_Challenges_FINAL.pdf, 1.03.2013).
 • Dhéret C., Martinovici A., Zuleeg F., Creating greater synergies between European, national and subnational budgets, European Policy Centre. Note for the Temporary Ad hoc Commission on the EU budget of the Committee of the Regions.
 • Distribution of competencies in relation to regional development policies in the member states of the European Union, Final Report, February 2010, Ismeri Europa and Applica (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/ studies/pdf/2010_distribution_competence.pdf, 15.05.2012).
 • Dokumenty europejskie, opr. A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2003.
 • Enhancing European competitiveness, First report to the President of the Commission, the Prime Minister and Heads of State, Competitiveness Advisory Group, June 1995 (http://aei.pitt.edu/2866/l/2866.pdf, 15.08.2011).
 • ESPON 3.2. Third Interim Report, ESPON project 3.2. Spatial scenarios and orientations in relation to the ESDP and cohesion policy, January 2006.
 • ESPON Project 3.2 Spatial scenarios and orientations in relation to the ESDP and cohesion policy, Final report 2006, Vol.l, Executive summary, October 2006.
 • ET2050 Territorial scenarios and visions for Europe, Interim Report, 31.05.2012, revision 12.10.2012, ESPON & MCRIT LTD 2012. ET2050 Territorial scenarios and visions for Europe, Revision 12.10.2012, ESPON & MCRIT LTD 2012.
 • EU budget 2010 - financial report, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011.
 • EU budget 2011. Financial report, Annex 1, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012.
 • EU subnational governments - 2010 key figures, 2011/2012 edition, CEMR DEXIA.
 • Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010.
 • Europe's demographic future: facts and figures, Commission staff working document, Commission of the European Communities, Brussels, 11.05.2007, SEC (2007) 638.
 • European competitiveness report - 2000, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2000.
 • European competitiveness report 2003, Commission of the European Communities, Brussels, 12.11.2003, SEC (2003) 1299.
 • European Council Brussels, 22 and 23 March, Presidency Conclusions, Brussels, 23 March 2005.
 • European Governance. A White Paper, Commission of the European Communities, Brussels, 25.07.2001, COM (2001) 428 final.
 • European Regional and Urban Statistics, Reference Guide, 2008 edition, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2008.
 • European Territorial Cooperation - building bridges behveen people, European Union 2011.
 • European Union's New Territorial Development Strategy approved, Budapest, 19 May 2011 (http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/20110520_MND_ Press_Release_European_Unions_New_Territorial_Development_Strategy_ Approved.pdf, 25.09.2011).
 • Europejska agenda cyfrowa, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 26.8.2010, KOM (2010) 245, wersja ostateczna.
 • Europejska platforma współpracy w zalęresie walki z ubóstw>em i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 16.12.2010, KOM (2010) 758, wersja ostateczna.
 • Europejskie wartości w zglobalizowanym świecie. Dokument Komisji przygotowany na październikowe spotkanie szefów rządów i państw, Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 20.10.2005, COM (2005) 525 końcowy.
 • Euroregiony na graniach Polski 2003, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Eurostat regional yearbook 2011, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2011.
 • Eurostat regional yearbook 2010, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010.
 • Eurostat regional yearbook 2009, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2009.
 • Eurostat's concepts and definitions database http://ec.europa.eu/eurostat/ ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL_GLOSSARY &StrNom=CODED2.
 • Evaluating EU activities-a practical guide for the Commission services, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
 • Evaluation methods for the European Union's external assistance. Methodological bases for evaluation, Volume 1, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2006.
 • Ewaluacja funduszy strukturalnych, opracowanie przygotowane na zlecenie Wydziału Monitoringu i Raportowania ZPORR, Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, wersja robocza, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne 2003.
 • Ex-post evaluation of Interreg III Community Initiative (2000-2006), Final report, Panteia and Partners, Zoetermeer, May 2010.
 • Ex-post evaluation of Interreg III Community Initiative (2000-2006), Executive Summary, Panteia and Partners, Zoetermeer, May 2010.
 • Ex-post evaluation of the RIS, RTTS and RISI ERDF innovative actions for the period 1994-99. Final synthesis report, Socintec corporation IBV, Report to the European Commission, January 2005.
 • Fabry E., European solidarity: Where do we stand? Should we foster it and how?, Synthesis of the 2010 edition of the European Think Thank Forum Palais Pedralbes, 30 September and 1 October 2010, Barcelona 2010 (http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/CR__Forum_Think_tanks_ Barcelone_2010-en.pdf, 18.12.2011).
 • Farmer C.J.Q., Data driven functional regions. Geocomputation 2009. November 30th-December 2nd, University of New South Wales, Sydney, Australia (http://www.biodiverse.unsw.edu.au/geocomputation/proceedings/PDF/Farm er.pdf, 10.18.2011).
 • Farole T., Rodriquez-Pose A., Storper M., Cohesion policy in the European Union: growth, geography, institutions, Report working paper, January 2009.
 • Fernandes S., Rubio E., Solidarity within the Eurozone: how much, what for, for how long?, Policy Paper 51, Notre Europe 2012 (http://www.notre-europe.eu/ uploads/tx_pubhcation/SolidarityEMU_S.Femandes-E.Rubio_NE_ Feb2012.pdf, 14.03.2012).
 • Fernandes S., Rubio E., The budgetary cost of solidarity in the Eurozone: getting things clear and into perspective, Notre Europe, Policy Brief 2012, No. 35.
 • Festis G., A. Rillaers, H. Poleman, Z. Gakova, Regions 2020, Demographic challenges for European Regions 2020, Brussels, November 2008, Background document to Commission staff working document SEC (2008) 2868 final Regions 2020, An assessment of future challenges for EU regions, Commission of the European Communities.
 • First report on economic and social cohesion 1996, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1996.
 • Florida R., Tinagli I., Europe in the creative age, February 2004 (http://www.ins titutumeni.cz/res/data/004/000573.pdf, 20.08.2011).
 • Foray D., Smart specialisation; from academic idea to political instrument, the surprising destiny of a concept and the difficulties involved in its implementation, prepared for European Integration process in the new regional and global settings, Warsaw, October 19th and 20th, 2011 (http://euintegra tio.systemcoffee.pl/userfiles/file/ForayDominique.pdf, 7.06.2012).
 • Foray D., Goddard J., Goenaga Beldarrain X., Landabaso M., McCann P., Morgan K,, Nauwelaers C., Ortega-Argiles R., Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3), European Union, Regional Policy, March 2012.
 • Foray D., Van Ark B., Smart specialisation in a truly integrated research area is the key to attracting more R&D to Europe, Knowledge Economists Policy Brief 2007, No. 1.
 • Forster M., The distribution of income in different regions of the European Union, w: Income disparities in China. An OECD perspective, OECD 2004.
 • Gesano G., Heins F., Naldini A., Regional challenges in the perspective of 2020. Regional disparities and future challenges. A report to the Directorate-General for Regional Policy Unit Conception, forward studies, impact assessment. Background paper on: Demographic challenge, ISMERI EUROPA 2009 (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/challenges 2020/regional_challenges_demographic_challenge.pdf, 26.01.2011).
 • Giannakouris K., Regional population projections EUROPOP2008: Most EU regions face older population profile in 2030, Statistics in Focus 2010, No. 1.
 • Godin P., Contribution of EU cohesion policy 2014-2020 to research and innovation, EUREKA Academy, Brussels, 18 January 2012, prezentacja (http://www.eurekanetw0rk.0rg/c/d0cument_library/get_fIle ?uuid=980e0cab- 34bf-44fd-813e-faa98ael8ec7&groupld=10137, 7.06.2012).
 • Gorzelak G., Scenariusze ESPON; wyzwania dla polityki spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 11.12.2007, prezentacja (http://www.mrr.gov.pl/aktua lnosci/polityka_rozwoju/ Documents/a58fabd884554e37ac6aad3606a7fbelProf GrzegorzGorzelak l.pdf, 10.05.2013).
 • Gorzelak G., Ocena ex-ante Narodowego Planu Rozwoju ze względu na jego wpływ na procesy terytorialne w Polsce, Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy wykonana w ramach przeprowadzonej oceny szacunkowej wstępnego projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005 (http://www.msap.pl/npr/ocena%20ex- ante/ocena%20szacunkowa%20wstepnego%20projektu.pdf, 15.05.2013).
 • Green paper on territorial cohesion turning territorial diversity into strength, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee, Brussels, 6.10.2008, COM (2008) 616 final.
 • Grosse T.G., Reformy antybyzysowe czy zmiana kierunku integracji europejskiej? Ocena skutków szczytu UE 8-9 grudnia 2011 r., Brief Programowy Instytutu Kościuszki, grudzień 2011.
 • Growth, competitiveness, and employment: The challenges and ways forward into the 21st century, White paper, Bulletin of the European Communities, Supplement 6/93, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1993.
 • Guide to innovative actions for regional development, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1995.
 • Hahn J., Improving the impact of Cohesion Policy through an integrated place- based approach, Keynote address at the Regional Studies Association International Conference, Newcastle, 19 April 2011.
 • Hollanders H., 2006 European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS).
 • Hollanders H., Tarantola S., Loschky A., Regional Innovation Scoreboard 2009, Methodology report, December 2009.
 • Hollanders H., Tarantola S., Loschky A,, Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009, December 2009.
 • Hoorens D., EU cohesion policy: a booster of sub-national public investment, presentation (http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2008/doc/presentation/ 08B33_Hoorens.pdf, 31.05.2012).
 • Hübner D., Towards third generation of regional policy, Speech/09/78, Conference "Innovation, Research and Development in the framework of the European Regional Policy", Athens, 26 February 2009.
 • Hübner D., Spójność i konkurencyjność - czy można je połączyć?, Speech/06/665, IV Kongres Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa 13.10.2006.
 • (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=speech/ 06/665&format=PDF&aged=l&guiLanguage=en, 11.04.2012).
 • http://europa.eu/.
 • http ://ec. europa. eu/.
 • http://www.etuc.org/.
 • http ://www.mrr. gov.pl/.
 • http://www.notre-europe.eu/.
 • http ://www .rpo .lubelskie .pl/.
 • Impact of structural funds 1994-1999 on research, technology development and innovation (RTDI) in Objective 1 and 6 regions, European Commission (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/rdti_en.htm, 7.06.2012).
 • Innovation policy: updating the Union's approach in the context of the Lisbon strategy, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Commission of the European Communities, COM (2003) 112 final, Brussels, 11.03.2003.
 • Innovation tomorrow. Innovation policy and the regulatory framework: making innovation an integral part of the broad structural agenda, Innovation papers No. 28, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2002.
 • Innovation Union Scoreboard 2011, Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU - MERIT), European Union 2012.
 • Innovative strategies and actions: results from 15 years of regional experimentation, European Commission, Directorate-General Regional Policy, June 2006.
 • Investing in Europe's future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010.
 • Jóźwiak J., Kotowska I.E., Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035 r. i ich skutki ekonomiczne, Narodowa Rada Rozwoju, referat (http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/1952 /1/1/jozwiak-kotowska.referat.pdf, 25.04.2013).
 • Kamal-Chaoui L., Urban governance for city> competitiveness, w: Urban policies and the right to the city, International public debates, 18 March 2005, UNESCO, Paris 2006.
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.U. UE C 83/02, 30.03.2010.
 • Kilnes U., Sherriff A., Member States' positions on the proposed 2014-2020 EU budget, European Center for Development Policy Management, Briefing Note, 2012, No. 37 (http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/ Download.nsf/0/B259637562AC52/$FILE/BN%2037%20.pdf, 5.06.2012).
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach Programów Operacyjnych Polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa (http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/l_074.pdf, 14.03.2012).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, Bruksela, 16.06.2009, KOM (2009) 248, wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Wspólne działania na rzecz wzrostu i zatrudnienia: Wspólnotowy program lizboński, Bruksela, 20.07.2005, COM (2005) 330 końcowy.
 • Komunikat Komisji na rzecz zmian gospodarczych, Bruksela 8.11.2005, KOM (2006) 675, wersja ostateczna.
 • Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, Nowy początek strategii lizbońskiej, Bruksela, 2.02.2005, COM (2005) 24 końcowy.
 • Konkluzje, Rada Europejska 17 czerwca 2010 r., Bruksela 17.06,2010, EUCO 13/10.
 • Konkluzje, Rada Europejska 25-26 marca 2010 r., Bruksela 26.03.2010, EUCO 7/10.
 • Konkluzje. Rada Europejska 10-11 grudnia 2009 r., Bruksela 11.12.2009, EUCO 6/09.
 • Krüger A., Increasing convergence in regional Gross Domestic Product, Statistics in Focus 2010, No. 47.
 • Klüger A., Regional discrepancies in private household income narrowing, Statistics in Focus 2010, No. 41.
 • Krüger A., Narrowing spread in regional Gross Domestic Product, Statistics in Focus 2009, No. 75.
 • Krüger A., Private household income in the regions of the European Union, 2004, Statistics in Focus 2008, No. 8.
 • Krüger A., Private household income in the regions of the European Union, 2002, Statistics in Focus 2005, No. 2.
 • Krüger A., Private household income in the regions of the European Union, 2001, Statistics in Focus 2004, No. 4.
 • Kuźniak B., Capik A., Traktat Amsterdamski, Komentarz, tom II, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Kuźnik F., Wpływ restrukturyzowanych sektorów na konkurencyjność regionu (na przykładzie sektora węglowego), referat na konferencję (materiał powielony): Województwo śląskie. Integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy. II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, AE w Katowicach, Katowice 29.01.2001.
 • Laboratories of quality, "Inforegio Panorama" 2003, No. 11.
 • Laurila P., Regional innovation capacities and the EU's future proposals through Horizon 2020, "Brain Flow" TEEM meeting 24-25 April 2012 Hamar Noway (http://www.brain-flow.eu/export/sites/brainflow/down loads/TEEM-Docs_Ha mar/Innovation_in_Regions_and_Horizon2020_Laurila_TEEM_Hedmark.pdf, 7.06.2012).
 • Lavrac I., Bajt L., Relevancy of functional regions for cohesion policy (presentation), The Regional Studies Association, What future for cohesion policy? An academic and policy debate, Bled, Slovenia, 2011 (http://www.regionalstud ies-assoc.ac.uk/events/2011/mar-slovenia/papers/Lavrac.pdf, 10,18.2011).
 • Lengyel I., Types of competitiveness of Hungarian macroregions: empirical testing of the regional competitiveness function, Workshop on "Regional innovation and growth: Theory, empirics, and policy analysis", Pecs, Hungary, March 30-April 1, 2011 (http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersall/ell0830aFi nal00674.pdf, 2.12.2011).
 • Lengyel I., Economic growth and competitiveness of Hungarian regions (Economic development strategies for different types of regions), Technical University of Kosice, Faculty of Economics, 2nd Central European conference in Regional Science - CERS, 2007 (http://www.cers.tuke.slc/cers2007/PDF/ Lengyel.pdf, 2.12.2011).
 • Meyer-Stamer J., Systemic competitiveness and local economic development, Duisburg 2008 (http://www.meyer-stamer.de/2008/Systemic+LED_SouthAfrica.pdf, 25.11.2011).
 • Meyer-Stamer J., Systemic competitiveness revisited. Conclusions for technical assistance in private sector development, Duisburg 2005 (http://economicpolicy.eu/ Stamer2005mesoandstracturalcompetitiveness.pdf, 25.11.2011).
 • Mobilna młodzież, Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM (2010) 477, wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela, 15.9.2010.
 • Molino E., Zuleeg F., Chiorean-Sime S., Analysis of the Multiannual Financial Framework (MFF) 2014-2020, Note for the Temporary Ad hoc Commission on the EU budget of the Committee of the Regions order no 3558, European Policy Centre 2011 (http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1344_ analysis_of_the_mff_2014-2020.pdf, 16.12.2011).
 • Nagy S.G., The Hungarian practice of using the EU-funds. Efficiency of economic development applications (http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/ events/2010/may-pecs/papers/Nagy.pdf, 19.05.2012).
 • National Strategic Reference Frameworks, Cohesion policy 2007-2013, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2007.
 • New practical guide to EU funding opportunities for research and innovation. Competitive European regions through research and innovation, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012.
 • Nowe partnerstwo dla spójności: konwergencja, konkurencja, współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2004.
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w lokajach Grupy Wyszehradzkiej, Raport końcowy, red. J. Zawistowski, Instytut Badań Strukturalnych, Reytech Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 • Ocena strategii lizbońskiej, Komisja Europejska, Bruksela, 2.02.2010, SEK (2010) 114, wersja ostateczna.
 • Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej nowych województw. Bilans otwarcia, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 1999.
 • Odnowiona agenda społeczna; Możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI wieku, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 2.07.2008, KOM (2008) 412, wersja ostateczna.
 • OECD Territorial Outlook. Territorial economy, OECD, Paris 2001.
 • Olbrycht J., Status regionów a programowanie na poziomie regionalnym (ekspertyza dla MGiPS, http://www.funduszestrakturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/53E2C2B2- F33E-436B-B89B-40E9AD450960/0/npr0713_status_regionow.doc, 20.02.2013).
 • Opinia Komitetu Regionów "Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego i kanału La Manche ",Dz.U. UE, 2011/C 15/06, 18.01.2011.
 • Opinion of the Committee of the Regions on "The complementarity of national and EU interventions aimed at reducing the disparities in economic and social growth", OJ EU C 9/23, 11.01.2012.
 • Opinion of the Committee of the Regions on "The EU budget review", OJ EU C 166/9,7.06.2011.
 • Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Rozwój zrównoważony - "szeroka i wąska" interpretacja, stan wiedzy (http://www.sgh.waw.pl/katedry/kge/BADA NIA_NAUKOWE/rozwoj%20zrownowazony-strona%20www_l.pdf, 5.05.2011).
 • Parteka T., Planowanie makroprzestrzenne w procesach programowania rozwoju (http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/infonTiator/npr2/ekspei1yzy/planowan ie%20makroprzestrzenne%20w%20procesie%20parteka.pdf, 15.08.2011).
 • Pinelli D., Giacometti R., Lewney R., Fingleton B., European regional competitiveness indicators, Discussion Paper 103, University of Cambridge, Cambridge 1998.
 • Plan działań w zakresie pomocy państwa. Gorzej i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa drogowa reformy pomocy państwa na lata 2005-2009 (Dokument konsultacyjny), Bruksela, 7.06.2005, COM (2005) końcowy.
 • Polityka regionalna - zintegrowane podejście. Szeroka perspektywa, "Inforegio Panorama" 2010, nr 34.
 • Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020, KOM (2010) 553, wersja ostateczna, Bruksela, 6.10.2010.
 • Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia, Urząd Publikacji UE, Luksemburg 2011.
 • Polityka spójności. Program Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej - raport z postępów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Regions, Presentation at the Indiana Leadership Summit, Indianapolis, Indiana, May 13th, 2003 (http://www.isc.hbs.edu/pdf/Indiana_Leadership_Summit_2003.05.13 .pdf, 5.08.2011).
 • Posiedzenie Rady Europejskiej w Goteborgu, 15-16 czet'wca 2001 r. Wnioski Prezydencji (http://archiwum-ulcie.polskawue.gov.pl, 1.03.2013).
 • Prado L., Zdrentu B., Regional labour market: higher unemployment rates and increasing disparities in 2010, Statistics in Focus 2011, No. 60.
 • Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000 (http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-rl.en0.htm, 15.05.2012).
 • Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienia, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Strasburg, 23.11.2010, COM (2010) 682, wersja ostateczna.
 • Project Cycle Management Guidelines, Vol. 1, European Commission 2004.
 • Project Cycle Management, handbook, European Commission, March 2002.
 • Projekty dokumentów dostępne na: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwkl420/fin_fwkl420_en.cfm, http://ec.europa.eu/regional_poli cy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm, 15.12.2011.
 • Q&A on the legislative package of EU regional, employment and social policy for 2014-2020, MEMO/11/663, Brussels, 6 October 2011.
 • Rada Europejska 1-2 marca 2012 r. Konkluzje, Bruksela, 8 maja 2012 r. EUCO 4/3/12 REV 3. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej (http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/ treaty~on-stability,-coordination-and-govemance-signed?lang=pl, 26.06.2012).
 • Rada Europejska 9 grudnia 2011 r. Konkluzje, Bruksela, 25 stycznia 2012 r., EUCO 139/1/11, REV 1.
 • Rada Europejska w Brukseli, 8-9 marca 2007 r., Konkluzje Prezydencji, 7224/07.
 • Ranci C., Social cohesion and economic competitiveness in six global economic European cities, Amsterdam, 7-9 July 2011, paper presented at the international RC21 conference 2011 (http://www.rc21.org/conferences/amster dam2011/edocs/Session%208/8-l-Ranci.pdf, 25.09.2011).
 • Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze cz. II (http://www.nbpoital.pl/ pl/np/euro/publikacje-i-multimedia/publikacje-nbp, 25.06.2012).
 • Redefining territories. The functional regions, OECD, Paris 2002.
 • Régionalisation in Europe, Directorate General for Research, Working Paper, Regional Policy Series, REGI 108 A XX/rev. 1, European Parliament, Luxembourg 2000 (http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/regi/pdf/108 axx.pdf, 13.04.2012).
 • Regions 2020. An assessment of future challenges for EU regions, Commission Staff Working Document, Commission of the European Communities, Brussels 2008.
 • Regions for all ages: the implications of demographic ageining for regional policy, final report, European Policies Research Centre, University of Strathclyde, Glasgow 2006.
 • Regions in the European Union. Nomenclature of territorial units for statistics NUTS 2006/EU-27, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2007.
 • Regions matter. Economic recovery, innovation and sustainable growth, OECD 2009.
 • Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial unit for statistics (NUTS), OJ EU L 154/1, 21.06.2003.
 • Remarks by Herman Van Rompuy, President of the European Council, following the last meeting of the Task force on economic governance, PCE 230/10, Luxembourg, 18 October 2010, Propozycje Komisji Europejskiej i grupy zadaniowej van Rompuy'a dotyczące wzmocnienia zarządzania gospodarczego w UE, Warszawa, grudzień 2010 (http://www.nbp.pl/publikacje/integracja_europejska/wzmocnienie_zarzadzania_gospodarczego.pdf, 2.05.2012).
 • Report on economic and monetary union in the European Community, Committee for the Study on Economic and Monetary Union, 12.04.1989.
 • Research and regional development, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1996.
 • Review of the EU Sustainable Development Strategy - Renew Strategy, Brussels, 26 June 2006 10917/06.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie osiągnięcia prawdziwej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej - warunek sine qua non globalnej konkurencyjności? (2009/2233 (INI)), Dz.U. UE 2012, C 169, t. 55, 15.06.2012.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wkładu polityki spójności w osiągnięcie celów lizbońskich i celów "UE 2020" (2009/2235 (INI)), Dz.U. UE, C 161 E/120, 31.05.2011.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu EuropejsJdego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Dz.U. UE L 201/1, 31.07.2006.
 • Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2007.
 • Rozwój regionalny w Europie: Spójność terytorialna i przegląd budżetu UE, Raporty EoRPA 2/2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 • Rubianes A.C., Public investment in Spain, Regional Focus 2009, No. 2, European Union, Regional Policy.
 • Salez P., How Europe comes to spatial planning; from the birth of regional policy to the Green Paper on territorial cohesion, the emergence of the Community as a player over more than 20 years, July 2009 (http://www.eu- territorial-agenda.eu/RelatedDocuments/livregeographie2009textebisEN.pdf, 25.09.2011).
 • Santos I., Is structural spending on solid foundations?, Bruegel policy brief, Issue 2008/02 (http://www.braegel.org/download/parent/8-is-structural- spending-on-solid-foundations/file/363-is-stractural-spending-on-solid-foun dations-english/, 23.04.2013).
 • Sixth Periodic Report on the social and economic situation and development of the regions of the European Union, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1999.
 • Solidarity and strength the future of the European Union, Executive summary, The Heinrich-Bôll-Stiftung Europe, European Union, Brussels 2011 (http://www.gef.eu/fileadmin/user_upload/Publications/GEF-ll-02_UK_HBS_ solidarity_web.pdf, 20.12.2011).
 • Spieza V., Measuring regional economies in OECD countries, w: Income disparities in China. An OECD perspective, OECD 2004.
 • Spieza V., Measuring regional economies, Statistics Brief, OECD, October 2003, No. 6.
 • Sprawozdanie końcowe grupy zadaniowej dla Rady Europejskiej, Grupa zadaniowa ustanowiona przez Radę Europejską obradującą w marcu 2010 roku, Bruksela, 21.10.2010, 15302/10, wersja skonsolidowana.
 • Sprawozdanie w sprawie przyszłego europejskiego modelu socjalnego (2005/2248 (INI)), Dokument z posiedzenia, Parlament Europejski, 13.7.2006 (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc. do ?reference=A6- 0238/2006, 1.06.2011).
 • State of the English Cities, Vol. 1, Office of the Deputy Prime Minister, London 2006.
 • Statement by Jacques Delors, President of the Commission to the European Parliament and his reply to the ensuing debate, Strasbourg 12 May 1985, Programme of the Commission for 1985, Bulletin of the European Communities 1985, No. 4, Office for the Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1985.
 • Stiglitz E., Sen A., Fitoussi J.P., Report by the Commission on the measurement of economic performance and social progress (http://www.stiglitz-sen- fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf, 15.04.2013).
 • Storper M., Regional economies as relational assets, Paper presented for presentation to the Association des Science Régionales de Langue Française Toulouse, August 30-September 1, 1995 (preliminary version) (http://time.dufe. edu.cn/spti/article/storper/RegEcRelAssets.pdf, 15.08.2011).
 • Strategia Unii Europejskiej dla regionu Dunaju, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Europejska, KOM (2010) 715, wersja ostateczna, Bruksela, 8.12.2010.
 • Strategic evaluation on innovation and Knowledge based economy in relation to the structural and cohesion funds, for the programming period 2007-2013. A report to: The European Commission Directorate-General Regional Policy evaluation and additionality, Synthesis report, Technopolis, October 2006.
 • Strategic evaluation on transport investment priorities under structural and cohesion funds for the programming - period 2007-2013, Synthesis Report, ECORYS Nederland BV, Rotterdam 2006.
 • Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji (http://ec.europa.eu/regionaljpolicy/sources/docgener/informat/2014/smart_s pecialisation__pl.pdf 8.06.2012).
 • Subnational public finance in the European Union, DEXIA 2011, (http://www.dexia.com/EN/news/in_short/Documents/NDCEjuly_2011_EN.pdf, 31.05.2012).
 • Subnational public finance in the European Union, DEXIA 2011.
 • Sub-national public finance in the European Union, Trends 2000-2005, DEXIA 2006.
 • Sustainable competitiveness, The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2010 (http://www.skf.com/files/888730.pdf, 5.05.2013).
 • Swidlicki P., Ruparel R., Persson M., Howarth Ch., Off target: the case for bringing regional policy back home, Open Europe, London 2012.
 • Szóste sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 25.06.2009, KOM (2009) 295, wersja ostateczna.
 • Territorial Agenda of the European Union 2020, Towards an inclusive, smart and sustainable Europe of diverse regions, agreed at the Informal Ministerial Meeting of ministers responsible for Spatial Planning and Territorial Development on 19th May Gódollo, Hungary (http://www.eu2011.hu/files/bveu/ documents/TA2020.pdf, 25.09.2011).
 • Territorial competitiveness. Creating a territorial development strategy in light of the LEADER experience, Part 1, European Commission, Brussels 1999.
 • Territorial indicators of socio-economic patterns and dynamics, OECD, DT/TDPC (2002)23.
 • The added value of the EU budget, Accompanying the document Commission Communication: A budget for Europe 2020, European Commission, Brussels, 29.06.2011, SEC (2011) 867 final.
 • The EU economy: 2004 review, Commission of the European Communities, Brussels, 26 October 2004, ECFIN (2004) REP 50455-EN. The European Territorial Grouping of Territorial Cooperation (EGTC), version October 2011, INTERACT.
 • The new programming period 2007-2013. Indicative guidelines on evaluation methods: monitoring and evaluation indicators, Working document No. 2, European Commission, August 2006.
 • The objective of economic and social cohesion in the economic policies of member states, Final report. Part I: Main report, European Policies Research Centre and Euroreg, November 2010.
 • The objective of economic and social cohesion in the economic policies of member states, Final report. Part II: Country reports, European Policies Research Centre and Euroreg, November 2010.
 • The regional dimension of the European Research Area, Communication from the Commission, Commission of the European Communities, Brussels, 3.10.2011, COM (2001) 549 final.
 • The regions and the new economy, Guidelines for innovative actions under the ERDF in 2000-2006, Communication from the Commission to Member States, Commission of the European Communities, Brussels, 31.01.01.
 • The World in 2025, Rising Asia and socio-ecological transition, European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2009 (http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/the-world ~in-2025-report_en.pdf, 5.05.2011 ).
 • Thematic breakdown per objective (http://ee.europa.eu/regional_policy/thefunds/ funding/index_en.cfm, 25.04.2013).
 • Traktat ustanawiający Konstytucją dla Europy, Dz.U. UE C 310/01, 16.12.2004.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotą Europejską, tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone traktatem z Nicei) Dz.U. UE C 325 z 24.12.2002 (http://polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/traktaty/TWE_ slconsolidowany_2002.pdf, 1.03.2013).
 • Treaty establishing the European Coal and Steel Community and ANNEXES I-III, Paris, 18 April 1951 (Draft English Text).
 • Unia innowacji, Projekt przewodni strategii Europa 2020, SEC (2010) 1161, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela, 6.10.2010, COM (2010) 546, wersja ostateczna.
 • Unity, solidarity, diversity for Europe, its people and its territory. Second report on economic and social cohesion, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2001.
 • Uyarra E., Regional innovation policies: key issues and challenges, PREST Manchester Business School, Warsaw, 20-21 April (http://alcson.sgh.waw.pl/ transferwiedzy/Prezentacje/TW_E_Uyarra.pdf?PHPSESSID=48adffa3cf5da 156fe951acj.
 • Verhelst S., Linking cohesion policy to European economic governance: an idea up for improvement, European Policy Brief No. 3, September 2011 (www.egmontinstitute.be/papers/1 l/eur/EPB3.pdf, 22.04.2012).
 • Vignon J., Solidarity and responsibility in the European Union, Notre Europe, Policy Brief 2011, No. 26 (http://www.notre-europe.eu/uploads/tx_publication/ Bref 27_JVignon_EN.pdf, 18.12.2011).
 • Washington: Profile of the State Economy, prepared by M.E. Porter (http://www.isc.hbs.edu/pdf/State__Competitiveness-Washington_v312.pdf, 7.12.2011).
 • Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz.U. UE C 83/01, 30.03.2010.
 • Wersja skonsolidowana traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. UE C 83/47, 30.03.2010.
 • Wickham J., The end of the European Social Model: before it began?, 8 October 2002 (http://www.tcd.ie/ERC/observatorydownloads/Social%20Model.pdf, 1.06.2011) .
 • Wintjes R., Hollanders H., Innovation pathways andpolicy challenges at régional level: smart specialization, Working Paper Sériés, UNU-MERIT 2011.
 • Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, Bruksela, 6.10.2011, KOM (2011) 615, wersja ostateczna, 2011/0276 (COD).
 • Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Komisja Europejska, Bruksela, COM (2010) 642/3.
 • Working group report on Research, Technological Development and Innovation, Commission of the European Communities, Version 7/3/2005. World Development Report 2009, Reshaping economic geography, The World Bank, Washington 2009.
 • Współpraca terytorialna w regionie Morza Śródziemnego poprzez instrument Makroregionu Adriatycko-Jońskiego, Dokument roboczy Komisji Polityki Spójności Terytorialnej, 7 posiedzenie komisji, 19 maja 2011 r., COTTER- -V-016.
 • Wystąpienie przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya po posiedzeniu Rady Europejskiej, Bruksela, 2 marca 2012 (OR. en), UCO 40/12, PRESSE 90, PR PCE 33.
 • Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, (2006/C 54/08), Dz.U. UE C 54/13, 4.03.2006.
 • Wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej w interesie stabilności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - Narzędzia na rzecz silniejszego zarządzania gospodarczego w UE, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 30.06.2010, KOM (2010) 367, wersja ostateczna.
 • Wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej w ramach Unii Europejskiej w świetle propozycji Komisji Europejskiej z dnia 12 maja i 30 czerwca 2010 r., Warszawa, lipiec 2010 http://www.nbp.pl/publikacje/integracja_europejska/ koordynacj ajpolityki_gospodarczej_w_ue_07_2010 .pdf, 2.05.2012).
 • Wzrost czy równość?, Raporty EoRPA 1/2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zaucha J., Dlaczego obszary graniczne są ważne dla rozwoju Polski, Uniwersytet Gdański (prezentacja) (http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK_dlaczego_obszary_g raniczne_sa_wazne.pdf, 12.04.2013).
 • Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 28.10.2010, KOM (2010) 614, wersja ostateczna.
 • Zuvelcas C., Economic governance and its importance for USAID/LAC's White Paper on rural prosperity, January 2002 (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/ PNACU570.pdf, 21.04.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171272497

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.