PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 295 Financial Markets and Macroprudential Policy | 44--58
Tytuł artykułu

Credit Risk of FX Loans in Poland : Interest and FX Rate Dependence

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ryzyko kredytowe pożyczek walutowych w Polsce : zależność stopy procentowej i kursu walutowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Jednym z najważniejszych zagrożeń stabilności finansowej w Polsce jest stosunkowo wysoki udział kredytów bankowych w walutach obcych udzielonych niezabezpieczonym kredytobiorcom. Banki które udzielały kredytów walutowych są narażone pośrednio na ryzyko kursowe (jako element ryzyka kredytowego) za sprawą niedopasowania walutowego w bilansach swoich klientów. Znacząca deprecjacja złotego przekłada się na wzrost wartości zadłużenia (również w stosunku do wartości zabezpieczenia), jak również na bieżące płatności kredytobiorcy. W rezultacie, zdolność obsługi zadłużenia przez niezabezpieczonych kredytobiorców krajowych uległaby pogorszeniu, co prowadzi do pogorszenia się kondycji finansowej sektora prywatnego. Zmniejszenie zdolności kredytobiorcy do obsługi kredytu i niższy poziom odzysku mają wpływ na jakość portfela kredytowego i zwiększają straty kredytowe banków. Efekt ten może być zmniejszony lub zwiększony przez zagraniczne stopy procentowe obowiązujące dla udzielanych kredytów walutowych (np. LIBOR). Zdolność kredytobiorcy do obsługi takiego kredytu zależy nie tylko od kursu walutowego, ale również od władz monetarnych z zagranicy. Dlatego oba ryzyka są ze sobą powiązane i powinny być rozpatrywane łącznie. W artykule przedstawiono analizę statystyczną zależność zagranicznych stóp procentowych i kursu złotego przy użyciu miar zależności, między innymi, podejście za pomocą funkcji copula. (abstrakt oryginalny)
EN
One of important financial stability risks in Poland is relatively high share of bank loans denominated in foreign currency extended to unhedged borrowers. Banks engaged in FX lending are exposed to indirect exchange rate risk (as a component of credit risk) through currency mismatches on their clients' balance sheets. A significant depreciation of Polish zloty would translate into an increase of value of outstanding debt (also in relation to the value of collateral) as well as in the flow of payments to service the debt. As a result, the debt-servicing capacity of unhedged domestic borrowers would deteriorate, leading to a worsening the financial condition of the private sector. The reduction of borrower's ability to service the loan and lower recovery rate affects the loan portfolio quality, increases banks' loan losses. This effect can be mitigated or intensified by foreign interest rates of extended FX loans (i.e. LIBOR). The borrower's ability to service such loan depends strongly on FX rate but also on monetary authorities from abroad. Therefore both risks are linked and should be considered together. This paper presents the statistical analysis of the dependence of foreign interest rates and FX rate of Polish zloty using measures of dependence, amongst others, copula function approach. (original abstract)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Alexander C. (2010), Market Risk Analysis: Practical Financial Econometrics, Wiley.
 • Doman M., Doman R. (2010), Copula Based Impulse Response Analysis of Linkages Between Stock Markets, SSRN Working Paper Series, No. 1615108.
 • Financial Stability Report (2012), National Bank of Poland, http://www.nbp.pl/ homen.aspx?f=/en/systemfinansowy/stabilnosc.html.
 • Financial Stability Report (2013), National Bank of Poland, http://www.nbp.pl/ homen.aspx?f =en/systemfinansowy/stabilnosc.html.
 • Giżycki M. (2001), The effect of macroeconomic conditions on banks' risk and profitability, Reserve Bank of Australia Research Discussion Paper, 6.
 • Głogowski A. (2008), Macroeconomic determinants of Polish banks' loan losses - results of a panel data study, National Bank of Poland Working Paper, 53.
 • Kearns A. (2004), Loan losses and the macroeconomy: A framework for stress testing credit institutions' financial well-being, Financial Stability Report, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland.
 • Kelm R. (2010), Model behawioralnego kursu równowagi złotego do euro w okresie styczeń 1996 - czerwiec 2009 r., Bank i Kredyt, 41 (2), 2010, 21-42.
 • McNeil A.J., Frey R., Embrechts P. (2005), Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools, Princeton Series in Finance.
 • Patton A.J. (2006), Modelling Asymmetric Exchange Rate Dependence, International Economic Review, Vol. 47, No. 2, pp. 527-556.
 • Patton A.J. (2012), A review of copula models for economic time series, Journal of Multivariate Analysis, 110, pp. 4-18.
 • Sklar A. (1959), Fonctions de répartitions â n dimensions et leur marges., Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, vol. 8, pp. 229-231.
 • Trivedi P.K., Zimmer M. (2005), Copula Modelling: An Introduction for Practitioners, now Publishers Inc.
 • Wanat S. (2011), Modelowanie struktur zależności za pomocą funkcji połączeń w analizie ryzyka ubezpieczyciela, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 254, 89-107.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171272525

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.