PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 6 (223) | 29--35
Tytuł artykułu

Oznaczanie pochodzenia produktów etykietą "made in" - czy będzie obowiązkowe w UE?

Autorzy
Warianty tytułu
Indicating the Country of Origin with the "Made in" Label - Will It Be Obligatory in the EU?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Unii Europejskiej nie istnieją obecnie akty prawne ani jednolite praktyki regulujące problematykę oznaczania produktów przemysłowych etykietą "made in" ("wyprodukowano w"), czyli kraju pochodzenia. Jedynie w niektórych państwach członkowskich producenci mogą dobrowolnie używać takich oznaczeń, przy czym zasady te różnią się między sobą. Stawia to Unię Europejską w niekorzystnym położeniu wobec jej głównych partnerów handlowych, m.in. USA, Chin, Japonii, Kanady czy Brazylii, którzy wprowadzili już obowiązek stosowania takich etykiet i wymagają tego również na produktach pochodzących z państw członkowskich UE. Znak "made in" wprowadzono 125 lat temu, a więc jeszcze w XIX wieku, w wyniku przyjęcia w 1887 r. brytyjskiej Ustawy o znakach handlowych (Merchandise Marks Act). Towary zaczęły być specjalnie znakowane. Przedstawione w lutym 2013 r., w pakiecie dotyczącym bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku, rozporządzenie PE i Rady, obejmujące m.in. oznaczanie produktów etykietą "made in", ma zrównać prawa i obowiązki producentów i eksporterów unijnych oraz ich zagranicznych partnerów handlowych. Nowe przepisy mają poprawić także sytuację unijnych konsumentów. Projektowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych reguluje także oznaczanie kraju pochodzenia nieżywnościowych produktów wytwarzanych i towarów importowanych na rynek unijny. Do określenia kraju pochodzenia produktów mają być stosowane reguły niepreferencyjnego pochodzenia zawarte we Wspólnotowym kodeksie celnym. Komisja Europejska oczekuje, że rozporządzenie wejdzie w życie w 2015 r. W artykule przestawiono opinie zainteresowanych stron (m.in. przedstawicieli producentów) w sprawie skutków ekonomicznych nowego rozwiązania. (abstrakt oryginalny)
EN
At present, there are no legal acts or uniform practices in the European Union regulating the problems of marking industrial products with the 'Made in' label, i.e. designation of the country of origin. Only in some member states, manufacturers may voluntarily use such markings, though those rules differ from one another. This place the European Union in an unfavourable position vis-a-vis its main trade partners, inter alia, the USA, China, Japan, Canada or Brazil, who have already introduced the obligation to apply such labels, and they also require that on the products of the EU Member States origin. The "Made in" mark was introduced 125 years ago, i.e. as early as in the 19th century, in result of the adoption in 1887 of the British Merchandise Marks Act. Goods began to be specially marked. In February 2013, in the package related to product safety and market control, the Commission presented the draft of the regulation of the European Parliament and the Council on consumer product safety. Marking products with the "Made in" label should put on an equal foot the rights and obligations of EU producers and exporters with their trade partners abroad. The new regulation has also to improve the situation of EU consumers. Art. 7 of the draft regulation also regulates marking the country of origin of non-food manufactured products and goods imported to the EU market. For product origin country designation there are to be applied the currently effective in the European Union rules of non-preferential origin, formulated in the Community Customs Code. The European Commission expects that the regulation will come into effect in 2015. The paper discusses merits and drawbacks of the new initiative from the point of view of various economic entities. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
29--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • A. Krajewski, Pokojowy blitzkrieg, "Dziennik Gazeta Prawna", 22-24.11.2013 r.
 • Portal Deutsche Welle, 125 years Made in Germany, http://www.dw.de/125-years-of-made-in-germany/a-16188583 [6.12.2013].
 • C. Ponting, Armagedon. Niepoprawna politycznie historia II wojny światowej, Fijor Publishing, Warszawa 2013 r., s. 29 i nast.
 • A. Woźniak, Volkswagen Crafter wyjedzie z Polski, "Rzeczpospolita", 23.01.2014 r., Ekonomia & Rynek, s. B1.
 • M.A. Orenstein, jak wysoko poleci Polska? Widziane ze Stanów Zjednoczonych, "Gazeta Wyborcza", 11 -12.01.2014 r.
 • M. Szczepański, Indication of origin marking on products, Library of the European Parliament, 6.05.2013, http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130513/LDM_BRI(2013)130513_REV1_EN.pdf
 • Lewiatan, Opinia prawna z 22.11.2013 r., http://pkpplewiatan.pI/pkpp-mob/opinie/prawo/1/stanowisko_konfederacj_lewiatan_w_sprawie_obowiązku_wskazywania_pochodzenia_produktu_made_in [7.01.2014].
 • Angst um "Made in Germany". EU regelt die Ursprungsangabe von Produkten neu, "Handelsblatt", 18.10.2013
 • Herkunftsbezeichnungen Neuer Angriff auf "Made in Germany", "Frankfurter Allgemeine Zeitung", 18.10.2013
 • Made in EU ma brzmieć dumnie. I prawdziwie, "Dziennik Gazeta Prawna", 22.10.2013 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171272743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.