PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 1 (224) | 7--16
Tytuł artykułu

Ocena sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej i w Polsce w ramach semestrów europejskich

Warianty tytułu
Assessment of the Economic Situation in the European Union and Poland within the Framework of the European Semester
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Europejski semestr to unijny kalendarz koordynacji polityki gospodarczej państw członkowskich UE, realizowany od 2011 r. Jest on podstawą nowego systemu nadzoru polityki gospodarczej, zwłaszcza budżetowej. W pierwszym półroczu danego roku państwa przygotowują różne dokumenty i otrzymują zalecenia od unijnych instytucji. W drugim półroczu narodowe semestry są wdrażane. Zasadniczym ich celem jest zapewnienie stabilnych finansów publicznych w państwach UE oraz lepsze uwzględnienie wymiaru europejskiego (wspólnych celów wytyczonych w strategii Europa 2020) w planowaniu krajowych strategii gospodarczych. Celem artykułu jest dokonanie oceny funkcjonowania semestrów europejskich - w wymiarze ogólnym i w odniesieniu do konkretnej sytuacji w polskiej gospodarce. Przedstawiono istotę semestru. Na tym tle przeanalizowano główne dokumenty przygotowywane w trakcie semestru, w tym roczną analizę sytuacji gospodarczej w UE w 2013 r., która rozpoczęła semestr w 2014 r. Omówiono też najnowsze zalecenia Rady przyjęte wobec Polski (pochodzą z lipca 2013 r.) oraz ocenę polskiego raportu konwergencji z 2013 r. We wnioskach wskazano na wady i zalety mechanizmu semestru. Do pierwszych zaliczono m.in. długi cykl przygotowywania i dyskutowania objętych nim dokumentów, co sprawia, że zalecenia unijnych instytucji nie zawsze dobrze odzwierciedlają realia sytuacji. Istotniejszym mankamentem jest to, że większość zaleceń nie ma charakteru wiążącego, szczególnie dla państw spoza strefy euro. Zaletą semestru jest to, że proces kształtowania narodowych polityk ekonomicznych został poddany kontroli i ocenie przez unijne instytucje. Umożliwia to odpowiednio wczesne wykrywanie makroekonomicznych zagrożeń i udzielanie wskazówek przez Komisję i Radę. Ponadto Komisja monitoruje, czy państwa członkowskie podejmują działania niezbędne do poprawy sytuacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The European semester is an EU calendar of coordination of economic policies of the EU member states, in force since 2011. The semester is a basis of the new system of surveillance of economic policy in the EU, in particular of the budgetary policy. In the first half of the year, member states prepare various documents and receive guidelines from the EU institutions. In the second half of the year, national semesters are implemented. Their main objective is to ensure stable public finances in the EU member states and to enhance the European dimension in programming of national economic strategies (in conformity with common objectives set up in the Europe 2020 Strategy). The objective of this paper was to assess the functioning of the European semesters - at the EU level and in particular from the Polish perspective. The essence of the semester was presented, followed by the main documents prepared during a semester, including the Annual Growth Survey of the economic situation in the EU in 2013, which started the 2014 semester. The recent guidelines of the Council for Poland (adopted in July 2013) were also discussed as well as the assessment of Poland's Convergence Report, Update 2013. Conclusions present the weaknesses and strengths of the semester mechanism. The weaknesses include, among others, the long period of preparation of and discussion on documents, which makes that the guidelines of EU institutions do not reflect properly the actual situation in countries. A more important problem is that the majority of guidelines are not binding, in particular for non-members of the euro area. A good point of the semester is that the process of shaping national economic policies has become a subject of surveillance and assessment by EU institutions. This enables early identification of macroeconomic risks and issuing guidelines by the Commission and the Council. The Commission also checks whether member states implement measures necessary to correct the imbalances. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--16
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • A.A. Ambroziak, Osiągnięcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w: Polska: Raport o konkurencyjności 2014. Efekty 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014.
  • E. Kawecka-Wyrzykowska, Enhanced Economic Governance in the EU: Alternative to a Political Union?, "International journal of Management and Economics", Warsaw School of Economics, Warsaw, No. 37/2013.
  • Krajowy Program Reform. Europa 2020. Aktualizacja 2013/2014, przyjęty przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2013 r., http://www.mg.gov.pl/files/upload/18224/PL_NRP%202013-2014_pl.pdf
  • Rzeczpospolita Polska. Program konwergencji. Aktualizacja 2013, Warszawa, kwiecień 2013 r.
  • T. Grosse, Semestr Europejski: poprawa zarządzania czy zmiana ustrojowa?, "Analiza Natolińska", nr 7(65), 2013.
  • Semestr europejski. Przewodnik po kluczowych dokumentach, Biblioteka Sejmowa, stan na 11.1.2013 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171272765

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.