PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 1 (224) | 16--24
Tytuł artykułu

Fundusze unijne na lata 2014-2020 : programowanie na poziomie unijnym i krajowym

Autorzy
Warianty tytułu
European Funds for the Years 2014-2020 : Union and National Programming
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wejście w życie pakietu rozporządzeń dotyczących okresu programowania 2014-2020 skłania do refleksji na temat spójności tego procesu na poziomie unijnym i krajowym. Jest to istotne z punktu widzenia systemu wydatkowania środków unijnych w Polsce. Wejście w życie z początkiem roku pakietu rozporządzeń kończy dyskusję na temat wieloletnich ram finansowych na poziomie unijnym i rozpoczyna oficjalnie prace na poziomie krajowym. Zadania państw członkowskich na tym etapie są kluczowe, ponieważ dotyczą nie tylko przełożenia priorytetów rozwojowych UE na poziom krajowy, ale także konstrukcji systemu zarządzania zgodnie z zasadą zintegrowanego podejścia do rozwoju regionalnego. Dlatego celem artykułu jest analiza spójności procesu programowania na lata 2014-2020 na poziomie unijnym i krajowym. (abstrakt oryginalny)
EN
Entry into force of the regulations concerning the programming period 2014-2020 tends to reflect on the integrity of the process at the EU and national level. This is important from the point of view of the system of spending of EU funds in Poland. Entry into force at the beginning of the package of regulations ends the discussion on the Multiannual Financial Framework at the EU level and officially begins work at the national level. Tasks of the Member States at this stage are crucial because they relate not only to transform the priorities of EU development on the national level, but also the construction management system in accordance with the principle of an integrated approach to regional development. Therefore the aim of the article is to analyse the cohesion of the programming process for the period 2014-2020 at the EU and national level. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
16--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Komisja Europejska, Rozwijające się regiony - rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Bruksela, maj 2007
 • Rada Europejska, Konkluzje, Bruksela, 7-8 lutego 2013 r.
 • F. Barca, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report, http://www.europarl.europa.eu/ meetdocs/2009 2014/documents/regi/dv/barcareport/barca report_en.pdf [5.3.2014].
 • T.G. Grosse (red.), Zintegrowane podejście do rozwoju - rola polityki spójności, Warszawa 2008, s. 6-10
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności, KOM(2010) 642/3, s. 6-8
 • Zintegrowane podejście do polityki spójności, (w:) Panorama, (34)2010, s. 4-9.
 • Komisja Europejska, Komunikat w sprawie rozporządzenia ustanawiającego instrument "Łącząc Europę", KOM(2011) 665, wersja ostateczna, Bruksela, 19 października 2011, s. 26.
 • Rada Europejska, Konkluzje (Wieloletnie Ramy Finansowe), Bruksela, 8 lutego 2013 r., EUCO 37/13, s. 9.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020, wersja ostateczna z 3.3.2010 r.
 • Facing the challenge: the Lisbon strategy for growth and employment. Report from the High Level Group by Wim Kok, November 2004, s. 8-27
 • Commission Staff Working Document, Łisbon Strategy, Evaluation document, SEC(2010) 114 final, Brus- sels, 2 February 2010, s. 2-18
 • T.G. Grosse, Europa na rozdrożu, Warszawa 2008, s. 290-292
 • S. Pastuszka, Polityka regionalna Unii Europejskiej - cele, narzędzia, efekty, Warszawa 2012, s. 138-147.
 • J.W. Tkaczyński, M. Świstak, Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, CH. Beck Warszawa 2013, s. 473-476.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo. Konkurencyjna gospodarka. Sprawne państwo, Warszawa, wrzesień 2012
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Umowa Partnerstwa, projekt ze stycznia 2014 roku, Warszawa 2014
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171272767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.