PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 307 Polityka ekonomiczna | 667--677
Tytuł artykułu

Użytki rolne a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Arable Land and the Development of Non-agicultural Economic Activity in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań zależności między zmianami powierzchni użytków rolnych w Polsce a rozwojem przedsiębiorczości w Polsce w latach 2003- -2010. Celem tych badań było wykazanie, że zasoby ziemi są w dalszym ciągu istotnym czynnikiem produkcji nie tylko w rolnictwie, ale również w nierolniczych sektorach gospodarki. Zaobserwowano bowiem sukcesywny wzrost liczby podmiotów gospodarczych, któremu towarzyszyła tendencja zmniejszania się areału użytków rolnych. Podjęto w związku z tym próbę potwierdzenia występowania statystycznie istotnych związków między czynnikiem ziemia a rozwojem pozarolniczej działalności gospodarczej. W badaniach powyższych zależności wykorzystano metody analizy opisowej, analizy porównawczej oraz analizy regresji prostej. Materiał empiryczny stanowiły dane GUS.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents research outcomes of the studies on relationships between the change of arable land area and entrepreneurship development in Poland over the period 2003- -2010. The aim of this research is to prove that arable land resources are still a significant production factor, not only in agriculture, but also in non-agricultural sectors of Polish economy. The reason of this research was the observation that successive increase of the number of private enterprises was strictly related to the permanent decrease of arable land area. Therefore the author made an effort to confirm statistical significance of the above relationships. For this purpose the methods of descriptive, comparative and simple regression analysis were used. The data of Central Statistical Office were the empirical material(original abstract)
Rocznik
Strony
667--677
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Czyżewski B., Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa 2013.
 • Gaffney M., Keeping Land in Capital Theory: Ricardo, Faustmann, Wicksell and George, "American Journal of Economics and Sociology" 2008.
 • Landreth H., Colander D., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.
 • Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia 2, PWN, Warszawa 1996.
 • Schimmel J., Miejska renta gruntowa, Poznańskie Prace Ekonomiczne nr 19, Poznań 1933.
 • Sikorska A., Rynek ziemi rolniczej, Analizy Rynkowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWN, Warszawa 1954.
 • Szymańska J., Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU 1995, nr 16, poz. 78 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 • Wasilewski A. (red.), Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020, Raport Programu Wieloletniego IERiGŻ-PIB nr 41, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.