PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 294 Systemy modeli gospodarki narodowej opartej na wiedzy | 265--318
Tytuł artykułu

Symulacyjny model centralny W8D-2010 gospodarki polskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Central Simulation Model W8D-2010 of the Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono strukturę oraz opisano główne mechanizmy ekonomiczne odwzorowywane przez model W8D-2010 gospodarki narodowej polski, stanowiący najnowszą wersję modeli serii W8D, konstruowanych w Katedrze Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego pod naukowym kierunkiem prof. dr hab. Władysława Welfe. Model W8D-2010 posiada wiele nowych rozwiązań - zarówno teoretycznych, jak i empirycznych -nieobecnych we wcześniejszych wersjach, o czym explicite świadczą jego rozmiary: wyraźnie większe od wersji poprzedzających. Ponadto struktura modelu umożliwia jego dalszą rozbudowę, np. w celu uwzględnienia mechanizmów rozwoju zrównoważonego, co stanowić będzie oddzielne zadanie badawcze. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the structure and main economic mechanisms mapped by the W8D-2010 model of the Polish economy. The model itself is a continuation of W8D series of models that have been constructed at the Chair of Econometric Models and Forecasts at the University of Lodz, under the scientific supervision of prof. dr hab. Władysława Welfe. Model W8D-2010 is marked by many new solutions - both theoretical and empirical - that are absent in previous versions, which is explicitly proved by the model's size: considerably bigger than that of its predecessors. Besides, the model's structure enables its extension in order to e.g. incorporate selected aspects of sustainable development, which is going to constitute further research objectives. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Florczak W., [2004], Stochastyczne równania modelu W8D-2002, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, nr 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Florczak W., [2008a], Efektywna podaż pracy a wzrost gospodarczy, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12, s. 21-46.
 • Florczak W., [2008b], Makroekonomiczne uwarunkowania płodności w Polsce. Próba kwantyfikacji, "Studia Demograficzne", nr 1-2, s. 82-111.
 • Florczak W., [2011a], W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju - perspektywa makroekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Florczak W. ,[2011b], Produktywność czynników wzrostu PKB, "Wiadomości Statystyczne", nr 2, s. 8-26.
 • Florczak W., Welfe W., [2000], Wyznaczanie potencjalnego PKB i łącznej produktywności czynników produkcji, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12, s. 40-55.
 • Welfe W., [1998], Modelling Inflation in Poland "Przegląd Statystyczny", vol. 34, s 309-329.
 • Welfe W., Welfe A., Florczak W., [1996], Symulacyjny, makroekonometryczny model W8 gospodarki Polski, "Gospodarka Narodowa", nr 12, s. 32-46.
 • Welfe W., (red.), [2001], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawn. Ul, Łódź.
 • Welfe W., (red.), [2004], Długookresowy, makroekonometryczny model W8D-2002 gospodarki polskiej, Acta Universitatis Lodzensis, Acta Oeconomica, vol. 172, Wydawn. UŁ, Łódź.
 • Welfe W., (red.), [2009], Makroekonometryczny model gospodarki opartej na wiedzy, Acta Universitatis Lodziensis, Acta Oeconomica, vol. 229, Wydawn. UŁ, Łódź.
 • Welfe W. Florczak W., [2009], Prognozy i scenariusze długookresowego rozwoju gospodarczego Polski, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Welfe W., Florczak W., Welfe A., [2004], Scenariusze długookresowego rozwoju gospodarczego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Welfe W., Welfe A., [2004], Ekonometria stosowana, 2-gie wyd. PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.