PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 294 Systemy modeli gospodarki narodowej opartej na wiedzy | 371--405
Tytuł artykułu

Modele sektorów przemysłu według stopnia zaawansowania techniki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Models of Manufacturing Sectors by Technology Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono model przemysłu w dezagregacji na sektory o różnym stopniu zaawansowania techniki. Stanowi on uzupełnienie symulacyjnego modelu polskiej gospodarki W8D-2010, głównie w zakresie pełniejszej endogenizacji postępu technicznego w polskiej gospodarce. Najważniejszym elementem proponowanego submodelu są równania objaśniające łączą produktywność czynników produkcji w tych sferach gospodarki, które w znacznym stopniu związane są z "produkcją" nowej wiedzy. Model zawiera także równania objaśniające pozostałe czynniki produkcji: zasoby pracy i kapitału w analizowanych sektorach. Na podstawie zaproponowanego modelu możliwe jest oszacowanie wielkości potencjalnej produkcji w każdym z sektorów wynikającej z pełnego wykorzystania czynników produkcji. Proponowany model, mimo iż stanowi odrębny, spójny system może być połączony z modelem symulacyjnym W8D-2010 poprzez łączną produktywność czynników produkcji lub tożsamości odnoszące się do podażowej strony gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents a model for the Polish manufacturing, which is desaggregated into the sectors of different level of technological advancement. It complements the simulation model W8D-2010 of the Polish economy, mainly through a fuller endogenization of technical progress. The most important element of the proposed sub-model are the equations explaining TFP changes in those areas of the economy that are considerably related to the accumulation of new knowledge. The model also includes equations for the other production factors: labour and capital. On the basis of the proposed model it is possible to estimate the potential output of each of the analyzed sectors assuming full utilization of production factors. The proposed model, even though it is a separate system, can be connected to the simulation model W8D-2010 via total factor productivity or by means of an identity relating to the supply side of the Polish economy. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aghion P., Howitt P., [1992], A model of growth through creative destruction, Econometrica, vol. 60, s. 323-351.
 • Aghion P., Howitt P., [1998], Endogenous Growth Theory, Cambridge MA, MIT Press.
 • Braconier H., Sjöholm F., [1998], National and international spillovers from R&D: comparing a neoclassical and an endogenous growth approach, Weltwirtschaftliches Archiv, 134, s. 639-663.
 • Coe D.T., Helpman E., [1995], International R&D Spillovers, European Economic Review, vol. 39, s. 859-887.
 • Coe D.T., Helpman E., Hoffmaister A., [1997], North-South R&D spillovers, Economic Journal, vol. 107, s. 134-149.
 • Coe D.T., Helpman E., Hoffmaister A., [2009], International R&D spillovers and institutions; European Economic Review, vol. 53, s.723-741.
 • Engelbrecht H.-J., [1997], International R&D spillovers, human capital and productivity in OECD countries: an empirical investigation, European Economic Review, vol. 41, s. 1479-1488.
 • Engelbrecht H.-J., [2002], Human capital and international knowledge spillovers in TFP growth of a sample of developing countries: an exploration of alternative approaches, Applied Economics, vol. 37, s. 831-841.
 • Frantzen D., [2002], Cross - sector and cross-country technical knowledge spillovers and the evolution of manufacturing productivity: a panel data analysis, Economic Applique LV, s. 31-62.
 • Grossman G, Helpman E., [1991], Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge, MA.
 • Higon D.A., [2007], The impact of R&D spillovers on UK manufacturing TFP: A dynamic panel approach; Research Policy, vol. 36, s. 964-979.
 • Howitt P., [2000], Endogenous growth and cross-country income differences, American Economic Review, vol. 90, s. 829-846.
 • Kao C., Chiang M.H., Chen B., [1999], International R&D spillovers: an application of estimation and inference in panel cointegration, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Symposium of Panel Data Unit Root Test and Cointegration, vol. 61, s.691-710.
 • Keller W., [1998], Are international R&D spillovers trade-related? Analyzing spillovers among randomly matched trade partners, European Economic Review, vol. 42 (8), s. 1469-1481.
 • Keller W., [2002], Geographic localization of international technology diffusion, American Economic Review, vol. 92 (1), p. 120-142.
 • Keller W., [2004], International technology diffusion, Journal of Economic Literature, vol. 42 (3), s. 752-782.
 • Lichtenberg F., van Pottelsberghe de la Potterie B., [1998], International R&D spillovers: A comment, European Economic Review, vol. 42, s. 1483-1491.
 • Lichtenberg F., van Pottelsberghe de la Potterie B., [2001]. Does Foreign Direct Investment Transfer Technology Across Borders, Review of Economics and Statistics, vol. 83., s. 490-497.
 • Lopez-Pueyo C., Barcenilla-Visus S., Sanau J., [2008], International R&D spillovers and manufacturing productivity. A panel data analysis, Structural Change and Economic Dynamics, vol. 19, s. 152-172.
 • Lucas R.E., [1988] On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, vol. 22, p. 3-42.
 • Mohnen P.A., [1992], The relationship between R&D and productivity growth in Canada and other major industrialized countries, Canada Communication Group, Ottawa.
 • Nauka i technika w 2006 roku, [2007], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Nauka i technika w 2007 roku, [2009], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Romer P., [1990], Endogenous technical change, Journal of Political Economy, vol. 98, s. 71-102;
 • The knowledge-based economy, [1996], OECD, Paris.
 • Saggi K., [2002], Trade, Foreign Direct Investment and International Technology Transfer: a Survey, World Bank Research Observer, vol. 17, s. 191-235.
 • Sterlacchini A., Venturini F., [2011], R&D and productivity7 in high-tech manufacturing: a comparison between Italy and Spain, MPRA Working Paper, April.
 • Świeczewska I., [2007], Łączna produktywność czynników produkcji. Ucieleśniony kapitał wiedzy, [w:] red. W. Welfe, Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Tang L., Koveos P.E., [2008], Embodied and disembodied R&D spillovers to developed and developing countries; International Business Review, October, s. 546-558.
 • Tokarski T., [2005], Wybrane modelepodażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Tokarski T., [2008], Efekty skali a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Turowski K, [2005], Sektor wysokich technologii jako główne źródło wzrostu we współczesnych gospodarkach, [w:] Kopycińska D. (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Wyd. Kat. Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński.
 • Verspagen B., [1997], Measuring Intersectoral Technology Spillovers: Estimates from the European and US Patent Office Databases, Economic Systems Research, vol. 9, No 1, s. 47-65.
 • Welfe A., [2009], Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Welfe W. (red), [2001], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Welfe W., (red.), [2009], Makroekonometryczny model gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 229, Łódź.
 • Welfe A., Welfe W., [2004], Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa.
 • Wolff E.N., Nadiri M.I., [1993], Spillover Effects, Linkage Structure, and Research and Development, Structural Change and Economic Dynamics, vol.4, s. 315-331.
 • Xu B., [2000], Multinational Enterprises, Technology Diffusion and Host Country Productivity Growth, Journal of Development Economics, vol. 62, s. 477-93.
 • Xu B., Wang J., [1999], Capital goods trade and R&D spillovers in the OECD, Canadian Journal of Economics, vol. 32, s. 1258-1274.
 • Zhu L. Jeon B., [2007], International R&D spillovers: trade, FDI and information technology as spillovers channels, Review of International Economics, vol. 15, 955-976.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.