PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1 | 153--170
Tytuł artykułu

Aktywna polityka zatrudnienia w aglomeracji poznańskiej w latach 2002-2006

Autorzy
Warianty tytułu
Active Employment Policy in Poznań Agglomeration in the Period 2002-2006
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z decydujących aspektów europejskiej polityki regionalnej jest skuteczne wdrażanie polityki rynku pracy, która przekłada się na płynność wzrostu zatrudnienia. W trosce o stworzenie skutecznych metod walki z bezrobociem przedstawiono cały wachlarz regulacji, które wyznaczały cele, strategie i narzędzia do walki z tym zjawiskiem. Każdy kraj rozwija i przekłada te zagadnienia na codzienną praktykę, poprzez tworzenie uregulowań pozwalających skutecznie operować na poziomie krajowym i regionalnym. W artykule zaprezentowane zostały główne zasady cele i narzędzia polityki regionalnej oraz kluczowe zagadnienia powiązane z rynkiem pracy. Szeroki zakres celów i działań, które pozwalają efektywnie wdrożyć politykę rynku pracy ukazuje doniosłość problematyki wzrostu zatrudnienia. Przyjęte uregulowania precyzują w tym zakresie potrzebę wzrostu zatrudnienia poprzez rozwój zasobów ludzkich, wsparcie przedsiębiorczości, promocję edukacji, rozwój instytucji zatrudnienia oraz narzędzi rynku pracy. Opracowanie jest rodzajem krótkiego raportu o aktywnej polityce zatrudnienia prowadzonej w Aglomerację Poznańską, obejmującej powiat poznański i miasto Poznań. Ukazuje ono niekorzystny charakter bezrobocia oraz sposób, w jaki problem ten był rozwiązywany w tym regionie w latach 2002-2006. Autor poddaje również pod dyskusję informacje na temat wysokości funduszy strukturalnych zaangażowanych w to postępowanie. Intencją tego artykułu było uzyskanie materiału do porównania z innymi regionami o podobnej strukturze w Polsce i dostarczenie większej ilości informacji na temat wnoszenia wkładu w urzeczywistnienie europejskiej, narodowej i regionalnej polityki rynku pracy.
EN
One of the crucial aspects of European regional policy is effective implementation of a labour market policy which constitutes a smooth employment increase. In order to develop effective methods of fighting unemployment, a whole spectrum of regulations setting out the objectives and relevant strategies and tools to achieve that goal have been presented. Each country develops its own measures and then uses them in practice, and it also creates regulations allowing them to operate effectively at both, national and regional, levels. The paper analyses the main objectives of the regional policy and tools that are used to achieve them, as well as key issues related to the labour market policy. The importance attached to the employment increase is confirmed by the vast range of aims and actions available to for successful implementation of an effective labour market policy. The regulations pinpoint the need of increasing employment through the human resources development, entrepreneurship support, education promotion and development o f employment institutions and labour market tools. The paper reports briefly on the active employment policy conducted in the poviat (county) of Poznań and city of Poznań, the so-called Poznań agglomeration and shows how the problem of unemployment in that region was combatted and solved in the years 2002-2006. The level of structural funds involved in the solving of that problem is then analysed. The study presented in the paper was intended to collect information and data to use them in comparative studies of regions of similar structures in Poland, in an attempt to collect more information on the actual Polands contribution in the implementation o f the European, national and regional labour market policy.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
153--170
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Danecka M., Bezrobocie i instytucje rynku pracy, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005
  • Kelvin P., Jarret J., Unemployment. Its social -psychological effects, Cambridge University Press, Cambridge-London 1985
  • Kornberger-Sokołowska E., Uwagi na temat nowych regulacji prawnych dotyczących dochodów i przychodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2004
  • Radio M. J., Strategia lizbońska. Konkluzje dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002
  • Tworos P., Pomoc Unii Europejskiej dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej w latach dziewięćdziesiątych, w: Droga do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, PARP, Warszawa 2000
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273441

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.