PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1 | 171--184
Tytuł artykułu

Wewnątrzbranżowe efekty spillover bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Warianty tytułu
Intra-Sectoral Spillover Effects of Foreign Direct Investments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze ekonomicznej dotyczącej bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) termin "efekty spillover" (productivity spillovers) jest stosowany do określenia dodatkowych, zewnętrznych korzyści z BIZ, podnoszących ogólny poziom produktywności w kraju goszczącym, których (bezpośrednimi) głównymi beneficjentami są przedsiębiorstwa lokalne i za które podmioty zagraniczne nie otrzymują bezpośredniej rekompensaty. Źródłem tych korzyści są mechanizmy związane z konkurencją oraz dyfuzją zagranicznej wiedzy, zachodzące w danej branży (infra-industry spillovers) bądź między branżami (inter-industry spillovers). Pomimo licznych badań empirycznych dotyczących efektów spillover, jednoznaczna ocena pośredniego oddziaływania BIZ na efektywność czynników wytwórczych w kraju goszczącym nadal pozostaje kwestią otwartą. Rezultaty poszczególnych prac wskazują, że korzyści spillover nie są automatycznym następstwem obecności filii zagranicznych na danym rynku, a ich skala i zakres są uwarunkowane czynnikami charakteryzującymi kraj lokaty. Dodatkowo wielu autorów podkreśla możliwość występowania negatywnych efektów BIZ, wynikających z przechwytywania rynku lokalnych producentów (market stealing effect), które mogą redukować pozytywne korzyści spillover, wpływając tym samym na efekt netto. Celem artykułu jest przedstawienie hipotez teoretycznych oraz wyników wybranych badań empirycznych, dotyczących wewnątrzbranżowych efektów spillover w kontekście charakterystyki kraju goszczącego BIZ.
EN
The term "spillover effects" (productivity spillovers) is used in economic literature concerning foreign direct investment (FDI) to define the additional benefits from FDI that raise the general productivity level in the host country. Main, or direct, beneficiaries of these benefits are local enterprises, and foreign entities are not directly compensated for them. The sources of these benefits are mechanisms connected with competition and diffusion of foreign knowledge, occurring within branches (intra-sectoral spillovers) or between them (inter-sectoral spillovers). Despite numerous empirical studies into productivity spillovers, a univocal evaluation of the indirect influence of FDI on the effectiveness of factors of production in the host country remains an open question. Only research results imply that spillover benefits are not an automatic consequence of the presence of foreign subsidiaries on a given market and their magnitude and scope depend on the conditions offered by the host country. Many authors also emphasise that apart from benefits, there may also appear negative effects of FDI, due to the market stealing effect which can reduce spillover benefits, thus affecting the net effect. The purpose of this paper is presentation of the theoretical hypotheses and the results of the most interesting empirical studies and analysis of intra-sectoral spillovers in the context of characteristics of the host country.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
171--184
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • Aitken B.J., Harrison A.E., Do Domestic Firms Benefit from Foreign Direct Investment? Evidence from Venezuela, "The American Economic Review" 89, 1999, nr 3
 • Aitken B.J., Harrison A.E., Does Proximity to Foreign Firms Induce Technology Spillovers?, PRD Working Paper, World Bank, 1993
 • Barrel R., Pain N., Foreign Direct Investment, Technological Change, and Economic Growth within Europe,"The Economic Journal" 1997, nr 107, s. 1770-1786
 • Barrios S., Dimelis S., Lori H., Strobl E., Efficiency Spillovers from Foreign Direct Investment in the EU Periphery: A Comparative Study of Greece, Ireland and Spain, FEDEA Discussion Paper 2002, nr 2002-02
 • Barrios S., Strobl E., Foreign Direct Investment and Productivity Spillovers: Evidence from the Spanish Experience, ,,Weltwirtschaftliches Archiv" 138, 2002, s. 459-481
 • Bernard A.B., Jensen J.B., Exceptional Exporter Performance: Cause, Effect or Both?, "Journal of International Economics" 47, 1999, s. 1-25
 • Blomstròm M., Kokko A., Multinational Corporations and Spillovers, "Journal of Economic Surveys" 12,1998, s. 247-277
 • Cogan D., Onyemadum E., Spin-off Companies in the Irish Electronics Industry, "Irish Journal of Business and Administrative Research" 3, 1981, nr 2
 • Cohen W.M., Levinthal D.A., Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, "Administrative Science Quarterly" 1990, nr 35, s. 128-152
 • Cohen W.M., Levinthal D.A., Innovation and Learning: The Two Faces of R&D, "The Economic Journal" 1989, nr 99, s. 56
 • Czerwieniec E., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Zeszyt 105, Poznań 1990
 • Dimelis P.S., Spillovers from Foreign Direct Investment and Firm Growth: Technological, Financial and Market Structure Effects, "The Economic of Business" 12, 2005 nr 1, s. 85-10
 • Dimelis S., Louri H., Foreign Direct Investment and Technology Spillovers: Which Firms Really Benefit?, "Review of World Economics" 2004, nr 140(2)
 • Findlay R., Relative Backwardness, Direct Foreign Investment, and the Transfer of Technology: A Simple Dynamic Model, "Quarterly Journal of Economics" 92, 1978, s. 1-16
 • Gera S., Gu W., Lee F.C., Foreign Direct Investment and Productivity Growth: The Canadian Host- Country Experience, Industry Canada Research Publications Program, Working Paper 1999, nr 30
 • Glass A., Saggi K., International Technology Transfer and the Technology Gap, "Journal of Development Economics" 55, 1998, s. 369-39
 • Gorg H., Greenaway D., Much Ado About Nothing? Do Domestic Firms Really Benefit from Foreign Direct Investment?, IZA Discussion Paper, 2003, nr 944
 • Grim S., Gòrg H., Foreign Direct Investment, Spillovers and Absorptive Capacity: Evidence from Quantile Regressions, III Discussion Paper, 2003, nr 1
 • Haddad M., Harrison A.E., Are There Positive Spillovers from Direct Foreign Investment? Evidence Panel Data for Marocco, "Journal of Development Economics" 1993, nr 42, s. 51-74
 • Hymer S. H., The International Operations of Firms, A Study of Direct Foreign Investment, The Massachusetts Institute of Technology, The Colonical Press Inc., USA 1976
 • Karaszewski W., Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001
 • Karpaty P., Lundberg L., Foreign Direct Investment and Productivity Spillovers in Swedish Manufacturing, Working Paper Series, nr 2, Òrebro University, Sweden, 2004
 • Kindleberger Ch. P., American Business Abroad, Six Lectures in Direct Investment, New Heaven 1969
 • Kokko A., Productivity Spillovers from Competition between Local Firms and Foreign Affiliates, "Journal of International Development" 23, 1996
 • Kokko A., Tansinis R., Zeman M.C., Local Technological Capability and Productivity Spillovers from FDI in the Uruguayan Manufacturing Sector, "Journal of Development Studies" 32, 1996
 • Kokko A., Technology, Market Characteristics, and Spillovers, "Journal of Development Economics" 1994, nr 43, s. 279-293
 • Krugman P., A Model of Innovation Technology Transfer and The World Distribution of Income, "Journal of Political Economy" 1979, nr 87(2)
 • McManus J., The Theory of the International Firm, w: The Multinational Firm and The National State, red. G. Paquet, Collie-Macmillian, Toronto 1997
 • Nowara W., Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na transfer technologii do kraju goszczącego, w: Teoretyczne i empiryczne aspekty współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych, red. T. Rynarzewski, AE Poznań, Poznań 2001
 • Przybylska K., Internalizacja działalności gospodarczej międzynarodowych korporacji, "Ekonomista" 1998
 • Sabirianova Peter K., Svejnar J., Terrell K., Distance to the Efficiency Frontier and FDI Spillovers, IZA Discussion Paper 2004, nr 1332
 • Saggi K., Trade, Foreign Direct Investment, and International Technology Transfer, Policy Research Working Paper, 2000, nr 2349
 • Schoors K., Tol van der T., Foreign Direct Investment Spillovers Within and Between Sectors: Evidence from Hungarian Data, Universiteit Gent, Working Paper 2002, nr 157
 • Sikorski J., Korporacje międzynarodowe we współczesnej światowej gospodarce kapitalistycznej, SGPiS, Warszawa 1981
 • Smarzynska-Javorcik B., Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages, World Bank Policy Research Working Paper, 2002, nr 2923
 • Torlak E., Foreign Direct Investment, Technology Transfer and Productivity Growth in Transition Countries. Empirical Evidence from Panel Data, CeGE - Discussion Paper, 2004, nr 26
 • Wang T.W., Foreign Direct Investment, Spillovers and Catching Up - The Case of Taiwan, CIER Economic Monograph Series, 1998, nr 39
 • Wang X.H., Yang B.Z., Fixed and Sunk Costs Revisited, "The Journal of Economic Education" 32, 2001, nr 2, s. 178-185
 • Walz U., Innovation, Foreign Direct Investment and Growth, "Economica" 1997, February, s. 63-79
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273485

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.