PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 19 Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność : nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją | 229--244
Tytuł artykułu

Adaptacja do praktyki organizacyjnej zachowań odpowiedzialnych społecznie, zgodnych z koncepcją CSV w wybranych spółkach komunalnych w Polsce : próba oceny

Warianty tytułu
Adaptation to Practice Socially Responsible Behaviors According to CSV Concept in Selected Municipally Companies in Poland : an Assessment Attempt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca dotyczy tak zwanej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR- Corporate Social Responsibility) ocenianej z perspektywy implementacji filozofii wartości (dodanej) ekonomiczno-społecznej Portera (CSV - Creating Snared Value). Dokonano oceny stopnia wypełniania takiej odpowiedzialności przez trzy spółki komunalne średniego miasta w Polsce. Na potrzeby analizy i diagnozy stanu w tym zakresie wykorzystano rozmaite źródła danych, m.in. wywiady, sprawozdania, dokumenty wewnętrzne oraz skorzystano z obserwacji własnych autorów. Wyniki oceny potwierdziły ważność odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw jako motywu i kluczowej (strategicznej) przesłanki w warunkach dyktatu właścicielskiego g miny. Jednocześnie wykazano, że przy obecnych uwarunkowaniach, istnieją istotne ograniczenia we wprowadzaniu założeń podejścia CSV. Potwierdziły się przy tym przypuszczenia i sugestie, iż ścieżka funkcjonowania takich przedsiębiorstw może być kojarzona z formułą przedsiębiorcy społecznego. Ograniczenia w ujęciu CSV powinny być mitygowane etycznymi (uczciwymi i przyzwoitymi) praktykami. (abstrakt oryginalny)
EN
It concerns a resume so work, so called Corporate Social Responsibility (CSR - Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa), discussed from perspective of implementation of philosophy known as CSV (CSV - Kreowanie Wartości Podzielonej) and formulated by Porter. It presents estimation of a degree of performing such responsibility by three municipal enterprises located in average city population in in Poland. For requirements of analyses and diagnoses of states (conditions) concerning the topic in this paper the various source of data, among others, interviews, reports, internal documents and it use observation of personal authors have been applied. The results of estimates have confirmed the importance of (validity of) social responsibility of communal enterprise as a motive and key dedications in situations created by Commune as the owner. It exerts simultaneously, that at present conditions, important limitations exist in introduction of foundation of CSV approach. The assumptions and suggestions have been confirmed, that a path of functioning of such an enterprise can be associated with formula of social businessman. Any constrains in implementation of CSV philosophy should be mitigate with ethical (honest and decent) practices. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
autor
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Brol M.W., Kroik J. (2012), Wstępne diagnozy kluczowych zasobów spółek komunalnych w kontekście zapewnienia skuteczności ich działania - omówienie zbiorcze, Raport Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechnika3 Wrocławska Seria: SPR nr 5, Wrocław, (na prawach rękopisu).
 • Budinich V., Semeels S. (2012), Hybrydowe łańcuchy wartości. Pomost między biznesem i społeczeństwem w Odpowiedzialny biznes 2012, Sojusz na rzecz potrzebnych zmian, "Harvard Business Review Polska".
 • Drayton B., Budinich V. (2011), Nowy sojusz na rzecz globalnych zmian, "Harvard Business Review Polska", nr 2.
 • Kanter M.R. (2006), Korporacyjna innowacyjność społeczna - nowy model innowacji w Zarządzanie innowacją, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Kanter R.M. (2012), Myślenie, które wyróżnia dobre firmy, "Harvard Business Review Polska", maj.
 • Krawiec F. (2011), Zarządzanie strategią firmy, Difin, Warszawa.
 • Krupski R. (2012) Dyskusja o treści strategii, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 • Malara Z., Kroik J. (2012), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - konstytuowanie koncepcji w perspektywie strategicznej, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 • Obłój K. (2010), Pasja i dyscyplina strategii, jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa.
 • Pindelski M. (2012), Etyka, CSR i CSV w orientacjach strategicznych, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2007), Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, "Harvard Business Review Polska", nr 6.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2012), Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, "Harvard Business Review Polska", nr 5.
 • Praszkier R., Nowak A. (2012), Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273515

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.