PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 19 Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność : nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją | 31--47
Tytuł artykułu

Bariery w zarządzaniu wiedzą w środowisku wielokulturowym

Warianty tytułu
Barriers to Knowledge Management in Multicultural Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest identyfikacja źródeł barier w zarządzaniu wiedzą w środowisku wielokulturowym. Na początku przedstawiono istotę i znaczenie zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach. Zwrócono uwagę, iż koncepcja zarządzania wiedzą różni się w zależności m.in. od pochodzenia kulturowego autorów. Generalnie wyróżnia się ujęcie zachodnie i wschodnie tej koncepcji. Następnie zdefiniowano pojęcie środowiska wielokulturowego. Przyjęto, iż za takie środowisko można uznać korporacje transnarodowe. Dalsze rozważania odniesiono zatem do tych podmiotów. W kolejnej części opracowania wyjaśniono, czym są bariery kulturowe oraz opisano ich źródła w zarządzaniu wiedzą w organizacji wielokulturowej. Wyodrębniono bariery związane z kulturą narodową, organizacyjne oraz zakorzenione w jednostce. W zakończeniu ujęto wnioski z przeprowadzonych rozważań, zwracając m.in. uwagę, iż wiedza jest kluczowym elementem tzw. efektywności kulturowej korporacji. Analizy zawarte w opracowaniu są oparte na przeglądzie literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is the identification of sources of barriers to knowledge management in a multinational environment. At the beginning the author explains the essence and significance of knowledge management in contemporary organizations emphasizing that this concept differs with respect to, among other issues, the cultural origin of its authors. Generally, there can be identified the western and eastern approaches to knowledge management. Then, the term 'multinational environment' is defined. It is assumed that transnational corporations fall into this category. Therefore the subsequent analyses are referred to this type of entities. Then, the concept of cultural barriers is defined and sources of such a barrier to knowledge management are indicated. The national culture bonded, the organizational and individual rooted barriers are identified. The closing part of the paper summarizes results of analyses highlighting that knowledge is an essential element of so-called cultural effectiveness of a transnational corporation. The article is based on the literature review. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Baddar Al-Husan F.Z., Brennan R., James P. (2009), Transferring Western HRM practices to developing countries: The case of a privatized utility in Jordan, "Personnel Review", 38(2).
 • Bhagat R., Englis P., Kedia B. (2007), Creation, Diffusion and Transfer of Organizational Knowledge in Transnational and Global Organizations, [w:] Research in Management: International Perspectives, (red.) L.L. Neider, Ch.A. Schriesheim, Chalrotte NC, Information Age.
 • Bogdanienko J. (2004), Metody i narzędzia innowacyjnego zarządzania, [w:] Innowacyjność przedsiębiorstw, (red.) J. Bogdanienko, M. Haffer, W. Popławski, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Birkner L.R., Birkner R.K. (1998), Learning organization update, "Occupational Hazards", 60(10).
 • Czerska M. (2003), Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwania dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa.
 • Friedman S. (2004), Learning to make more effective decisions: changing beliefs as a prelude to action, "The Learning Organization", 11(2).
 • Glińska-Neweś A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń.
 • Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • Hall E.T., Hall M.R. (1987), Hidden Differences: Doing Business with the Japanese, Anchor Press, Garden City, New York.
 • Hariris P.R., Moran T. (1987), Managing Cultural Differences, Gulf Publishing Co, Houston.
 • Jacob N. (2003), Intercultural Management, Kogan Page, London and Sterling.
 • Javidan M., Stahl G., Brodbeck F., Wilderom C.P.M. (2005), Cross-border transfer of knowledge: Cultural lessons from Project GLOBE, "Academy of Management Executive", 19(2).
 • Jemielniak D., Koźmiński A.K. (2008) (red.), Zarządzanie wiedzą, Wyd. Akademickie i Profesjonalne.
 • Kisielnicki J. (2004), Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, [w:] Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, (red.) B. Łopusiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, http://www2.wz.uw.edu.pl/ksiz/download/Zarzadzanie%20Wiedza.pdf [dostęp online 1.07.2011].
 • Liden R.C., Wayne S.J., Jaworski S.J., Bennett R.A. (2004), Social loafing: A field investigation, "Journal of Management", 30.
 • Murray P., Meyers A. (1999), The Facts abort Knowledge. Study of the Cranfield School of Management, http://www.info-strategy.com/knowsur1/ oraz http://citeseer.nj.nec.com/context/, [dostęp online 1.07.2011].
 • Phatak A.V., Bhagat R.S., Kashlak R.J. (2009), International Management. Managing in a Diverse and Dynamic Global Environment, McGraw Hill International.
 • Probst G., Raub S., Romhardt K. (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacjach, Oficyna Ekonomiczna.
 • Rozkwitalska M. (2006), Kultura korporacji transnarodowych oparta o społeczną odpowiedzialność, "Organizacja i Kierowanie", 2(124).
 • Rozkwitalska M. (2007), Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa.
 • Rozkwitalska M. (2008), Kultury organizacyjne w biznesie międzynarodowym, [w:] Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka, (red.) W. Polak, T. Noch, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk.
 • Rozkwitalska M. (2009), Problemy zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym, "Problemy zarządzania", t. 7, 3(25).
 • Rozkwitalska M. (2010), Etnocentryzm jako bariera kulturowa w filiach korporacji transnarodowych - wyniki badań, "Organizacja i Kierowanie", 3(141).
 • Rozkwitalska M. (2012), Interakcje międzykulturowe w ujęciu Pozytywnego Potencjału Organizacji, "Organizacja i Kierowanie", 4(153).
 • Senge P.M. (1990), The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Random House, London.
 • Sopińska A., Wachowiak P. (2006), Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "E-mentor", nr 1 (14)/2006, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/14/id/275 [dostęp online 22.03.2013].
 • Stahl G.K., Makela K., Zanderd L., Maznevski M.L. (2006), A look at the bright side of multicultural team diversity, "Scandinavian Journal of Management", 26.
 • Szmidt H. (2012), Knowledge Management Across Cultures, [w:] Intercultural Management Issues, (red.) M.Rozkwitalska, Difin, Warszawa.
 • Zorska A. (2000), Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273531

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.