PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 19 Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność : nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją | 81--92
Tytuł artykułu

Kultura organizacyjna austriackich przedsiębiorstw w ocenie Polaków

Warianty tytułu
Organizational Culture of Austrian Enterprises in the Assessment of Poles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu dokonano diagnozy kultury organizacyjnej austriackich przedsiębiorstw. Wartościami kulturowymi uwzględnionymi w badaniu były: nastawienie na ludzi versus nastawienie na zadania, mały versus duży dystans władzy, koncentracja na otoczeniu versus na wewnętrznych sprawach, proinnowacyjność versus konserwatyzm, indywidualizm versus kolektywizm, niska versus wysoka tolerancja niepewności, męskość versus kobiecość, niski versus wysoki kontekst komunikacyjny. Każda z wymienionych wartości była oceniana na podstawie czterech przejawów je charakteryzujących. Uzyskane wyniki badań pozwoliły opisać kulturę organizacyjną badanych austriackich przedsiębiorstw. Zdiagnozowany system wartości jest mieszanką niskiej tolerancji niepewności, nastawienia na ludzi, otwartości na kontakty z otoczeniem, statusu opartego na osiągnięciach, małego dystansu władzy, kobiecości, konserwatyzmu, wysokiego kontekstu komunikacyjnego oraz indywidualizmu. Wyniki badań wskazują, że wpływ wszystkich wymienionych wartości na całokształt życia organizacyjnego jest porównywalny. Jedynie niska tolerancja niepewności jest tą wartością, której przejawy w porównaniu do innych są częściej zauważalne przez respondentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the diagnosis of organizational culture in Austrian companies. Cultural values included in the study are: focus on people versus focus on task, small versus large power distance, focus on environment versus internal matters, innovation versus conservatism, individualism versus collectivism, low versus high tolerance of uncertainty, masculinity versus femininity, low versus high communication context. Each of these values was evaluated in the four forms characterizing them. The results of research allowed the respondents to describe the organizational culture in Austrian companies. Diagnosed value system is a mixture of low tolerance of uncertainty, people orientation, openness to contacts with the environment, small power distance, femininity, conservative, high-context of communication and individualism. The results allow to conclude that the impact of all these values to the overall organizational life is comparable. Only low tolerance of uncertainty is the value, which symptoms compared to others are more noticeable by the respondents. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Chmielewska-Muciek D. (2009), Dyskusja nad pojęciem kultury organizacyjnej, Annales, Vol. XLIII, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Ferguson J., Milliman J. (2008), Creating Effective Core. Organizational Value: A Spiritual Leadership Approach, "International Journal of Public Administration", Vol. 31.
 • Glińska-Neweś A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą iv przedsiębiorstwie, Dom Organizatora, Toruń.
 • Keesing R.M. (1974), Theories of Culture, "Annual Review of Anthropology", No. 3.
 • Martin J. (2008), Organizational Culture. Mapping the Terrain, [w:] Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, Ł. Sułkowski, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 • Ogbonna E. (1992), Managing Organisational Culture: Fantasy or Reality?, "Journal of Human Resource Management, Vol. 3, No. 2.
 • Przybyła M., Mróz J. (2002), Dylematy kształtowania kultury organizacyjnej, [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, (red.) R. Krupski, J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sackmann S.A. (1992), Cultures and subcultures. An analysis of organizational knowledge, "Administrative Science Quarterly", Vol. 37.
 • Schein E.H. (1985), Organizational Culture and Leadership, Joseey-Bass Publisher, San Francisco-Washington-London.
 • Schein E.H. (1986), What you need to know about Organizational Culturel, "Training and Development Journal", January.
 • Scholz Ch., Hofbauer W. (1990), Organisationskultur. Die vier Erfolgsprinzipien, Ga, Wiesbaden.
 • Sikorski Cz. (1990), Kultura organizacyjna instytucji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sikorski Cz. (2002), Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Sitko-Lutek A. (2004), Kulturowe uwarunkowania doskonalenia kierowników, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Smircich L. (1983), Concepts of Culture and Organizational Analysis, "Administrative Science Quarterly" Vol. 28, No. 3.
 • Steinmann H., Schreyogg G. (1992), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Strategor (1995), Zarządzanie firmą: strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2002), Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych, Dom Organizatora - TNOiK, Toruń-Łódź.
 • Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273539

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.