PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | R. 10, nr 4, cz. 3 | 207--219
Tytuł artykułu

Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 "Wycena w wartości godziwej"

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fair Value of Assets and Liabilities According to IFRS 13
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wobec coraz szerszego zastosowania wartości godziwej jako podstawy wyceny składników sprawozdania finansowego, szczególnego znaczenia nabierają procedury pomiaru tej kategorii oraz zakres obowiązujących w tym obszarze ujawnień. Zagadnieniom tym poświęcony jest MSSF 13 - zawierający nową definicję wartości godziwej oraz wskazujący na możliwe do zastosowania podejścia do wyceny, hierarchię źródeł pomiaru wartości, a także dane wejściowe do modeli wyceny. Analizowany standard nie wprowadza żadnych nowych obowiązków lub opcji dla wyceny w wartości godziwej, eliminuje jedynie istniejące rozbieżności pomiędzy poszczególnymi MSR/MSSF ujednolica też formę prezentacji informacji. W artykule dokonano oceny proponowanych przez MSSF 13 technik wyceny z wyeksponowaniem towarzyszących im założeń. Podkreślono, iż poza pierwszym w hierarchii poziomem, bazującym na aktualnych cenach pochodzących z aktywnych rynków dla identycznych składników, pozostałe poziomy nie gwarantują obiektywizmu w wyznaczaniu wartości godziwej. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to the fact that fair value approach plays more and more significant role in assets and liabilities valuation, procedures for such measurement followed by the scope of disclosures become of great importance. These issues are covered by IFRS 13 which not only includes a new definition of fair value but also indicates possible valuation approaches, their hierarchy and input data to models for estimation. The standard does not set any new requirements or options for fair value measurement in financial statements, it eliminates however existing discrepancies between various IAS/IFRS`s and provides coherent presentation format and scope of disclosures. The article assesses valuation techniques proposed by IFRS 13 putting emphasis on their underlying assumptions. It must be stressed that apart from level one of the hierarchy, which is based on current market prices, other levels do not ensure objectivity in terms of establishing fair value. (original abstract)
Rocznik
Strony
207--219
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Dyduch A. (2010), Wycena aktywów i zobowiązań w wartości godziwej, [w:] Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, (tom I) B. Micherda (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dyląg R. (2007), Zakres i techniki ustalania wartości godziwej według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 41 (97), Warszawa.
 • Epstain B., Nach R., Bragg S. (2010), GAAP 2010. Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles, John Wiley and Sons.
 • Gierusz J. (2011), Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 62 (118), Warszawa.
 • IFRS 13 (2011), Fair Value Measurements, www.iasb.org
 • Michalak M. (2010), Tworzenie i pomiar wartości, [w:] Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańskiej (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Michalczuk G. (2009), Wartość godziwa - narzędzie pomiaru ekonomicznego aktywów w rachunkowości, [w:] Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, I. Sobańska i T.Wnuk-Pel (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, IFRS Fundation, Warszawa.
 • Molenda W. (2008), Wartość godziwa - zastosowanie i procedury ustalania, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • MSSF 13.Wycena według wartości godziwej (2011), materiały szkoleniowe Ernst and Young, nie publikowane.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r ., o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póź. zm.)
 • Walińska E. (2009), Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstwa [w:] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, pod red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 • Wycena wartości godziwej (2011), BPP, Profesjonal Education, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273541

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.