PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 19 Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność : nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją | 145--162
Tytuł artykułu

Fundacja korporacyjna - narzędzie PR czy wyraz społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa?

Warianty tytułu
Are Corporate Foundations an Expression of Corporate Community Involvement or Are They Simply a Public Relations Tool?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest udzielenie odpowiedzi na zadane w tytule pytanie: Czy fundacja korporacyjna jest narzędziem PR czy też wynikiem przemyślanej decyzji o zaangażowaniu się firmy w działania społeczne? W ostatnich latach w Polsce pojawiła się tendencja do tworzenia fundacji korporacyjnych. Takie właśnie organizacje non profit, zakładane przez przedsiębiorstwa, są nie tylko coraz liczniejsze, ale też coraz ważniejsze. Tendencję tę można przypisać znaczeniu, jakie odgrywa w Polsce i na świecie koncepcja społecznego zaangażowania przedsiębiorstw (CCI - Corporate Community Involvement). Odnosi się ona do zaangażowania przedsiębiorstw w inicjatywach społecznych poprzez udział finansowy, rzeczowy i zasoby ludzkie. Ma na celu zaspokojenie społecznych i gospodarczych potrzeb oraz oczekiwań społeczności, w których działają. Aby zrealizować cel autorka prezentuje wybrane zagadnienia teoretyczne i wyniki badań własnych, które stanowią element graniu badawczego pt. Fundacja korporacyjna jako narzędzie realizacji celów społecznych przedsiębiorstwa, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. W czasie realizacji badań własnych przeprowadzono 50 wywiadów skategoryzowanych wśród 72 aktywnie działających spośród 86 zidentyfikowanych, fundacji korporacyjnych w Polsce oraz 27 wywiadów z przedsiębiorstwami je tworzącymi. Badania wykonano w maju i czerwcu 2012 roku. Dodatkowo przeanalizowano strony internetowe 86 fundacji i firm założycielskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The article's goal is to provide an answer to the question specified in the title: Whether corporate foundations are only serving their public relations or are they a consequence of a well thought decision to engage into social activities? In Poland the number of corporate foundations has increased rapidly throughout the recent years. Such non-profit entities, established by companies have not only become more numerous but also became more significant to the founding company. This could be associated with the significance of the CCI concept (Corporate Community Involvement) and its popularity in Poland and around the world. It refers to financial, material and human contributions that companies provide to social initiatives in order to fulfil social and economic needs and expectations of local communities in which they operate. In order to achieve the goal, the author points to theoretical findings and results of her own research project. The project was entitled "Corporate foundation as a tool for achieving corporate social goals" and was financed by the National Science Centre in Krakow. The research was conducted in May and June of the year 2012 through 50 interviews among 72 out of 86 actively operating corporate foundations in Poland and through 27 interviews with their founding companies. Additionally the websites of all 86 Polish corporate foundations and their founding companies were analysed. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Daugherty E.L. (2000), Public Relations and Social Responsibility. w: Handbook of Public Relations, (red.) R.L. Heath, Sage Publication, Thousand Oaks, London.
 • ECC, Kohtes Klewes and Fishburn, Hedges, Global stakeholder report 2003. Geteilte Werte? Die erste weltweite Stakeholder-Befragung zum Nonfinancial Reporting, http://www.ccc-kohtes-klewes.com.
 • FOB o fundacjach korporacyjnych (2007), materiały internetowe, www.odpowiedzialnybiznes.pl.
 • KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008, KPMG International, Anistclveen, październik 2008.
 • Kunczik M. (2002), Public relations. Konzepte und Theorien, Bóhlau Verlag, Koln.
 • Łukasiak P. (2008), Społeczne zaangażowanie (CCI) a społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Narzędzia CCI, www.corporalcgiving.pl.
 • Marquardt J. (2001), Corporate Foundation ais PR-Insirumerit. Rahmenbedingungen - Erfolgswirkungen - Management, Gabler, Wiesbaden.
 • Measuring the Business Value of Corporate Philanthropy- Research report executive summary, October 2000, Walker Information, Inc., For the Council on Foundations.
 • Morsig M., Schultz M. (2006), Corporate Social Responsibility Communications: stakeholder information, response and involvement strategies, "Business Ethics: a European Review", Vol. 15, No 4.
 • Odpowiedzialny biznes 2007. Raporty społeczne i innowacyjne strategie CSR (2007), materiały konferencyjne, FOB, Warszawa.
 • Olędzki J. (2010), Public Relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Panek-Owsiańska M. (2011), Komentarz Mirelli Panek-Owsiańskiej, Prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/artykuly/filantropia-a-csr, 5155.html.
 • Pekacka M. (2011), Filantropia a CSR, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/artykuly/filantropia-a-csr,5155.html.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2003) Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Harvard Business Review Polska", nr 7.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2006), Strategy&Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, "Harvard Business Review", nr 84.
 • Porter M.E., Kramer M.R. (2002), The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, "Harvard Business Review", nr 80.
 • Rok B. (2001), System społecznej odpowiedzialności, [w:] Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, (red.) B. Rok, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Saunders J., Jakość, standardy i efektywność - wyzwanie czy codzienność polskiego public relations", wypowiedź na PR Forum 2005, 24.11.2005.
 • Soziale Unternehmensverantwortimg aus Bürgersicht, Civis (Institut für Wirtschaftsethik der Universitaet St. Gallen), 2003, http://www.iwe.unisg.ch/org/iwe/web.nsf/2ac31ccb9d0e72f4c12567e4003cde22/8926b92cbd2e5daac1256d50006df4ea.
 • Strachwitz (Graf) R. (1994), Stiftungen - nutzen, führen und errichten: Ein Handbuch, Campus, Frankfurt.
 • Waddock S. (2004), Parallel Universes: Companies, academics, and the progres of corporate citizenship, Carrol School of Management, Boston College, "Business and Society Review", vol. 109, III 2004.
 • www.ibm.com/news/pl.pl/2008/05/2008_5_12.html, dostęp 03.2009
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273555

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.