PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 2 | 139--157
Tytuł artykułu

Impulsy i instrumenty monetarne w kształtowaniu relacji między bankiem centralnym a sektorem bankowym

Warianty tytułu
Monetary Impulses and Instruments in the Shaping of the Relations Between the Central Bank and the Banking Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Impulsy monetarne polegające na zmianie kategorii pieniężnych i wynikają z administracyjnych decyzji banku centralnego. Przybierają one postać zmian w wielkościach stosowanych instrumentów polityki pieniężnej.Impulsy generowane są przez bank centralny za pomocą mechanizmu transmisji polityki pieniężnej i wywołują przede wszystkim określone zachowania podmiotów bankowych. W konsekwencji sektor bankowy reaguje na zastosowane instrumenty monetarne tworząc mniej lub bardziej sprzyjające otoczenie finansowe dla sfery realnej - czyli przedsiębiorstw i gospodarstw. Rodzaje instrumentów polityki pieniężnej, czas i siła ich wykorzystania przez bank centralny kształtują w różny sposób relacje zależności i niezależności sektora bankowego oraz jego podatności na impulsy monetarne w różnych warunkach płynności sektora.
EN
Monetary impulses consist in a change in the monetary category and are the effect of the central bank's administrative decisions. They take the form of changes in the size of the monetary policy instruments applied. Those impulses are generated by the central bank using the monetary policy transmission mechanism and they predominantly induce certain behaviours of banking institutions. Consequently, the banking sector reacts to the monetary instruments being used by creating a more or less favourable financial environment for the real sphere, i.e. businesses and households. The type of monetary policy instruments, when they are applied as well as the power exercised through them by a central bank shape in different ways the relations of dependencies and independencies within the banking sector and its sensitivity to monetary impulses in different liquidity conditions.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
139--157
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • Bankowość. Podręcznik akademicki, red. W. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2001
 • Bednarczyk J.L., Polityka pieniężna przeciw inflacji. Studium gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1990
 • Belka M., Neutralność pieniądza - ewolucja poglądów, "Bank i Kredyt" 1993, nr 5-6, s. 2-8
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000
 • Borio C., The Implementation of Monetary Policy in Industrial Countries: A Survey, Bank for International Settlements, Monetary and Economic Department, Basle BIS Economic Papers No. 47 - July 1997, s. 24
 • Brzoza-Brzezina M., Neutralność pieniądza a badanie mechanizmów transmisji monetarnej w Polsce, "Bank i Kredyt" 2000, nr 3, s. 35
 • Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2000
 • Cecchetti S.G., Legal Structure, Financial Structure, and the Monetary Policy Transmission Mechanism, "Federal Reserve Bank of New York Policy Review" 1999, nr 6, s. 13
 • Duwendag D. i inni, Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1996
 • Finanse i bankowość - zarys problematyki, red. E. Bogacka- -Kisiel i M. Łyszczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999
 • Gronkiewicz-Waltz H., Bank centralny od gospodarki planowanej do rynkowej. Zagadnienia administracyjno-prawne, Olympus, Warszawa 1992
 • Hosek W., Zahn K., Monetary Theory. Policy and Financial Markets, McGraw Hill Book Company, USA 1977, s. 82
 • Kamin S., Turner P., Van't dack J., The transmission mechanism of monetary policy in emerging market economies: an overview, w: The transmission of monetary policy in emerging market economies, BIS Policy Papers No. 3, Basle 1998
 • Kiedrowska M., Marszałek P., Współczesne metody oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne, w: Funkcjonowanie współczesnego banku, red. A. Janc, A. Krymarys-Balcerzak, Wydawnictwo Bonami, Poznań 2004
 • Ławrynowicz M., Działalność Narodowego Banku Polskiego na rynku pieniężnym w latach 1996 - I poi. 1998, w: Rynek pieniężny i kapitałowy. Debiuty ekonomiczne, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Zakład Graficzny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998
 • Łyziak T., Reakcja aktywów banków komercyjnych na instrumenty oddziaływania banku centralnego, "Bank i Kredyt" 2000, nr 3, s. 48
 • Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce, red. R. Kokoszczyński, Materiały i Studia, Zeszyt nr 91, NBP, Warszawa 1999
 • Mishkin F.S., The Channels of Monetary Transmission: Lessons for Monetary Policy, NBER Working Paper, nr 5464, Cambridge (MA) 1996, s. 2
 • Ohanian L.E., Stockman A.C., Theoretical Issues of Liquidity Effect, "Federal Reserve Bank of St. Louis Rewiev" 1995, nr 3, s. 3-25
 • Opiela T.P., Survey of the Channels of the Monetary Transmission Mechanism, Research Department, Paper n° 13, NBP, Warszawa 1996, s. 4-5
 • Pagan A.R., Robertson J.C, Resolving the Liquidity Effect, "Federal Reserve Bank of St. Louis Rewiev" 1995, nr 3, s. 33-54
 • Polański Z., Opiela T.P., Rynki finansowe a transmisja impulsów polityki pieniężnej banku centralnego, "Bank i Kredyt" 1995, nr 6, s. 76
 • Polityka pieniężna. Istota, cele i strategie, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
 • Przybylska-Kapuścińska W., Eurosystem a instrumenty polskiej i czeskiej polityki pieniężnej, CeDeWu, Warszawa 2007
 • Przybylska-Kapuścińska W., Rezerwa obowiązkowa jako instrument polskiej polityki pieniężnej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2002, z. 4
 • Schaal P., Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa 1996
 • Schmidt R.H., Differences between Financial Systems in European Countries: Consequences for EMU, paper prepared for the Deutsche Bundesbank Conference "The Monetary Transmission Process", March 1999, Frankfurt a. M., s. 19
 • Skopowski M., Wiśniewski M., Współczesna polityka pieniężna - instrumenty
 • Sławiński A., Osiński J., Operacje otwartego rynku banku centralnego, Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa 1995
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 • System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, red. B. Pietrzak, Z. Polański, wyd. 2, poprawione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • The Adoption of Indirect Instruments of Monetary Policy, headed by W. Alexander, T. Balino, Ch. Enoch, IMF Occasional Paper 126, Waschington DC, June 1995, s. 1-5
 • Thornton D.L., Identifying the Liquidity Effect at the Daily Frequency, "Federal Reserve Bank of St. Louis Review" 2001, nr 4, s. 59
 • Tymoczko D., Ewolucja systemu finansowego a skuteczność instrumentów polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt" 2002, nr 3, s. 5
 • Tymoczko D., Instrumenty interwencji banku centralnego na rynku pieniężnym, "Materiały i Studia NBP" nr 102, Warszawa 2000
 • Wyczański P., Gołajewska M., Analiza wrażliwości banków komercyjnych na instrumenty polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt" 1998, nr 6, s. 91
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.