PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 3 | 149--164
Tytuł artykułu

Uwarunkowania konkurencyjności turystycznej regionów

Autorzy
Warianty tytułu
Conditions for Effective Competition Among Tourist Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skuteczne konkurowanie regionów jako przestrzennych kompleksów społeczno-ekonomicznych uwarunkowane jest odpowiednim ukształtowaniem poszczególnych ich komponentów. Na poziom konkurencyjności wpływa więc jakość infrastruktury, poziom edukacji czy stan środowiska naturalnego. Działalność poszczególnych działów gospodarowania w regionach wymaga jednak tworzenia dla nich specyficznych warunków, istotnych jedynie z punktu widzenia rozwoju każdej z branż. Należy więc obok konkurencyjności w ujęciu ogólnym podkreślić istnienie konkurencyjności branżowej. Jest nią niewątpliwie konkurencyjność turystyczna determinowana szeregiem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, wśród których specyficzną rolę pełni subiektywnie postrzegany wizerunek będący nośnikiem cech każdego obszaru.
EN
Effective competition among regions as social-economic spatial complexes is conditioned by proper configuration o f their components. The quality o f competitiveness is, in turn, influenced by the quality of infrastructure, level of education or the condition of the natural environment. Activities of am individual management department in a region require creation of specific conditions that are essential from the point of view of the development o f each particular line o f business. Therefore, alongside general competitiveness, branch competitiveness should be also taken into consideration. An example here is tourist competitiveness determined by a number of internal and external factors. The most specific among them is a subjectively perceived image being a carrier of features of each territory.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
149--164
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • Bachvarov M., Region turystyczny - nowa treść w starej formie?, "Turyzm", t. 13, z. 1, s. 6
 • Bar R., Doliński A., Geografia turystyczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 1974
 • Bednarz T., Turystyka jako obszar konkurowania regionów, w: Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, red. R. Broszkiewicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999
 • Begg D., Fischer S., Dombush R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1996, t. 2, s. 446
 • Broszkiewicz R., Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw Dolnego Śląska, referat wygłoszony na konferencji AE w Katowicach pt. "Zróżnicowanie poziomu rozwoju i konkurencyjności regionów Polski Południowej", Ustroń, 4-5 grudnia 1997
 • Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006
 • Florek M., Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005
 • Klamut M., Pasella E., Podnoszenie poziomu konkurencyjności regionów, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999
 • Klasik A., Analiza konkurencyjności strategie konkurencyjne, w: Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, red. R. Broszkiewicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999
 • Kornak A., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie,Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001
 • Kornik S., Region depresji oraz metody jegorestrukturyzacji, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 755, Wrocław 1997, s. 232
 • Koter M., Liszewski S., Suliborski A., Łódź i region Polski środkowej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2000
 • Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005
 • Liszewski S., Region turystyczny, "Turyzm", t. 13, z. 1, s. 48
 • Markowski T., Konkurencyjność i współpraca wewnątrzregionalna podstawą nowoczesnej polityki rozwoju regionalnego, w: Podstawowe problemy polityki rozwoju regionalnego i łokałnego, red. Z. Mikolajewicz, Opole 1977
 • Markowski T., Marketing miasta, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006
 • Mikolajewicz Z., Czynniki konkurencyjności regionów, w: Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, red. R. Broszkiewicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999
 • Nawrot Ł., Bezpośrednia konkurencyjność regionu turystycznego - istota i możliwości pomiaru,w: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek, przestrzeń, przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006
 • Nawrot Ł., Konkurencyjność regionu turystycznego - ujęcie teoretyczne, w. Gospodarka tury styczna w regionie; przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca, red. A. Rapacz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2006
 • Olins W., O marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004
 • Prusek A., Holik G., Nowak Z., Konkurencyjność Małopolski w krajowym rankingu regionów,w: Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, red. R. Broszkiewicz, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999
 • Rychlowski B., Typy i rodzaje regionalizacji ekonomicznej, "Przegląd geograficzny", t. 37, z. 1
 • Szromnik A., Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny - strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997
 • Szromnik A., Marketing terytorialny - koncepcja ogólna, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006
 • Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978
 • Winiarski B., Czynniki konkurencyjności regionów, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999
 • Winiarski B., Kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej?, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999
 • Zmyślony P., Przywództwo w regionach turystycznych: utopia czy konieczność?, w: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Gołembski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004
 • Zmyślony P., Region turystyczny w ujęciu ekonomicznym, "Turyzm", t. 13, z. 1, s. 109
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273829

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.