PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 4 | 109--128
Tytuł artykułu

Cechy państwa sprzyjające rozwojowi gospodarczemu

Warianty tytułu
Features Characteristic of a State Supporting Economic Growth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od lat 80. XX wieku trwa renesans zainteresowania wzrostem gospodarczym. Jako jego główną determinantę wskazuje się produktywność czynników wytwórczych (TFP). Na jej wzrost ma wpływ wiele czynników, wśród których podkreśla się znaczenie instytucji państwa. Celem artykułu jest prezentacja dyskusji o cechach "dobrego państwa" sprzyjających rozwojowi gospodarczemu kraju. Dokonana została identyfikacja instytucji, które państwo powinno tworzyć, przestrzegać, chronić i wzmacniać, by stymulować rozwój i wzrost dobrobytu kraju. Bliżej przeanalizowane zostały cztery główne instytucje, tj.: wolność gospodarcza, własność, praworządność (rządy prawa, rule of law) i demokracja. Na podstawie przeglądu literatury zostały omówione związki między tymi instytucjami a tempem wzrostu gospodarczego.
EN
In the 80s of the 20th century an interest in economic growth reappeared and its main determinant - the Total Factor Productivity (TFP). Among the many factors that influence the increase in TFP, the role of the state is particularly emphasised. The purpose of this paper is to present a discussion about the relations between "good governance" and the economic growth. Government institutions that should be created, obeyed, protected and strengthened to stimulate the economic growth have been identified. Four of them have been analysed in detail: economic freedom, ownership, rule of law and democracy. The relationship between those institutions and economic growth has been discussed on the basis of the review of the relevant literature.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
109--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A., The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation, "American Economic Review" 2001, nr 91(5), s. 1369-1401
 • Ahrens J., Meurers M., How Governance Affects the Quality o f Policy Reform and Economic Performance: New Evidence for Economies in Transition,"Journal for Institutional Innovation, Development, and Transition" 2002, nr 6
 • Aron J., Growth and Institutions: A Review o f the Evidence, "The World Bank Research Observer" 2000, vol. 15, nr 1, s. 99-135
 • Balcerowicz L., Państwo w przebudowie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999
 • Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998
 • Barro R.J., Democracy and growth, NBER Working Paper Series, "Working Paper" 1994, nr 4909
 • Barro R.J., Nic świętego. Ekonomiczne idee na nowe Millenium, CeDeWu, Warszawa 2003
 • Barro R.J., Rule o f Law, Democracy, and Economic Performance, w: Index o f Economic Freedom 2002, The Heritage Foundation 2002
 • Bennedsen M., Malchow-Moller N., Vintén F., Institutions and Growth - a Literature Survey, Centre for Economic and Business Research, "Report" 2005, nr 1, s. 10-11
 • Berggren N., The Benefits of Economic Freedom. A Survey, "The Independent Review" 2003, nr 2
 • Bhagwati J.N., Democracy and Development: Cruel Dilemma or Symbiotic Relationship?, "Review of Development Economics" 2002, nr 6, s. 154
 • Bhagwati J.N., Directly Unproductive, Profit-Seeking (DUP) Activities, "The Journal of Political Economy" 1982, nr 5
 • Brunetti A., Kisunko G., Weder B., Institutions in transition. Reliability o f rules and economic performance in former socialist countries, "The World Bank, Working Paper" 1997, nr 1809
 • Calvo M.B., Sanchez-Robles B., Foreign Direct Investment, Economic Freedom and Growth: New Evidence from Latin-America, "European Journal of Political Economy" 3/2003, s. 17
 • Campos N.F., Context is Everything. Measuring Institutional Change in Transition Economies, Policy Research Working Paper nr 2269, World Bank, 2002, s. 6
 • Carlsson F., Lundstrom S., Economic freedom and growth: Decomposing the effects, "Public Choice" 2002, nr 112
 • Casper G., Rule o f Law? Whose Law?, Stanford University, Stanford Institute for International Studies, Center on Democracy, Development, and the Rule of Law, "Working Paper" 2004, nr 10, s. 3
 • Clague C., Keefer P., Knack S., Olson M., Contract-Intensive Money: Contract Enforcement, Property Rights, and Economic Performance, University of Maryland, Center for Institutional Reform and the Informal Sector, "IRIS Working Paper" 1997, nr 151
 • Dahl R., O demokracji, SIW Znak, Kraków 2000, s. 46-59
 • Dawson J.W., Causality in the freedom-growth relationship, "European Journal of Political Economy" 2003, s. 490
 • De Haan J., Siermann C.L.J., A sensitivity analysis o f the impact of democracy on economic growth, "Empirical Economics" 1995, nr 20
 • De Schweinitz K., Industrialization, Labor Controls and Democracy, "Economic Development and Cultural Change" 1959, nr 7
 • De Soto H., Tajemnica kapitału, Fijoł Publishing, Chicago-Warszawa 2002
 • Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Courts, "Quarterly Journal of Economics" 2003, nr 118(2), s. 453-517
 • Djankov S., McLiesh C., Ramalho R., Regulation and Growth, "The World Bank" 2006
 • Doucouliagos C., Ulubasoglu M.A., Economic freedom and economic growth: Does specification make a difference?, "European Journal of Political Economy" 2006
 • Doucouliagos H., Ulubasoglu M., Democracy and Economic Growth: A Meta-Analysis, School of Accounting, Economics and Finance, "School Working Paper - Economic Series" 2006, nr 4, s. 5-6
 • Feld L.P., Voigt S., Economic Growth and Judicial Independence: Cross Country Evidence Using a New Set of Indicators, s. 3-4
 • Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, Wydawnictwo Aspekt, Sosnowiec 2006
 • Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Rebis, Warszawa 2005
 • Galenson W., Introduction to Labor and Economic Development, red. W. Galenson, Wiley, New York 1959
 • Gastil R.D., Freedom in the World, Westport, Greenwood 1982
 • Gastil'a R.D., Freedom in the World, Westport, Conn., Greenwood 1982 oraz Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties, 1983-1984,Freedom House, New York 1984
 • Gerring J., Bond P., Bamdt W.T., Moreno C., Democracy and Economic Growth. A Historical Perspective, "World Politics" 2005, nr 57, s. 338
 • Grigorian D.A., Martinez A., Quality o f Institutions. What Do (Transition) Economies Have to Gain form the Rule o f Law?, The World Bank, Europe and Central Asia Region, Private and Financial Sectors Development Unit, "Policy Research Working Paper" 2000, nr 2475, s. 4
 • Grindle M.S., Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries, w: Public Governance, ed. M. Bevir, "Sage Publications" 2007, vol. 4, s. 65
 • Gwartney J., Lawson R., Block W., Economic Freedom in the World: 1975-1995, The Fraser Institute, 1996
 • Haggard S., Pathways From the Periphery: The Politics o f Growth in the Newly Industrializing Countries, Cornell University Press, Ithaca, New York 1990
 • Hall R.E., Jones C.I., Why do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others?, "Quarterly Journal of Economics" 1999, nr 144(1), s. 83-116
 • Hanke S.H., Walters S.J.K., Economic Freedom, Prosperity, and Equality: A Survey, "Cato Journal" 1997, nr 2, s. 120-121
 • Hayek F.A., Droga do zniewolenia, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2003
 • Hayek F.A., Individualism and economic order, Routledge & Kegan Paul Ltd., London 1952
 • Heckelman J.C., Economic Freedom and Economic Growth: A Short-Run Causal Investigation, "Journal of Applied Economics" 2000, nr 1, s. 87
 • Hewlett S.A., Human Rights and Economic Realities: Tradeoffs in Historical Perspective, "Political Science Quarterly" 1979, nr 3
 • Hewlett S.A., The Cruel Dilemmas o f Development: Twentieth Century Brazil, Basic Books, New York 1980
 • Honorè A.M., Ownership, w: Oxford Essays in Jurisprudence, red. A. G. Guest, Oxford University Press 1961, s. 107-147
 • Hoskins L., Eiras A.I., Property Rights. The Key to Economic Growth, w: Index o f Economic Freedom 2002, The Heritage Foundation 2002, s. 40
 • Huntington S., Nelson J., No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries, Cambridge, MA; Harvard University Press 1976
 • Huntington S., The political order in changing societies, Yale University Press, New Haven 1968
 • Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach o średnim poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2008
 • Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M., Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004, "World Bank Policy Research Working Paper" 2005, nr 3630
 • Kaufmann D., Kraay A., Zoido-Lobatón P., Aggregating Governance Indicators, World Bank Policy Research Department Working Paper nr 2195,1999
 • Kaufmann D., Kraay A., Zoido-Lobatón P., Governance Matters II - Updated Indicators for 2000/2001, World Bank Policy Research Working Paper nr 2196, Washington 2002
 • Kaufmann D., Kraay A., Zoido-Lobatón P., Governance Matters, The World Bank, Development Research Group, Macroeconomics and Growth and World Bank Institute, "Policy Research Working Paper" 1999, nr 2196, Washington, s. 2
 • Knack S., Keefer P., Institutions and economic performance: cross country tests using alternative institutional measures, "Economics and Politics" 1995, nr 3
 • Knack S., Keefer P., Why Don't Poor Countries Catch Up? A Cross-National Test o f an Institutional Explanation, University of Maryland, Center for Institutional Reform and the Informal Sector, IRIS Reprint 79, reprinted from "Economic Inquiry" 1997, July, s. 591
 • Krueger A.O., The Political Economy o f the Rent-Seeking Society, "The American Economic Review" 3/1974
 • Kuniński M., O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2006, s. 141
 • Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2005, s. 251
 • Lipset S.M., Some Social Requisites o f Democracy: Economic Development and Political Legitimacy, "American Political Science Review" 1959, nr 53
 • Mauro P., Corruption and Growth, "Quarterly Journal of Economics" 1995, August
 • Milewski J.J., Debata o państwie w początku XXI wieku - refleksje historyka, w: Państwo w świecie współczesnym, red. K. Trzciński, ASPRA-JR Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006
 • Mises L., Human action. A treaties on economics, Fox & Wilkes, Fourth Revisited Edition, San Francisco
 • Mises L., Planowany chaos, Instytut Liberalno-Konserwatywny, Wydawnictwo Dextra, Lublin-Rzeszów 2002
 • North D., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990
 • North D.C., A neoclassical theory o f the state, w: Structure and change in economic history, red. D. C. North, W. W. Norton Company, New York-London 1981
 • North D.C., Structure and Change in Economic History, W. W. Norton & Co, New York 1981
 • O'Driscoll G.P. Jr., Feulner E.J., O'Grady M.A., Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation Washington DC and Dow Jones and Company, Inc., New York 2004, s. 50
 • Olson M., Dictatorship, democracy, and development, "The American Political Science Review" 1993, nr 3, s. 572
 • Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, red. R. E. Goodin, F. Petit, Książka i Wiedza, Warszawa 2002
 • Przeworski A., Limongi F., Political Regimes and Economic Growth, "Journal of Economic Perspectives" 3/1993, s. 54
 • Rodrik D., Growth Strategies, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper 4100, 2003
 • Rodrik D., Institutions for high-quality growth: what they are and how to acquire them, Centre for Economic Policy Research, Discussion Paper 2370, 2000
 • Rodrik D., Subramanian A., Trebbi F., Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Integration and Geography in Economic Development, International Monetary Found, "IMF Working Paper" 2002, nr 189
 • Rodrik D., Where has all the Growth Gone? External Shocks, Social Conflict, and Growth Collapses, "Journal of Economic Growth" 1999, nr. 4(4), s. 385-412
 • Schumpeter J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, Harper and Bros., New York 1942
 • Sirowy L., Inkeles A., The Effects o f Democracy on Economic Growth and Inequality: A Review, "Studies in Comparative International Development" 1990, nr 1
 • Tavares J., Wacziarg R., How democracy affects growth, "European Economic Review" 2001, nr 45, s. 1344
 • Vijayaraghavan M., Ward W.A., Institutions and Economic Growth: Empirical Evidence from a Cross-National Analysis, Clemson University Center for International Trade, CIT Working Paper 001302, 2001, s. 1
 • Williamson J., What Washington Means by Policy Reform, w: Latin American Adjustment. How much has happened?, red. J. Williamson, DC: Institute for International Economics, Washington 1990
 • Wojtyna A., Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa, "Ekonomista" 2001, nr 1
 • Wu W., Davis O.A., The two freedoms, economic growth and development: An empirical study, "Public Choice" 1999, nr 100, s. 40-41
 • Zagóra-Jonszta U., Własność w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej, w: Własność i kontrola w teorii i praktyce, cz. I, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273843

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.