PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 168 Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar | 82--95
Tytuł artykułu

Mierzenie skuteczności współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Measuring the Inter-organizational Collaboration Efficacy in Public Safety Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uzasadnieniem wyboru tematyki mierzenia skuteczności współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym jest konieczność prowadzenia działań w tym obszarze wspólnie przez wiele podmiotów. Na zarządzanie bezpieczeństwem publicznym składa się bowiem suma działań administracji publicznej, wyspecjalizowanych jednostek interwencyjnych, prokuratury, sądów i innych służb. Równie istotne znaczenie mają organizacje pozarządowe, prywatne firmy ochrony osób i mienia, media oraz społeczeństwo i indywidualne osoby. Jednostki te tworzą system zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Mają one zróżnicowaną wewnętrznie strukturę, stanowią podsystemy w omawianym układzie i mogą być analizowane samodzielnie. Co więcej, oddziałują na siebie nawzajem i są powiązane rozlicznymi relacjami. Celem działań w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń, podejmowanie takich przedsięwzięć, których celem jest niedopuszczenie do ich zaistnienia, a w przypadku wystąpienia zagrożenia - ich kontrola, szybka eliminacja, usunięcie skutków i wyciągnięcie wniosków służących korekcie przyszłych przedsięwzięć. Z tego względu podstawą zarządzania bezpieczeństwem publicznym jest skuteczność działań, czyli zgodność wyniku z celem. Każde zagrożenie musi być jak najszybciej rozpoznane i usunięte. Istotne znaczenie mają również walory praktycznego działania i efektywność, jednak priorytet stanowi wynik - szybka i właściwa pomoc. Podobnie w przypadku współpracy międzyorganizacyjnej, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, zasadnicze znaczenie mają rezultaty kooperacji i wspólnych działań. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, celem opracowania jest poznanie istniejących sposobów mierzenia skuteczności współpracy międzyorganizacyjnej oraz zaadaptowanie ich w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to learn ways of measuring the inter-organizational collaboration efficacy and adapting them in public safety management. This paper presents the essence of inter-organizational collaboration in public management, guidelines for control of its performance and its determinants in shaping safety. The proposed method of measuring collaboration efficacy is both, quantitative and qualitative. However, this method is open and indicators can be shaped according to individual needs.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Berlin J.M., Carlström E.D.: Why is Collaboration Minimised at the Accident Scene? A Critical Study of a Hidden Phenomenon. "Disaster Prevention and Management" 2011, Vol. 20/2.
 • Came'n C., Gottfridsson P., Rundh B.: To Trust or Not to Trust? Formal Contracts and the Building of Long-term Relationships. "Management Decision" 2011, Vol. 49, No. 3.
 • Chenhall R., Langfield-Smith K.: Multiple Perspectives of Performance Measures. "European Management Journal" 2007, Vol. 25/4.
 • Cielecki T.: Prewencja kryminalna. Studium z profilaktyki kryminologicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004.
 • Ehrengren L., Hörnsten B.: Performance and Risk Management in Strategic Cooperation: A Comparative Study of Business and Military Sectors. "International Journal of Productivity and Performance Management" 2011, Vol. 60.
 • Findelsen W.: Analiza systemowa - podstawa i metodologia. PWN, Warszawa 1985.
 • Fryer K., Antony J., Ogden S.: Performance Management in the Public Sector. "International Journal of Public Sector Management" 2009, Vol. 22/6.
 • Gorenak I., Gorenak V.: An Assessment of the Cooperation of Governmental Agencies with the Criminal Investigation Department in Criminal Investigations: The Case of Slovenia. "Policing: An International Journal of Police Strategies & Management" 2009, Vol. 32/3.
 • Heimbürger M., Dietrich P.: Identifying the Basis of Collaboration Performance in Facility Service Business. "Facilities" 2012, Vol. 30/11.
 • Kapucu N., Arslan T., Demiroz F.: Collaborative Emergency Management and National Emergency Management Network. "Disaster Prevention and Management" 2010, Vol. 19/4.
 • Kijowski D., Kulesza M., Misiąg W., Prutis S., Stec M., Szlachta J., Zaleski J.: Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia. "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 1-2.
 • Kożuch B.: Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych. Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2011.
 • Kożuch B.: Humanizm organizacyjny w koncepcjach zarządzania publicznego. W: Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania. Red. S. Banaszak, K. Doktor. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2009.
 • Lank E.: Collaborative Advantage. Palgrave Macmillan, New York 2007.
 • Latusek-Jurczak D.: Zarządzanie międzyorganizacyjne. Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Lettieri E., Masella C., Radaelli G.: Disaster Management: Findings FROM a Systematic Review. "Disaster Prevention and Management" 2009, Vol. 18/2.
 • Moynihan D.P.: The Network Governance of Crisis Response: Case Studies of Incident Command Systems. "Journal of Public Administration Research and Theory" 2009, No. 19(4).
 • Pomarańczowa Księga, zarządzanie ryzykiem - zasady i koncepcje. Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości, Crown, Colegate 2004.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) Dz.U. 1998, nr 161, poz. 1108.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym Dz.U. 2001, nr 82 poz. 895.
 • Ryan C., Walsh P.: Collaboration of Public Sector Agencies: Reporting and Accountability Challenges. "International Journal of Public Sector Management" 2004, Vol. 17/7.
 • Schnobrich-Davis J., Terrill W.: Interagency Collaboration: An Administrative and Operational Assessment of the Metro-LEC Approach. "Policing: An International Journal of Police Strategies & Management" 2010, Vol. 33/3.
 • Sienkiewicz P.: Analiza ryzyka w zarządzaniu projektami systemów. "Problemy Techniki Uzbrojenia" 2005, nr 9.
 • Sienkiewicz-Małyjurek K.: Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w samorządzie lokalnym - istota i inicjatywy. Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, nr 1(13).
 • Sienkiewicz-Małyjurek K.: Bezpieczeństwo publiczne - zarys problematyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • Sienkiewicz-Małyjurek K.: Rola samorządów gminnych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego. "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 7-8.
 • Simatupang T.M., Sridharan R.: The Collaboration Index: A Measure for Supply Chain Collaboration. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2005, Vol. 35/1.
 • Sluis A., Cachet L., Ringeling, A.: Results-based Agreements for the Police in the The Netherlands. "Policing: An International Journal of Police Strategies and Management" 2008, Vol. 31/3.
 • Standard zarządzania ryzykiem. Federation of European Risk Management Associations, Brussels 2002.
 • Staniec K., Klimczak K.M.: Panorama ryzyka. W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Red. I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Strużycki M.: Stosunki partnerskie w łańcuchu dystrybucji. W: Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002.
 • Światowiec-Szczepańska J.: Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw, ujęcie modelowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2012.
 • Thomson A.M., Perry J.L., Miller T.K.: Conceptualizing and Measuring Collaboration. "Journal of Public Administration Research and Theory" 2009, 19/1.
 • Tubin D., Levin-Rozalis M.: Interorganizational Cooperation: The Structural Aspect of Nurturing Trust. "International Journal of Public Sector Management" 2008, Vol. 21.
 • Urban A.: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Dz.U. 2008, nr 86, poz. 521.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Dz.U. 1997, nr 123, poz. 779.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1592, ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Dz.U. 2002, nr 19, poz. 185.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591.
 • Winkelen C.: Deriving Value from Inter-organizational Learning Collaborations. "The Learning Organization" 2010, Vol. 17/1.
 • Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową. Red. A. Osierda, B. Wiśniewski. Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko- Biała 2008.
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce. Ministerstwo Finansów RP, Wydawnictwo Bentley Jennison, Warszawa 2004.
 • Zhonghua C., Ye W.: Research Frontiers in Public Sector Performance Measurement. "Physics Procedia" 2012/25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171273857

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.