PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 22 | nr 1 | 133--153
Tytuł artykułu

Strategie rozwoju Polski w latach 1990-2030

Autorzy
Warianty tytułu
Development Strategies in Poland in 1990-2030
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono w historycznym zarysie rozwój myśli strategicznego rozwoju kraju - w okresie stowarzyszeniowym z Unią Europejską (1991-2004), a następnie w trakcie pełnego członkostwa Polski w UE. W pierwszym ujęciu omówiono strategię szokową L. Balcerowicza, "Strategię dla Polski" G. Kołodki oraz Narodową Strategię Integracji w latach 1997-2003. Wskazano też na uchwaloną przez Sejm w 2000 roku "Długookresową strategię trwałego i zrównoważonego rozwoju Polski w perspektywie 2025 roku". W dalszych rozważaniach zaprezentowano treści zawarte w traktacie akcesyjnym do UE i w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004-2006 oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013. W ostatniej części opracowania nawiązano do Strategii "Europa 2020" i w jej kontekście omówiono główne treści i założenia Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020, w tym diagnozę na potrzeby tej strategii oraz obszary strategiczne z uwzględnieniem celów i priorytetów rozwojowych. Nawiązano także do wstępnych założeń strategii rozwoju kraju w perspektywie 2030 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a historical outline of the development of thought of national development strategy - within the EU association period and then with full membership of Poland in EU. The first part describes the shock strategy of L. Balcerowicz, the "Strategy for Poland" of G. Kołodko and the National Strategy for Integration in 1997-2003. On the other hand, the "Long-term Strategy for Sustained and Sustainable Development - Poland 2025" adopted by the Sejm in 2000 was discussed. Further considerations focus on the content of the Treaty of Accession to EU and the National Development Plan for 2004-2006 as well as the National Strategic Reference Framework for 2007-2013. The last part of this article refers to the Strategy "Europe 2020" and within the context thereof, the main points and assumptions of the Mid-term National Development Strategy 2020 were presented including the diagnosis for the purposes of this strategy as well as strategic areas taking into account developmental objectives and priorities. A reference was also made to the preliminary assumptions of the national development strategy in the perspective of 2030. (original abstract)
Rocznik
Tom
22
Numer
Strony
133--153
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Britannica. Edycja polska, t. 41: St-Sz, hasło: Strategia, Kurpisz, Poznań 2004.
 • Balcerowicz L., Reforma gospodarcza. W: K r a w c z y k R. (oprac.), Reforma gospodarcza, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981. ISBN 83-208-0222-9.
 • Polska w Unii Europejskiej. W: Wikipedia: wolna encyklopedia [online, dostęp: 10.03.2013]. Dostępny w Internecie: http://pl. Wikipedia.org./wiki/Polska_w_Unii_Europejskiej.
 • Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. ISBN 978-83-01-14628-3.
 • Wielka Encyklopedia PWN, t. 27, hasło: Transformacja systemowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. ISBN 83-01-1462-2.
 • Balcerowicz L., 800 dni. Szok kontrolowany, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1992. ISBN 83-7066-401-6.
 • Polszakiewicz B., Równoważenie polskiej gospodarki w latach 90. W: D a c h Z. (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków, PTE, Kraków 2002. ISBN 83-908535-4-X.
 • S a d o w s k i Z., Podstawowe założenia strategii rozwoju Polski, "Ekonomista" 1993, nr 2, s. 141-156.
 • Kołodko G ., Strategia dla Polski, "Życie Gospodarcze" 1994, nr 26.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002-2006. ISSN 1506-0632.
 • Polska 2025, "Aura" 2000, nr 10, s. 4-8.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo "Helio", Kraków 2002. ISBN 83-88646-00-1.
 • Siekierski J., Rutkowska M., Zrównoważony rozwój jako koncepcja w naukach ekonomicznych. W: Spychalski G., Malicki M. (red. nauk.), Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 359-368.
 • Blajer P., Ostateczna wersja NPR na lata 2004-2006, "Rzeczpospolita" 2003, nr 28, s. 11.
 • Siekierski J., Zrównoważony rozwój rolnictwa i wsi w świetle Traktatu Akcesyjnego i NPR. W: Rolnictwo i wieś przed i po akcesji Polski do UE, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, Kraków 2010, s. 63-71. ISBN 978-83-60633-36-6.
 • Diagnoza na potrzeby Strategii Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Raport "Polska 2030". Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274027

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.