PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 1 | nr 1 (1) | 9--88
Tytuł artykułu

New institutionalism : a platform for productive integration in social sciences

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
The author formulates a thesis that a new institutionalism (NI) offers a viable platform for integration of various disciplines of social sciences. The thesis is supported by a number of arguments. First, new institutionalism creates a convenient theoretical framework, which facilitates addressing the essential dilemmas in economics, sociology and other disciplines of social sciences. Second, sociologists continuously recall and reinterpret classic social scientists. In that respect NI appears as an useful approach. Third, NI owes its existence to the key debates in social sciences, thus it is also an area suitable for exploring linkages among various related disciplines. Fourth, NI is a broad heuristic framework. Finally, NI contains normative aspects. (abstrakt oryginalny)
EN
The author formulates a thesis that a new institutionalism (NI) offers a viable platform for integration of various disciplines of social sciences. The thesis is supported by a number of arguments. First, new institutionalism creates a convenient theoretical framework, which facilitates addressing the essential dilemmas in economics, sociology and other disciplines of social sciences. Second, sociologists continuously recall and reinterpret classic social scientists. In that respect NI appears as an useful approach. Third, NI owes its existence to the key debates in social sciences, thus it is also an area suitable for exploring linkages among various related disciplines. Fourth, NI is a broad heuristic framework. Finally, NI contains normative aspects. (original abstract)
Rocznik
Tom
1
Numer
Strony
9--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Abbott, A. (2004), Methods of Discovery. Heuristics for the Social Sciences. New York, London: W.W. Norton & Company.
 • Aldridge, A. (2006), Rynek. Transl. by M. Żakowski. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Braudel, F. (2006), Gramatyka cywilizacji. Transl. by H. Igalson-Tygielska. Warszawa: Ofi cyna Naukowa.
 • Chmielewski, P. (1994), 'Nowa analiza instytucjonalna. Logika i podstawowe zasady'. Studia Socjologiczne 3-4: 217-253.
 • Chmielewski, P. (1995), Ludzie i instytucje. Z historii i teorii nowego instytucjonalizmu. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Chmielewski, P. (1995a), 'Mountain Commons in the Tatras (New Institutional Approach)'. Polish Sociological Review 3: 241-261.
 • Chmielewski, P. (1998), 'Homo sociologicus - model a rzeczywistość'. Studia Socjologiczne 3: 69-91.
 • Chmielewski, P. (2005), 'Neoinstytucjonalizm, nowy instytucjonalizm'. Wielka Encyklopedia PWN, tom 31. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN: 290-291.
 • Chmielewski P. (2007), 'Errare humanum est, but Sometimes Costs are Extremely High. Th e Biggest Constructional Catastrophe in Polish History: Th e Collapsed Building in Chorzow-Katowice'. Polish Sociological Review 3(159): 321-339.
 • Chmielewski, P., Kamiński A. (1999), 'Autokracja i liberalna demokracja: dwie strategie konstruowania porządku społecznego', in: Jasińska-Kania A. , Słomczyński, K.M (eds.), Władza i struktura społeczna. Księga dedykowana Włodzimierzowi Wesołowskiemu. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN: 35-49.
 • Chmielewski P., Chmielewska E. (2007a), 'Wesela bezalkoholowe czyli zmiana reguł instytucjonalnych w społeczności lokalnej (przyczynek do "teorii" transformacji)', in: I. Krzemiński, J. Raciborski (eds.), Oswajanie wielkiej zmiany. Instytut Socjologii UW o polskiej transformacji. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN: 495-520.
 • Clark, W. (1998), 'Agents and Structures: Two Views of Preferences, Two Views of Institutions'. International Studies Quarterly, 42: 245-270.
 • Coase, R. (1937), 'Th e Nature of Firm'. Economica 4: 386-405.
 • Coase, R.(1960), 'Th e Problem of Social Cost'. Journal of Law and Economics 3: 1-44.
 • Coleman, J. (1994 [I ed. 1990]), Foundations of Social Th eory. Cambridge, Massachusetts, and London, England: Th e Belknap Press of Harvard University Press.
 • Coleman, J. (1992), 'Rational Choice Th eory', in: Borgatta, E., Borgatta, M. (eds.), Encyclopedia of Sociology, 3: 1619-1624.
 • Coleman, J. (1993), 'Th e Rational Reconstruction of Society' 1992 Presidential Address. American Sociological Review 58 (1): 1-15.
 • Coleman, J. (1994), 'A Rational Choice Perspective on Economic Sociology', in: Smelser, N.J. , Swedberg, R. (eds.), Th e Handbook of Economic Sociology. Princeton: Princeton University Press and New York: Russell Sage Foundation: 166-180.
 • Comte, A. (2006), 'Rozprawa o duchu fi lozofi i pozytywnej', in: Śpiewak, P. (ed), Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN: 3-27.
 • Denzau, A., North, D. (1993), Shared Mental Models: Ideologies and Institutions: 1-42 (Typescript).
 • Durkheim, E. (1968), Zasady metody socjologicznej. Transl. by J. Szacki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Durkheim, E. (1990), Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii. Transl. by A. Zadrożyńska. Warszawa: PWN.
 • Durkheim, E. (1966), Suicide. A Study in Sociology. Transl. by J.A. Splauding, G. Simpson. New York: Th e Free Press.
 • Elster, J. (1994), Th e Cement of Society. A Study of Social Order. New York: Cambridge University Press.
 • Freilich, M. (1972), Th e Meaning of Culture. A Reader in Cultural Anthropology. Lexington, Massachusetts/Toronto: Xerox College Publishing.
 • Gardawski, J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R. (2006), Socjologia gospodarki. Warszawa: Difin.
 • Giddens, A. (2003), Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Transl. by S. Amsterdamski. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Goff man, E. (2006), 'Charakterystyka instytucji totalnych', in: Jasińska-Kania, A., Nijakowski, L., Szacki, J. , Ziołkowski, M. (eds.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar: 316-335.
 • Grafstein, R. (1992), Institutional Realism. Social and Political Constraints on Rational Actors. New Haven and London: Yale University Press.
 • Hall, P., Taylor, R. (2001), 'Political Science and the Th ree New Institutionalisms', in: Sołtan, K., Uslaner, E. , Haufl er, V. (eds.) Institutions and Social Order. Ann Arbor: Th e University of Michigan Press: 15-43.
 • Hałas, E. (2001), Symbole w interakcji. Warszawa: Ofi cyna Naukowa.
 • Smelser, N., Swedberg, R. (eds), (1994) Th e Handbook of Economic Sociology , Princeton, New York: Princeton University Press and Russell Sage Foundation.
 • Hayek, F. (1948), 'Individualism: True and False', in: Individualism and Economic Order. Chicago: Th e University of Chicago Press: 1-32.
 • Hayek, F. (1948a), 'Th e Use of Knowledge in society', in: Individualism and Economic Order. Chicago: Th e University of Chicago Press: 77-91.
 • Hayek, F. (1991), Th e Fatal Conceit. Th e Errors of Socialism. Chicago: Th e University of Chicago Press.
 • Hechter, M. (1987), Principles of Group Solidarity. Berkeley: University of California Press.
 • Hetcher, M, Kanazawa, S. (1997), 'Sociological Rational Choice Th eory'. Annual Review of Sociology 23: 191-214.
 • Immergut, E. (1998), 'Th e Th eoretical Core of the New Institutionalism'. Politics and Society 26 (1): 5-34.
 • Jepperson, R. (1991), 'Institutions, Institutional Eff ects, and Institutionalism', in: Powell, W., DiMaggio, P. (eds.), New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago and London: Th e University of Chicago Press: 143-163.
 • Kamiński, M. (2004), Games Prisoners Play. Th e Tragicomic World of Polish Prison. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
 • Kiser, L., Ostrom E. (1982), 'Th ree Worlds of Action. A Methatheoretical Synthesis of Institutional Approaches', in: Ostrom E. (ed.), Strategies of Political Inquiry.Beverly Hills/ London/New Delhi: Sage Publications: 179-222.
 • Kozielecki, J. (1996), Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wydawnictwo "Żak".
 • Kozielecki, J. (1996a), Człowiek wielowymiarowy. Warszawa: Wydawnictwo "Żak".
 • Koźmiński, A. (2002), 'Socjologia ekonomiczna', in: Encyklopedia socjologii, t. 4, Warszawa: Oficyna Naukowa: 52-69.
 • Kuhn, T. (1968), Struktura rewolucji naukowych. Transl. by H. Ostromęcka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Lalman, D., Oppenheimer J., Swistak P. (1993), 'Formal Rational Choice Th eory: A Cumulative Science of Politics', in: Political Science: Th e State of the Discipline II, Finift er A.W. (ed.). Washington, DC: Th e American Political Science Association: 76-104.
 • Landes, D. (2000), Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy. Transl. by H. Jankowska. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A.
 • Lavoie, D. (1991), 'Th e Discovery and Interpretation of Profi t Opportunities: Culture and the Kirznerian Entrepreneur', in: Th e Culture of Entrepreneurship, Berger B. (ed.). San Francisco, California: ICS PRESS: 33-51.
 • Levitt, S., Dubner S. (2006), Freakonomia. Świat od podszewki. Transl. by A. Sobolewska. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 • Lindenberg, S. (1990), 'Homo Socio-oeconomicus: Th e Emergence of a General Model of Man in the Social Sciences', Journal of Institutional and Th eoretical Economics 146: 727-748.
 • Lindenberg, S. (1985), 'An Assessment of the New Political Economy: Its Potential for the Social Sciences and for Sociology in Particular', in: Collins R. (ed.) Sociological Th eory. A Semi-Annual Journal of the American Sociological Association, 3 (1): 99-113.
 • Lissowski, G. (2002), 'Teoria racjonalnego wyboru', in: Encyklopedia socjologii, t. 4. Warszawa: Ofi cyna Naukowa: 194-198.
 • Łukaszewski, W. (2006), 'Psychologiczne koncepcje człowieka', in: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, in: Strelau, J. (ed.), Podstawy psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: 67-92.
 • Malinowski, B. (2001), Wolność i cywilizacja. Transl. by J. Mucha, J. Obrębski. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • March, J., Olsen J. (1989), Rediscovering Institutions. Th e Organizational Basis of Politics. New York: Th e Free Press.
 • Mayr, E. (2002), To jest biologia. Nauka o świecie ożywionym. Transl. by J. Szacki. Warszawa: Proszyński i S-ka.
 • Merton, R. (1998), 'Foreword', in: Brinton, M.C., Nee V. (eds.), Th e New Institutionalism in Sociology. New York: Russell Sage Foundation: XI-XII.
 • von Mises, L. (1966), Human Action: A Treatise on Economics. Chicago: Henry Regnery.
 • Morawski, W. (2001), Socjologia ekonomiczna. Problemy. Teoria. Empiria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Morawski, W. (1998), Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Munch, R. (1994), Sociological Th eory. Vol. 1-3. Chicago: Nelson-Hall Publishers.
 • Nee, V. (1998), 'Sources of the New Institutionalism', in: Brinton, M.C., Nee, V. (eds.), Th e New Institutionalism in Sociology. New York: Russell Sage Foundation: 1-16.
 • North, D. (1981), Structure and Change in Economic History. New York: Norton.
 • North, D. (1995), Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press [1st edition 1990].
 • North, D. (2002), 'Understanding Economic Change and Economic Growth". Distinguished Lectures Series 7. Warsaw: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management.
 • North, D. (2005), Understanding the Process of Economic Change. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
 • North, D. (2005), Understanding the Process of Economic Change. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
 • Ochocki, A. (2001), Filozofi a i burze dziejowe. Warszawa: Fundacja Aletheia. Olson, M. (1982), Th e Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagfl ation, and Social Rigidities. New Haven, London: Yale University Press.
 • Olson, M. (1993), 'Dictatorship, Democracy and Development'. American Political Science Review 87 (3): 567-576.
 • Olson, M. (1995), Th e Logic of Collective Action. Public Goods and the Th eory of Groups. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press [1st edition 1965].
 • Olson, M. (2000), Power and Prosperity. Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships. New York: Basic Books.
 • Ostrom, E. (1991), Governing the Commons. Th e Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ostrom, E. (1998), 'A Behavioral Approach to the Rational Choice Th eory of Collective Action. Presidential Address, American Political Science Association, 1997'. American Political Science Review 92 (1): 1-22.
 • Ostrom, E. (2005), Understanding Institutional Diversity. Princeton, Oxford: Princeton University Press.
 • Ostrom, E., Gardner, R., Walker, J. (1994), Rules, Games, and Common-Pool Resources. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Ostrom, V. (1989), Th e Intellectual Crisis in American Public Administration. Tuscaloosa, London: Th e University of Alabama Press.
 • Ostrom, V. (1994), Federalizm amerykański. Tworzenie społeczeństwa samorządnego. Transl. by. J. Kubicka-Daab, M. Korzycka-Iwanow. Warszawa, Olsztyn: Polskie Towarzystwo Psychologiczne - Pracownia Wydawnicza.
 • Ostrom, V. (1997), Th e Meaning of Democracy and the Vulnerability of Democracies. A Response to Tocqueville's Challange. Ann Arbor: Th e University of Michigan Press.
 • Peters, B. (1999), Institutional Th eory in Political Science. Th e 'New Institutionalism'. London-New York: Pinter.
 • Popper, K. (1976), Unended Quest. An Intellectual Autobiography. La Salle, Illinois: Open Court.
 • Popper, K. (1984), Th e Open Society and its Enemies. Vol. II Th e High Tide of Prophecy: Hegel, Marx, and Aft ermath. London, Melbourne and Henley: Routledge & Kegan Paul.
 • Popper, K. (1994), Th e Myth of the Framework. In Defence of Science and Rationality. London & New York: Routledge.
 • Tyszka ,T. (ed.), (2004) Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Ritzer, G. (2000), Sociological Th eory. New York: McGraw-Hill Companies House, Inc.
 • Ritzer, G., Gindoff P. (1992), 'Methodological Relationism: Lessons for and from SocialPsychology', Social Psychology Quarterly 55 (2): 128-140.
 • Sartori, G. (2007), Homo videns. Telewizja i postmyślenie. Transl. by J. Uszyński. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Scott, W. (1995), Institutions and Organizations. Th ousend Oaks, London, New Delhi: SAGE Publictations.
 • Simon, H. (1976), Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych. Transl. by K. Poznański. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Simon, H. (1985), 'Human Nature in Politics: Th e Dialogue of Psychology with Political Science'. Th e American Political Science Review 79: 293-304.
 • Simon, H. (1992), Reason in Human Aff airs. Stanford: Stanford University Press.
 • Smelser, N., Swedberg, R. (1994), 'Th e Sociological Perspective on the Economy', in: Smelser, N., Swedberg, R. (eds.), Th e Handbook of Economic Sociology. Princeton, N. J. and New York: Princeton University Press and Russell Sage Foundation: 3-26.
 • Smelser, N. (1963), Th e Sociology of Economic Life. Englewood Cliff s, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • Swedberg, R. (1996), 'Introduction', in: Swedberg, R. (ed.), Economic Sociology. The International Library of Critical Writings in Sociology. Cheltenham, UK and Brookfi eld, US: An Elgar Reference Collection: IX-XV.
 • Szacki, J. (2002), Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Szacki, J. (1998), 'Filozofi a', in: Encyklopedia socjologii, t. 1. Warszawa: Ofi cyna Naukowa: 219-226.
 • Szacki, J. (1991), 'Refl eksje nad historią socjologii', in: Dylematy historiografi i idei oraz inne szkice i studia. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN: 20-37.
 • Szacki, J. (1991a), 'Typy autorytetu w naukach społecznych', in: Dylematy historiografi i idei oraz inne szkice i studia. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN: IX-XV.
 • Sztompka, P. (1985), 'Teoria socjologiczna końca XX wieku. Wstęp do wydania polskiego', in:Turner, J. Struktura teorii socjologicznej. Transl. by J. Szmatka. Warszawa: PWN: 9-53.
 • Sztompka, P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Krakow: Wyd. Znak.
 • Sztompka, P. (1994), Th e Sociology of Social Change. Oxford UK & Camridge USA: Blackwell
 • Tallman, I., Gray, L. (1990), 'Choices, Decisions, and Problem-Solving', Annual Review of Sociology 16: 405-433.
 • Th elen, K., Steinmo, S. (1995), 'Historical institutionalism in comparative politics', in: Steinmo, S., Th elen, K., Longstreth, F. (eds.), Structuring politics. Historical institutionalism in comparative analysis. Cambridge: Cambridge University Press: 1-32.
 • Th ompson, G., Frances J., Levačić R., Michell J. (eds.), (1994), Markets, Hierarchies and Networks. Th e Coordination of Social Life. London/Th ousand Oaks/New Delhi: SAGE Publications.
 • Toynbee, A. (2000), Studium historii. Transl. by J. Marzęcki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Turner, J. (2004), Struktura teorii socjologicznych. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Williamson, O. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York: Free Press.
 • Williamson, O. (1985), Th e Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, RelationalContracting. New York: Th e Free Press
 • Współczesne teorie socjologiczne (2006), Jasińska-Kania, A.,Nijakowski, L., Szacki, J., Ziołkowski, M. (eds.), t. 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Ziołkowski, M. (2006), 'Teoria socjologiczna początku XXI wieku', in: Jasińska-Kania, A.,Nijakowski, L., Szacki, J., Ziołkowski, M. (eds.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar: 15-32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.