PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Problemy społeczno-ekonomiczne w uwarunkowaniach ryzyka i statystycznej nieokreśloności | 299--307
Tytuł artykułu

Wykorzystanie opcji realnych w decyzjach rozwojowych regionu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono zarys metody wyceny sytuacji opcyjnych występujących w trakcie życia projektów służących rozwojowi regionalnemu. Proponowana metoda uwzględnia zależność projektu od czynników nie tylko ekonomicznych, ale także społecznych. Bazuje ona na drzewach dwumianowych oraz zasadach wielokryterialnego programowania dynamicznego. Jej wykorzystanie powinno pozwolić nie tylko na podjęcie właściwej decyzji co do wyboru projektu rozwojowego, ale także wspomóc podejmowanie decyzji w trakcie realizacji kolejnych etapów, w zależności od zmiennej sytuacji środowiskowej, ekonomicznej i społecznej.(fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Cox J.C., Ross S.A., Rubinstein M.: Option Pricing: A Simplified Approach. "Journal of Financial Economics" 1979, Vol. 7
 • Decyzja Komisji z dnia 31 października 2006 r. określająca wykaz regionów i obszarów kwalifikujących się w latach 2007-2013 do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach współpracy transgranicznej i transnarodowej będących częściami składowymi celu Europejska współpraca terytorialna (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5144). Dz.U. L 312 z 11.11.2006.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B.: Strategie rozwoju regionalnego województw. Próba oceny "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 1 (5)
 • Guthrie G.: Real Options in Theory and Practice. Oxford University Press, Oxford 2009
 • Klamut M.: Konwergencja makroekonomiczna i jej konsekwencje dla równoważenia rozwoju regionów Europy oraz Polski. W: Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1999
 • Klasik A., Kuźnik F.: Konkurencyjny rozwój regionów w przestrzeni europejskiej. W: Konkurencyjność miast i regionów. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999
 • Myers S.C.: Determinants of Corporate Borrowing. "Journal of Financial Economics" 1977, Vol. 5, No. 2
 • Myers S.C.: Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions-Implications for Capital Budgeting. "The Journal of Finance" 1974, Vol. 29, No. 1
 • Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. KE, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2004
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013. Katowice, 2003
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Katowice, 2007
 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999
 • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999
 • Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT)
 • Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). Dz.U. L 154 z 21.6.2003
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 31/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). Dz. Urz. UE L 13 z 18.01.2011
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dz.U. L 371 z 27.12.2006
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Dz.U. L 210 z 31.7.2006
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody. Dz.U. L 348 z 24.12.2008
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). Dz. U.2007, nr 214, poz. 1573
 • Rudny W.: Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009
 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015. Katowice, 2000
 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020. Katowice, 2005
 • Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Załącznik nr 6 Kryteria wyboru projektów. Katowice 2009
 • Szymla Z.: Podstawy badań rozwoju regionalnego. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Bochnia 2005, nr 3
 • Targiel K.: Wykorzystanie opcji realnych w projektach wieloetapowych. W: Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. Red. J. Pyka. Akademia Ekonomiczna, Katowice, 2010
 • Trigeorgis L.: Real Options and Interactions with Financial Flexibility. "Financial Management" 1993, Vol. 22, No. 3
 • Trzaskalik T.: Multiobjective Analysis in Dynamie Environment. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1998
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274113

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.