PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 73--97
Tytuł artykułu

Różnice i modyfikacje sposobu elekcji prezydenta w wybranych państwach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej

Warianty tytułu
Differences and modifications of the method of presidential elections method in selected countries of Central, Eastern and Southern Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadnicza różnica dotycząca sposobu elekcji głowy państwa sprowadza się do dokonania przez ustrojodawcę wyboru między bezpośrednim a pośrednim trybem wyborów. Obydwa praktykowane są we współczesnych państwach, zaś koncentrując uwagę tylko na Europie, należy stwierdzić, iż pośrednie wybory prezydenckie są jedynie nieznacznie rzadziej stosowane niż wybory bezpośrednie. Świadczy o tym fakt, że pierwszy z wymienionych trybów znajduje zastosowanie w 13, zaś drugi w 19 państwach Europy. Przyjęcie konkretnego sposobu wyboru prezydenta nie oznaczało nigdy w państwach demokratycznych całkowitej unifikacji kolejnych czynności, których ostatecznym efektem ma być wyłonienie głowy państwa. Fakt występowania różnic w tej materii niewątpliwie skłania do prowadzenia studiów komparatystycznych nad prawem wyborczym. Podejmując je, należy wziąć pod uwagę nie tylko treści nowo wprowadzanych rozwiązań, ale przede wszystkim przyczyny nowelizacji odpowiednich przepisów konstytucji i ordynacji wyborczych. Przyjmując, że powody takich działań podyktowane są przede wszystkim zmieniającymi się w czasie interesami poszczególnych partii politycznych (nie zawsze są to interesy par- tykularne), można dojść do wniosku, iż kwestia modernizacji m.in. prawa wyborczego na urząd prezydenta pozostaje niezmiennie aktualna. (fragment tekstu)
EN
The institution of president as a head of state has been a permanent feature in the countries of Central, Eastern and Southern Europe for more than twenty years. This fact does not mean that the institution of a head of state has become static and non-evolving. On the contrary, it has changed substantially. These changes are particularly visible in countries that have gone through system change. During therestitution of presidency the expectation of the society and the political class towards the head of state varied and were accompanied by serious political and law problems. One of most important of them was the method of presidential election. Most of the states analyzed have decided to introduce direct presidential elections to stress the democratic nature of that institution. That decision was coherent with the expectations of the societies. The other method of presidential elections, that is indirect elections, was introduced in the Czech Republic and Hungary, and from the beginning it has been considered satisfying, particularly by the politicians. What is more important, particularly in all the analyzed countries of Central, Eastern and Southern Europe which introduced indirect presidential elections, that method is still evolving. The aim of that evolution is enhancement of the method, and enhancement accompanies the process of evolution and modernization of the institution of head of state. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • 18 osób kandyduje w wyborach prezydenckich w Bułgarii, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/18_osob_kandyduje_w_wyborach_prezydenckich_w_bulgarii_212323.html (dostęp: 1 października 2011 r).
 • Art. 11 § 2 pkt. 1 i 2, ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., Kodeks wyborczy, Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 112 - tekst ujednolicony.
 • Art. 12, Zakon o volitvah predsednika republike, Ur.l. RS, št. 39/1992.
 • Art. 29 ust. 7, Ustawa konstytucyjna o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 1992 r., nr 84, poz. 426.
 • Bokszczanin I., Prezydent Republiki Włoskiej, w: Prezydent w państwach współczesnych: modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 738 i n.
 • Borkowski T., System rządów w nowej Konstytucji, "Państwo i Prawo" 1997, z. 11-12, s. 81.
 • Czechy -petycja - wybory prezydenckie, http://stooq.hu/n/?f=519334 (dostęp: 4 października 2011 r.).
 • Dz.U. z 1990 r. nr 67, poz. 397.
 • Dz.U. z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późn. zm.
 • Election law of BiH, "Offcial Gazette of BiH", 23/01, 7/02, 9/09, 20/02, 25/02 (Correction), 25/02,4/04, 20/04, 25/05, 77/05, 11/06, 33/08, 37/08, http://www.izbori.ba/documents/ENG/Law/BH_Election_Law.pdf (dostęp: 1 października 2011 r.).
 • European Commission for Democracy through Law, Opinion on the new Constitution of Hungary, http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD%282011%29016-e.pdf (dostęp: 4 października 2011 r.).
 • Filip J., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Czechach, w: Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S i R. Grabowscy, Wolters Kluwer Polska 2007, s. 219.
 • Frankiewicz A., Prawo wyborcze do prezydencji w Bośni i Hercegowinie, w: Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S i R. Grabowscy, Wolters Kluwer Polska 2007, s. 43.
 • Górecki D., Ewolucja przepisów dotyczących trybu wyboru prezydenta w polskim prawie konstytucyjnym, "Przegląd Sejmowy" 2006, nr 2(14), s. 15.
 • http://www.electionguide.org/results.php?ID=1057 (dostęp: 1 października 2011 r.).
 • http://www.electionguide.org/results.php?ID=1403 (1 października 2011 r.).
 • http://www.electionguide.org/results.php?ID=966 (dostęp: 1 października 2011r.).
 • http://www.electionguide.org/searchresults.php?type=1&country=242&search_year=any&submitted=1&submit.x=48&submit.y=18 - 1 października 2011 r.
 • http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=474-14 (dostęp: 1października 2011 r.).
 • https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ro.html (dostęp: 1 października 2011 r.).
 • Karp J., Grzybowski M., System konstytucyjny Chorwacji, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2007, s. 36.
 • Karp J., Grzybowski M., System konstytucyjny Bułgarii, Wydawnictwa Sejmowe, Warszawa 2002, s. 48.
 • Kodeks wyborczy (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.).
 • Konstytucja Republiki Czeskiej, przeł. M. Kruk, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1994.
 • Magyar Közlöny z 25 kwietnia 2011 r. Nr 43, s. 10656.
 • Morawiec R., Wybory prezydenckie w Republice Czeskiej - konsekwencje dla czeskiej polityki zagranicznej, "Biuletyn PISM" 2003, nr 12(116), s. 755.
 • Pytlik B. , Naczelne organy władzy w projektach Konstytucji III Rzeczypospolitej Polskiej: struktura i odnawianie składu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 44.
 • Pytlik B., Wybory prezydenckie w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2009-2010, "Rocznik Nauk Politycznych" 2011, nr 1(14), s. 31 i nast.
 • Pytlik B., Prezydent Ukrainy, w: Prezydent w państwach współczesnych: modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 676.
 • Rakowska A., Skotnicki K., Zmiany w prawie wyborczym wprowadzone przez Kodeks wyborczy, "Przegląd Sejmowy" 2011, nr 4(105), s. 16 i nast.
 • Sadecki A. , Gniazdowski M., Konstytucja nowych Węgier - implikacje krajowe i regionalne, "Komentarze OSW" 2011, nr 60, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2011-07-29/konstytucja-nowych-wegier-implikacje-krajowe-i-regionalne (dostęp: 4 października 2011 r. r.).
 • Uziębło P., Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Bułgarii, w: Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S i R. Grabowscy, Wolters Kluwer Polska 2007, s. 55.
 • Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, Sněmovní tisk 415.
 • Winczorek P., Wybór prezydenta w innych rękach, "Rzeczpospolita" 2009, 22 października.
 • Zakon o izboru predsednika republike, http://www.skupstinskamreza.rs/portal/attachments (dostęp:1 października 2011 r.).
 • Zieliński J., Prezydent w państwach współczesnych: modernizacja instytucji, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009 , s. 175 i nast.
 • Zubik M., Projekt o zmianie Konstytucji RP posłów KP PO (druk nr 2989, Sejm VI kadencji), "Przegląd Sejmowy" 2011, nr 3(104), s. 25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274173

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.