PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 99 | z. 3 | 7--20
Tytuł artykułu

Humans, as Factor of Competitiveness

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ludzie jako czynnik konkurencyjności
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W dzisiejszych czasach ważną kwestią jest ustalenie co sprawia, że społeczeństwo, gospodarka lub region potrafi poradzić sobie z konkurencją w zglobalizowanym świecie. Badaniami zostały objęte aspekty relacji i inherentności zasobów ludzkich oraz konkurencyjność w Republice Czeskiej, Polsce, na Słowacji i na Węgrzech. Obecnie pojęcia "gospodarka oparta na wiedzy" i "gospodarka wiedzy" są coraz częściej używane i podkreślają znaczenie kapitału ludzkiego w procesie rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Jednym z priorytetów ustalonych w strategii "Europa 2020" jest inteligentny rozwój, który oznacza budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacjach. Doskonalenie zasobów ludzkich jest określane jako czynnik stymulowania rozwoju regionalnego. Tworzenie wyższej wartości dodanej jest możliwe przez poprawę potencjału kapitału ludzkiego. Rozwój badań, zwiększenie aktywnego udziału w tworzeniu innowacji może być realizowane wyłącznie na podstawie wysokiego poziomu szkolnictwa wyższego i kształcenia naukowego. Na podstawie powyższych informacji autorzy uważają, że należy przeanalizować zależność pomiędzy regionalną karencyjnością a poziomem kapitału ludzkiego, a także zweryfikować czy zasoby ludzkie na poziomie regionalnym mogą być czynnikami konkurencyjności w regionie. (abstrakt oryginalny)
EN
In our research we study the relationship and inherency of human resources and competitiveness in the regions of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. At present, "knowledge based economy", "economy of knowledge" are more and more frequently used concepts which emphasize the importance of human capital in the process of the development of the society and the economy. The "Europe 2020" strategy, accepted in spring 2010, also focuses on "keeping economic power of the community determining 500 million people's life in competition" [European Committee 2010]. One of the priorities in the strategy is intelligent growth, which means the establishment of a society based on knowledge and innovation. However, building up a knowledge based society is only possible with a healthy and educated population. Improvement of human resources is a definite factor of establishing regional development. The created added value can be higher, if the potential of human capital is higher as well. One of the main goals of our research is to organize indicators which define human development into principal components, to create clusters from the regions of the V4 countries according to the principal components, and to uncover the differences between the clusters. Furthermore, we aimed to explore the connection between the level of development and competitiveness - defined by the principal components - of the human resources of a region. (original abstract)
Rocznik
Tom
99
Numer
Strony
7--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szent István University, Gödöllő, Hungary
autor
 • Szent István University, Gödöllő, Hungary
autor
 • Szent István University, Gödöllő, Hungary
Bibliografia
 • Barro R.J.,Sala-i-Martin X. 1992: Convergence. "Journal of Political Economy", April, p. 107-182.
 • Becker G. 1962: Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, "The Journal of Political Economy", Vol. 70, p. 9-49.
 • Boulding, K. E. 1956: The image: knowledge in life and society, Ann Arbor, University of Michigan Press. 175p.
 • Chikán A. 2006: Bevezetés a vállalatgazdaságtanba, AULA , p. 318
 • Denison E.F. 1962: The Sources of Economic Growth in the United States & the Alternatives Before us, New York, p. 297.
 • Európai Bizottság. 2010: EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája (COM /2010/2020 végleges), Brüsszel, http://eur-lex.europa.eu (letöltés ideje:2012.06.10.).
 • Friedman M. l986: Infláció, munkanélküliség, monetarizmus, K. J. K., Bp. p. 84.
 • Friedman T. 2006: És mÈgis lapos a föld. HVG könyvek, p. 526.
 • Garai L. 1998: Emberi potenciál mint tőke. Bevezetés a gazdaságpszichológiába, Bp., Aula Kiadó, p. 278.
 • Gazdag L. 2002: A hiányzóegyenlet problémája. Milton Friedman Keynes kritikája, Keynes-galaxis, Friedman-galaxis. Pénzügyi Szemle 10, szám, p. 960-981.
 • Káposzta J, Nagy H, Villányi L. 2008: Enlargement processes in the Europoean Union and the sustainability indicators of Bulgaria and Romania, [in] Economics of Sustainable Agriculture I-II, (eds.) Szűcs István, Zsarnóczai J Sándor, Molnár József, Benet Iván, Szabó Gábor, Szabó Lajos, Villányi László, Hajós László, Lehota József, Farkasné Fekete Mária, Kanizsay Endre, Khaled Karim, Mrs Mária Kadlecíková, Magdalena Hrabankova, Alvaro Standardi, Francis Nwonwu, Carlos Noéme, Scientific Book Series, Gödöllő: Szent István University, p. 79-103.
 • Lucas R.E. 1988: On the Mechanism of Economic Development, "Journal of the Monetary Economic"s, North-Holland, p. 3-42, http://www.parisschoolofeconomics.eu/docs/darcillonthibault/lucasmechanicseconomicgrowth.pdf (letöltés ideje:2012.06.01).
 • Mankiw G, .Romer D., Weil, D.N. 1990: A Contribution to the Empirics of Economic Growth, NBER Working Papers, p. 407-437, http://www.econ.cam.ac.uk/faculty/cavalcanti/MRW 92. pdf (letöltés ideje:2012.07.10.).
 • Nagy H., Káposzta J. 2010: Social and regional aspects of the structural and Cohesion Founds in the new EU member states between 2007-2013, [in] Economics, Social Policy and Citizenship in the European Union - Evidence of V4 Countries and Perspectives for Ukraine, (ed.) Peter Bielik, Nitra, Slovak University of Agriculture, Faculty of European Studies and Regional Development, p. 148-167.
 • Obádovics C. 2004: A vidéki munkanélküliség térségi eloszlásának elemzése. Doktori (Ph.D.) értekezés, Gödöllő, p. 156.
 • Péter G. 2009: Az emberi tudás szerepe az intenzív gazdasági fejlődésben, Közgazdás Fórum 2008-09. évf., p. 3-15, http://epa.oszk.hu/00300/00315/00072/pdf/EPA 00315_Kozgazdasz_Forum_2008_09.pdf (letöltés ideje:2012.06.12.).
 • Rechnitzer J. 2008: A regionális fejlődés erőforrásainak átrendeződése, új súlypont: a tudás, Lengyel I., Lukovics M. (eds.), Kérdőjelek a régiók gazdasági fejlődésében. JATEP ress, Szeged, 13-25.
 • Romer P. 1986: Increasing Returns and Long-Run Growth. "Journal of Political Economy", p. 1002-1037, http://teaching.ust.hk/~econ343/PAPERS /Paul%20RomerIncreasing%20Returns%20and%20Long%20Run%20Growth. pdf (letöltés ideje:2012.08.09).
 • Romer, P. 1994: The Origins of Endogenous Growth, "Journal of Political Prospective", No. 8, Winter, p. 3-22.
 • Sajtos L., Mitev A. 2007: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv, Alinea Kiadó, Budapest, 4, p. 02.
 • Schumpeter J. A. 1911: A gazdasági fejlődés elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1980.
 • Solow R.M. 1956: A Contribution to the Theory of Economic Growsth, "Quarterly Journal Economics", (70) February, p. 65-94, http://faculty.lebow.drexel.edu/LainczC/cal38/Growth/Solow_1956.pszf. (letöltés ideje:2012.08.09).
 • Swan T.W. 1956: Economic Growth and Capital Acumulation, "Economic Record", No. 32, Nov. 1956, p. 334-361, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x/pszf. (letöltés ideje: 2012.08.09).
 • Széchenyi I. 1830: Hitel, Budapest, http://mek.oszk.hu/06100/06132 (letöltés ideje: 2012.08.09).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274187

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.