PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 99--127
Tytuł artykułu

Państwo we współczesnej gospodarce światowej. Wybrane zagadnienia

Warianty tytułu
The State in Contemporary Global Economy - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Państwo jest podstawowym podmiotem stosunków międzynarodowych i odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu relacji oraz powiązań gospodarczych w skali globalnej. Przed kryzysem ekonomicznym 2007+ przez kilka dekad dominowała doktryna głosząca kres pozycji i znaczenia państwa w gospodarce zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym. To rynek i jego mechanizm miał być optymalnym instrumentem przywracania oraz utrzymywania równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Wierzono, że rynki zdolne są do samoregulacji, że są stabilne, trwałe i że zawsze można na nich polegać. Natomiast państwo i jego instytucje postrzegane były jako czynniki ograniczające działanie mechanizmu rynkowego, jak również utrudniające działanie pozapaństwowych podmiotów w gospodarce światowej. Argumentowano, że nadmiar regulacji jest powodem zaburzeń i kryzysów w gospodarce, a wprowadzanie kolejnych może jedynie spowodować, że następne kryzysy będą jeszcze groźniejsze. (fragment tekstu)
EN
The 2007+ financial crisis and the depression in real sphere of many economies important for the world economy has led to many initiatives directed against the negative effects of the crisis. The state and its institutions played the most important role in anti-crisis actions. At the beginning states concentrated on fiscal and monetary policy measures aiming to help national economic subjects. In other words, the challenges of early 21st century changed common opinion on the position and the importance of the modern state. Quickly, however, it has become clear that such help is not sufficient. The advanced level of international cooperation and interdependence between micro- and macroeconomic subjects have led to the situation in which single states could not take effective action against crisis phenomena that were not only initiated in their economies but also imported. In such conditions we can observe the emergence of new international initiatives such as G20, Financial Stability Council, the new European Financial Supervision Sys- tem or European instruments for financial stability, including the fiscal pact, which was preliminary agreed on during the December summit of the European Coucil. All those actions are, unfortunately, designed as short-term and emergency measures. They do not aim for longer time frame. There is no debate on doctrinal foundations of the contemporary global economy. The actions described in this text also fit into that pattern, as they are only an attempt at addressing the problems and not an initiative which has pre-dated the contemporary crisis phenomena. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • "Gazeta Wyborcza" 2011, 12 września, s. 24-25.
 • Gradziuk A., Koczor M., Wyniki szczytu G20 w Toronto, "Biuletyn PISM" 2010, nr 100 (708).
 • Gradziuk A., Plan G20 ożywienia i reform gospodarki światowej, "Biuletyn PISM" 2009, nr 19(551).
 • Grecki pożar zduszony, ale jeszcze nie ugaszony, "Gazeta Wyborcza" 2011, 22 lipca, s. 20.
 • OECD, Economic Outlook, June 2009, no. 85, s. 9.
 • Rada Europejska, 16-17 grudnia 2010 r., Konkluzje. EUCO 30/1/10 REV 1, s. 8-9.
 • Rada Europejska, 24-25 marca 2011 r., Konkluzje. EUCO 10/1/11, s. 21.
 • Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD)).
 • Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro (COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD)).
 • Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro (COM(2010)0525 - C7-0299/2010- 2010/0279(COD)).
 • Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania (COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD)).
 • Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (COM(2010)0522 - C7-0396/2010- 2010/0276(CNS)).
 • Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wymogów dotyczących ram budżetowych w państwach członkowskich (COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE)).
 • Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, przeł. R. Mitoraj, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 40-42.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE, art. 7.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji2009/79/WE, art. 7.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE, art. 7.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1092/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, art. 3 ust 1.
 • World Economic and Financial Surveys IMF, World Economic Outlook: crisis and recovery, April 2009, s. 10.
 • World Economic and Financial Surveys IMF, World Economic Outlook: slowing growth, rising risks, September 2011.
 • www.g20.org (dostęp: 25 sierpnia 2011 r.).
 • www.knf.gov.pl (dostęp: 24 sierpnia 2011 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274215

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.