PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Systemy gospodarcze : zagadnienia teoretyczne | 139--156
Tytuł artykułu

Systemy gospodarcze - konwergencja czy dywergencja?

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na system gospodarczy - jak stwierdziliśmy wcześniej - wpływa wiele czynników, które powodują, że gospodarki krajowe (interesuje nas tutaj tylko ten rodzaj systemu gospodarczego) ewoluują. Główne determinanty ich zmian to: czynniki społeczno-kulturowe, rozwój postępu naukowo-technicznego, rola państwa w gospodarce, a także międzynarodowa integracja i globalizacja. Te dwa ostatnie są traktowane jako główne procesy społeczno-gospodarcze przełomu XX/XXI wieku w gospodarce światowej. Ze względu na ich rangę w dalszej części zajmiemy się tylko tymi czynnikami. Interesować nas będzie, jaki jest ich wpływ na krajowy system gospodarczy (KSG), a dokładnie, czy integracja i globalizacja przyczyniają się do konwergencji (ujednolicenia), czy też dywergencji (zróżnicowania) systemów gospodarczych w skali makro (KSG). W tym miejscu należy dodać, źe przedmiotem rozważań w niniejszym rozdziale będzie konwergencja (dywergencja) w sferze regulacyjnej, a nie w sferze realnej (wyrównywanie się poziomu dochodów, cen, zmniejszanie różnic regionalnych itp.).(fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Lis S., Miklaszewski S.: Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracyjnych. PAN, Oddział w Krakowie, Wydawnictwo i drukarnia "Secesja", Kraków 1993
 • Molle W.: Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1995
 • Kamecki Z.: Pojęcie i typy integracji gospodarczej. "Ekonomista" 1967, nr 1
 • Nowak Z.: Procesy dezintegracji i integracji ekonomicznej we współczesnym kapitalizmie. Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań 1973
 • Jantoń-Drozdowska E.: Regionalna integracja gospodarcza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1998
 • Machlup F.: Integracja gospodarcza - narodziny i rozwój idei. PWN, Warszawa 1986
 • Europejska integracja gospodarcza - w kierunku jednolitego systemu gospodarczego. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 1999
 • Towards an East Asian Community: Region of Peace, Prosperity and Progress. East Asia Vision Group Report, 2001
 • Achievements of the GCC. On the occasion of the 25th Anniversary of the Establishment the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. www.gcc-sg.org
 • Morawski W.: Socjologia ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 • Ohmae K.: The Borderless Word. Power and Strategy in the Interlinked Economy. Harper Perennial, New York 1991
 • Fukuyama F.: Koniec historii. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996
 • Gray J.: Od wielkiej transformacji do światowego wolnego rynku. W: Po liberalizmie. Fundacja Aletheja, Warszawa 2001
 • Global Politics. Red. A. McGrew. Polity Press, Cambridge 1992
 • Problemy i kontrowersje wokół globalizacji. Red. E. Okoń-Horodyńska. Katowice 2003
 • Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 • Kołodko G.W.: Globalizacja a odrabianie zaległości rozwojowych. W: Globalizacja, marginalizacja, rozwój. Red. G.W. Kołodko. Wydawnictwo WSZiP im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003
 • Flejterski S., Wahl P.T.: Ekonomia globalna. Synteza. Difin, Warszawa 2003
 • Szymański W.: Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia. Difin, Warszawa 2002
 • Luttwak E.-. Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000
 • Mead W.R.: Dzieci Thatcher i Reagana. "Wprost" z 27.03.2005
 • Scholte J.A.: Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie. Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec 2006
 • Soros G.: Kryzys światowego kapitalizmu. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 1999
 • Thurow L.C.: Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999
 • Stiglitz J.E.: Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 • Ohmae K.: Triada Power. The Free Press, New York 1985. Oksfordzki słownik filozoficzny. Red. J. Woleński. Książka i Wiedza, Warszawa 2004
 • Morawski W.: Socjologia ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 • Kowalik T.: Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych. Fundacja Innowacja, Warszawa 2005
 • National Diversity and Global Capitalism. Red. S. Berger, R. Dore. Cornell University Press, Ithaca-London 1996
 • Ohmae K.: The End of the Nation State. The Rise of the Regional Economies. New York 1995
 • Bauman Z.: Globalizacja. PIW, Warszawa 2000
 • Problemy i kontrowersje wokół globalizacji. Red. E. Okoń-Horodyńska. Katowice 2003
 • Kowalik T.: Systemowa różnorodność w warunkach globalizacji i integracji. W: Globalizacja, marginalizacja, rozwój. Red. G.W. Kołodko. Wydawnictwo WSZiP im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003
 • Barber B.R.: Dżihad kontra McŚwiat. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2005
 • System gospodarki rynkowej. Pozaeuropejskie modele gospodarcze. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2001
 • System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2002
 • Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. AE, Katowice 2006
 • Kaczmarek T.T.: Zasady porządku w gospodarce rynkowej. Rola państwa. Difin, Warszawa 2004
 • Wojtyna A.: Alternatywne modele kapitalizmu. "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 9
 • Kozłowski S.G.: Systemy ekonomiczne. Analiza porównawcza. UMCS, Lublin 2004
 • Frister R.: McKibuc. "Polityka" z 28.01.2006
 • Barber B.J.: Skazani na globalizację. "Gazeta Wyborcza" z 1-2.10.2005
 • Zacher L.: Spór o globalizację. Eseje o przyszłości świata. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003
 • Sachs J.: Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
 • Woźniak M.G.: Fundamentalne problemy aksjologiczne ładu instytucjonalnego współczesnej gospodarki. W: Lad instytucjonalny w gospodarce. Red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005
 • Woźniak M.G.: Aksjologiczny dramat globalizacji i liberalizmu ekonomicznego. W: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006
 • Stiglitz J.E.: Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 • Kowalik T.: Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych. Fundacja Innowacja, Warszawa 2005
 • Jak ujarzmić kapitalizm. Wywiad A. Domosławskiego z R.B. Barberem. "Gazeta Wyborcza" z 24-26.12.2004
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.