PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 912 | 29--48
Tytuł artykułu

Ocena ważności zagrożeń i działań w zakresie bezpieczeństwa stosowania opakowań do żywności w opinii przedstawicieli organów nadzoru sanitarnego w Polsce

Warianty tytułu
An Assessment of the Importance of Hazards and Measures to Ensure the Safety of Food Packaging according to Representatives of the Sanitary Inspection in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zapewnienie bezpieczeństwa materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością opiera się na zasadzie, że to podmiot wprowadzający wyrób na rynek jest odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo i zapewnia, że wprowadzone na rynek wyroby są bezpieczne. Działający system nadzoru ma na celu monitorowanie rynku i powinien reagować jedynie w przypadku pojawienia się zagrożenia. Nadzór nad wytwarzaniem opakowań i obrotem nimi sprawują w Polsce Inspekcja Handlowa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Inspekcja Weterynaryjna, jednak największe kompetencje w tym zakresie posiada Państwowa Inspekcja Sanitarna. Celem prezentowanych w pracy badań była analiza oceny bezpieczeństwa stosowania materiałów opakowaniowych i opakowań, dokonanej przez przedstawicieli organów pełniących nadzór nad rynkiem tych produktów. Zakres badań obejmował ocenę wpływu różnych czynników na bezpieczeństwo zapakowanej żywności, ocenę ważności zagrożeń bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań oraz ocenę ważności różnych działań wpływających na zapewnienie bezpieczeństwa, związanych ze stosowaniem systemów i standardów zarządzania bezpieczeństwem i jakością, wymaganiem dokumentacji od dostawców oraz prowadzeniem innych działań nadzorujących. Badano także wiedzę pracowników organów nadzoru na temat wymagań prawnych w stosunku do opakowań do żywności. (abstrakt oryginalny)
EN
Ensuring the safety of materials that come into contact with food is based on the principle that a person who places the product on the market is responsible for its safety and ensures that the products are safe. An operating system of supervision is meant to monitor the market and should react only in the event of a threat. Safety oversight is exercised in Poland by the Packaging Trade Inspection, Quality Inspection of Agricultural and Food, and Veterinary Inspection; however, Sanitary Inspection possesses the most comprehensive competence in the safety oversight of food packaging. The aim of the research was to evaluate the safety assessment of packaging materials and packaging done by representatives of Sanitary Inspection. The scope of the research was to evaluate the impact of various factors on the safety of packaged foods, the importance of the safety hazards of packaging materials and packaging, and assess the validity of the various activities affecting the safety associated with the use of the systems and standards of safety or quality management, conducting surveillance activities and enforcing document requirements from suppliers. The research also covered the knowledge possessed by Sanitary Inspection workers on the legal requirements for food packaging. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Borusiewicz A. [2008], Alerts and Notifications Concerning Packaging in RASFF [w:] Proceeding of the 16th IGWT Symposium: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence, t. 1, Suwon, Korea.
 • Konsument na rynku usług gastronomicznych w świetle kontroli prowadzonych przez Inspekcję Handlową w roku 2010 [2011], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • Lisińska-Kuśnierz M. [2010], Społeczne aspekty w opakowalnictwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A. [2011], Attitude of Food Packaging Supply Chain Stakeholders towards Packaging Safety [w:] Current Trends in Commodity Science. Packaging and Product Quality, red. H. Szymusiak, N. Czaja-Jagielska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 217, Poznań.
 • Stan sanitarny kraju za 2006 rok [2007], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 • Stan sanitarny kraju za 2007 rok [2008], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 • Stan sanitarny kraju za 2008 rok [2009], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 • Stan sanitarny kraju za 2009 rok [2010], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 • Stan sanitarny kraju za 2010 rok [2011], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 • Stan sanitarny kraju za 2011 rok [2012], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 • Statut Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny [2011], http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/statut/statut_nizp_pzh.pdf (dostęp: 20.09.2013).
 • Świadectwa jakości zdrowotnej. Wyroby do kontaktu z żywnością, http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/zaklady/ZBZPU/oferta/opakowania.pdf (dostęp: 20.09.2013).
 • The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) Annual Report 2010 [2011], Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • The Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) Annual Report 2011 [2012], Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz.U., nr 12, poz. 49, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U. z 2001 r., nr 4, poz. 25, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Dz.U. z 2001 r., nr 5, poz. 44, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U., nr 229, poz. 2275, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Dz.U., nr 33, poz. 287, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2006 r., nr 171, poz. 1225, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.