PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | Strategie podatkowe przedsiębiorstw. | 11--44
Tytuł artykułu

Uwarunkowania działalności finansowej przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwo, dążąc do realizacji celów długookresowych wyrażonych maksymalizacją wartości rynkowej, musi tak prowadzić swoją działalność, aby utrzymać ciągłość realizowanych procesów gospodarczych, a do tego niezbędne jest zachowanie płynności finansowej. Dlatego mówiąc o celach przedsiębiorstwa, można klasyfikować je z punktu widzenia horyzontu czasowego, i wówczas maksymalizację zysku, cen akcji, jak i wartości rynkowej przedsiębiorstwa utożsamia się z celami osiąganymi w perspektywie długookresowej, a utrzymanie płynności finansowej - z podstawowym celem krótkookresowym. Utrzymanie płynności finansowej pozwala przedsiębiorstwu generować/posiadać środki finansowe (poprzez upłynnienie aktywów lub zwiększenie pasywów) na poziomie zapewniającym terminowe regulowanie zobowiązań krótkoterminowych. Konsekwencją braku realizacji celu przedsiębiorstwa w postaci płynności finansowej może być pogorszenie wyników finansowych i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, ograniczenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, a w skrajnym przypadku ryzyko upadłości. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Pierścionek Z. : Strategie rozwoju firmy. PWN, Warszawa 1996.
 • Butra J., Janowski J., Kicki J., Siewierski S., Wanielista K. : Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w gospodarce rynkowej. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 1999.
 • Vercellis C. : Business Intelligence : data Mining and Optimization for Decision Making. John Wiley and Sons, Chichester 2009.
 • Jamoroga J., Nogalski B. : Elementy teorii systemów i cybernetyki. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1982.
 • Giachetti R. : Design of Enterprise Systems : Theory, Architecture, and Methods. CRC Press, Boca Raton 2010.
 • Pyka A. : Przedsiębiorstwo w ujęciu systemowym, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 2009.
 • Pełka B. : Zarządzanie przedsiębiorstwem i menedżeryzm. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemysle ORGMASZ, Warszawa 1996.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem. Red. M. Strużycki. Difin, Warszawa 2002.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Red. R. Krupski. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2003.
 • Finanse. Red. J. Zarzecki. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2003.
 • Relacje inwestorskie spółek kapitałowych. Red. G. Łukasik. Difin, Warszawa 2013.
 • Grant J.: Foundations of Economic Value Added. John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
 • Rappaport A.: Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors. Free Press, New York 1998.
 • Cwynar A.: Zysk rezydualny w różnych odmianach z punktu widzenia jego kontrolowalności. "E-Finanse" 2008, nr 4.
 • Arnold G.: Inwestowanie w wartość. WN PWN, Warszawa 2010.
 • Arnold G.: The Handbook of Corporate Finance. A Business Companion to Financial Markets, Decisions and Techniques. Prentice Hall Financial Times, Glasgow 2005.
 • Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. WN PWN, Warszawa 2001.
 • Watson D., Head A.: Corporate Finance. Principles and Practice. Prentice Hall Financial Times, Gosport 2004.
 • Pyka A. : Migracja wartości w ujęciu faz życia przedsiębiorstw,w : Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości. Red. Caputa W., Szwajca D. CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007.
 • Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Wieczorek-Kosmala M.: Wpływ ubezpieczeń gospodarczych na rynkową wartość dodaną przedsiębiorstwa. Fundacja Warty i Kredyt Banku "Razem Możemy Więcej", Warszawa 2009.
 • Mikołajek-Gocejna M.: Rynkowe miary tworzenia wartości przedsiębiorstwa i wartości dla akcjonariuszy. "E-finanse" 2010, nr 6.
 • Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - systemy - narzędzia. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 • Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2005.
 • Dudycz T.: Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Monografie i Opracowania nr 143. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001.
 • Kew J., Stredwick J.: Business Environment: Managing in a Strategic Context. Chartered Institute of Personnel and Development, London 2005.
 • Machaczka J.: Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategie, diagnoza. WNPWN, Warszawa-Kraków 1998.
 • Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Red. J. Kramer. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996.
 • Bielski M.: Organizacje: istota, struktury, procesy. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1990.
 • Jain T., Trehan M., Trehan R.: Business Environment. V.K. India Enterprises, New Delhi 2010.
 • Kay J. i inni: Zarządzanie strategiczne. Tom 1: Firma na rynku globalnym. KE Liber, Warszawa 2004.
 • Gabrusewicz W.: Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1992.
 • Pyka A. : Zmiany i ryzyko jako efekty podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, seria : Organizacja i Zarządzanie, zeszyt nr 49 (1811). Politechnika Ślaska, Gliwice 2009.
 • Finanse i bankowość w gospodarce rynkowej. Red. H. Zadora. Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 • Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych. Red. G. Łukasik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Głodek Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2004.
 • Chapman R.: Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management. John Wiley & Sons, West Sussex 2006.
 • Stan dostępu do finansowania zewnętrznego i potrzeby MSP w Polsce. PARP, 8.12.2010 r.
 • MSP pod lupą. Badanie TNS Pentor dla Europejskiego Funduszu Leasingowego, 9-23. 08. 2011 r.
 • Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa. Wydawnictwo WEMA, Warszawa 2007.
 • Jajuga K.: Zarządzanie ryzykiem. WN PWN, Warszawa 2007.
 • Merna T., Al-Thani F.F.: Corporate Risk Management. John Wiley & Sons, West Sussex 2008.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. WN PWN, Warszawa 2004.
 • Andrzejewski M. : Anatomia i mechanizm wirusa wywołującego kryzys finansowy w Polsce czyli rzecz o asymetrycznych instrumentach pochodnych w ujęciu mikro- i makroekonomicznycm - wyniki badań naukowych. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, http:// www.uek.krakow.pl
 • Lam J.: Enterprise Risk Management. John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
 • Horcher K.A.: Essentials of Financial Risk Management. John Wiley & Sons, New Jersey 2005.
 • Bizon-Górecka J.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Modelowanie struktury systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ujęcie holistyczne. TNOiK, Bydgoszcz 2007.
 • Hull J. C.: Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych. WN PWN, Warszawa 2011.
 • Berliński L.: Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem. OPO, Bydgoszcz 2002.
 • Condamin L., Louisot J.P., Naim P.: Risk Quantification. Management, Diagnosis and Hedging. John Wiley & Sons, West Sussex 2006.
 • Williams C.A., Smith M.L., Young P.C.: Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. WN PWN, Warszawa 2002.
 • Rejda G.E.: Principles of Risk Management and Insurance. Pearson Education 2005.
 • Vaughan E.J.: Risk Management. John Wiley & Sons, New Baskerville 1997.
 • Staniec I., Zawiła-Niedźwiedzki J.: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Wójciak M.: Metody oceny ryzyka kredytowego. PWE, Warszawa 2007.
 • Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.