PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Systemy gospodarcze : zagadnienia teoretyczne | 49--63
Tytuł artykułu

Społeczno-kulturowe uwarunkowania systemów gospodarczych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza porównawcza systemów gospodarczych skłania do poszukiwania źródeł różnic w efektach gospodarowania i sprawności ich funkcjonowania. Gospodarki rynkowe, czyli systemy oparte na rynkowym mechanizmie alokacji zasobów oraz własności prywatnej, w rzeczywistości różnią się pomiędzy sobą między innymi zakresem alokacji rynkowej, udziałem państwa w tworzeniu produktu społecznego, oddziaływaniem na proporcje jego podziału oraz rozmiarami sektora publicznego. Naturalne jest pytanie o źródła tych różnic. Jednym z nich mogą być uwarunkowania kulturowe powstawania, ewolucji systemów gospodarczych, stosowania w ich ramach konkretnych rozwiązań, możliwości ich reformowania oraz różnych aspektów ich sprawności. Jednocześnie można przyjąć, że gospodarowanie odbywa się zawsze w określonych społecznych i kulturowych warunkach, których istnienie traktuje się jako oczywiste i które w szczegółowych analizach często się pomija. Celem rozdziału jest określenie roli i miejsca czynników społeczno-kulturowych w procesie konstruowania i funkcjonowania systemu gospodarczego. Przedstawiono w nim relacje pomiędzy kulturą a gospodarką w ujęciu historycznym, omówiono trzy modele kultury warunkujące przebieg i efekty procesów gospodarowania, a także zaprezentowano podejście do postawionego problemu z punktu widzenia ekonomii instytucjonalnej, w kontekście roli kapitału społecznego. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • J. Bilski: Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji. PWE, Warszawa 2006
 • S.P. Huntington: Z kulturą trzeba się liczyć. W: Kultura ma znaczenie. Red. L.E Harrison,. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003
 • M E. Porter: Postawy, wartości i przekonania a makroekonamia dobrobytu. W: Kultura ma znaczenie. Red. L.E Harrison,. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003
 • Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Warszawa 2007
 • Gardawski J., Gilejko L., Siewierski J.: Socjologia gospodarki. Difin, Warszawa 2006
 • Sójka J.: Ekonomia i etyka. Szkic metodologiczny. W: Etyka i ekonomia. Red. B. Kilmczak, A. Lewicka-Strzałecka. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2007
 • Fukuyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997
 • Rosefielde S.: Comparative Economic Systems. Culture, Wealth and Power in the 21st Century. Blackwell Publishers, Massachusetts 2004
 • Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Red. L. Zienkowski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005
 • M Grondona: Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego. W: Kultura ma znaczenie. Red. L.E Harrison,. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003
 • R. Inglehart: Kultura a demokracja. W: Kultura ma znaczenie. Red. L.E Harrison,. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003
 • Landes D. : Kultura przesądza prawie o wszystkim. W: Kultura ma znaczenie. Red. L.E Harrison,. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003
 • Kostro K.: Zagadnienia kulturowe w ekonomii. "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 3
 • Bossak J.W.: Systemy gospodarcze a globalna konkurencja. SGH, Warszawa,2006
 • Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 • Ratajczak M.: Miejsce instytucjonalizmu we współczesnej ekonomii. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka. Red. U. Zagóra-Jonszta. AE, Katowice 2006
 • Piasecki R.: Rozwój gospodarczy a globalizacja. PWE, Warszawa 2003
 • Rejman K.: Kapitał społeczny w teorii społeczeństwa obywatelskiego. W: Społeczeństwo obywatelskie. Red. E. Balawajder. Wydawnictwo KUL, Lublin 2007
 • North D.C.: Transactions Costs, Institutions and Economic Performance. An International Center for Economic Growth Publication, ICS Press, San Francisco, California 1992
 • Furubotn E.G., Richter R.: Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. The University of Michigan Press, Michigan 1998
 • L. E. Harrison: Dlaczego kultury nie sposób przecenić?. W: Kultura ma znaczenie. Red. L.E Harrison,. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003
 • Gregory P., Stuart R.: Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century. Houghton, Boston-New York 2004
 • Bartkowski J.: Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym. W: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Red. M. Herbst. Scholar, Warszawa 2007
 • Kostro K.: Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej. "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 7-8
 • Human Capital in a Global and Knowledge-Based Economy. European Commission 2002
 • Nielsen K.: Institutional Economics, Social Capital and Negotiated Economy -A Scandinavian Approach to Economic Theory. "PEKEA Newsletter" 2007, No 11
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274505

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.