PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 2(34) Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych | 409--421
Tytuł artykułu

Obowiązki informacyjne spółek giełdowych - analiza komunikatów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Information Duties of Listed Companies - an Analysis of Messages
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Informacja ma w dzisiejszym świecie niezwykłe znaczenie zarówno w wymiarze gospodarczym, społecznym, politycznym, jak i naukowym. Artykuł podejmuje tematykę obowiązków informacyjnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W pracy przedstawione zostały podstawowe zasady związane z wykonywaniem tych obowiązków, warunki ich powstawania oraz sposoby przekazywania informacji do publicznej wiadomości. Istotną część artykułu stanowi analiza i kategoryzacja komunikatów wygenerowanych przez przedsiębiorstwa giełdowe wchodzące w skład portfeli indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80 w roku 2011.(abstrakt oryginalny)
EN
Information has nowadays special meaning both in economic, social, political or scientific life. The article takes the subject of information duties of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. It presents the general principles associated with these duties, the conditions of their formation and the ways of publishing the information. An important part of the article is the analysis and categorization of the messages which were published by companies listed in indices like: WIG20, mWIG40 or sWIG80 in 2011.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Banaszczak-Soroka U., Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, WN PWN, Warszawa 2008.
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.
 • Dyrektywa 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji, Dz. Urz. WE L 184 z dnia 6 lipca 2001 r.
 • Dziawgo D., Relacje inwestorskie, WN PWN, Warszawa 2011.
 • Handley-Schachler M., Juleff L., Paton C., Corporate governance in the financial services sector, "Corporate Governance" 2007, Vol. 7, Iss. 5.
 • Masłowski M., Giełda dla każdej spółki, "Akcjonariusz" 2007, nr 3.
 • Profil inwestora giełdowego w 2011 roku, Raport z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów Indywidualnych 2011, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
 • Report of the Committee on Financial Aspects of Corporate Governance, Gee, London 1992 (Chairman: Sir Adrian Cadbury).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. nr 33, poz. 259.
 • Szczegółowe zasady obrotu giełdowego (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 16.08.2012), Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, Dz.U. nr 183, poz. 1537, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. nr 184, poz. 1539.
 • www.corp-gov.gpw.pl [30.09.2012].
 • www.gpw.pl [15.09.2012].
 • www.gpwinfostrefa.pl [28.09.2012].
 • www.knf.gov.pl [30.09.2012].
 • www.sii.gov.pl [30.09.2012].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171274547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.